MIRR функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MIRR в Microsoft Excel.

Описание

Връща модифицираната вътрешна норма на печалба за последователност от периодични парични потоци. MIRR взема предвид и стойността на инвестицията, и лихвата получена при реинвестиране на сумата.

Синтаксис

MIRR(стойности; финансова_лихва; реинвестиционна_лихва)

Синтаксисът на функцията MIRR има следните аргументи:

 • "стойности"    Задължително. Масив или препратка към клетки, съдържащи числа. Тези числа представят последователност от плащания (отрицателни стойности) и приходи (положителни стойности), извършвани на регулярни периоди.

  • Стойностите трябва да съдържат поне една положителна стойност и една отрицателна стойност, за да изчислят модифицираната вътрешна норма на печалба. В противен случай, MIRR връща #DIV/0! стойност на грешката.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • "финансова_лихва"    Задължително. Лихвеният процент, който плащате върху парите, използвани в паричните потоци.

 • "реинвестиционна_лихва"    Задължително. Лихвеният процент, който получавате от паричните потоци, когато ги реинвестирате.

Забележки

 • MIRR използва реда на стойностите, за да определи реда на паричните потоци. Уверете се, че сте въвели стойностите за вашите плащания и доходи в желаната последователност и с правилния знак (положителни стойности за получени суми и отрицателни за платени).

 • Ако n е броят на паричните потоци във стойности, frate е финансова_лихва, а rrate е реинвестиционна_лихва, тогава формулата за MIRR е:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

-120 000

Начална стойност

39000

Доход за първата година

30000

Доход за втората година

21000

Доход за третата година

37000

Доход за четвъртата година

46000

Доход за петата година

0,1

Годишна лихвена ставка за заема от 120 000

0,12

Годишна лихвена ставка за реинвестираните печалби

Формула

Описание

Резултат

=MIRR(A2:A7; A8; A9)

Модифицирана норма на печалба за инвестицията след пет години

13%

=MIRR(A2:A5; A8; A9)

Модифицирана норма на печалба след три години

-5%

=MIRR(A2:A7; A8; 14%)

Петгодишна модифицирана норма на печалба на базата на "реинвестиционна_лихва" от 14 процента

13%

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×