Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MIRR в Microsoft Excel.

Описание

Връща модифицираната вътрешна норма на печалба за последователност от периодични парични потоци. MIRR взема предвид и стойността на инвестицията, и лихвата получена при реинвестиране на сумата.

Синтаксис

MIRR(стойности; финансова_лихва; реинвестиционна_лихва)

Синтаксисът на функцията MIRR има следните аргументи:

 • "стойности"    Задължително. Масив или препратка към клетки, съдържащи числа. Тези числа представят последователност от плащания (отрицателни стойности) и приходи (положителни стойности), извършвани на регулярни периоди.

  • Стойностите трябва да съдържат поне една положителна и една отрицателна стойност, за да изчислят модифицираната вътрешна норма на печалба. В противен случай MIRR връща #DIV/0! стойността на грешка.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • "финансова_лихва"    Задължително. Лихвеният процент, който плащате върху парите, използвани в паричните потоци.

 • "реинвестиционна_лихва"    Задължително. Лихвеният процент, който получавате от паричните потоци, когато ги реинвестирате.

Забележки

 • MIRR използва реда на стойностите, за да определи реда на паричните потоци. Уверете се, че сте въвели стойностите за вашите плащания и доходи в желаната последователност и с правилния знак (положителни стойности за получени суми и отрицателни за платени).

 • Ако n е броят на паричните потоци във стойности, frate е финансова_лихва, а rrate е реинвестиционна_лихва, тогава формулата за MIRR е:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

-120 000

Начална стойност

39000

Доход за първата година

30000

Доход за втората година

21000

Доход за третата година

37000

Доход за четвъртата година

46000

Доход за петата година

0,1

Годишна лихвена ставка за заема от 120 000

0,12

Годишна лихвена ставка за реинвестираните печалби

Формула

Описание

Резултат

=MIRR(A2:A7; A8; A9)

Модифицирана норма на печалба за инвестицията след пет години

13%

=MIRR(A2:A5; A8; A9)

Модифицирана норма на печалба след три години

-5%

=MIRR(A2:A7; A8; 14%)

Петгодишна модифицирана норма на печалба на базата на "реинвестиционна_лихва" от 14 процента

13%

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×