В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията NEGBINOMDIST в Microsoft Excel.

Описание

Връща отрицателното биномиално разпределение. NEGBINOMDIST връща вероятността да има число_f неуспехи преди число_s-я успех, при константна вероятност за успех, равна на вероятност_s. Тази функция е подобна на биномиалното разпределение, но броят на успехите е фиксиран, а броя на опитите е променлив. Както и при биномиалното разпределение, опитите трябва да са независими.

Нека например да трябва да намерите 10 души с отлични рефлекси и да е известно, че вероятността един кандидат да притежава това качество е 0,3. NEGBINOMDIST изчислява вероятността да събеседвате със зададен брой неподходящи кандидати, преди да намерите всичките 10 подходящи кандидати.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. NEGBINOM.DIST функция.

Синтаксис

NEGBINOMDIST(число_f;число_s;вероятност_s)

Синтаксисът на функцията NEGBINOMDIST има следните аргументи:

 • "число_f"     Задължително. Броят на неуспехите.

 • "число_s"     Задължително. Праговият брой на успехите.

 • "вероятност_s"     Задължително. Вероятността за успех.

Забележки

 • Число_f и число_s се отрязват до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, NEGBINOMDIST връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако probability_s < 0 или вероятност > 1, NEGBINOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_f < 0 или number_s < 1, NEGBINOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Формулата за отрицателното биномиално разпределение е:

  Equation

  където:

  x е число_f, r е число_s, а p е вероятност_s.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

10

Брой на неуспехите

5

Прагов брой успехи

0,25

Вероятност за успех

Формула

Описание

Резултат

=NEGBINOMDIST(A2;A3;A4)

Отрицателно биномиално разпределение при горните условия.

0,05504866

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×