В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията NOW в Microsoft Excel. Намерете връзки към повече информация за работата с дати и часове в раздела Вж. също.

Описание

Връща поредния номер на текущата дата и час. Ако форматът на клетката е бил Общ преди въвеждането на функцията, Excel променя формата на клетката в същия формат за дата и час, който е зададен в регионалните настройки. Можете да промените формата за дата и час за клетката, като използвате командите в групата Число, в раздела Начало, на лентата.

Функцията NOW е полезна, когато е необходимо да покажете текущата дата и час в работния лист или да изчислите стойност въз основа на текущата дата и час и стойността да се актуализира при всяко отваряне на работния лист.

Забележка: Ако функцията NOW не актуализира стойностите на клетките, когато се очаква да го направи, може да се наложи да промените настройките, които управляват преизчисляванията в работната книга и работния лист. Тези настройки могат да се променят в контролния панел за настолното приложение на Excel.

Синтаксис

NOW()

Синтаксисът на функцията NOW няма аргументи.

Забележки

  • Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2008 г. е номер 39448, защото е 39 447 дни след 1 януари 1900 г.

  • Числа вдясно от десетичната точка в поредния номер представят часа; числата отляво представят датата. Например серийният номер 0,5 представя 12:00 часа на обяд.

  • Резултатите от функцията NOW се променят само когато работният лист се изчисли или когато се изпълни макрос, съдържащ функцията. Тя не се актуализира непрекъснато.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=NOW()

Връща текущата дата и час.

1.11.2011 19:03

=NOW()-0.5

Връща датата и часа преди 12 часа (-0,5 дни преди).

6.11.2011 7:03

=NOW()+7

Връща датата и часа 7 дни в бъдещето.

13.11.2011 19:03

=NOW()-2,25

Връща датата и часа преди 2 дни и 6 часа (-2,25 дни преди).

4.11.2011 13:03

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×