Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията NPV в Microsoft Excel.

Описание

Изчислява нетната настояща стойност на инвестиция с помощта на дисконтова ставка и последователност от бъдещи плащания (отрицателни стойности) и приходи (положителни стойности).

Синтаксис

NPV(ставка;стойност1;[стойност2];...)

Синтаксисът на функцията NPV има следните аргументи:

 • Ставка    Задължително. Дисконтовата ставка върху един период.

 • Стойност1; стойност2; ...    Стойност1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 254 аргумента, представляващи плащания и приход.

  • Стойност1; стойност2; ... трябва да бъдат през равни интервали от време и възникват в края на всеки период.

  • NPV използва реда на стойност1; стойност2; ..., за да определи реда на паричните потоци. Уверете се, че въвеждате стойностите на плащанията и приходите в правилния ред.

  • Аргументи, които са празни клетки, логически стойности или текстово представяне на числа, стойности за грешки или текст, който не може да се преобразува в числа, се пренебрегват.

  • Ако един аргумент е масив или препратка, броят се само числата в този масив или препратка. Празните клетки, логическите стойности, текстът или стойностите за грешки в масива или препратката се игнорират.

Забележки

 • NPV инвестицията започва един период преди датата на паричния поток стойност1 и завършва с последния паричен поток в списъка. Изчислението на NPV е на базата на бъдещи парични потоци. Ако вашият първи паричен поток е в началото на първия период, първата стойност трябва да се добави към резултата от NPV, който не е включен в аргументите. За повече информация вж. примерите по-долу.

 • Ако n е броят на паричните потоци в списъка от стойности, формулата за NPV е:

  Уравнение

 • NPV е подобна на функцията PV (настояща стойност). Основната разлика между PV и NPV е, че PV позволява паричните потоци да започват или в края, или в началото на периода. За разлика от променливите стойности на паричните потоци на NPV, паричните потоци на PV трябва да са постоянни по време на инвестицията. За информация относно анюитетите и финансовите функции вж. PV.

 • Функцията NPV е свързана и с функцията IRR (вътрешна норма на печалба). IRR е ставката, за която NPV е равна на нула: NPV(IRR(...), ...) = 0.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,1

Годишна дисконтова ставка

-10 000

Начална цена на инвестицията една година от днес

3000

Доход за първата година

4200

Доход за втората година

6800

Доход за третата година

Формула

Описание

Резултат

=NPV(A2; A3; A4; A5; A6)

Нетна настояща стойност на тази инвестиция

1188,44 лв.

Пример 2

Данни

Описание

0,08

Годишна дисконтова ставка. Това може да представя процента на инфлацията или лихвения процент на конкурентна инвестиция.

-40 000

Начална стойност на инвестицията

8000

Доход за първата година

9200

Доход за втората година

10000

Доход за третата година

12000

Доход за четвъртата година

14500

Доход за петата година

Формула

Описание

Резултат

=NPV(A2; A4:A8)+A3

Нетна настояща стойност на тази инвестиция

1922,06 лв.

=NPV(A2; A4:A8; -9000)+A3

Нетна настояща стойност на тази инвестиция при загуба от 9000 през шестата година

(3749,47 лв.)

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×