Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDLPRICE в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) период на последния купон.

Синтаксис

ODDLPRICE(разчет; погасяване; последна_лихва; ставка; доходност; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDLPRICE има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Последна_лихва    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

 • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

 • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, последна_лихва и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет, погасяване или last_interest не е валидна дата, ODDLPRICE връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка < 0 или доходност < 0, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; в противен случай ODDLPRICE връща #NUM! стойност на грешка:

  погасяване > разчет > последна_лихва

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

7 февруари 2008 г.

Дата на разчета

15 юни 2008 г.

Дата на погасяване

15 октомври 2007 г.

Дата на последно изплащане на лихвата

3,75%

Процент на купона

4,05%

Процент на доходността

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Цената за 100 лв. на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) последен период на купона, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията.

99,88 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×