Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията PRICE в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва.

Синтаксис

PRICE(разчет; погасяване; ставка; доходност; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията PRICE има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

 • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, честота и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет или погасяване не е валидна дата, PRICE връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако доходност < 0 или ставка < 0, PRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако изкупуване ≤ 0, PRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако честота е число, различно от 1, 2 или 4, PRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, PRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчет ≥ погасяване, PRICE връща #NUM! стойността на грешка.

Важно: 

 • Когато N > 1 (N е броят на купоните, платими между датата на сделката и датата на погасяването), PRICE се изчислява по следния начин:

 • Уравнение

 • където:

 • Когато N = 1 (N е броят на купоните, платими между датата на сделката и датата на погасяването), PRICE се изчислява по следния начин:

 • Електронна визитка в съобщение и подпис; отваряне на контакт в Outlook

 • DSC = броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон.

 • E = брой на дните в купонния период, в който влиза датата на сделката.

 • A = брой на дните от начало на купонния период до датата на сделката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

15.02.2008

Дата на разчета

15.11.2017

Дата на погасяване

5,75%

Процент на полугодишен купон

6,50%

Процент на доходността

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=PRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Цена на облигацията за облигацията с аргументите, зададени в клетки A2:A8.

94,63 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×