Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща настоящата стойност на инвестиция. Настоящата стойност е общата сума, на която се оценява сега последователност от бъдещи плащания. Например когато вземете пари назаем, за заемодателя настоящата стойност е сумата на заема.

Синтаксис

PV(rate,nper,pmt,fv,type)

Rate     е лихвеният процент за един период. Например ако получите заем за автомобил при 10 процента годишна лихва и правите месечни вноски, вашият месечен лихвен процент е 10%/12, или 0,83%. Във формулата трябва да въведете за rate 10%/12, или 0.83%, или 0.0083.

Nper     е общият брой периоди на плащане в един анюитет. Например ако сте получили четиригодишен заем за кола и правите месечни вноски, вашият заем има 4*12 (или 48) периода. Във формулата трябва да въведете за nper стойността 48.

Pmt     е вноската, изплащана за всеки период; тя не може да се променя през времетраенето на анюитета. Като правило pmt съдържа главница и лихва, но без други данъци или такси. Например месечните вноски за четиригодишен заем за кола от $10 000 при12 процента са $263,33. Във формулата трябва да въведете за pmt стойността -263,33. Ако pmt е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

Fv     е бъдещата стойност или касова наличност, която искате да достигнете след последната вноска. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (например бъдещата стойност на заем е 0). Ако например искате да спестите $50 000, като плащате по специална схема 18 години, тогава $50 000 е бъдещата стойност. Тогава бихте могли да направите предположение за лихвата и да определите колко трябва да спестявате всеки месец. Ако pmt е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

Type     е числото 0 или 1 и показва кога се плащат вноските.

Задайте type да бъде

Ако плащанията се дължат

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

 • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни плащания по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни плащания по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

 • Към анюитетните плащания спадат следните функции: FV, IPMT, PMT, PPMT, PV и RATE. Анюитетът представлява поредица от постоянни плащания в наличност, направени през непрекъснат период от време. Анюитет, например, е заемът за кола или ипотечният заем. За повече информация вижте описанието на всяка анюитетна функция.

 • При анюитетните функции сумите, които плащате, например депозитите във влогове, се представят с отрицателни числа; сумите, които получавате, например дивидентите, се представят с положителни числа. Например депозит от $1000 в банка трябва да се представи с аргумента -1000, ако внасяте депозита, и с аргумента 1000, ако сте банката.

 • Даден финансов аргумент се решава във връзка с другите. Ако лихвата не е 0, тогава:

  Уравнение

  Ако лихвата е 0, тогава:

  ("плащане" * "периоди") + "настояща_стойност" + "бъдеща_стойност" = 0

Пример

В този пример:

 • Pmt са парите, плащани по застрахователен анюитет в края на всеки месец.

 • Rate е спечеленият лихвен процент върху платената сума.

 • Nper са годините, след които парите ще ви бъдат изплатени.

Лихвеният процент се дели на 12, за да се получи месечният лихвен процент. Броят на годините, през които трябва да се правят погасявания, се умножава по 12, за да се получи броят на плащанията.

Pmt

Rate

Nper

Формула

Описание (Резултат)

500

8%

20

=PV([Rate]/12, 12*[Nper], [Pmt], , 0)

Настояща стойност на анюитет при посочените аргументи (-59 777,15).

Резултатът е отрицателен, защото изразява пари, които вие плащате, т. е. паричният поток е насочен от вас навън. Ако са ви поискали да платите (60 000) за анюитета, веднага можете да определите, че инвестицията не е добра, понеже настоящата стойност на анюитета (59 777,15) е по-малка от онова, което са ви поискали да платите.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×