We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Връща квартила на набор данни. Квартилите се използват често в данните за продажби и проучвания, за да се разделят обектите в групи. Можете например да използва QUARTILE, за да намерите горните 25 процента от доходите в едно изследвано множество.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новите функции вж. QUARTILE.EXC функция и QUARTILE.INC функция.

Синтаксис

QUARTILE(масив;квартил)

Синтаксисът на функцията QUARTILE има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от клетки с числови стойности, за които искате да намерите стойността на квартила.

  • "квартил"     Задължително. Указва коя стойност да се върне.

Ако кварт е равно на

QUARTILE връща

0

Минималната стойност

1

Първия квартил (25-я процентил)

2

Стойността на медианата (50-я процентил)

3

Третия квартил (75-я процентил)

4

Максималната стойност


Забележки

  • Ако масивът е празен, QUARTILE връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "квартил" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако кварт < 0 или > 4, QUARTILE връща #NUM! стойност на грешката.

  • MIN, MEDIAN и MAX връщат същите стойности като QUARTILE при "квартил", равно съответно на 0 (нула), 2 и 4.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

2

4

7

8

9

10

12

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=QUARTILE(A2:A9;1)

Първият квартил (25-ия процентил) за горните данни (3,5)

3,5

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×