You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на REPLACE и REPLACEB  функция в Microsoft Excel.

Описание

REPLACE замества част от текстов низ, на базата на броя знаци, които зададете, с различен текстов низ.

REPLACEB замества част от текстов низ, на базата на броя байтове, които зададете, с различен текстов низ.

Важно: 

  • Тези функции може да не са налични на всички езици

  • REPLACE е предназначена за употреба с езици, които използват набора знаци от по един байт (SBCS), докато REPLACEB може да се използва с езици, които използват набора знаци от по два байта (DBCS). Настройката на езика по подразбиране на компютъра се отразява на върнатата стойност по следния начин:

  • REPLACE винаги брои всеки знак, независимо дали е от два или един байта, като 1, независимо каква е езиковата настройка.

  • REPLACEB брои всеки двубайтов знак като 2, когато е разрешено редактирането на езика, който поддържа DBCS и той е по подразбиране. В противен случай REPLACEB брои всеки знак като 1.

Езиците, които поддържат DBCS включват японски, китайски (опростен), китайски (традиционен) и корейски.

Синтаксис

REPLACE(стар_текст; начален_ном; брой_знаци; нов_текст)

REPLACEB(стар_текст; начален_ном; брой_байтове; нов_текст)

Синтаксисът на функцията REPLACE и REPLACEB има следните аргументи:

  • "стар_текст"    Задължително. Текстът, в който искате да заместите няколко знака.

  • "начален_ном"    Задължително. Позицията на знака в стар_текст, който искате да заместите в нов_текст.

  • "брой_знаци"    Задължително. Броят знаци в стар_текст, който искате REPLACE да замести с нов_текст.

  • "брой_байтове"    Задължително. Броят байтове в стар_текст, който искате REPLACEB да замести с нов_текст.

  • "нов_текст"    Задължително. Текстът, който ще замести знаците в стар_текст.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

abcdefghijk

2009

123456

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=REPLACE(A2;6;5;"*")

Замества пет знака в abcdefghijk с единствен знак *, започвайки от шестия знак (f).

abcde*k

=REPLACE(A3;3;2;"10")

Замества последните две цифри (09) на 2009 с 10.

2010

=REPLACE(A4;1;3;"@")

Замества първите три знака на 123456 с единствен знак @.

@456

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×