В тази статия е описан синтаксисът и употребата на REPT  функция в Microsoft Excel.

Описание

Повтаря текст зададен брой пъти. Използвайте REPT, за да попълните клетка с множество екземпляри от текстов низ.

Синтаксис

REPT(текст; брой_пъти)

Синтаксисът на функцията REPT има следните аргументи:

  • "текст"    Задължително. Текстът, който искате да се повтаря.

  • "брой_пъти"    Задължително. Положително число, задаващо колко пъти да се повтори текстът.

Забележки

  • Ако брой_пъти е 0 (нула), REPT връща "" (празен текст).

  • Ако брой_пъти не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Резултатът от функцията REPT не може да бъде по-дълъг от 32 767 знака; в противен случай REPT връща #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=REPT("*-"; 3)

Показва звездичка и тире (*-) 3 пъти.

*-*-*-

=REPT("-";10)

Показва тире (-) 10 пъти.

----------

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×