В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функциите SEARCH и SEARCHB в Microsoft Excel.

Описание

Функциите SEARCH и SEARCHB търсят един текстов низ в друг текстов низ и връщат номера на началната позиция на първия текстов низ спрямо първия знак на втория текстов низ. Например, за да намерите позицията на буквата "н" в думата принтер, можете да използвате следната функция:

=SEARCH("н";"принтер")

Тази функция връща 4, тъй като "н" е четвъртият знак в думата "принтер."

Освен това можете да извършвате търсене на думи в други думи. Например функцията

=SEARCH("кал";"портокал")

връща 6, тъй като думата "кал" започва от шестия знак на думата "портокал". Можете да използвате функциите SEARCH и SEARCHB за определяне на местоположението на знак или текстов низ в друг текстов низ и след това да използвате функциите MID и MIDB за връщане на текста или функциите REPLACE и REPLACEB за промяна на текста. Тези функции са показани в Пример 1 в тази статия.

Важно: 

 • Тези функции може да не са налични на всички езици.

 • SEARCHB брои по 2 байта за всеки знак само когато език DBCS е зададен по подразбиране. В противен случай SEARCHB се държи като SEARCH, като брои по 1 байт за всеки знак.

Езиците, които поддържат DBCS включват японски, китайски (опростен), китайски (традиционен) и корейски.

Синтаксис

SEARCH(намери_текст;в_текст;[начален_ном])

SEARCHB(намери_текст;в_текст;[начален_ном])

Функциите SEARCH и SEARCHB имат следните аргументи:

 • намери_текст    Задължително. Текстът, което искате да намерите.

 • в_текст    Задължително. Текстът, в който искате да търсите стойността на аргумента намери_текст.

 • начален_ном    Незадължително. Номерът на знака в аргумента в_текст, от който искате да започне търсенето.

Забележки

 • Функциите SEARCH и SEARCHB не правят разлика между главни и малки знаци. Ако искате да търсите с главни и малки знаци, можете да използвате FIND и FINDB.

 • Можете да използвате заместващите знаци, въпросителен знак (?) и звездичка (*) в аргумента намери_текст. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

 • Ако стойността на намери_текст не се намери, се връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако аргументът начален_ном се пропусне, приема се за 1.

 • Ако аргументът начален_ном не е по-голям от 0 (нула) или е по-голям от дължината на аргумента в_текст, се връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Използвайте начален_ном, за да прескочите зададен брой знаци. Като използваме функцията SEARCH за пример, нека предположим, че работите с текстовия низ "AYF0093.YoungMensApparel". За да намерите позицията на първия знак "Y" в описателната част от текстовия низ, задайте начален_ном равно на 8, така че частта с поредния номер да не се претърсва (в случая "AYF0093"). Функцията SEARCH започва операцията търсене от осмия знак, намира знака, зададен в аргумента намери_текст в следващата позиция и връща числото 9. Функцията SEARCH винаги връща броя на знаците спрямо началото на аргумента в_текст, като брои и знаците, които сте пропуснали, ако аргументът начален_ном е по-голям от 1.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Отчетите

Profit Margin

margin

The "boss" is here.

Формула

Описание

Резултат

=SEARCH("e";A2;6)

Позицията на първото "e" в низа в клетка A2, започвайки от шестата позиция.

7

=SEARCH(A4;A3)

Позиция на "margin" (низа, който търсите в клетка A4) в "Profit Margin" (клетката, в която търсите е A3).

8

=REPLACE(A3;SEARCH(A4;A3);6;"Amount")

Заменя "Margin" с "Amount", като първо търси позицията на "Margin" в клетка A3, и след това заменя този знак и следващите четири знака с низа "Amount".

Profit Amount

=MID(A3,SEARCH(" ";A3)+1;4)

Връща първите четири знака, които следват след първия знак за интервал в "Profit Margin" (клетка A3).

Marg

=SEARCH("""";A5)

Позиция на първата двойна кавичка (") в клетка A5.

5

=MID(A5,SEARCH("""";A5)+1;SEARCH("""";A5;SEARCH("""";A5)+1)-SEARCH("""";A5)-1)

Връща само текста, ограден в двойните кавички, в клетка A5.

boss

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×