Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията STEYX в Microsoft Excel.

Описание

Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията. Стандартната грешка е мярка за размера на грешката в прогнозата за y при конкретно x.

Синтаксис

STEYX(известни_y; известни_x)

Синтаксисът на функцията STEYX има следните аргументи:

 • "известни_y"    Задължително. Масив или диапазон от зависими данни.

 • "известни_x"    Задължително. Масив или диапазон от независими точки от данни.

Забележки

 • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

 • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако известни_y и известни_x съдържат различен брой точки от данни, STEYX връща стойността за грешка #N/A.

 • Ако known_y и known_x са празни или имат по-малко от три точки от данни, STEYX връща #DIV/0! стойността на грешка.

 • Формулата за стандартната грешка на прогнозираното y е:

  Уравнение

  където x и y са средните стойности на извадките AVERAGE(известни_x) и AVERAGE(известни_y), а n е размерът на извадката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Известни y

Известни x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=STEYX(A3:A9;B3:B9)

Стандартна грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията (3,305719)

3,305719

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×