В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията TBILLYIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода на съкровищен бон.

Синтаксис

TBILLYIELD(разчет; погасяване; настояща_стойност)

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията TBILLYIELD има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката със съкровищния бон. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато бонът е продаден на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на съкровищния бон. Датата на падежа е датата, когато срокът на бона изтича.

 • настояща_стойност    Задължително. Цената на съкровищния бон за $100 номинална стойност.

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • "разчет" и "погасяване" се орязват до цели числа.

 • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, TBILLYIELD връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ≤ 0, TBILLYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчетът ≥ по падежа или ако падежът е повече от една година след разчета, TBILLYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

 • TBILLYIELD се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • DSM = брой на дни от сделката до падежа, с изключение на всяка дата на падеж, която е повече от една календарна година след датата на сделката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

31.03.2008

Дата на разчета

1.06.2008

Дата на погасяване

98,45 лв.

Цена за 100 лв. номинална стойност

Формула

Описание

Резултат

=TBILLYIELD(A2;A3;A4)

Доходността за съкровищния бон, като се използват условията в A2, A3 и A4 (0,0914 или 9,14%).

9,14%

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×