Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията Today в Microsoft Excel.

Описание

Връща поредния номер на текущата дата. Поредният номер е кодът за дата и час, използван от Excel за изчисленията за дати и часове. Ако форматът на клетката е бил общ преди въвеждането на функцията, Excel ще промени формата на клетката към днешна дата. Ако искате да видите поредния номер, трябва да промените формата на клетка на " Общи " или " число".

Функцията TODAYе полезна, когато е необходимо да покажете текущата дата в работния лист независимо от това, кога го отваряте. Тя е полезна и за изчисляване на интервали. Например, ако знаете, че някой е роден през 1963 г., можете да използвате следващата формула, за да разберете на колко години става човекът на рождения си ден тази година:

= YEAR( TODAY())-1963

Тази формула използва функцията TODAY като аргумент за функцията YEAR, за да се получи текущата година, и след това изважда 1963, като връща възрастта на човека.

Забележка: Ако функцията TODAY не актуализира стойностите на клетките, когато се очаква да го направи, може да се наложи да промените настройките, които управляват преизчисляванията в работната книга и работния лист. В раздела Файл щракнете върху Опции и след това се уверете, че в категорията Формули под Опции за изчисленията е избрано Автоматично.

Синтаксис

TODAY()

Синтаксисът на функцията TODAY няма аргументи.

Забележка: Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39 448, понеже той е 39 447 дни след 1 януари 1900.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=TODAY()

Връща текущата дата.

1.12.2011

=TODAY()+5

Връща текущата дата + 5 дни. Например, ако текущата дата е 1.01.2012, формулата връща 6.01.2012.

6.12.2011

=DATEVALUE("1.01.2030")-TODAY()

Връща броя дни между текущата дата и 1.01.2030. Обърнете внимание, че клетка A4 трябва да е във формат Общ или Число, за да се покаже правилно резултатът.

31.01.1918

=DAY(TODAY())

Връща текущия ден от месеца (1 - 31).

1

=MONTH(TODAY())

Връща текущия месец от годината (1 - 12). Например, ако текущият месец е май, тази формула връща 5.

12

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×