Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Изчислява дисперсията на базата на цялата генерална съвкупност (игнорира логически стойности и текст в генералната съвкупност).

Синтаксис

VAR.P(число1;[число2];...)

Синтаксисът на функцията VAR.P има следните аргументи:

 • число1     Задължително. Първият числов аргумент, който съответства на генералната съвкупност.

 • "число2", ...     Незадължително. От 2 до 254 числови аргумента, представляващи генералната съвкупност.

Забележки

 • VAR.P предполага, че аргументите са цялата генерална съвкупност. Ако вашите данни представляват извадка от генералната съвкупност, трябва да изчислите дисперсията с помощта на VAR.S.

 • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

 • Ако един аргумент е масив или препратка, броят се само числата в този масив или препратка. Празните клетки, логическите стойности, текстът или стойностите за грешки в масива или препратката се игнорират.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако искате да включите логически стойности и текстово представяне на числа в препратки като част от изчислението, използвайте функцията VARPA.

 • Формулата за VAR.P е:

  Уравнение

  където x е средната стойност на извадката AVERAGE(число1;число2,...) а n е размерът на извадката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Якост

1 345

1,301

1,368

1,322

1,310

1,370

1,318

1,350

1,303

1,299

Формула

Описание

Резултат

=VAR.P(A2:A11)

Дисперсия на якостта на разрушаване за всички инструменти, ако са произведени само 10 инструмента (използвана е цялата генерална съвкупност)

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Дисперсията, като се използва функцията VAR.S, която предполага, че се изпробва само извадка от генералната съвкупност. Резултатът е различен от VAR.P.

754,27

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×