Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията VDB в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията на актив за произволен зададен от вас период, включително частични периоди, като използва метода за баланс с двойно намаление или някои друг зададен от вас метод. VDB идва от variable declining balance (променлив намаляващ остатък).

Синтаксис

VDB(стойност; ликвидационна_стойност; живот; начален_период; краен_период; ["коефициент"]; [не_превключвай])

Синтаксисът на функцията VDB има следните аргументи:

 • Цена    Задължително. Началната стойност на актива.

 • "ликвидационна_стойност"    Задължително. Стойността в края на амортизацията (понякога наричана остатъчната стойност на актива). Тази стойност може да е 0.

 • "живот"    Задължително. Броят периоди, за който активът се обезценява (понякога наричан полезен живот на актива).

 • "начален_период"    Задължително. Началният период, за който искате да изчислите амортизацията. Начален_период трябва да използва същите единици като живот.

 • "краен_период"    Задължително. Крайният период, за който искате да изчислите амортизацията. Краен_период трябва да използва същите единици като живот.

 • "коефициент"    Задължително. Скоростта, с която балансът намалява. Ако "коефициент" е пропуснато, приема се за 2 (метода за баланс с двойно намаление). Ако не желаете да използва метода за баланс с двойно намаление, променете "коефициент". За описание на метода за баланс с двойно намаление вж. DDB.

 • "не_превключвай"    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали да превключите към праволинейна амортизация, когато амортизация е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

  • Ако не_превключвай е TRUE, Microsoft Excel не превключва към праволинейна амортизация дори когато амортизацията е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

  • Ако не_превключвай е FALSE или пропуснат, Excel превключва към праволинейна амортизация когато амортизацията е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

Важно: Всички аргументи, освен не_превключвай, трябва да бъдат положителен числа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2400

Начална стойност

300

Остатъчна стойност

10

Живот в години

Формула

Описание

Резултат

=VDB(A2; A3; A4*365; 0; 1)

Амортизация през първия ден. Excel автоматично предполага, че "коефициент" е 2.

1,32 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 0; 1)

Амортизация през първия месец.

40,00 лв.

=VDB(A2; A3; A4; 0; 1)

Амортизация през първата година.

480,00 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18)

Амортизация между шестия и осемнадесетия месец.

396,31 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18; 1,5)

Амортизация между шестия и осемнадесетия месец, използваща за "коефициент" 1.5 вместо метода за баланс с двойно намаление.

311,81 лв.

=VDB(A2; A3; A4; 0; 0,875; 1,5)

Амортизация за първата финансова година, през която притежавате актива, при допускането, че данъчните закони ви ограничават до 150-процентна амортизация при намаляващия баланс. Активът е закупен в средата на първото тримесечие на финансовата година.

315,00 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×