Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията VDB в Microsoft Excel.

Описание

Връща амортизацията на актив за произволен зададен от вас период, включително частични периоди, като използва метода за баланс с двойно намаление или някои друг зададен от вас метод. VDB идва от variable declining balance (променлив намаляващ остатък).

Синтаксис

VDB(стойност; ликвидационна_стойност; живот; начален_период; краен_период; ["коефициент"]; [не_превключвай])

Синтаксисът на функцията VDB има следните аргументи:

 • "стойност"    Задължително. Началната стойност на актива.

 • "ликвидационна_стойност"    Задължително. Стойността в края на амортизацията (понякога наричана остатъчната стойност на актива). Тази стойност може да е 0.

 • "живот"    Задължително. Броят периоди, за който активът се обезценява (понякога наричан полезен живот на актива).

 • "начален_период"    Задължително. Началният период, за който искате да изчислите амортизацията. Начален_период трябва да използва същите единици като живот.

 • "краен_период"    Задължително. Крайният период, за който искате да изчислите амортизацията. Краен_период трябва да използва същите единици като живот.

 • "коефициент"    Задължително. Скоростта, с която балансът намалява. Ако "коефициент" е пропуснато, приема се за 2 (метода за баланс с двойно намаление). Ако не желаете да използва метода за баланс с двойно намаление, променете "коефициент". За описание на метода на баланс с двойно намаляване вж. DDB.

 • "не_превключвай"    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали да превключите към праволинейна амортизация, когато амортизация е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

  • Ако не_превключвай е TRUE, Microsoft Excel не превключва към праволинейна амортизация дори когато амортизацията е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

  • Ако не_превключвай е FALSE или пропуснат, Excel превключва към праволинейна амортизация когато амортизацията е по-голяма, отколкото при изчисление с намаляващ баланс.

Важно: Всички аргументи, освен не_превключвай, трябва да бъдат положителен числа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2400

Начална стойност

300

Остатъчна стойност

10

Живот в години

Формула

Описание

Резултат

=VDB(A2; A3; A4*365; 0; 1)

Амортизация през първия ден. Excel автоматично предполага, че "коефициент" е 2.

1,32 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 0; 1)

Амортизация през първия месец.

40,00 лв.

=VDB(A2; A3; A4; 0; 1)

Амортизация през първата година.

480,00 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18)

Амортизация между шестия и осемнадесетия месец.

396,31 лв.

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18; 1,5)

Амортизация между шестия и осемнадесетия месец, използваща за "коефициент" 1.5 вместо метода за баланс с двойно намаление.

311,81 лв.

=VDB(A2; A3; A4; 0; 0,875; 1,5)

Амортизация за първата финансова година, през която притежавате актива, при допускането, че данъчните закони ви ограничават до 150-процентна амортизация при намаляващия баланс. Активът е закупен в средата на първото тримесечие на финансовата година.

315,00 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×