В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията YEARFRAC в Microsoft Excel.

Описание

YEARFRAC изчислява дробната част от годината, представена с броя на целите дни между две дати (начална_дата и крайна_дата). Например можете да използвате YEARFRAC, за да намерите частта от целогодишните ползи или задължения, които да отнесете към конкретен период.

Синтаксис

YEARFRAC(начална_дата; крайна_дата; [база])

Синтаксисът на функцията YEARFRAC има следните аргументи:

  • Начална_дата    Задължително. Дата, която представя началната дата.

  • Крайна_дата    Задължително. Дата, представяща крайната дата.

  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Важно: 

  • Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2018;5;23) за 23-ия ден на май 2018 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

  • Функцията YEARFRAC може да върне грешен резултат, когато се използва база US (NASD) 30/360, а "начална_дата" е последният ден от февруари.

Забележки

  • Excel съхранява датите като поредни номера, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е с пореден номер 1, а 1 януари 2018 г. е с пореден номер 43101, понеже е 43 101 дни след 1 януари 1900 г.

  • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако "начална_дата" или "крайна_дата" не са валидни дати, YEARFRAC връща стойност на грешка #VALUE!.

  • Ако basis < 0 или ако basis > 4, YEARFRAC връща стойност на грешка #NUM!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

1.01.2012

Начална дата

30.07.2012

Крайна дата

Формула

Описание

Резултат

=YEARFRAC(A2;A3)

Дробна част от годината между 1.01.2012 и 30.07.12, изпускайки аргумента "база".

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Дробна част между същите дати, като се използва аргументът "действителна/действителна база". Тъй като 2012 е високосна година, тя има база 366 дни.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Дробна част между същите дати, като се използва аргументът "действителна/365". Използва база от 365 дни.

0,57808219

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×