Тази сборна актуализация коригира списък на проблемите, описани в статии от базата знания в "Подобрения и проблемите, които сборна актуализация съдържа". Също така подобрява надеждността, стабилността и производителността на Lync Server 2013 уеб компоненти на сървъра. Номерът на версията на тази актуализация е 5.0.8308. 965.

Подобрения и въпроси, сборна актуализация съдържа

Тази сборна актуализация решава проблеми, които преди това са изброени в следните статии в базата знания на Microsoft:

Как да инсталирате актуализацията

За инсталиране на сборна актуализация за Lync Server 2013 web components server, използвайте един от следните методи.

Метод 1: Сборни сървър за инсталиране на актуализация

Инсталиране на сборна актуализация на сървър прилага всички актуализации за съответната роля на сървъра една операция. За да използвате за инсталиране на сборна актуализация на сървър, изпълнете следните стъпки.

Забележка

Ако потребителски акаунти (UAC) е включено, трябва да стартирате инсталиране на сборна актуализация на сървър, като използвате повишени разрешения, за да се уверите, че всички актуализации са инсталирани правилно.

 1. Изтеглете актуализация за инсталиране на сборна сървър.

 2. Изпълнение на инсталиране на сборна актуализация на сървър с помощта на потребителския интерфейс или командния ред.

  Забележка: Когато щракнете върху Инсталирай актуализациите, ПИ показва кои актуализации са инсталирани.

  За да стартирате инсталационната програма, изпълнете следната команда:

  LyncServerUpdateInstaller.exe Бележки Следните параграфи описват параметрите, които можете да използвате командата LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • Опцията /silentmode прилага всички приложими актуализации във фонов режим.

  • Опции за /silentmode/forcereboot прилага заедно всички приложими актуализации във фонов режим. Освен това тези ключове автоматично рестартиране на сървъра в края на инсталационния процес, ако е необходимо.

  • Опцията/extractall извлича актуализациите от инсталиращата програма и след това записва актуализациите в подпапка, наречена "Extracted" в папката, от която изпълнявате командата.

След като изпълните Lync Server инсталиране на сборна актуализация трябва да актуализирате всички приложими данни сървъри. Вижте как да актуализирате сървърната сървъри.

Метод 2: Microsoft Update

Актуализацията е достъпен от уеб сайта на Microsoft Update .

Забележка: След като инсталирате тази актуализация, като използвате Microsoft Update, трябва да актуализирате базата данни на сървърната сървъри. Вижте как да се актуализира базата данни на сървърната сървъри.

Необходими условия:

Няма предварителни изисквания за инсталирането на тази сборна актуализация.

Информация за системния регистър

За да използвате една от актуализациите в този пакет, не трябва да променяте нищо в системния регистър.

Информация за заместване на актуализация

Тази сборна актуализация замества ноември 2016 сборна актуализация 5.0.8308.974 за Lync Server 2013 web components server.

Изискване за рестартиране

Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като приложите тази сборна актуализация.

Актуализиране на информация за инсталиране на пакет

За да инсталирате този пакет със сборни актуализации, инсталирайте WebComponents.msp пакет на компютри, които имат едно от следните роли на сървъра:

 • Lync Server 2013 - стандартното издание сървър

 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - клиентски сървър

 • Lync Server 2013 - директор сървър

Информация за премахване

За да премахнете този кумулативен пакет, използвайте " Добавяне или премахване на програми " в контролния панел.

Ако се появи подкана за инсталационни файлове при инсталиране на актуализацията, поставете Компактдиска на източника или съответно пътя до местоположението на файла източник.

След като деинсталирате този кумулативен пакет, Internet Information Services (IIS) може да спре да работи. Това се случва, защото във файла ApplicationHost.config се променя, когато деинсталирате този пакет със сборни актуализации.

Забележка: Във файла ApplicationHost.config се намира в следната директория:

%Windir%\System32\inetsrv\config\

Следните промени се прилагат към файла ApplicationHost.config:

 • Дублиращи се записи се създават в разделите след < местоположение път = "Lync Server вътрешен сайт" overrideMode = "Allow" > и < местоположение път = "Lync Server външен уеб сайт" overrideMode = "Allow" > етикети.

  След като деинсталирате този кумулативен пакет, тези два раздела прилича на следното:

  < път място = "Lync Server вътрешен сайт" overrideMode = "Allow" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < път място = "Lync Server външен уеб сайт" overrideMode = "Allow" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • Следните записи са създадени преди < / конфигурация > етикет в края на файла:

  • < път място = overrideMode "Lync Server вътрешен сайт" = "Allow" / >

  • < път място = overrideMode "Lync Server външен уеб сайт" = "Allow" / >

За да решите този проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. Изтрийте дублираните записи в две секции след < местоположение път = "Lync Server вътрешен сайт" overrideMode = "Allow" > и < местоположение път = "Lync Server външен уеб сайт" overrideMode = "Allow" > етикети. След това, две секции трябва да прилича на следното:

  < път място = "Lync Server вътрешен сайт" overrideMode = "Allow" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < път място = "Lync Server външен уеб сайт" overrideMode = "Allow" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Изтрийте следните записи в края на файла ApplicationHost.config:

  • < път място = overrideMode "Lync Server вътрешен сайт" = "Allow" / >

  • < път място = "Lync Server външен уеб сайт" overrideMode = "Allow" / >

 3. Запишете файла ApplicationHost.config и след това рестартирайте IIS.

Файлова информация

Глобалната версия на тази сборна актуализация използва пакета Microsoft Windows Installer за инсталиране на сборна актуализация.

След инсталирането на сборната актуализация глобалната версия на тази сборна актуализация има файлови атрибути или по-нова версия на файлови атрибути, изброени в следващата таблица:

Име на файл

Версия на файла

Размер на файла

Дата

Време

Платформа

Directory_persistentchatextrm_web.config

Неприложимо

793

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

Directory_persistentchatintrm_web.config

Неприложимо

794

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

Неприложимо

6,579

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.be_by.resx

Неприложимо

6,696

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

Неприложимо

6,759

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.de_de.resx

Неприложимо

6,627

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_error.aspx.eu_es.resx

Неприложимо

6,614

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

Неприложимо

6,702

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

Неприложимо

6,612

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.id_id.resx

Неприложимо

6,524

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

Неприложимо

6,557

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

Неприложимо

6,584

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

Неприложимо

6,784

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.ms_my.resx

Неприложимо

6,538

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.sq_al.resx

Неприложимо

6,562

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Неприложимо

6,723

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

6,605

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_rgsclients.be_by.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_rgsclients.sq_al.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

Неприложимо

8,057

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_tab.aspx.be_by.resx

Неприложимо

8,540

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

Неприложимо

8,599

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

Неприложимо

8,112

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

Неприложимо

8,105

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

Неприложимо

8,550

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

Неприложимо

8,012

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

8,039

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Aug-2016

12:41

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

Неприложимо

377

13-Mar-2013

05:58

Неприложимо

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

Неприложимо

96,488

16-Aug-2016

12:41

Неприложимо

File_autodiscover_ext_xframe_script

Неприложимо

1,686

03-Dec-2013

18:34

Неприложимо

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Aug-2016

12:41

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

Неприложимо

377

13-Mar-2013

05:58

Неприложимо

File_autodiscover_int_xframe_jquery

Неприложимо

96,488

16-Aug-2016

12:41

Неприложимо

File_autodiscover_int_xframe_script

Неприложимо

1,686

03-Dec-2013

18:34

Неприложимо

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

05:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

Неприложимо

2,845

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

Неприложимо

2,844

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

File_bigfin_lscpapp_xap

Неприложимо

1,355,846

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Неприложимо

71,064

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Неприложимо

109,847

09-Feb-2015

15:27

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Неприложимо

70,453

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Неприложимо

71,512

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Неприложимо

69,919

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Неприложимо

70,366

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Неприложимо

68,833

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Неприложимо

70,538

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Неприложимо

75,403

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Неприложимо

68,127

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Неприложимо

68,199

09-Feb-2015

15:29

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,248

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,248

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,760

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,248

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,272

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,248

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,736

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,296

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,224

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,224

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_web_config

Неприложимо

3,689

21-Nov-2014

14:10

Неприложимо

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-2016

16:35

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-2016

16:35

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

03-Jun-2016

14:14

Неприложимо

File_ext_conference.aspx

Неприложимо

14,959

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

Неприложимо

1,092

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_ext_conference_web.config

Неприложимо

1,555

25-Nov-2014

19:08

Неприложимо

File_ext_datacollabhandler_web.config

Неприложимо

2,753

25-Nov-2014

19:18

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Неприложимо

93,637

31-May-2013

07:08

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

Неприложимо

19,081

31-May-2013

07:08

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Неприложимо

2,863

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Неприложимо

342

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Неприложимо

3,261

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Неприложимо

2,899

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Неприложимо

3,430

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Неприложимо

3,553

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Неприложимо

3,033

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Неприложимо

2,988

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Неприложимо

2,849

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Неприложимо

2,913

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Неприложимо

3,712

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Неприложимо

2,793

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Неприложимо

6,292

31-May-2013

09:12

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Неприложимо

3,052

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Неприложимо

2,860

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Неприложимо

2,912

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Неприложимо

3,403

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Неприложимо

2,852

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Неприложимо

2,879

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Неприложимо

3,041

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Неприложимо

3,014

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Неприложимо

3,178

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Неприложимо

3,717

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Неприложимо

2,944

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Неприложимо

2,969

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Неприложимо

2,883

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Неприложимо

3,018

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Неприложимо

3,111

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Неприложимо

3,345

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Неприложимо

3,006

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Неприложимо

2,923

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Неприложимо

2993

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Неприложимо

3,392

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Неприложимо

2,904

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Неприложимо

2,898

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Неприложимо

2,906

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Неприложимо

3,031

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Неприложимо

3,019

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Неприложимо

3,012

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Неприложимо

52,246

31-May-2013

09:12

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Неприложимо

47,582

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Неприложимо

3,041

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Неприложимо

3,485

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Неприложимо

2,981

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Неприложимо

3,005

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Неприложимо

2,979

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Неприложимо

3,490

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Неприложимо

2,971

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Неприложимо

2,902

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Неприложимо

3,798

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Неприложимо

2,913

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Неприложимо

3,503

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Неприложимо

2,958

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Неприложимо

3,138

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Неприложимо

2,795

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Неприложимо

2,815

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Неприложимо

949

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

Неприложимо

947

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_ext_datacollabweb_web_config

Неприложимо

2,543

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_ext_datacollab_aspx

Неприложимо

4,623

13-Mar-2013

08:10

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

04:58

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_datacollab_images_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Неприложимо

597,133

23-Sep-2015

18:19

Неприложимо

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Неприложимо

1,179,382

06-Jun-2014

04:08

Неприложимо

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Неприложимо

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Неприложимо

2,304,930

23-Sep-2015

18:23

Неприложимо

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Неприложимо

56,157

06-Jun-2014

04:11

Неприложимо

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Неприложимо

55,556

06-Jun-2014

04:11

Неприложимо

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Неприложимо

120,623

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Неприложимо

166,234

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_default.aspx

Неприложимо

49,409

17-Dec-2015

10:54

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Неприложимо

5,690

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Неприложимо

4,783

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

Неприложимо

5,962

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Неприложимо

6,369

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Неприложимо

4,628

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Неприложимо

4560

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Неприложимо

4,462

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

Неприложимо

4,938

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Неприложимо

6,982

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Неприложимо

4,255

15-Sep-2013

17:19

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

Неприложимо

4,670

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Неприложимо

4,398

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Неприложимо

4,334

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Неприложимо

6,008

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Неприложимо

4,585

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Неприложимо

4,318

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Неприложимо

4,901

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Неприложимо

4,469

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

Неприложимо

5,013

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Неприложимо

7,775

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Неприложимо

4,513

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Неприложимо

4,775

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

Неприложимо

4,371

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

Неприложимо

4,698

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Неприложимо

5,169

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Неприложимо

6,176

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Неприложимо

4,822

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Неприложимо

4,662

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Неприложимо

4,769

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Неприложимо

6,265

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Неприложимо

4,551

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Неприложимо

4,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Неприложимо

4,582

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Неприложимо

4,690

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Неприложимо

4,621

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Неприложимо

4,615

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Неприложимо

4,713

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Неприложимо

6,354

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Неприложимо

4,688

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Неприложимо

4,561

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Неприложимо

4,646

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Неприложимо

6,032

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Неприложимо

4,463

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Неприложимо

4,435

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

Неприложимо

7,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Неприложимо

4,593

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Неприложимо

6,346

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Неприложимо

4,672

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Неприложимо

5,327

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Неприложимо

4,047

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Неприложимо

4200

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialinform.js

Неприложимо

91,677

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_dialinghandler_web.config

Неприложимо

1,735

25-Nov-2014

19:11

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

Неприложимо

12,781

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

Неприложимо

16,649

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

Неприложимо

17,754

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

Неприложимо

12,047

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

Неприложимо

16,517

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

Неприложимо

13,290

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

Неприложимо

14,055

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

Неприложимо

17,031

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

Неприложимо

12,476

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

Неприложимо

13,046

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

Неприложимо

12,501

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

Неприложимо

17,100

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

Неприложимо

12,918

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Неприложимо

12,460

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

Неприложимо

12,339

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

Неприложимо

16,780

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Неприложимо

13,050

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

Неприложимо

14,809

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_launch.js

Неприложимо

61,965

17-Dec-2015

09:11

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-2015

19:26

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-2015

19:26

Неприложимо

File_ext_lwa_images_arrow_normal

Неприложимо

702

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

Неприложимо

716

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_images_checked_normal

Неприложимо

50,374

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

Неприложимо

429

03-Dec-2013

18:35

Неприложимо

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

Неприложимо

1351

03-Dec-2013

18:35

Неприложимо

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

Неприложимо

6,576

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_images_lync_logo

Неприложимо

2,412

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_lwa_images_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

Неприложимо

49,068

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_ext_lwa_plugins

Неприложимо

7,823,360

18-Aug-2016

14:35

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

Неприложимо

141,686

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

Неприложимо

147,779

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

Неприложимо

156,071

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

Неприложимо

138,546

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

Неприложимо

141,048

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

Неприложимо

146,553

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

Неприложимо

141,005

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Неприложимо

143,880

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_plugins_32

Неприложимо

7,876,608

18-Aug-2016

16:40

Неприложимо

File_ext_lwa_plugins_64

Неприложимо

8,802,304

18-Aug-2016

16:40

Неприложимо

File_ext_lwa_plugins_mac

Неприложимо

9,957,995

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_ext_lwa_plugins_xp

Неприложимо

4,853,760

18-Aug-2016

14:59

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

Неприложимо

597,133

23-Sep-2015

18:19

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Неприложимо

2,194,360

23-Sep-2015

18:22

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Неприложимо

80,326

18-Aug-2016

15:36

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

Неприложимо

338,458

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Неприложимо

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Неприложимо

1,113,880

23-Sep-2015

18:23

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Неприложимо

1,243,852

23-Sep-2015

18:22

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Неприложимо

2,287,631

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Неприложимо

618,558

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

Неприложимо

153,473

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

Неприложимо

153,537

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

Неприложимо

120,623

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_lwa_styles_sprite1

Неприложимо

166,234

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

Неприложимо

16,208

23-Sep-2015

17:47

Неприложимо

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

Неприложимо

8,521

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_ext_lwa_webpages_toast

Неприложимо

4,504

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_lwa_web_config

Неприложимо

4,124

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.920

903,464

06-Jun-2015

03:20

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_ext_passiveauth.aspx

Неприложимо

3,641

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_ext_passiveauth_web.config

Неприложимо

3 744

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Неприложимо

2,333

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Неприложимо

2,199

13-Mar-2013

05:58

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Неприложимо

2,265

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Неприложимо

2249

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Неприложимо

2,537

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Неприложимо

2,333

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Неприложимо

2,289

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Неприложимо

2,429

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Неприложимо

2,469

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_ext_reachclient.css

Неприложимо

13,531

29-Apr-2015

07:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Неприложимо

816,186

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Неприложимо

1,675,602

31-May-2013

11:14

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

06:50

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

06:50

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Неприложимо

13,531

29-Apr-2015

07:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_ext_reachweb_web.config

Неприложимо

5,490

25-Nov-2014

19:11

Неприложимо

File_ext_savecontentpage_html

Неприложимо

7,975

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_ext_uploadform_html

Неприложимо

3,510

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_ext_utilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_ext_web.config

Неприложимо

3,239

25-Nov-2014

19:10

Неприложимо

File_ext_webcontainerframe_html

Неприложимо

8,789

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-2015

19:27

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-2015

19:23

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_ext_webscheduler_default.aspx

Неприложимо

9,639

29-Apr-2015

04:50

Неприложимо

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-2015

19:30

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

Неприложимо

1,722

25-Nov-2014

19:10

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Неприложимо

114,704

06-Jun-2015

01:30

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Неприложимо

249,899

20-Jul-2015

16:16

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Неприложимо

875

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Неприложимо

1064

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Неприложимо

913

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Неприложимо

834

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Неприложимо

1,045

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Неприложимо

820

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Неприложимо

834

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Неприложимо

75,990

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_ext_webscheduler_web.config

Неприложимо

1,538

25-Nov-2014

19:04

Неприложимо

File_ext_webticketmanager.js

Неприложимо

75,990

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.920

3,356,968

06-Jun-2015

03:20

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

Неприложимо

5,124

06-Jun-2014

03:06

Неприложимо

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

Неприложимо

5,354

06-Jun-2014

03:06

Неприложимо

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

03-Jun-2016

14:14

Неприложимо

File_int_conference.aspx

Неприложимо

14,959

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

05:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

Неприложимо

1,092

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_int_conference_web.config

Неприложимо

1,556

25-Nov-2014

19:08

Неприложимо

File_int_datacollabhandler_web.config

Неприложимо

2,752

25-Nov-2014

19:18

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Неприложимо

93,637

31-May-2013

07:08

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

Неприложимо

19,081

31-May-2013

07:08

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Неприложимо

2,863

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Неприложимо

342

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Неприложимо

3,261

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Неприложимо

2,899

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Неприложимо

3,430

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Неприложимо

3,553

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Неприложимо

3,033

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Неприложимо

2,988

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Неприложимо

2,849

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Неприложимо

2,913

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Неприложимо

3,712

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Неприложимо

2,793

04-Sep-2013

14:54

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Неприложимо

6,292

31-May-2013

09:12

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Неприложимо

3,052

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Неприложимо

2,860

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Неприложимо

2,912

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Неприложимо

3,403

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Неприложимо

2,852

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Неприложимо

2,879

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Неприложимо

3,041

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Неприложимо

3,014

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Неприложимо

3,178

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Неприложимо

6,302

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Неприложимо

3,717

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Неприложимо

2,944

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Неприложимо

2,969

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Неприложимо

2,883

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Неприложимо

3,018

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Неприложимо

3,111

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Неприложимо

3,345

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Неприложимо

3,006

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Неприложимо

2,923

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Неприложимо

2993

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Неприложимо

3,392

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Неприложимо

2,904

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Неприложимо

2,898

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Неприложимо

2,906

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Неприложимо

3,031

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Неприложимо

3,019

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Неприложимо

3,012

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Неприложимо

52,246

31-May-2013

09:12

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Неприложимо

47,582

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Неприложимо

3,041

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Неприложимо

3,485

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Неприложимо

2,981

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Неприложимо

3,005

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Неприложимо

2,979

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Неприложимо

3,490

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Неприложимо

2,971

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Неприложимо

2,902

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Неприложимо

3,798

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Неприложимо

2,913

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Неприложимо

3,503

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Неприложимо

2,958

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Неприложимо

3,138

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Неприложимо

2,795

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Неприложимо

4,681

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Неприложимо

2,815

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Неприложимо

6,295

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Неприложимо

949

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_datacollabweb_qna_web.config

Неприложимо

947

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_int_datacollabweb_web_config

Неприложимо

2,545

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_int_datacollab_aspx

Неприложимо

4,623

13-Mar-2013

08:10

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

04:58

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34 056 души

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Неприложимо

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_datacollab_images_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Неприложимо

597,133

23-Sep-2015

18:19

Неприложимо

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Неприложимо

1,179,382

06-Jun-2014

04:08

Неприложимо

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Неприложимо

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Неприложимо

2,304,930

23-Sep-2015

18:23

Неприложимо

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Неприложимо

56,157

06-Jun-2014

04:11

Неприложимо

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Неприложимо

55,556

06-Jun-2014

04:11

Неприложимо

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Неприложимо

120,623

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_datacollab_styles_sprite1

Неприложимо

166,234

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_default.aspx

Неприложимо

49,409

17-Dec-2015

10:54

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Неприложимо

5,690

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Неприложимо

4,783

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

Неприложимо

5,962

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Неприложимо

6,369

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Неприложимо

4,628

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Неприложимо

4560

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Неприложимо

4,462

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

Неприложимо

4,938

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Неприложимо

6,982

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Неприложимо

4,255

15-Sep-2013

17:19

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

Неприложимо

4,670

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Неприложимо

4,398

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Неприложимо

4,334

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Неприложимо

6,008

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Неприложимо

4,585

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Неприложимо

4,318

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Неприложимо

4,901

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Неприложимо

4,469

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

Неприложимо

5,013

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Неприложимо

7,775

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Неприложимо

4,513

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Неприложимо

4,775

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

Неприложимо

4,371

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

Неприложимо

4,698

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Неприложимо

5,169

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Неприложимо

6,176

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Неприложимо

4,822

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Неприложимо

4,662

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Неприложимо

4,769

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Неприложимо

6,265

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Неприложимо

4,551

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Неприложимо

4,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Неприложимо

4,582

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Неприложимо

4,690

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Неприложимо

4,621

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Неприложимо

4,615

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Неприложимо

4,713

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Неприложимо

6,354

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Неприложимо

4,688

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Неприложимо

4,561

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Неприложимо

4,646

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Неприложимо

6,032

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Неприложимо

4,463

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Неприложимо

4,435

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

Неприложимо

7,295

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Неприложимо

4,593

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Неприложимо

6,346

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Неприложимо

4,672

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Неприложимо

5,327

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Неприложимо

4,047

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Неприложимо

4200

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialinform.js

Неприложимо

91,677

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_dialinghandler_web.config

Неприложимо

1,734

25-Nov-2014

19:11

Неприложимо

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

Неприложимо

12,781

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.be_by.resources

Неприложимо

16,649

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

Неприложимо

17,754

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

Неприложимо

12,047

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

Неприложимо

16,517

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

Неприложимо

13,290

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

Неприложимо

14,055

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

Неприложимо

17,031

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

Неприложимо

12,476

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

Неприложимо

13,046

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

Неприложимо

12,501

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

Неприложимо

17,100

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

Неприложимо

12,918

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Неприложимо

12,460

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

Неприложимо

12,339

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

Неприложимо

16,780

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Неприложимо

13,050

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

Неприложимо

14,809

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_launch.js

Неприложимо

61,965

17-Dec-2015

09:11

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-2015

19:26

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-2015

19:28

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-2015

19:26

Неприложимо

File_int_lwa_images_arrow_normal

Неприложимо

702

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

Неприложимо

716

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_images_checked_normal

Неприложимо

50,374

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

Неприложимо

429

03-Dec-2013

18:35

Неприложимо

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

Неприложимо

1351

03-Dec-2013

18:35

Неприложимо

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

Неприложимо

6,576

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_images_lync_logo

Неприложимо

2,412

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_lwa_images_sprite1

Неприложимо

232,897

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_lwa_images_unchecked_normal

Неприложимо

49,068

13-Mar-2013

06:00

Неприложимо

File_int_lwa_plugins

Неприложимо

7,823,360

18-Aug-2016

14:35

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

Неприложимо

141,686

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_be_by

Неприложимо

147,779

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

Неприложимо

156,071

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

Неприложимо

138,546

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

Неприложимо

141,048

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

Неприложимо

146,553

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

Неприложимо

141,005

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Неприложимо

143,880

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_plugins_32

Неприложимо

7,876,608

18-Aug-2016

16:40

Неприложимо

File_int_lwa_plugins_64

Неприложимо

8,802,304

18-Aug-2016

16:40

Неприложимо

File_int_lwa_plugins_mac

Неприложимо

9,957,995

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_int_lwa_plugins_xp

Неприложимо

4,853,760

18-Aug-2016

14:59

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

Неприложимо

597,133

23-Sep-2015

18:19

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Неприложимо

2,194,360

23-Sep-2015

18:22

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Неприложимо

80,326

18-Aug-2016

15:36

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

Неприложимо

338,458

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Неприложимо

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Неприложимо

1,113,880

23-Sep-2015

18:23

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Неприложимо

1,243,852

23-Sep-2015

18:22

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Неприложимо

2,287,631

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Неприложимо

618,558

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

Неприложимо

153,473

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

Неприложимо

153,537

23-Sep-2015

18:24

Неприложимо

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

Неприложимо

120,623

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_lwa_styles_sprite1

Неприложимо

166,234

06-Jun-2014

04:12

Неприложимо

File_int_lwa_webpages_lwaclient

Неприложимо

16,208

23-Sep-2015

17:47

Неприложимо

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

Неприложимо

8,521

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_int_lwa_webpages_toast

Неприложимо

4,504

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_lwa_web_config

Неприложимо

2,453

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.920

903,464

06-Jun-2015

03:20

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_int_passiveauth.aspx

Неприложимо

3,641

31-May-2013

07:05

Неприложимо

File_int_passiveauth_web.config

Неприложимо

3,743

25-Nov-2014

19:15

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Неприложимо

2,333

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Неприложимо

2,199

13-Mar-2013

05:58

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Неприложимо

2,265

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Неприложимо

2249

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Неприложимо

2,537

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Неприложимо

2,333

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:34

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Неприложимо

2,289

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Неприложимо

2,199

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Неприложимо

2,429

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Неприложимо

2,469

18-Aug-2016

16:35

Неприложимо

File_int_reachclient.css

Неприложимо

13,531

29-Apr-2015

07:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Неприложимо

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Неприложимо

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Неприложимо

816,186

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Неприложимо

1,675,602

31-May-2013

11:14

Неприложимо

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

06:50

Неприложимо

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

06:50

Неприложимо

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Неприложимо

13,531

29-Apr-2015

07:17

Неприложимо

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_int_reachweb_web.config

Неприложимо

5,691

25-Nov-2014

19:11

Неприложимо

File_int_savecontentpage_html

Неприложимо

7,975

13-Mar-2013

05:59

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Неприложимо

File_int_uploadform_html

Неприложимо

3,510

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_int_utilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_int_web.config

Неприложимо

3,238

25-Nov-2014

19:10

Неприложимо

File_int_webcontainerframe_html

Неприложимо

8,789

04-Jun-2014

01:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-2015

19:27

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-2015

19:23

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Неприложимо

File_int_webscheduler_default.aspx

Неприложимо

9,639

29-Apr-2015

04:50

Неприложимо

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-2015

19:30

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

Неприложимо

1,721

25-Nov-2014

19:10

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Неприложимо

114,704

06-Jun-2015

01:30

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Неприложимо

249,899

20-Jul-2015

16:16

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Неприложимо

875

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Неприложимо

1064

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Неприложимо

913

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Неприложимо

834

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Неприложимо

1,045

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Неприложимо

820

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Неприложимо

834

16-Aug-2016

12:37

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Неприложимо

12,858

06-Jun-2015

00:17

Неприложимо

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Неприложимо

75,990

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_int_webscheduler_web.config

Неприложимо

1539

25-Nov-2014

19:04

Неприложимо

File_int_webticketmanager.js

Неприложимо

75,990

21-Nov-2014

14:11

Неприложимо

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

05:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_noauth_web.config

Неприложимо

163

03-Apr-2015

09:48

Неприложимо

File_persistentchatextrm_handler_web_config

Неприложимо

1,657

25-Nov-2014

19:18

Неприложимо

File_persistentchatintrm_handler_web_config

Неприложимо

1,656

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-2015

19:25

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

Неприложимо

5,123

25-Nov-2014

19:14

Неприложимо

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-2015

19:25

x86

File_rgs_clients_int_web.config

Неприложимо

5,353

25-Nov-2014

19:14

Неприложимо

File_rgs_config_web.config

Неприложимо

2,284

25-Nov-2014

19:12

Неприложимо

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Aug-2016

12:41

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.920

2,630,440

06-Jun-2015

03:19

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Aug-2016

12:41

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.920

2,630,440

06-Jun-2015

03:19

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Неприложимо

5,304

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Неприложимо

5,309

25-Nov-2014

19:19

Неприложимо

File_webticket_web_ext.config

Неприложимо

10,409

25-Nov-2014

19:05

Неприложимо

File_webticket_web_int.config

Неприложимо

10,639

25-Nov-2014

19:05

Неприложимо

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

Неприложимо

6,579

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.be_by.resx

Неприложимо

6,696

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_error.aspx.bg_bg.resx

Неприложимо

6,759

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.de_de.resx

Неприложимо

6,627

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_error.aspx.eu_es.resx

Неприложимо

6,614

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_error.aspx.fa_ir.resx

Неприложимо

6,702

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.fil_ph.resx

Неприложимо

6,612

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.id_id.resx

Неприложимо

6,524

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.ko_kr.resx

Неприложимо

6,557

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_error.aspx.lt_lt.resx

Неприложимо

6,584

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.mk_mk.resx

Неприложимо

6,784

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.ms_my.resx

Неприложимо

6,538

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.sq_al.resx

Неприложимо

6,562

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Неприложимо

6,723

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

6,605

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_rgsclients.be_by.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_rgsclients.fa_ir.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_rgsclients.fil_ph.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_rgsclients.mk_mk.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_rgsclients.sq_al.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

6,328

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

Неприложимо

8,057

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_tab.aspx.be_by.resx

Неприложимо

8,540

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

Неприложимо

8,599

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

Неприложимо

8,112

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

Неприложимо

8,105

18-Aug-2016

16:36

Неприложимо

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

Неприложимо

8,550

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_tab.aspx.sq_al.resx

Неприложимо

8,012

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Неприложимо

8,039

18-Aug-2016

16:37

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Неприложимо

13,359

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Неприложимо

11,503

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Неприложимо

14,327

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Неприложимо

12,107

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Неприложимо

11,560

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Неприложимо

14,669

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Неприложимо

11,775

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Неприложимо

11,249

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Неприложимо

12,462

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Неприложимо

18,106

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Неприложимо

10,927

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Неприложимо

11,079

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Неприложимо

11,542

18-Aug-2016

16:38

Неприложимо

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Неприложимо

12,923

18-Aug-2016