Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да понижите настройките за защита или как да изключите функциите за защитата на компютъра. Можете да направите тези промени, за да заобиколите конкретен проблем. Препоръчително е да оцените рисковете, които са свързани с изпълнението на това решение във вашата конкретна работна среда, преди да направите тези промени. Ако изпълните това решение, предприемете всички подходящи допълнителни стъпки, за да подобрите защитата на компютъра.

Обобщена информация

В тази статия са изброени най-честите методи, които помагат за отстраняване на неизправности при проблеми, които може да имате при получаване и изпращане на имейл съобщения в Outlook или Outlook Express.

Трябва да опитате тези методи, когато срещнете следните грешки:

Забележка Ако често срещаните методи не разрешават проблема ви, можете да опитате допълнителните методи, изброени в таблицата.

Съобщения за грешки или кодове за грешки

Допълнителни методи

Не беше установена връзка, защото целевият компютър я отказа активно.

The server could not be found. ("Сървърът не можа да бъде открит.") (Акаунт:име на акаунта, POPserver:'mail', Номер на грешка: 0x800ccc0d).

Задача „име на сървъра – Изпращане и получаване“ отчете грешка (0x800ccc0f): „Връзката със сървъра е прекъсната. Ако проблемът продължава, обърнете се към администратора на вашия сървър или към интернет доставчика“. Сървърът отговори: ? K.

Вашият сървър неочаквано прекъсна връзката. Възможните причини за това включват проблеми със сървъра, проблеми с мрежата или продължителен период на неактивност. Акаунт. име на акаунт, Сървър: 'име на сървър', Протокол: POP3, Server Response: ("POP3, Отговор на сървъра:") '+OK', Port: ("'+ОК', Порт:") 110, Secure(SSL): Не, Номер на грешка: 0x800ccc0f.

Задача „име на SMTP сървър – Изпращане и получаване“ отчете грешка (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. ("Outlook не може да се свърже с вашия изходящ (SMTP) e-mail сървър.") Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на сървъра или с интернет доставчика“.

Изтекло е времето за изчакване на отговор за тази операция от получаващия (POP) сървър 0x8004210a.

Увеличете настройката за време на изчакване на сървъра.

Изтекло е времето за изчакване на отговор при комуникацията със сървъра 0x800ccc19.

Увеличете настройката за време на изчакване на сървъра.

Кодове на грешки: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.

Код на грешка: 0x8007000c

Стартирайте инструмента за поправка на MAPI.

Код на грешка: 0x800C013b

Създайте отново файла за изпратени елементи Items.dbx.

Код на грешка: 0x8004210b

Проверете SMTP имейл адресите в списъка за разпространение.


Решение

За да отстраните проблема, използвайте един или повече от описаните по-долу методи. След като изпълните всеки метод, изпратете до себе си тестово имейл съобщение, за да се уверите, че можете да изпращате и получавате съобщения, без да получавате съобщение за грешка. Ако продължите да получавате грешки, опитайте следващия метод.

 

Подозрителни имейл съобщения може да блокират получаване съобщение за грешка в Outlook. Ако имате някакви подозрителни имейл съобщения, ги изтрийте, като използвате един от следните методи:

 • Влезте във вашата пощенска кутия с помощта на базирана на уеб имейл програма на вашия интернет доставчик. След това изтрийте имейл съобщенията.

 • Свържете се с доставчика ви на интернет и го помолете да изтрие имейл съобщенията.

 

Предупреждение Тези промени могат да направят компютъра или мрежата по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или опасен софтуер, като например вируси. Не препоръчваме това заобиколно решение, но предоставяме тази информация, за да можете да се възползвате от него по своя преценка. Използвайте това заобиколно решение на свой собствен риск.

Конфигурирайте защитната си стена, за да позволява достъп до интернет на следните файлове:

 • Outlook.exe (за Outlook)

 • Msimn.exe (за Outlook Express)

По подразбиране порт 25 е за изходящ достъп, а порт 110 е за входящ достъп. Ако не сте сигурни за портовете, се обърнете към вашия интернет доставчик или системен администратор.

Повече информация за McAfee Personal Firewall and Norton Personal Firewall (Symantec)

Отидете на уеб сайта на McAfee за инструкции как да конфигурирате McAfee Personal Firewall.

Също така можете да премахнете и преинсталирате персоналната защитна стена на McAfee. Този процес на преинсталиране ще гарантира достъпа до интернет на Outlook и Outlook Express, тъй като процесът ще създаде отново файла с програмен подпис, който се използва от защитната стена.

Ако изпълнявате Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security или софтуер на Norton SystemWorks на Symantec, се свържете с поддръжката за продукта на Symantec за надстройка или инструкции за повторно конфигуриране, за да решите проблема си.

Забележка Следните методи се отнасят само за Outlook.

За да стартирате Outlook в безопасен режим, следвайте тези стъпки в зависимост от операционната система, която сте инсталирали.

Windows 10, Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 или Windows Vista

 1. В Windows 10 изберете полето за търсене в лентата със задачи. В Windows 8.1 или Windows 8 плъзнете от десния край на екрана, след което натиснете Търсене. Ако пък използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, след което щракнете върху Търсене. В Windows 7 или Windows Vista щракнете върху Начало.

 2. В полето Търсене въведете outlook.exe /safe.

 3. Натиснете клавиша Enter.

Windows Server 2003, Windows 2000 или Windows XP

 1. Щракнете върху Старт.

 2. Щракнете върху Изпълнение.

 3. Въведете outlook.exe /safe.

 4. Щракнете върху ОК.

Ако се появи известие, което показва, че имейл профила е повреден или че са инсталирани добавки или конфликтни приложения от трета страна, следвайте стъпките от метод 3, за да създадете нов имейл профил.

Щракнете върху папката „Изходящи“, след което проверете дали има блокирани имейл съобщения в нея. Ако има някакви блокирани съобщения, следвайте тези стъпки, за да ги изчистите:

 1. В Outlook щракнете върху раздела Изпращане/Получаване, след което щракнете върху Работи офлайн.

  Забележка Това ще прекрати опитите на Outlook да изпрати всички имейл съобщения.

 2. Изберете Изходяща кутия. Сега можете да направите едно от следните действия:

  • Преместване на съобщението: Преместете съобщението в папка Чернови. Можете или да плъзнете съобщението в папката Чернови или да щракнете с десния бутон на мишката върху него, да изберете Премести, да изберете Друга папка, след което да изберете папката Чернови от списъка.

   Забележка Това ще Ви позволи да отворите голямото имейл съобщение и да преместите, промените размера и да добавите повторно прикачените файлове, преди да опитате да го изпратите отново.

  • Изтриване на съобщението: Щракнете с десния бутон на мишката върху съобщението, след което изберете Изтриване.


  Важно Ако получите съобщение „Outlook предава съобщението“ затворете Outlook, след което го изчакайте да се затвори. Може да се наложи да използвате диспечера на задачите в Windows, за да се уверите, че процесът на Outlook.exe е завършен. Рестартирайте Outlook отново, след което повторете стъпка 2.

 3. Щракнете върху раздела Изпращане/Получаване, след което щракнете върху Работи офлайн, за да отмаркирате.

Повече информация

Продуктите на трети страни, за които е установено, че причиняват този проблем, включват:

 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator

 • Net Nanny

 • Panicware Pop-Up Stopper


Ако файлът Mapi32.dll е повреден или неправилен, можете да получите следното съобщение за грешка при изпращане или получаване на имейл съобщения в Outlook:

При изпращане и получаване се отчете грешка (0x8007000E): Недостатъчно памет или системни ресурси. Затворете някои прозорци или програми и опитайте отново.


За да разрешите този проблем, изпълнете инструмента за поправка на MAPI (Fixmapi.exe). Файлът Fixmapi.exe се намира в една от следните папки:

 • C:\Winnt\System32

 • C:\Windows\System32


Ако .dbx файлът за изпратени елементи е повреден, може да получите следното съобщение за грешка при изпращане на съобщение в Outlook Express:


Възникнала е неизвестна грешка. Протокол: SMTP, порт: 0, Secure(SSL): Не, Номер на грешка: 0x800C013B.


За да разрешите този проблем, променете името на файла Sent Items.dbx от имейл файловете на Outlook Express. Изпълнете следните инструкции:

 1. Щракнете върху Старт, посочете Търсене и щракнете върху Файлове или папки.

 2. В полето Наречени въведете Sent Items.dbx.

 3. В полето Търси в, щракнете върху основния Ви твърд диск (обикновено диск C), след което щракнете върху Намери сега.

 4. Щракнете с десния бутон върху файла Sent Items.dbx, след което щракнете върху Преименувай.

 5. Въведете Sent Items.old, след което щракнете върху OK.

 6. Рестартирайте Outlook Express. Това действие създава автоматично нов файл Sent Items.dbx.


Ако някой от SMTP адресите в списъка е повреден или неправилно образуван, може да се получи грешка 0x8004210b. Трябва да разгледате всички имейл адреси в списъка за разпространение, за да се уверите, че са правилни. При необходимост можете да изпратите индивидуални пробни съобщения до всеки от адресите в списъка, за да идентифицирате невалидни имейл адреси.

Ако съобщението за грешка е придружено от съобщение за изтекло време за изчакване на отговор, възможно е да решите проблема чрез увеличаване на настройката за период на изчакване на сървъра в Outlook или в Outlook Express. За да увеличите настройката за времето на изчакване на отговор на сървъра, използвайте някой от следните методи в зависимост от версията на Outlook или Outlook Express, която сте инсталирали.

Outlook 2010 и по-нови версии

 1. Стартирайте Outlook.

 2. В менюто Файл щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Настройки на акаунт, след което изберете Настройки на акаунт от списъка.

 4. Щракнете върху целевия POP3 акаунт и натиснете Промяна.

 5. Щракнете върху Още настройки.

 6. Щракнете върху раздела Разширени.

 7. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.

Outlook 2007

 1. Стартирайте Outlook.

 2. В менюто Инструменти изберете Настройки на акаунт.

 3. Щракнете върху целевия POP3 акаунт и натиснете Промяна.

 4. Щракнете върху Още настройки.

 5. Щракнете върху раздела Разширени.

 6. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.

Outlook 2003 и Outlook 2002

 1. Стартирайте Outlook.

 2. В менюто Инструменти изберете Имейл акаунти.

 3. Щракнете върху Преглед или промяна на съществуващи имейл акаунти, след което щракнете върху Напред.

 4. Щракнете върху POP3 акаунта, след което щракнете върху Промяна.

 5. Щракнете върху Още настройки.

 6. Щракнете върху раздела Разширени.

 7. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.

Корпоративен режим или режим на работна група на Outlook 2000

 1. Стартирайте Outlook.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Услуги.

 3. В раздела Услуги щракнете върху Интернет имейл и после щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете върху раздела Разширени.

 5. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.

Само интернет поща на Outlook 2000

 1. Стартирайте Outlook.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Акаунти.

 3. Изберете целевия акаунт, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете върху раздела Разширени.

 5. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.

Outlook Express 6.0 и 5.x

 1. Стартирайте Outlook Express.

 2. В менюто TИнструменти щракнете върху Акаунти.

 3. Щракнете върху раздела Поща.

 4. Щракнете върху Вашия POP3 акаунт, след което щракнете върху Свойства.

 5. Щракнете върху раздела Разширени.

 6. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.


Microsoft предоставя информация за контакт с производители трета страна, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без предизвестие. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с външни производители.
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции – подразбиращи се,или други – за работата или надеждността на тези продукти.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×