Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Можете бързо да добавите полета към формуляр или отчет с помощта на екрана Списък на полетата. Когато щракнете двукратно върху поле в екрана Списък на полетата (или ако плъзнете поле от списъка във вашия формуляр или отчет), Microsoft Access създава автоматично подходящата контрола за показване на полето, например текстово поле или квадратче за отметка, след което обвързва контролата с това поле.

Ако не разполагате със съществуващ формуляр или отчет, към който да добавите поле, вижте Въведение във формулярите или Въведение в отчетите за помощ с първите стъпки.

Какво искате да направите?

Добавяне на поле към формуляр или отчет с помощта на екрана със списък на полетата

 1. Отворете вашия отчет в изглед на оформление или изглед за проектиране.

  Ако екранът Списък на полетата не се покаже, направете едно от следните неща:

  • В раздела Структура, в групата Инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета
   -ИЛИ-

  • Натиснете ALT+F8.

 2. В екрана Списък на полетата намерете таблицата, съдържаща полето, което искате да добавите. За да покажете или скриете списъка с полета във всяка таблица, щракнете върху знака плюс (+) или минус (-) до името на таблицата.

  Забележка: Ако базата данни не съдържа никакви таблици, екранът Списък на полетата е празен.

 3. Когато намерите полето, което искате да добавите, направете едно от следните неща, за да го добавите към формуляра или отчета:

  • Щракнете двукратно върху полето.

  • Плъзнете полето от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета.

  • Задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху няколко полета, след което ги плъзнете всички едновременно във формуляра или отчета.

   Забележка: Тази техника може да се използва само с полета в раздела Полета, достъпни за този изглед на екрана Списък на полетата.

  • Добавете диапазон от полета от екрана Списък на полетата към формуляра или отчета, като направите следното:

  • Щракнете върху първото поле от диапазона.

  • Натиснете и задръжте клавиша SHIFT, след което щракнете върху последното поле от диапазона.

   Access избира полетата, върху които сте щракнали, както и всички полета между тях.

  • Плъзнете всички избрани полета във формуляра или отчета.

   Забележка: Тази техника може да се използва само с полета в раздела Полета, достъпни за този изглед на екрана Списък на полетата.

 4. Access създава подходящата контрола за показване на всяко поле и обвързва контролата с полето. Освен това Access създава прикачен етикет за контролата. Можете да редактирате етикета, като щракнете върху него веднъж, за да го изберете, и след това щракнете върху него още веднъж, за да поставите точката на вмъкване в етикета. След това можете да редактирате етикета по същия начин, по който бихте редактирали текст в документ.

 5. Ако искате поле да се покаже в контрола от тип, който е различен от типа, създаден автоматично от Access, можете да промените типа на контролата. Можете обаче да го промените само на тип контрола, който е подходящ за съответното поле. Можете например да промените разгъващ се списък на текстово поле или списъчно поле, но не можете да го промените на команден бутон.

  Промяна на контрола от един тип на друг

  1. Отворете формуляра или отчета в изглед за проектиране, като щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

  2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и след това щракнете върху Промяна на.

   Ако елементът на менюто Промяна на не е наличен, това означава, че няма други типове контроли, които са подходящи за това поле. В противен случай Access показва списък с типове контроли.

  3. Щракнете върху един от наличните типове контроли, за да промените контролата на този тип.

   Контролата остава обвързана с полето, но може да се наложи да зададете някои свойства, за да накарате новия тип контрола да работи по желания от вас начин. За да покажете листа със свойства за контрола, щракнете върху контролата, за да я изберете, след което натиснете F4.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле към формуляр или отчет без помощта на списъка на полетата

Общо взето използването на екрана със списък на полетата е най-лесният начин за добавяне на поле към формуляр или отчет. Въпреки това можете също да добавите поле, като създадете контрола и след това я обвържете с поле. Процедурата по-долу ви показва как.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета, след което щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

  Съветници за контроли    Можете да използвате съветниците за контроли, за да ви помогнат в създаването на командни бутони, списъчни полета, подформуляри, разгъващи се списъци и групи от опции. Съветникът за контроли ви задава серия от въпроси за начина, по който искате контролата да изглежда и работи, след което създава контролата и задава свойствата й въз основа на вашите отговори. В раздела Структура, в групата Контроли щракнете върху стрелката надолу до галерията с контроли. Ако опцията Използване на съветници за контроли не е маркирана, щракнете върху нея, за да я маркирате.

  Изображение на бутон

  Ако бихте искали да създавате контроли без помощта на съветници, щракнете върху Използване на съветници за контроли, така че опцията да не е избрана.

  изображение на бутон

 2. В раздела Структура, в групата Контроли щракнете върху инструмента за типа контрола, който искате да добавите.

  За да определите името на инструмента, поставете показалеца върху него. Access показва името на инструмента.

 3. В мрежата за проектиране на формуляра или отчета щракнете там, където искате да разположите горния ляв ъгъл на контролата. Щракнете веднъж, за да създадете контрола с размер по подразбиране, или щракнете върху инструмента и след това плъзнете в мрежата за проектиране на формуляра, за да създадете контрола с желания размер.

 4. Ако сте избрали Използване на съветници за контроли и контролата, която разполагате, има свързан с нея съветник, съветникът ще се стартира и ще ви преведе през настройките за контролата.

 5. Ако не разположите контролата идеално от първия опит, можете да я преместите, като направите следното:

  1. Щракнете върху контролата, за да я изберете. Ако с контролата е свързан етикет, задръжте натиснат клавиша CTRL, след което щракнете върху етикета, за да изберете и него.

  2. Позиционирайте показалеца върху контролата, докато не се превърне в показалец за преместване показалец за преместване.

  3. Щракнете върху и плъзнете контролата до желаното местоположение.

Ако използвате съветник за контроли, съветникът може да съдържа стъпки, които да ви помогнат да обвържете контролата с поле. Ако съветникът не обвърже контролата с поле и контролата е от тип, който може да показва данни (например текстово поле или разгъващ се списък), трябва да въведете име на поле или израз в свойството Източник за контролата, преди тя да може да покаже данни. Използвайте следната процедура, за да обвържете контрола с поле.

 1. Покажете листа със свойствата за контролата, като щракнете върху контролата и след това натиснете F4.

 2. В раздела Данни на листа със свойства щракнете върху стрелката за падащо меню до свойството Източник за контролата и изберете полето, което искате да се покаже в контролата. Можете също да въведете израз в полето Източник за контролата.

  За повече информация за изразите вж. статията Създаване на израз.

Най-горе на страницата

Научете повече за екрана със списък на полетата

Списъкът по-долу съдържа съвети за работа с екрана Списък на полетата, които може да са ви от полза, докато добавяте полета към вашия формуляр или отчет. За да покажете екрана Списък на полетата, отворете формуляра или отчета в изглед на оформление или изглед за проектиране, след което натиснете ALT+F8.

 • Ако свойството Източник на записа на формуляра или отчета е празно и плъзнете поле от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access автоматично попълва свойството Източник на записа на формуляра или отчета вместо вас.

 • Ако свойството Източник на записа на формуляра или отчета е команда SELECT или име на таблица, можете да превключвате показването на екрана Списък на полетата между следните две състояния:

  • Всички полета на базата данни    Показва раздела Полета, достъпни за този изглед, раздела Полета, достъпни в свързани таблици (ако съществуват такива таблици) и раздела Полета, достъпни в други таблици (ако съществуват такива таблици).

  • Само полета на източника на записа    Показва само раздела Полета, достъпни за този изглед.

   За да превключите между два режима, щракнете или върху Покажи само полетата в източника на текущия запис, или върху Покажи всички таблици в долния край на екрана Списък на полетата.

   Забележка: Ако сте задали свойството Източник на записа на формуляра или отчета със записана заявка, екранът Списък на полетата показва само раздела Полета, достъпни за този изглед (няма опция Покажи всички таблици в долния край на екрана Списък на полетата). За да редактирате източника на записа, щракнете с десния бутон върху едно от полетата, след което щракнете върху Редактиране на източника на записа.

 • Ако сте задали свойството Източник на записа на формуляра или отчета с таблица и след това плъзнете поле от раздела Полета, достъпни в свързани таблици на екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access променя Източник на записа на формуляра или отчета на команда SELECT, включваща полето, което добавяте. Ако Access не може да определи как да свърже таблиците, ще покаже диалоговия прозорец Избор на релация, за да можете да изберете подходящата релация.

 • Ако плъзнете поле от раздела Полета, достъпни в други таблици на екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access ще покаже диалоговия прозорец Задаване на релация. Трябва да използвате този диалогов прозорец, за да зададете релация между другата таблица и източника на записа на формуляра или отчета. Ако не сте сигурни кои полета да въведете в този диалогов прозорец, може да щракнете върху Отказ и след това да разгледате релациите на вашата таблица.

  За повече информация относно релациите вижте Ръководство за релации на таблици или Създаване, редактиране или изтриване на релация.

  Възможно е поле от раздела Полета, достъпни в други таблици на екрана Списък на полетата да е косвено свързано с източника на записа на формуляра или отчета чрез една от таблиците в раздела Полета, достъпни в свързани таблици. Ако случаят е такъв, плъзгането на поле от една от свързаните таблици във формуляра или отчета може да доведе до преместване на една или повече таблици от раздела Полета, достъпни в други таблици в раздела Полета, достъпни в свързани таблици.

 • Ако източникът на записа на формуляра или отчета е команда SELECT или записана заявка, можете да прегледате и редактирате източника на записа в конструктора на заявки, като щракнете с десния бутон върху което и да е поле в екрана Списък на полетата и след това щракнете върху Редактиране на източника на записа. Ако източникът на записа е таблица, тази команда извиква конструктора на заявки в таблицата. Access ви пита дали искате да създадете заявка въз основа на таблицата; щракнете върху Да, за да смените източника на записа със заявка, или върху Не, за да оставите източника на записа непроменен.

 • Можете да отворите таблица в изглед на лист с данни, като щракнете върху Редактиране на таблица до името на таблицата или като щракнете с десен бутон върху името на таблицата в екрана Списък на полетата и след това щракнете върху Отваряне на таблица в изглед на лист с данни.

 • Можете да използвате екрана Списък на полетата, за да добавите справочно поле в таблица, като направите следното:

  1. Щракнете върху Редактиране на таблица до таблицата, в която искате да добавите справочно поле.

   Таблицата се показва в изглед на лист с данни.

  2. Плъзнете поле от екрана Списък на полетата в списъка с данни.

  3. Съветникът за справки стартира. Следвайте инструкциите в съветника. На последната страница щракнете върху Готово.

 • Можете да откачите екрана Списък на полетата от дясната страна на работната област на Access, като позиционирате показалеца в заглавната лента на екрана Списък на полетата, докато не се превърне в показалец за преместване показалец за преместванеи след това плъзнете екрана Списък на полетата наляво. Можете да позиционирате списъка навсякъде в работната област или да го закачите в левия край на работната област, като го плъзнете най-вляво.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×