Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Следващата таблица съдържа ANSI ТИПОВЕ SQL данни, техните еквивалентни типове SQL данни на ядрото на базата данни на Microsoft Access и техните валидни синоними. Също така са изреждат еквивалентните типове данни на Microsoft SQL Server.

ANSI SQL
тип данни

Microsoft Access
Тип данни на SQL


Синоним

Microsoft SQL
Тип данни на сървъра

BIT, BIT VARYING

Двоичен (вж. бележките)

VARBINARY,
ДВОИЧНО ПРОМЕНЯЩО СЕ
BIT VARYING

BINARY, VARBINARY

Не се поддържа

BIT (вж. бележките)

BOOLEAN, LOGICAL, LOGICAL1, YESNO

BIT

Не се поддържа

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Не се поддържа

COUNTER (вж. бележките)

AUTOINCREMENT

(Вж. бележките)

Не се поддържа

MONEY

CURRENCY

MONEY

DATE, TIME, TIMESTAMP

DATETIME

DATE, TIME (вж. бележките)

DATETIME

Не се поддържа

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIC, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

SINGLE, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

DOUBLE PRECISION, FLOAT

FLOAT

DOUBLE, FLOAT8, IEEEDOUBLE, NUMBER (Вж. бележките)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

SHORT, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

IMAGE

LONGBINARY, GENERAL, OLEOBJECT

IMAGE

Не се поддържа

TEXT (вж. бележките)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTE, NTEXT (Вж. бележките)

TEXT

CHARACTER, CHARACTER VARYING, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHARACTER VARYING

CHAR (вж. бележките)

TEXT(n), ALPHANUMERIC, CHARACTER, STRING, VARCHAR, CHARACTER VARYING, NCHAR, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER VARYING, NATIONAL CHAR VARYING (Вж. БележкиТЕ)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR

Забележки: 

  • Типът данни ANSI SQL BIT не съответства на типа данни SQL BIT на Microsoft Access. Вместо това той съответства на двоичния тип данни. Няма SQL еквивалент на ANSI за типа данни SQL BIT на Microsoft Access.

  • TIMESTAMP вече не се поддържа като синоним на DATETIME.

  • NUMERIC вече не се поддържа като синоним на FLOAT или DOUBLE. NUMERIC сега се използва като синоним на DECIMAL.

  • Полето LONGTEXT винаги се съхранява във формат Unicode представяне.

  • Ако името на типа данни TEXT се използва без задаване на незадължителната дължина, се създава поле LONGTEXT. Това позволява да бъдат написани команди CREATE TABLE, които ще дават типове данни, съвместими с Microsoft SQL Server.

  • Полето CHAR винаги се съхранява във формат на Unicode представяне, което е еквивалентно на типа данни ANSI SQL NATIONAL CHAR.

  • Ако се използва името на типа данни TEXT и е зададена незадължителната дължина, например TEXT(25), типът данни на полето е еквивалентен на типа данни CHAR. Това запазва обратната съвместимост за повечето приложения на Microsoft Access, като същевременно позволява типът данни TEXT (без спецификация за дължина) да бъде подравнен с Microsoft SQL Server.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×