Запиши или Конвертирай в PDF или XPS в настолната версия на Project

Можете да използвате програмите от Office, за да записвате или конвертирате файловете си като PDF файлове, така че да можете да ги споделяте или отпечатвате в печатници. И няма да е необходим никакъв друг софтуер или добавки.

Използвайте PDF формат, когато искате файл, който:

 • Изглежда по един и същ начин на повечето компютри.

 • Има по-малък размер на файла.

 • Отговаря на отрасловия стандарт.

Примерите включват автобиографии, правни документи, бюлетини, файлове, които са предназначени да бъдат прочетени (не се редактират) и отпечатани и файлове, предназначени за професионално отпечатване.

Важно: Много програми, включително Microsoft Word, имат възможност за отваряне и редактиране на PDF файлове. Просто споделяне на нещо като PDF не е достатъчно, за да се гарантира, че получателят не може да редактира файла.

За да експортирате или запишете като PDF файл, във файл на Office, в менюто Файл щракнете върху Експортиране или Запиши като. За да видите подробни инструкции, изберете програма от Office от падащия списък.

 1. Отворете таблицата или отчета, който искате да публикувате като PDF.

 2. В раздела Външни данни, в групата Експортиране щракнете върху PDF или XPS

  Изображение на бутона "PDF или XPS"

 3. В полето Име на файл въведете или изберете име за документа.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако размерът на файла е по-важен от качеството на печат, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 5. Щракнете върху Опции, за да зададете страницата за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изхода. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху Публикувай.

Тази информация се отнася и за Microsoft Excel Starter 2010.

Забележка: Не можете да записвате листове на Power View като PDF файлове.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в Excel 2013 или Excel 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

  • Ако искате файлът да се отвори в избрания формат след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако размерът на файла е по-важен от качеството на печат, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 5. Щракнете върху Опции, за да зададете страницата за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изхода. За повече информация относно диалоговия прозорец "Опции" в Excel вж. Повече информация за опциите за PDF. Щракнете върху OK, когато сте готови.

 6. Щракнете върху Запиши.

OneNote 2013 и OneNote 2016

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Експортиране.

 3. Под Експортиране на текущ/а щракнете коя част на бележника искате да запишете като PDF.

 4. Под Избор на формат щракнете върху PDF (*.pdf) и след това щракнете върху Експортиране.

 5. В диалоговия прозорец Запиши като, в полето Име на файл въведете име за бележника.

 6. Щракнете върху Запиши.

OneNote 2010

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като и след това щракнете върху опцията, представляваща частта от бележника, която искате да запишете като PDF.

 3. Под Запиши секцията като щракнете върху PDF (*.pdf) и след това върху Запиши като.

 4. В полето Име на файл въведете име за бележника.

 5. Щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 и PowerPoint 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

  • Ако искате файлът да се отвори в избрания формат след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако размерът на файла е по-важен от качеството на печат, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 5. Щракнете върху Опции, за да зададете страницата за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изхода. Щракнете върху OK, когато сте готови.

 6. Щракнете върху Запиши.

 1. В раздела Файл изберете Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в Project 2013 или Project 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 2. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 3. В списъка Запиши като тип изберете PDF файлове (*.pdf) или XPS файлове (*.xps) и след това изберете Запиши.

 4. В диалоговия прозорец Опции за експортиране на документ изберете за Диапазон на публикуване или Включване на непечатаема информация, или Съответствие с ISO 19500-1 (само за PDF).

Съвети за форматиране

Project не поддържа всяка функция за форматиране на PDF или XPS, но все пак можете да използвате някои опции за печат, за да промените облика на окончателния документ.

Изберете Файл > Печат и след това да променете някоя от тези опции:

 • Дати

 • Ориентация

 • Размер на хартията

 • Настройка на страниците

В диалогов прозорец Настройка на страниците можете да промените опциите на тези раздели:

 • Полета

 • Легенда

 • Преглед

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в Publisher 2013 или Publisher 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

 5. Ако искате да промените начина на оптимизиране на файла, щракнете върху Промени. (Щракнете върху Опции в Publisher 2013 или Publisher 2016.)

  • Направете желаните от вас промени в разделителната способност на картината и непечатаемата информация.

  • Щракнете върху Опции за печат, за да направите промени в опциите за печат за документа.

  • Щракнете върху OK, когато сте готови.

 6. Ако искате файлът да се отвори в избрания формат след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 7. Щракнете върху Запиши.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в Visio 2013 или Visio 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

  • Ако искате файлът да се отвори в избрания формат след записването му, поставете отметка в квадратчето Автоматично показвай файла след записване.

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако размерът на файла е по-важен от качеството на печат, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 5. Щракнете върху Опции, за да зададете страницата за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изхода. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху Запиши.

Word 2013 и по-нова версия

 1. Щракнете върху Файл > Експортиране > Създай PDF/XPS.

  Бутон "Създай PDF/XPS" в раздел "Експортиране" в Word 2016.
 2. Ако свойствата на вашия документ на Word съдържат информация, която не искате да е включена в PDF файла, в прозореца Публикуване като PDF или XPS изберете Опции. След това изберете Документ и изчистете Свойства на документа. Задайте всички други желани опции и изберете OK.

  Изчистване на "Свойства на документа", за да се избегне споделянето на тази информация в PDF файла.

  За повече информация относно свойствата на документа вж. Преглед и промяна на свойствата на файл на Office 2016.

 3. В Публикуване като PDF или XPS отидете до мястото, където искате да запишете файла. Променете името на файла, ако искате друго име.

 4. Щракнете върху Публикувай.

Повече информация за опциите за PDF

 • За да създадете PDF файл само с някои страници от документа, изберете опция под Страници.

 • За да включите проследените промени в PDF файла, под За публикуване изберете Документ, показващ корекции. В противен случай се уверете, че сте избрали Документ.

 • За да създадете набор от показалци в PDF файла, изберете Създай показалци с използване на. След това изберете Заглавия или, ако сте добавили показалци към документа си, Показалци на Word.

 • Ако искате да включите свойствата на документа в PDF файла, изберете Свойства на документа.

 • За да улесните прочитането на документа от софтуер, четящ екрани, изберете Етикети за достъпност на структура на документ.

 • ISO 19005-1 съвместим (PDF/A) Тази опция създава PDF документа като версия 1.7 PDF, който е стандарт за архивиране. PDF/A ви помага да гарантирате, че документът ще изглежда по същия начин, когато бъде отворен по-късно на друг компютър.

 • Растерен текст, когато шрифтовете не могат да се вградят Ако шрифтовете не могат да се вградят в документа, PDF файлът ще използва растерни изображения на текста, така че документът в PDF формат да изглежда по същия начин като оригиналния документ. Ако тази опция не е избрана и файлът използва шрифт, който не може да бъде вграден, PDF четецът може да замести този шрифт с друг.

 • Шифровай документа с парола Изберете тази опция, за да ограничите достъпа, така че само хората с парола да могат да отварят PDF файла. Когато щракнете върху OK, Word отваря прозореца Шифроване на PDF документ, в който можете да въведете и да потвърдите паролата.

Отваряне и копиране на съдържание от PDF файл с Word

Можете да копирате желаното съдържание от PDF файл, като го отворите в Word.

Отидете на Файл > Отвори и намерете PDF файла. Word отваря PDF съдържанието в нов файл. От него можете да копирате желаното съдържание, включително изображения и диаграми.

Word 2010

Тази информация се отнася и за Microsoft Word Starter 2010.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.
  За да видите диалоговия прозорец Запиши като в Word 2013 и Word 2016, трябва да изберете местоположение и папка.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла, ако още не сте.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF (*.pdf).

  • Ако искате файлът да се отвори в избрания формат след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

  • Ако документът изисква високо качество на печата, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване).

  • Ако размерът на файла е по-важен от качеството на печат, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн).

 5. Щракнете върху Опции, за да зададете страницата за печат, да изберете дали да се отпечатват коректурите и да изберете опциите за изхода. Щракнете върху OK, когато сте готови.

 6. Щракнете върху Запиши.

За да запишете файла като PDF файл в Office for Mac, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Щракнете върху Файлов формат в долната част на прозореца

  Използвайте инструмента за файлов формат в "Запиши като" на Word, за да изберете други формати, като напр. PDF файл, в които да запишете
 4. Изберете PDF от списъка с налични файлови формати.

 5. Дайте на файла име, ако все още няма такова, след което щракнете върху Експортиране

Можете да използвате Word, PowerPoint и OneNote за уеб, за да конвертирате вашия документ в PDF файл.

 1. Изберете файл > печат > печат (в PowerPoint ще изберете един от трите формата).

 2. В падащото меню под принтеризберете Запиши като PDF и след това изберете Запиши.

  Опция за записване като PDF за печат.

 3. След това в менюто Explorer, което се отваря, можете да дадете име на PDF файла и да изберете къде да го запишете и след това да изберете Запиши.

Така ще се генерира основен PDF файл, който запазва оформлението и формата на вашия първоначален документ.

Ако имате нужда от повече управление за опциите за своя PDF файл, като например добавяне на показалци, използвайте настолното приложение, за да конвертирате вашия документ в PDF файл. Щракнете върху Отвори в настолното приложение в лентата с инструменти на PowerPoint и OneNote, за да започнете да използвате настолното приложение, и в Word изберете първо падащия списък за редактиране и след това изберете Отвори в настолното приложение.

Изображение на командата "отвори в настолното приложение"

Ако нямате настолното приложение, можете да изпробвате или купите най-новата версия на Office сега.

Имате предложение за тази функция?

Гласувайте за идея или споделете нова идея в нашата кутия за предложения в word.uservoice.com.

Portable Document Format (Преносим документен формат) (PDF)    запазва форматирането на документите и разрешава споделянето на файлове. Когато PDF файл се преглежда онлайн или се отпечатва, той запазва предвидения от вас формат. PDF форматът е полезен също и за документи, които се възпроизвеждат с помощта на средствата за професионален печат. PDF е приет като валиден формат в много агенции и организации и има налични визуализатори за по-широк набор от платформи в сравнение с XPS.

XPS форматът    е електронен файлов формат, който запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. XPS форматът гарантира, че когато XPS файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно формата, който очаквате, и данните във файла не могат да се променят лесно.

Важно: Повечето модерни уеб браузъри могат да отварят и показват PDF файл. Ако имате по-стара операционна система обаче, може да ви е нужен PDF четец, инсталиран на вашето устройство, като Acrobat Reader, достъпен от системите на Adobe.

Вж. също

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×