Опит за използване на множество ODBC връзки в parallelized обработка може да се провали като в следния пример:

loaddata <- function(cn){
result <- sqlQuery(cn,'select * from boston')

return(head(result))

}

library(RODBC)

cn1 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn2 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn3 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn4 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

rxSetComputeContext('localpar')

system.time ({

z <- rxExec(loaddata, rxElemArg(list(cn1,cn2,cn3,cn4)), 
packagesToLoad='RODBC')

})

Error in do.call(.rxDoParFUN, as.list(args)) :

task 1 failed - "first argument is not an open RODBC channel"

Проблемът е работните процеси получават ODBC връзки като приключи.

Проблемът тук е връзки са специфични за процеса, така освен работници споделят родителския процес (в многоядрен работници, създаден чрез разклоняване), родителя връзки не се споделя от работници. За разпространение на ODBC изчисления-разцепен работници, установява връзки на всеки работещ като част от разпределени задачата.

Пример:

loaddata <- function(){library(RODBC)
cn <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')
result <- sqlQuery(cn,'select * from boston')
return(head(result))
}

z <- system.time({z <- rxExec(loaddata,
packagesToLoad='RODBC')})


Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×