Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 10 юли 2018 г.

Подробни данни за разполагане

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4338832-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338832

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4338832

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4338832-arm. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4338832

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4338832

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4338832

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4338830

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4339093

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4339093-x64. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4339093

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X86. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4339093

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4339093

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4339093-x86. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4339093

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4339093

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4339093

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4339093

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X86. msu

4230450

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4339093

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X64. msu

4230450

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Пакет за разработчици на .NET Framework 4.7.2

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Изтегляне на пакет за разработчици

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

NULL

Фиксирай

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338422

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338611

Само за защита

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за 32-битови системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за x64-базирани системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338424

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338424-x86. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338613

Само за защита

Windows 8.1-KB4338613-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338424

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338613

Само за защита

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4338421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4338610

Само за защита

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338610

Само за защита

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4338424

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4338613

Само за защита

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338424

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338613

Само за защита

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-x86. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-ia64. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи (инсталация на ядрото на сървъра)

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи (инсталация на ядрото на сървъра)

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338423

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338612

Само за защита

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338415

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338415-x86. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338600

Само за защита

Windows 8.1-KB4338600-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338415

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338600

Само за защита

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4338415

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338415-arm. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338417

Месечен сбор

NDP45-KB4338417-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338602

Само за защита

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338416

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338601

Само за защита

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338416

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338601

Само за защита

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338415

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338600

Само за защита

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338415

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338600

Само за защита

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x86. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338418

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338604

Само за защита

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338418

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338604

Само за защита

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows RT 8,1

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338420

Месечен сбор

NDP46-KB4338420-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338606

Само за защита

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338418

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338604

Само за защита

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338418

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338604

Само за защита

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338419

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4338605

Само за защита

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2016

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Библиотека с криптографски JavaScript за Microsoft Research

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

NULL

4336919

Актуализация на защитата

VS14-KB4336919.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2012 актуализация 5

NULL

4336946

Актуализация на защитата

VS11-KB4336946.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2013 актуализация 5

NULL

4336986

Актуализация на защитата

VS12-KB4336986.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3

NULL

4336999

Актуализация на защитата

VS14-KB4336999.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15.7.5

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,8 (предварителен преглед)

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Може

Инструменти за разработчици

Версия на Microsoft Wireless Display 2.0.8350

NULL

-Новия фърмуер

Актуализация на защитата

-Новия фърмуер

Да

Инструменти за разработчици

Версия на Microsoft Wireless Display 2.0.8365

NULL

-Новия фърмуер

Актуализация на защитата

-Новия фърмуер

Да

Инструменти за разработчици

Версия на Microsoft Wireless Display 2.0.8372

NULL

-Новия фърмуер

Актуализация на защитата

-Новия фърмуер

Да

Инструменти за разработчици

Услуги на редактора на PowerShell

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Разширение на PowerShell за Visual Studio Code

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Уеб персонализации за услугите на Active Directory за федерацията

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4018351

Актуализация на защитата

access2013-kb4018351-fullfile-x86-glb.exe

4011234

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4018351

Актуализация на защитата

access2013-kb4018351-fullfile-x64-glb.exe

4011234

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (32-битова версия)

NULL

4018338

Актуализация на защитата

access2016-kb4018338-fullfile-x86-glb.exe

4011665

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (64-битова версия)

NULL

4018338

Актуализация на защитата

access2016-kb4018338-fullfile-x64-glb.exe

4011665

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

NULL

4011202

Актуализация на защитата

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Може

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022225

Актуализация на защитата

lync2013-kb4022225-fullfile-x86-glb.exe

4011179

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022225

Актуализация на защитата

lync2013-kb4022225-fullfile-x64-glb.exe

4011179

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022200

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x86-glb.exe

4022139

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022206

Актуализация на защитата

ose2010-kb4022206-fullfile-x86-glb.exe

4011274

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022208

Актуализация на защитата

osetup2010-kb4022208-fullfile-x86-glb.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022200

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x64-glb.exe

4022139

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022206

Актуализация на защитата

ose2010-kb4022206-fullfile-x64-glb.exe

4011274

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022208

Актуализация на защитата

osetup2010-kb4022208-fullfile-x64-glb.exe

4011275

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022188

Актуализация на защитата

4022188-Microsoft Office 2013 RT

4011253

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022189

Актуализация на защитата

4022189-Microsoft Office 2013 RT

4011254

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022188

Актуализация на защитата

ose2013-kb4022188-fullfile-x86-glb.exe

4011253

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022189

Актуализация на защитата

osetup2013-kb4022189-fullfile-x86-glb.exe

4011254

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022188

Актуализация на защитата

ose2013-kb4022188-fullfile-x64-glb.exe

4011253

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022189

Актуализация на защитата

osetup2013-kb4022189-fullfile-x64-glb.exe

4011254

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

NULL

4022172

Актуализация на защитата

osetup2016-kb4022172-fullfile-x86-glb.exe

4011239

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

NULL

4022176

Актуализация на защитата

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

NULL

4022172

Актуализация на защитата

osetup2016-kb4022172-fullfile-x64-glb.exe

4011239

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

NULL

4022176

Актуализация на защитата

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 32-битови издания

NULL

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 64-битови издания

NULL

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

NULL

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3

NULL

4011202

Актуализация на защитата

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Може

Microsoft Office

Програма за преглед на Microsoft Office Word

NULL

4032214

Актуализация на защитата

office2003-kb4032214-fullfile-enu.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint Viewer

NULL

4011202

Актуализация на защитата

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022235

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4022235-fullfile-x64-glb.exe

4018390

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022228

Актуализация на защитата

sts2016-kb4022228-fullfile-x64-glb.exe

4022173

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

NULL

4022243

Актуализация на защитата

sts2013-kb4022243-fullfile-x64-glb.exe

4022190

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022202

Актуализация на защитата

word2010-kb4022202-fullfile-x86-glb.exe

4022141

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022202

Актуализация на защитата

word2010-kb4022202-fullfile-x64-glb.exe

4022141

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022224

Актуализация на защитата

Автоматично актуализиране

4018396

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022224

Актуализация на защитата

word2013-kb4022224-fullfile-x86-glb.exe

4018396

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022224

Актуализация на защитата

word2013-kb4022224-fullfile-x64-glb.exe

4018396

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

NULL

4022218

Актуализация на защитата

word2016-kb4022218-fullfile-x86-glb.exe

4018383

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

NULL

4022218

Актуализация на защитата

word2016-kb4022218-fullfile-x64-glb.exe

4018383

Може

Да

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (32-битова версия)

NULL

4022221

Актуализация на защитата

lync2016-kb4022221-fullfile-x86-glb.exe

4011159

Може

Да

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (64-битова версия)

NULL

4022221

Актуализация на защитата

lync2016-kb4022221-fullfile-x64-glb.exe

4011159

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

NULL

4338829

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

NULL

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

NULL

4338826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

NULL

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

NULL

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

NULL

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

NULL

4338823

Само за защита

Windows 6.1-KB4338823-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4338823

Само за защита

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

NULL

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

NULL

4338824

Само за защита

Windows 8.1-KB4338824-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

NULL

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

NULL

4338824

Само за защита

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

NULL

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4291391

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4293756

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4295656

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4339291

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4339503

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4339854

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4340583

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4291391

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4293756

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4295656

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339291

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339503

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339854

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4340583

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4291391

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4291391-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4293756

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4293756-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4295656

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4295656-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4339291

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339291-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4339503

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339503-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4339854

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339854-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4340583

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4340583-ia64. msu

4093478

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4291391

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4293756

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4295656

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4339291

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4339503

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4339854

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4340583

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4291391

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4293756

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4295656

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339291

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339503

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4339854

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4340583

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

NULL

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-ia64. msu

4284826

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

NULL

4338823

Само за защита

Windows 6.1-KB4338823-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4338823

Само за защита

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4338818

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4338823

Само за защита

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338820

Само за защита

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338830

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4338820

Само за защита

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4338830

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338824

Само за защита

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

NULL

4338815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

NULL

4338824

Само за защита

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

NULL

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4338814

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

NULL

4338825

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

NULL

4338819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×