Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 11 юни 2019 г.

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-arm64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4503308-x86. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503308

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4503308

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4503308-arm. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4503308

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4503308

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4503308

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503308-x64. msu

4497932

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503259

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503259

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4503259-x64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4503285

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x86, MSU

4494440

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Не

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4503259

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X86. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x86. msu

4499164

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503259

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4503259

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4503259-x86. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x86. msu

4499151

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503259

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503259

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-arm. msu

4499151

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503259

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4503259

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503259

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4503259-X64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503259

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4503259-x64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4503259

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4503259-X86. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4503259

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4503259-X64. msu

4498206

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x86, MSU

4494440

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Не

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps Server 2019-2019

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Сървър на Exchange

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4503028

Актуализация на защитата

Exchange2010-KB4503028-x64

4491413

Може

Да

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013 21

4503028

Актуализация на защитата

Exchange2013-KB4503028-x64

4487563

Може

Да

Сървър на Exchange

Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2016

4503027

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB4503027-x64

4487563

Може

Да

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация 12 на Microsoft Exchange Server 2016

4503027

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB4503027-x64

4487563

Може

Да

Сървър на Exchange

Microsoft Exchange Server 2019

4503027

Актуализация на защитата

Exchange2019-KB4503027-x64

4487563

Може

Да

Сървър на Exchange

Сборна актуализация 1 на Microsoft Exchange Server 2019

4503027

Актуализация на защитата

Exchange2019-KB4503027-x64

4487563

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2010

4506009

Актуализация на защитата

Lync Server 2010 – 2019

Може

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013

4506009

Актуализация на защитата

Lync Server 2013 – 2019

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462178

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4462178-fullfile-x86-glb.exe

4461617

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462178

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4462178-fullfile-x64-glb.exe

4461617

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Сървър на Microsoft Office Online

4475511

Актуализация на защитата

wacserver2019-kb4475511-fullfile-x64-glb.exe

4462169

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4461621

Актуализация на защитата

wac2010-kb4461621-fullfile-x64-glb.exe

4461527

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2

4092442

Актуализация на защитата

pjsrvloc2010-kb4092442-fullfile-x64-glb.exe

4022210

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4464602

Актуализация на защитата

sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe

4464564

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4464594

Актуализация на защитата

sts2016-kb4464594-fullfile-x64-glb.exe

4464549

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4464571

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4464571-fullfile-x64-glb.exe

4464525

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464597

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4464597-fullfile-x64-glb.exe

4464511

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464602

Актуализация на защитата

sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe

4464564

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461611

Актуализация на защитата

wdsrv2010-kb4461611-fullfile-x64-glb.exe

4461520

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4475512

Актуализация на защитата

sts2019-kb4475512-fullfile-x64-glb.exe

4464556

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461619

Актуализация на защитата

word2010-kb4461619-fullfile-x86-glb.exe

4461526

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461619

Актуализация на защитата

word2010-kb4461619-fullfile-x64-glb.exe

4461526

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4464590

Актуализация на защитата

word2013-kb4464590-RT

4461594

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464590

Актуализация на защитата

word2013-kb4464590-fullfile-x86-glb.exe

4461594

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464590

Актуализация на защитата

word2013-kb4464590-fullfile-x64-glb.exe

4461594

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

4464596

Актуализация на защитата

word2016-kb4464596-fullfile-x86-glb.exe

4464536

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4464596

Актуализация на защитата

word2016-kb4464596-fullfile-x64-glb.exe

4464536

Може

Да

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x86. msu

4499154

Да

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4503291

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503291-x64. msu

4499154

Да

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x86, MSU

4494440

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x86. msu

4499181

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4503279

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503279-x64. msu

4499181

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x86. msu

4499179

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-arm64. msu

4499179

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4503284

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503284-x64. msu

4499179

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x86. msu

4499167

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-arm64. msu

4499167

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-arm64. msu

4494441

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за HoloLens

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x86. msu

4494441

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x86. msu

4497936

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-arm64. msu

4497936

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Не

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4503269

Само за защита

Windows 6.1-KB4503269-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x86. msu

4499164

Да

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503269

Само за защита

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x86. msu

4499151

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x86. msu

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows RT 8,1

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-arm. msu

4499151

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x86. msu

4499149

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-ia64. msu

4499149

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503273

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4503273-x64. msu

4499149

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503287

Само за защита

Windows 6.0-KB4503287-x64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4503269

Само за защита

Windows 6.1-KB4503269-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-ia64. msu

4499164

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503269

Само за защита

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503269

Само за защита

Windows 6.1-KB4503269-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503292

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4503292-x64. msu

4499164

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

4503263

Само за защита

Windows8-RT-KB4503263-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

4503285

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503263

Само за защита

Windows8-RT-KB4503263-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503285

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4503285-x64. msu

4499171

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4503276

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4503276-x64. msu

4499151

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4503290

Само за защита

Windows 8.1-KB4503290-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2016

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503267

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503267-x64. msu

4494440

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4503327

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503327-x64. msu

4494441

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4503286

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503286-x64. msu

4499167

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4503293

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4503293-x64. msu

4497936

Не

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×