Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 12 март 2019 г.

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-arm. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4489907-x86. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4489907

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4489907

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4489907-arm. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4489907

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4489907

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4489907

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489907-x64. msu

4480979

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4489873

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4489873-x64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4489891

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4489873

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X86. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x86. msu

4486563

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489873

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489873

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4489873-x86. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x86. msu

4487000

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4489873

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4489873-x64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-arm. msu

4487000

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489873

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4489873-X64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4489873

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4489873-x64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489873

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4489873-X86. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4489873

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4489873-X64. msu

4486474

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

.NET Core SDK 1,1

.NET Core 1,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core SDK 1,1 на 1,0 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core SDK 1,1

.NET Core 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core SDK 1,1 на 1,1 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core SDK 2.1.500

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core SDK 2.1.500 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core SDK 2.2.100

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core SDK 2.2.100 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

vs_professional__1209884652.1521587138.exe

Може

Инструменти за разработчици

Моно рамка версия 5.18.0.223

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Моно 5.18.0.223 за Mac март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Моно рамка версия 5.20.0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Моно 5.20.0 за Mac март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.3.1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.3.1 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.4.2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.4.2 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.5.2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.5.2 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.6.3

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.6.3 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.7.2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.7.2 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.8.2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.8.2 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 4.9.4

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 4.9.4 март 2019

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2017 актуализация 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2017-3,1-Mar19

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3,2-Mar19

Може

Инструменти за разработчици

Екипен сървър на база 2018 актуализация 1,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-1,2-Mar19

Може

Инструменти за разработчици

Visual Studio For Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio For Mac – март 2019

Може

Сваляне

UbuntuServer: 18.04-LTS

4491476

Актуализация на защитата

UbuntuServer

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Актуализация на Microsoft Lync Server 2013 юли 2018

2809243

Актуализация на защитата

Lync Server 2013 – 2018

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462226

Актуализация на защитата

ace2010-kb4462226-fullfile-x86-glb.exe

4018313

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462226

Актуализация на защитата

ace2010-kb4462226-fullfile-x64-glb.exe

4018313

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4462211

Актуализация на защитата

sts2016-kb4462211-fullfile-x64-glb.exe

4462155

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462202

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4462202-fullfile-x64-glb.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462208

Актуализация на защитата

sts2013-kb4462208-fullfile-x64-glb.exe

4462143

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4462184

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4462184-fullfile-x64-glb.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4462199

Актуализация на защитата

sts2019-kb4462199-fullfile-x64-glb.exe

Може

Microsoft Office

Skype за бизнеса сървър 2015 актуализация за март 2019

3061064

Актуализация на защитата

Skype за бизнеса сървър 2015-Mar 2019

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

4486536

Актуализация на защитата

WindowsServer2003-KB4486536-x86-custom-ENU.exe

Да

Windows

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

4486536

Актуализация на защитата

Да

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x86. msu

4487018

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4489872

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489872-x64. msu

4487018

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x86. msu

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x86. msu

4487026

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487327

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4487327-x86. msu

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x86. msu

4487020

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487327

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4487327-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4489871

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489871-x64. msu

4487020

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x86. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x86. msu

4486996

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-arm64. msu

4486996

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x86. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x86. msu

4487017

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-arm64. msu

4487017

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10,0 – KB4470788-x86. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x86. msu

4487044

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-arm64. msu

4487044

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4474419

Актуализация на защитата

Windows 6.1-KB4474419-x86. msu

3212642

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x86. msu

4486563

Да

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4489885

Само за защита

Windows 6.1-KB4489885-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4490628

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4474419

Актуализация на защитата

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Да

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489885

Само за защита

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4490628

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x86. msu

4487000

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489883

Само за защита

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4489883

Само за защита

Windows 8.1-KB4489883-x86. msu

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4489883

Само за защита

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Център за администриране на Windows

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

WACDownload

Може

Windows

Windows RT 8,1

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-arm. msu

4487000

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x86. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x86. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x86. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-ia64. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-ia64. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489876

Само за защита

Windows 6.0-KB4489876-x64. msu

4487019

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489880

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4489880-x64. msu

4487023

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4474419

Актуализация на защитата

Windows 6.1-KB4474419-ia64. msu

3212642

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-ia64. msu

4486563

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4489885

Само за защита

Windows 6.1-KB4489885-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4490628

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB4490628-v2-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4474419

Актуализация на защитата

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4489885

Само за защита

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4490628

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4474419

Актуализация на защитата

Windows 6.1-KB4474419-x64. msu

3212642

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489878

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4489878-x64. msu

4486563

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489885

Само за защита

Windows 6.1-KB4489885-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4490628

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1 – KB4490628-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4489884

Само за защита

Windows8-RT-KB4489884-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4489891

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489884

Само за защита

Windows8-RT-KB4489884-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489891

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4489891-x64. msu

4487025

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4489883

Само за защита

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4489881

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4489881-x64. msu

4487000

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4489883

Само за защита

Windows 8.1-KB4489883-x64. msu

Windows

Windows Server 2016

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489882

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489882-x64. msu

4487026

Да

Windows

Windows Server 2019

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4489899

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489899-x64. msu

4487044

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4489886

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489886-x64. msu

4486996

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4489868

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4489868-x64. msu

4487017

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×