Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 12 февруари 2019 г.

Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4487038-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4487038

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4487038

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4487038-arm. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4487038

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4487038

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4487038

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4486474

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4486474-x64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4487025

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4486474

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X86. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x86. msu

4480970

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486474

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4486474

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4486474-x86. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x86. msu

4480963

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4486474

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4486474-x64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-arm. msu

4480963

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486474

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4486474

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4486474-x64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4486474

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4486474-X86. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4486474

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4486474-X64. msu

4480965

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Java SDK за Azure Лот

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Java SDK за Azure Лот-Feb19

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-x86. msu

4481487; 4481491

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-ia64. msu

4467227; 4481487

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-x64. msu

4481487; 4481491

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-x86. msu

4481487; 4481491

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-ia64. msu

4467227; 4481487

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483457

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4483457-x64. msu

4481487; 4481491

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483482

Само за защита

Windows 6.0-KB4483482-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за 32-битови системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за x64-базирани системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x86. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483459

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483459-x86. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483484

Само за защита

Windows 8.1-KB4483484-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483459

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483484

Само за защита

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4483456

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483456-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4483481

Само за защита

Windows8-RT-KB4483481-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483456

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483456-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483481

Само за защита

Windows8-RT-KB4483481-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4483459

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4483484

Само за защита

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483459

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483484

Само за защита

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483458

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4483458-x86. msu

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483483

Само за защита

Windows 6.1-KB4483483-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483458

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483483

Само за защита

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4483458

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4483458-ia64. msu

4467224; 4481481

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4483483

Само за защита

Windows 6.1-KB4483483-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483458

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483483

Само за защита

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483458

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483483

Само за защита

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x86.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483453

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483453-x86. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483472

Само за защита

Windows 8.1-KB4483472-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483453

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483472

Само за защита

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4483453

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483453-arm. msu

4481484; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483455

Месечен сбор

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483454

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483454-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483473

Само за защита

Windows8-RT-KB4483473-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483454

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483454-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483473

Само за защита

Windows8-RT-KB4483473-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483453

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483472

Само за защита

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483453

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483472

Само за защита

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x86.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x86.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4483474

Само за защита

NDP45-KB4483474-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483450

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483450-x86. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4483469

Само за защита

Windows 8.1-KB4483469-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483450

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4483469

Само за защита

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4483450

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483450-arm. msu

4481484; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483451

Месечен сбор

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483470

Само за защита

NDP46-KB4483470-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483449

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483449-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483468

Само за защита

Windows8-RT-KB4483468-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483449

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4483449-x64. msu

4481483; 4481489

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483468

Само за защита

Windows8-RT-KB4483468-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483450

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483469

Само за защита

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483450

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4483469

Само за защита

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x86. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4483452

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

VS-2017

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

VS 2017 v 15.9

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3,2

Може

Инструменти за разработчици

Код на Visual Studio

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

VSCodeUserSetup-x64-1.30.2.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Сървър на Exchange

Пакет за актуализиране на Microsoft Exchange Server 2010

4487052

Актуализация на защитата

Exchange2010-KB4487052-x64

4468742

Може

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013 21

4345836

Актуализация на защитата

Exchange2013-KB4345836-x64

Може

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация 12 на Microsoft Exchange Server 2016

4471392

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB4471392-x64

Може

Сървър на Exchange

Сборна актуализация 1 на Microsoft Exchange Server 2019

4471391

Актуализация на защитата

Exchange2019-KB4471391-x64

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462186

Актуализация на защитата

excel2010-kb4462186-fullfile-x86-glb.exe

4461577

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462186

Актуализация на защитата

excel2010-kb4462186-fullfile-x64-glb.exe

4461577

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4461597

Актуализация на защитата

4461559

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461597

Актуализация на защитата

excel2013-kb4461597-fullfile-x86-glb.exe

4461559

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461597

Актуализация на защитата

excel2013-kb4461597-fullfile-x64-glb.exe

4461559

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

4462115

Актуализация на защитата

excel2016-kb4462115-fullfile-x86-glb.exe

4461542

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

4462115

Актуализация на защитата

excel2016-kb4462115-fullfile-x64-glb.exe

4461542

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4092465

Актуализация на защитата

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4461608

Актуализация на защитата

xlview2007-kb4461608-fullfile-x86-glb.exe

4461566

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4018313

Актуализация на защитата

ace2010-kb4018313-fullfile-x86-glb.exe

3114874

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462174

Актуализация на защитата

mso2010-kb4462174-fullfile-x86-glb.exe

4461614

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462177

Актуализация на защитата

graph2010-kb4462177-fullfile-x86-glb.exe

4461570

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4018313

Актуализация на защитата

ace2010-kb4018313-fullfile-x64-glb.exe

3114874

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462174

Актуализация на защитата

mso2010-kb4462174-fullfile-x64-glb.exe

4461614

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462177

Актуализация на защитата

graph2010-kb4462177-fullfile-x64-glb.exe

4461570

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018300

Актуализация на защитата

3172459

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462138

Актуализация на защитата

4461537

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4018300

Актуализация на защитата

ace2013-kb4018300-fullfile-x86-glb.exe

3172459

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4462138

Актуализация на защитата

mso2013-kb4462138-fullfile-x86-glb.exe

4461537

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4018300

Актуализация на защитата

ace2013-kb4018300-fullfile-x64-glb.exe

3172459

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4462138

Актуализация на защитата

mso2013-kb4462138-fullfile-x64-glb.exe

4461537

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4018294

Актуализация на защитата

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4462146

Актуализация на защитата

mso2016-kb4462146-fullfile-x86-glb.exe

4461535

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4018294

Актуализация на защитата

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4462146

Актуализация на защитата

mso2016-kb4462146-fullfile-x64-glb.exe

4461535

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3

4092465

Актуализация на защитата

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3

4461607

Актуализация на защитата

xlconv2007-kb4461607-fullfile-x86-glb.exe

4461565

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Програма за преглед на Microsoft Office Word

4462154

Актуализация на защитата

office2003-KB4462154-FullFile.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint Viewer

4092465

Актуализация на защитата

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4462139

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4462139-fullfile-x64-glb.exe

4461591

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4462155

Актуализация на защитата

sts2016-kb4462155-fullfile-x64-glb.exe

4461598

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462143

Актуализация на защитата

sts2013-kb4462143-fullfile-x64-glb.exe

4461596

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461630

Актуализация на защитата

wssloc2010-kb4461630-fullfile-x64-glb.exe

4461580

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4462171

Актуализация на защитата

sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe

4461634

Може

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4487018

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x86. msu

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4487327

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4487327-x86. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487020

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4487327

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4487327-x64. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x86. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x86. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4477137

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10,0 – KB4470788-x86. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x86. msu

4480970

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4486564

Само за защита

Windows 6.1-KB4486564-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486564

Само за защита

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x86. msu

4480963

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4487028

Само за защита

Windows 8.1-KB4487028-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4487028

Само за защита

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-arm. msu

4480963

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4487019

Само за защита

Windows 6.0-KB4487019-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487019

Само за защита

Windows 6.0-KB4487019-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4487019

Само за защита

Windows 6.0-KB4487019-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-ia64. msu

4480968

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4487019

Само за защита

Windows 6.0-KB4487019-x64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487019

Само за защита

Windows 6.0-KB4487019-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487023

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

3177467

Актуализиране на стека на услугата

Windows 6.1-KB3177467-v2-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-ia64. msu

4480970

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4486564

Само за защита

Windows 6.1-KB4486564-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4486564

Само за защита

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4486563

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4486564

Само за защита

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4486993

Само за защита

Windows8-RT-KB4486993-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4487025

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4486993

Само за защита

Windows8-RT-KB4486993-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487025

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4487028

Само за защита

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4487000

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4487028

Само за защита

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4485447

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487026

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

Да

Windows

Windows Server 2019

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4487044

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4485448

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4486996

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4485449

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4487017

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×