Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 12 юни 2018 г.

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4287903-x86. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4287903

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4287903

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4287903-arm. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4287903

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4287903

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4230450

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4230450-x64. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4284855

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4230450

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X86. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x86. msu

4103718

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4230450

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X64. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4230450

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4230450-x86. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x86. msu

4103725

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4230450

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4230450-x64. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-arm. msu

4103725

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4230450

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X64. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4230450

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4230450-x64. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4230450

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4230450-X86. msu

4103768

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4230450

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4230450-X64. msu

4103768

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

ChakraCore

NULL

Фиксирай

Актуализация на защитата

ChakraCore юни 2018 Gold

Да

Microsoft Office

Услуги на Excel

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4018391

Актуализация на защитата

xlsrvloc2013-kb4018391-fullfile-x64-glb.exe

4018343

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022209

Актуализация на защитата

excel2010-kb4022209-fullfile-x86-glb.exe

4022146

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022209

Актуализация на защитата

excel2010-kb4022209-fullfile-x64-glb.exe

4022146

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022191

Актуализация на защитата

4022191-Microsoft Excel 2013 RT

4018399

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022191

Актуализация на защитата

excel2013-kb4022191-fullfile-x86-glb.exe

4018399

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022191

Актуализация на защитата

excel2013-kb4022191-fullfile-x64-glb.exe

4018399

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

NULL

4022174

Актуализация на защитата

excel2016-kb4022174-fullfile-x86-glb.exe

4018382

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

NULL

4022174

Актуализация на защитата

excel2016-kb4022174-fullfile-x64-glb.exe

4018382

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

NULL

4022151

Актуализация на защитата

xlview2007-kb4022151-fullfile-x86-glb.exe

4011719

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

3115197

Актуализация на защитата

oart2010-kb3115197-fullfile-x86-glb.exe

3101520

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

3115248

Актуализация на защитата

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x86-glb.exe

3054984

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022199

Актуализация на защитата

graph2010-kb4022199-fullfile-x86-glb.exe

2899590

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

3115197

Актуализация на защитата

oart2010-kb3115197-fullfile-x64-glb.exe

3101520

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

3115248

Актуализация на защитата

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x64-glb.exe

3054984

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022199

Актуализация на защитата

graph2010-kb4022199-fullfile-x64-glb.exe

2899590

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4018387

Актуализация на защитата

4018387-Microsoft Office 2013 RT

4018288

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022182

Актуализация на защитата

4022182-Microsoft Office 2013 RT

3172436

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4018387

Актуализация на защитата

oart2013-kb4018387-fullfile-x86-glb.exe

4018288

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022182

Актуализация на защитата

graph2013-kb4022182-fullfile-x86-glb.exe

3172436

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4018387

Актуализация на защитата

oart2013-kb4018387-fullfile-x64-glb.exe

4018288

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022182

Актуализация на защитата

graph2013-kb4022182-fullfile-x64-glb.exe

3172436

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

NULL

4022177

Актуализация на защитата

graph2016-kb4022177-fullfile-x86-glb.exe

4018327

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

NULL

4022177

Актуализация на защитата

graph2016-kb4022177-fullfile-x64-glb.exe

4018327

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 32-битови издания

NULL

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 32-битови издания

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 64-битови издания

NULL

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Microsoft Office 2016 за "Кликни и стартирай" (C2R) за 64-битови издания

Не

Microsoft Office

Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3

NULL

4022196

Актуализация на защитата

xlconv2007-kb4022196-fullfile-x86-glb.exe

4022150

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2

NULL

4022203

Актуализация на защитата

wac2010-kb4022203-fullfile-x64-glb.exe

4022142

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022183

Актуализация на защитата

wacserver2013-kb4022183-fullfile-x64-glb.exe

4018393

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server 2016

NULL

4011026

Актуализация на защитата

wacserver2016-kb4011026-fullfile-x64-glb.exe

4011023

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4022205

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x86-glb.exe

4011711

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4022205

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x64-glb.exe

4011711

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022169

Актуализация на защитата

4022169-Microsoft Outlook 2013 RT

4011697

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

NULL

4022169

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4022169-fullfile-x86-glb.exe

4011697

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

NULL

4022169

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4022169-fullfile-x64-glb.exe

4011697

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-битово издание)

NULL

4022160

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4022160-fullfile-x86-glb.exe

4011682

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-битово издание)

NULL

4022160

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4022160-fullfile-x64-glb.exe

4011682

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2

NULL

4022210

Актуализация на защитата

pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe

3114889

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

NULL

4011186

Актуализация на защитата

publisher2010-kb4011186-fullfile-x86-glb.exe

3141537

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

NULL

4011186

Актуализация на защитата

publisher2010-kb4011186-fullfile-x64-glb.exe

3141537

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022173

Актуализация на защитата

sts2016-kb4022173-fullfile-x64-glb.exe

4018381

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

NULL

4022190

Актуализация на защитата

sts2013-kb4022190-fullfile-x64-glb.exe

4018398

Може

Не

Microsoft Office

Услуги за автоматизиране на Word

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4022197

Актуализация на защитата

wdsrv2010-kb4022197-fullfile-x64-glb.exe

4022135

Може

Не

Microsoft Office

Услуги за автоматизиране на Word

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4022179

Актуализация на защитата

wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe

4018388

Може

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

NULL

4284860

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

NULL

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

NULL

4284874

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

NULL

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

NULL

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

NULL

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

NULL

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x86. msu

4103718

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

NULL

4284867

Само за защита

Windows 6.1-KB4284867-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4284867

Само за защита

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

NULL

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x86. msu

4103725

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

NULL

4284878

Само за защита

Windows 8.1-KB4284878-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

NULL

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

NULL

4284878

Само за защита

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

NULL

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-arm. msu

4103725

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4093227

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4093227-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4130956

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4130956-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4230467

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4230467-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4234459

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4234459-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

NULL

4294413

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4294413-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4093227

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4093227-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4130956

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4130956-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4230467

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4230467-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4234459

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4234459-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4294413

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4294413-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4093227

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4093227-ia64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4130956

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4130956-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4230467

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4230467-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4234459

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4234459-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

NULL

4294413

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4294413-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4093227

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4093227-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4130956

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4130956-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4230467

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4230467-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4234459

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4234459-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

NULL

4294413

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4294413-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4093227

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4093227-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4130956

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4130956-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4230467

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4230467-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4234459

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4234459-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4294413

Актуализация на защитата

Windows 6.0-KB4294413-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

NULL

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-ia64. msu

4103718

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

NULL

4284867

Само за защита

Windows 6.1-KB4284867-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

NULL

4284867

Само за защита

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KB номер

Тип на пакета

Име на пакета

Supercedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4284826

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4284867

Само за защита

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284846

Само за защита

Windows8-RT-KB4284846-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284855

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4284846

Само за защита

Windows8-RT-KB4284846-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4284855

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284878

Само за защита

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

NULL

4284815

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

NULL

4284878

Само за защита

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

NULL

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

NULL

4284880

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

NULL

4284819

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

NULL

4284835

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×