Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Указател на Microsoft Surface

4073065

Хронология на актуализациите

Surface Book ADV180012/ADV180013 Update

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4467694-X86. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4467694

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4467694

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4467694-ARM. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4467694

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4467694

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4467694

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467694-X64. msu

4457146

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4466536

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4466536-x64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4467701

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4467701-x64. msu

4462929

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4467701

Други

Windows8-RT-KB4467678-x64. msu

4462929

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x86. msu

4462922

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x64. msu

4462922

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x86. msu

4462917

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x86. msu

4462937

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x64. msu

4462937

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x86. msu

4462918

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-arm64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-arm64. msu

4462918

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x64. msu

4462918

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x86. msu

4462919

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-arm64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-arm64. msu

4462919

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x64. msu

4462919

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x86. msu

4464330

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-arm64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-arm64. msu

4464330

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4466536

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4466536-X86. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x86. msu

4462923

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4466536

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4466536-X64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x64. msu

4462923

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4466536

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4466536-x86. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x86. msu

4462926

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4466536

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4466536-x64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x64. msu

4462926

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-arm. msu

4462926

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-arm. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4466536

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4466536-X64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x64. msu

4462923

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4466536

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4466536-x64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x64. msu

4462926

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4466536

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4466536-X86. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x86. msu

4463097

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4466536

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4466536-X64. msu

4462949

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x64. msu

4463097

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x86. msu

4462922

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x64. msu

4462922

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x86. msu

4462917

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x86. msu

4462937

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x64. msu

4462937

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x86. msu

4462918

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-arm64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-arm64. msu

4462918

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x64. msu

4462918

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x86. msu

4462919

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-arm64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-arm64. msu

4462919

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x64. msu

4462919

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x86. msu

4464330

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-arm64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-arm64. msu

4464330

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Услуга за приложения на Azure на Azure стека

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Услуга на Azure App Nov 2018

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

6,0 Core на PowerShell

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Ядро на PowerShell – ноември 2018 CVE-2018-8256

Да

Инструменти за разработчици

6,0 Core на PowerShell

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Ядро на PowerShell – ноември 2018 CVE-2018-8415

Да

Инструменти за разработчици

6,1 Core на PowerShell

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Ядро на PowerShell – ноември 2018 CVE-2018-8256

Да

Инструменти за разработчици

6,1 Core на PowerShell

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Ядро на PowerShell – ноември 2018 CVE-2018-8415

Да

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2017 актуализация 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2017-3,1

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-1,1

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3,1

Може

Microsoft Dynamics

Версия 8 на Microsoft Dynamics 365 (локално)

4467675

Актуализация на защитата

CRM2016-Client-KB4467675-ENU-I386.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Excel Services 2007 Service Pack 3

4011190

Актуализация на защитата

xlsrv2010-kb4011190-fullfile-x64-glb.exe

4011056

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461530

Актуализация на защитата

excel2010-kb4461530-fullfile-x86-glb.exe

4461466

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461530

Актуализация на защитата

excel2010-kb4461530-fullfile-x64-glb.exe

4461466

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4461488

Актуализация на защитата

4461488 – Excel 2013 RT

4461460

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461488

Актуализация на защитата

excel2013-kb4461488-fullfile-x86-glb.exe

4461460

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461488

Актуализация на защитата

excel2013-kb4461488-fullfile-x64-glb.exe

4461460

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

4461503

Актуализация на защитата

excel2016-kb4461503-fullfile-x86-glb.exe

4461448

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

4461503

Актуализация на защитата

excel2016-kb4461503-fullfile-x64-glb.exe

4461448

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

4461519

Актуализация на защитата

xlview2007-kb4461519-fullfile-x86-glb.exe

4092467

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461487

Актуализация на защитата

lync2013-kb4461487-fullfile-x86-glb.exe

4022225

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461487

Актуализация на защитата

lync2013-kb4461487-fullfile-x64-glb.exe

4022225

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461487

Актуализация на защитата

lync2013-kb4461487-fullfile-x86-glb.exe

4022225

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461487

Актуализация на защитата

lync2013-kb4461487-fullfile-x64-glb.exe

4022225

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

3114565

Актуализация на защитата

msptls2010-kb3114565-fullfile-x86-glb.exe

3085528

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4032218

Актуализация на защитата

graph2010-kb4032218-fullfile-x86-glb.exe

4022199

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461524

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4461524-fullfile-x86-glb.exe

4092437

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

3114565

Актуализация на защитата

msptls2010-kb3114565-fullfile-x64-glb.exe

3085528

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4032218

Актуализация на защитата

graph2010-kb4032218-fullfile-x64-glb.exe

4022199

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461524

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4461524-fullfile-x64-glb.exe

4092437

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4022237

Актуализация на защитата

4022237-Office 2013 RT

4022182

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4022237

Актуализация на защитата

graph2013-kb4022237-fullfile-x86-glb.exe

4022182

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4022237

Актуализация на защитата

graph2013-kb4022237-fullfile-x64-glb.exe

4022182

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4022232

Актуализация на защитата

graph2016-kb4022232-fullfile-x86-glb.exe

4022177

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4022232

Актуализация на защитата

graph2016-kb4022232-fullfile-x64-glb.exe

4022177

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Пакет за съвместимост на Microsoft Office със Service Pack 3

4461518

Актуализация на защитата

xlconv2007-kb4461518-fullfile-x86-glb.exe

4092466

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4461527

Актуализация на защитата

wac2010-kb4461527-fullfile-x64-glb.exe

4227167

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

4092473

Актуализация на защитата

wacserver2013-kb4092473-fullfile-x64-glb.exe

4022238

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461529

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4461529-fullfile-x86-glb.exe

4227170

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461529

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4461529-fullfile-x64-glb.exe

4227170

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4461486

Актуализация на защитата

4461486 – Outlook 2013 RT

4092477

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461486

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4461486-fullfile-x86-glb.exe

4092477

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461486

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4461486-fullfile-x64-glb.exe

4092477

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-битово издание)

4461506

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4461506-fullfile-x86-glb.exe

4461440

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-битово издание)

4461506

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4461506-fullfile-x64-glb.exe

4461440

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4022147

Актуализация на защитата

project2010-kb4022147-fullfile-x86-glb.exe

3085614

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4022147

Актуализация на защитата

project2010-kb4022147-fullfile-x64-glb.exe

3085614

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (32-битова версия)

4461478

Актуализация на защитата

project2016-kb4461478-fullfile-x86-glb.exe

2920698

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (64-битова версия)

4461478

Актуализация на защитата

project2016-kb4461478-fullfile-x64-glb.exe

2920698

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461489

Актуализация на защитата

project2013-kb4461489-fullfile-x86-glb.exe

3101506

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461489

Актуализация на защитата

project2013-kb4461489-fullfile-x64-glb.exe

3101506

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461483

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4461483-fullfile-x64-glb.exe

4461450

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4461501

Актуализация на защитата

sts2016-kb4461501-fullfile-x64-glb.exe

4461447

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4461511

Актуализация на защитата

sts2013-kb4461511-fullfile-x64-glb.exe

4022243

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461520

Актуализация на защитата

wdsrv2010-kb4461520-fullfile-x64-glb.exe

4092481

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4461513

Актуализация на защитата

sts2019-kb4461513-fullfile-x64-glb.exe

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461526

Актуализация на защитата

word2010-kb4461526-fullfile-x86-glb.exe

4092439

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461526

Актуализация на защитата

word2010-kb4461526-fullfile-x64-glb.exe

4092439

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4461485

Актуализация на защитата

4461485-Word 2013 RT

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461485

Актуализация на защитата

word2013-kb4461485-fullfile-x86-glb.exe

4461457

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461485

Актуализация на защитата

word2013-kb4461485-fullfile-x64-glb.exe

4461457

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

4461504

Актуализация на защитата

word2016-kb4461504-fullfile-x86-glb.exe

4461449

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4461504

Актуализация на защитата

word2016-kb4461504-fullfile-x64-glb.exe

4461449

Може

Да

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (32-битова версия)

4461473

Актуализация на защитата

lync2016-kb4461473-fullfile-x86-glb.exe

4022221

Може

Да

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (64-битова версия)

4461473

Актуализация на защитата

lync2016-kb4461473-fullfile-x64-glb.exe

4022221

Може

Да

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 Basic (32-битова версия)

4461473

Актуализация на защитата

lync2016-kb4461473-fullfile-x86-glb.exe

4022221

Може

Да

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 Basic (64-битова версия)

4461473

Актуализация на защитата

lync2016-kb4461473-fullfile-x64-glb.exe

4022221

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x86. msu

4462922

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4467680

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467680-x64. msu

4462922

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x86. msu

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x86. msu

4462917

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x86. msu

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x86. msu

4462937

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4465660

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465660-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4467696

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467696-x64. msu

4462937

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x86. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x86. msu

4462918

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-arm64. msu

4462918

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x64. msu

4462918

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x86. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x86. msu

4462919

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-arm64. msu

4462919

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x64. msu

4462919

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x86. msu

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x86. msu

4464330

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-arm64. msu

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-arm64. msu

4464330

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x86. msu

3177467

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4467106

Само за защита

Windows 6.1-KB4467106-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x86. msu

4462923

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

3177467

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467106

Само за защита

Windows 6.1-KB4467106-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x64. msu

4462923

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x86. msu

4462926

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x86. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x64. msu

4462926

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-arm. msu

4462926

Да

Windows

Windows RT 8,1

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-arm. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4467700

Само за защита

Windows 6.0-KB4467700-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x86. msu

4463097

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467700

Само за защита

Windows 6.0-KB4467700-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x86. msu

4463097

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4467700

Само за защита

Windows 6.0-KB4467700-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-ia64. msu

4463097

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4467700

Само за защита

Windows 6.0-KB4467700-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x64. msu

4463097

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467700

Само за защита

Windows 6.0-KB4467700-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467706

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4467706-x64. msu

4463097

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

3177467

Актуализиране на стека на услугата

Windows 6.1-KB3177467-v2-ia64. msu

3177467

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4467106

Само за защита

Windows 6.1-KB4467106-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-ia64. msu

4462923

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

3177467

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467106

Само за защита

Windows 6.1-KB4467106-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x64. msu

4462923

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

3177467

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467106

Само за защита

Windows 6.1-KB4467106-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467107

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4467107-x64. msu

4462923

Да

Windows

Windows Server 2012

4467678

Само за защита

Windows8-RT-KB4467678-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4467701

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4467701-x64. msu

4462929

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467678

Само за защита

Windows8-RT-KB4467678-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467701

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4467701-x64. msu

4462929

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x64. msu

4462926

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4467697

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4467697-x64. msu

4462926

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4467703

Само за защита

Windows 8.1-KB4467703-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467691

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467691-x64. msu

4462917

Да

Windows

Windows Server 2019

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2019

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4465664

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465664-x64. msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4467708

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467708-x64. msu

4464330

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4465661

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465661-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4467686

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467686-x64. msu

4462918

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4465663

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465663-x64. msu

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4467702

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4467702-x64. msu

4462919

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×