Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 14 май 2019 г.

Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-arm.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows8.1-KB4497932-x86.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4497932

Актуализация на защитата

Windows8.1-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4497932

Актуализация на защитата

Windows8.1-KB4497932-arm.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4497932

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4497932

Актуализация на защитата

Windows8.1-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4497932

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497932-x64.msu

4493478

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4498206

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4498206-x64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4499171

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4498206

Кумулативно т. е.

IE11-Windows6.1-KB4498206-X86.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x86.msu

4493472

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498206

Кумулативно т. е.

IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4498206

Кумулативно т. е.

Windows8.1-KB4498206-x86.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x86.msu

4493446

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4498206

Кумулативно т. е.

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-arm.msu

4493446

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498206

Кумулативно т. е.

IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4498206

Кумулативно т. е.

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4498206

Кумулативно т. е.

Windows8.1-KB4498206-x64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4498206

Кумулативно т. е.

IE9-Windows6.0-KB4498206-X86.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4498206

Кумулативно т. е.

IE9-Windows6.0-KB4498206-X64.msu

4493435

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4498353-x86.msu

4493475

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,0 CVE-2019-0820

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,0 CVE-2019-0980

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,0 CVE-2019-0981

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,1 CVE-2019-0820

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,1 CVE-2019-0980

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 1,1 CVE-2019-0981

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 CVE-2019-0820

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 CVE-2019-0980

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 CVE-2019-0981

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 CVE-2019-0982

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,2 CVE-2019-0820

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,2 CVE-2019-0980

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,2 CVE-2019-0981

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,2 CVE-2019-0982

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 3,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 3,0 CVE-2019-0820

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 3,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 3,0 CVE-2019-0982

Може

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps 2019

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-ia64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-ia64.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x64.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-ia64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-ia64.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x86.msu

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

Windows6.0-KB4495609-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

Windows6.0-KB4495604-x64.msu

4487081; 4487259

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за x64-базирани системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495615-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495608-x86.msu

4489488; 4495165

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495607-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495602-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495607-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495602-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495615-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495608-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x86.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-ia64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-ia64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP45-KB4495593-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x86.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP45-KB4495593-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495589-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495592-x86.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495592-arm.msu

4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

NDP45-KB4495593-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x86.exe

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498964

Само за защита

NDP45-KB4495593-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499409

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x86.exe

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

NDP45-KB4495593-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x64.exe

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498964

Само за защита

NDP45-KB4495593-x64.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499409

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x64.exe

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP45-KB4495593-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498961

Само за защита

NDP45-KB4495593-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498961

Само за защита

Windows6.1-KB4495612-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499406

Месечен сбор

NDP45-KB4495596-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499406

Месечен сбор

Windows6.1-KB4495606-x64.msu

4487078; 4487256

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495591-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495594-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495591-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495594-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495589-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495592-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

NDP46-KB4495587-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x86.exe

4487081; 4487259

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4498964

Само за защита

NDP46-KB4495587-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499409

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x64.exe

4487081; 4487259

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP46-KB4495587-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP46-KB4495587-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495586-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495585-x86.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495585-arm.msu

4495165

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP46-KB4495587-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498961

Само за защита

NDP46-KB4495587-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499406

Месечен сбор

NDP46-KB4495588-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495584-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495582-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495584-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495582-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495586-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495585-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495590-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4495610

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495610-x86.msu

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4495610

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4495611

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495611-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4495611

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495611-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4495613

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495613-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4495613

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495613-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4495616

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495616-x86.msu

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4495616

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495616-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495618-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP48-KB4495627-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP48-KB4495626-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP48-KB4495627-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP48-KB4495626-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495625-x86.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495624-x86.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8,1

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495624-arm.msu

4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4498961

Само за защита

NDP48-KB4495627-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499406

Месечен сбор

NDP48-KB4495626-x64.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498961

Само за защита

NDP48-KB4495627-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499406

Месечен сбор

NDP48-KB4495626-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495623-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495622-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4498962

Само за защита

Windows8-RT-KB4495623-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499407

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4495622-x64.msu

4487079; 4487257

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4498963

Само за защита

Windows8.1-KB4495625-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499408

Месечен сбор

Windows8.1-KB4495624-x64.msu

4489488; 4495165

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4495610

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4495610

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495610-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499405

Месечен сбор

Windows10.0-KB4495618-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4495616

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495616-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4495620

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4495620-x64.msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3

4489639

Актуализация на защитата

4489639 – Visual Studio 2015 U3

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017 v 15.0

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017 v 15.9

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.0

Може

Инструменти за разработчици

Nuget 5.0.2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Nuget 5.0.2 май 2019

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2015 актуализация 4,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2015-4,2

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2017 актуализация 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2017-3,1

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 1,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-1,2

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3,2

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4464567

Актуализация на защитата

ace2010-kb4464567-fullfile-x86-glb.exe

4464520

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4464567

Актуализация на защитата

ace2010-kb4464567-fullfile-x64-glb.exe

4464520

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4464561

Актуализация на защитата

ace2013-kb4464561-fullfile-RT

4462204

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464561

Актуализация на защитата

ace2013-kb4464561-fullfile-x86-glb.exe

4462204

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464561

Актуализация на защитата

ace2013-kb4464561-fullfile-x64-glb.exe

4462204

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4464551

Актуализация на защитата

ace2016-kb4464551-fullfile-x86-glb.exe

4462213

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4464551

Актуализация на защитата

ace2016-kb4464551-fullfile-x64-glb.exe

4462213

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Сървър на Microsoft Office Online

4462169

Актуализация на защитата

wacserver2019-kb4462169-fullfile-x64-glb.exe

4461633

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4464549

Актуализация на защитата

sts2016-kb4464549-fullfile-x64-glb.exe

4464510

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4464573

Актуализация на защитата

wssloc2010-kb4464573-fullfile-x64-glb.exe

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464564

Актуализация на защитата

sts2013-kb4464564-fullfile-x64-glb.exe

4464515

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4464556

Актуализация на защитата

sts2019-kb4464556-fullfile-x64-glb.exe

4464518

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

4464536

Актуализация на защитата

word2016-kb4464536-fullfile-x86-glb.exe

4461543

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4464536

Актуализация на защитата

word2016-kb4464536-fullfile-x64-glb.exe

4461543

Може

Да

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 за x64-базирани системи (CU + GDR)

4494352

Актуализация на защитата

SQLServer2017-KB4494352-x64.exe

4293805

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 за x64-базирани системи (GDR)

4494351

Актуализация на защитата

SQLServer2017-KB4494351-x64.exe

4293803

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4498353-x86.msu

4493475

Да

Да

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x86.msu

4493475

Да

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4499154

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499154-x64.msu

4493475

Да

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x86.msu

4493470

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x86.msu

4493474

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4499181

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499181-x64.msu

4493474

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x86.msu

4493441

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-arm64.msu

4493441

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x86.msu

4493464

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-arm64.msu

4493464

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x86.msu

4493509

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-arm64.msu

4493509

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x86.msu

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-arm.msu

Да

Windows

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x86.msu

4493472

Да

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4499175

Само за защита

Windows6.1-KB4499175-x86.msu

Да

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Да

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499175

Само за защита

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x86.msu

4493446

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4499165

Само за защита

Windows8.1-KB4499165-x86.msu

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4499165

Само за защита

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows RT 8,1

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-arm.msu

4493446

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4474419

Актуализация на защитата

Windows6.0-KB4474419-x86.msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4499180

Само за защита

Windows6.0-KB4499180-x86.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4474419

Актуализация на защитата

Windows6.0-KB4474419-x86.msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x86.msu

4493471

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499180

Само за защита

Windows6.0-KB4499180-x86.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4474419

Актуализация на защитата

Windows6.0-KB4474419-ia64.msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-ia64.msu

4493471

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

4499180

Само за защита

Windows6.0-KB4499180-ia64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4474419

Актуализация на защитата

Windows6.0-KB4474419-x64.msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4499180

Само за защита

Windows6.0-KB4499180-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4474419

Актуализация на защитата

Windows6.0-KB4474419-x64.msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499149

Месечен сбор

Windows6.0-KB4499149-x64.msu

4493471

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499180

Само за защита

Windows6.0-KB4499180-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-ia64.msu

4493472

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базиран системен сервизен пакет 1

4499175

Само за защита

Windows6.1-KB4499175-ia64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4499175

Само за защита

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499164

Месечен сбор

Windows6.1-KB4499164-x64.msu

4493472

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499175

Само за защита

Windows6.1-KB4499175-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

4499158

Само за защита

Windows8-RT-KB4499158-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

4499171

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499158

Само за защита

Windows8-RT-KB4499158-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4499171

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4499171-x64.msu

4493451

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2012 R2

4499165

Само за защита

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499151

Месечен сбор

Windows8.1-KB4499151-x64.msu

4493446

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4499165

Само за защита

Windows8.1-KB4499165-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2016

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4494440

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494440-x64.msu

4493470

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4494441

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4494441-x64.msu

4493509

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4499179

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499179-x64.msu

4493441

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4499167

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4499167-x64.msu

4493464

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4497936

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB4497936-x64.msu

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Dynamics 365

CRM 2015 (локален) версия 7,0

4499386

Актуализация на защитата

CRM2015-Server-KB4499386-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Client-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Client-KB4494412-ENU-I386.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-I386.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Router-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Router-KB4494412-ENU-I386.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Server-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Srs-KB4494412-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4494412

Актуализация на защитата

CRM2016-Tools-KB4494412-ENU-amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 9,0

4498363

Актуализация на защитата

CRM9.0-Server-KB4498363-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 9,0

4498363

Актуализация на защитата

CRM9.0-Srs-KB4498363-ENU-Amd64.exe

Може

Dynamics 365

Dynamics 365 (локален) версия 9,0

4498363

Актуализация на защитата

CRM9.0-Tools-KB4498363-ENU-amd64.exe

Може

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×