Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-arm64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480979

Актуализация

Windows 8.1-KB4480979-x86. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480979

Актуализация

Windows 8.1-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4480979

Актуализация

Windows 8.1-KB4480979-arm. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4480979

Актуализация

Windows8-RT-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4480979

Актуализация

Windows 8.1-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4480979

Актуализация

Windows 10.0-KB4480979-x64. msu

4471331

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4480965

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4480965-x64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4480975

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480965

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X86. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x86. msu

4471318

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480965

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x86. msu

4471320

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480965

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4480965-x86. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480965

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4480965-x64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-arm. msu

4471320

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480965

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4480965-X64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4480965

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4480965-x64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480965

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4480965-X86. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480965

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4480965-X64. msu

4483187

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 януари CVE-2019-0545

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,2 януари CVE-2019-0545

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,3

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,3 януари CVE-2019-0545

Може

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 2,1 януари CVE-2019-0564

Може

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 2,3 януари CVE-2018-0548

Може

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 2,2 януари CVE-2018-0548

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-x86. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-ia64. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-x64. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-x86. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-ia64. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480062

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480062-x64. msu

4471990

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480084

Само за защита

Windows 6.0-KB4480084-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за 32-битови системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за x64-базирани системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x86. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480064

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480064-x86. msu

4467226; 4471983

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480086

Само за защита

Windows 8.1-KB4480086-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480064

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480086

Само за защита

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4480061

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480061-x64. msu

4471988, 3142025

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4480083

Само за защита

Windows8-RT-KB4480083-x64. msu

4471988, 3142025

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480061

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480061-x64. msu

4471988, 3142025

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480083

Само за защита

Windows8-RT-KB4480083-x64. msu

4471988, 3142025

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4480064

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4480086

Само за защита

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480064

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480064-x64. msu

4467226; 4471983

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480086

Само за защита

Windows 8.1-KB4480086-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480063

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480063-x86. msu

4471987, 3142024

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480085

Само за защита

Windows 6.1-KB4480085-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480063

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480085

Само за защита

Windows 6.1-KB4480085-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4480063

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480063-ia64. msu

4471987, 3142024

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4480085

Само за защита

Windows 6.1-KB4480085-ia64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480063

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480085

Само за защита

Windows 6.1-KB4480085-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480063

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480063-x64. msu

4471987, 3142024

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480085

Само за защита

Windows 6.1-KB4480085-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x86.exe

4471987, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x64.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480057

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480057-x86. msu

4461989, 3142030, 2978041

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480074

Само за защита

Windows 8.1-KB4480074-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480057

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480074

Само за защита

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4480057

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480057-arm. msu

4461989, 3142030, 2978041

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x86.exe

4461990, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x64.exe

4461990, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480059

Месечен сбор

NDP45-KB4480059-x64.exe

4471987, 3142033, 2972107

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480076

Само за защита

NDP45-KB4480076-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4480058

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480058-x64. msu

4461988, 3142032, 2978042

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4480075

Само за защита

Windows8-RT-KB4480075-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480058

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480058-x64. msu

4461988, 3142032, 2978042

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480075

Само за защита

Windows8-RT-KB4480075-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4480057

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4480074

Само за защита

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480057

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480057-x64. msu

4461989, 3142030, 2978041

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480074

Само за защита

Windows 8.1-KB4480074-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x86.exe

4471990, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471990, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x86.exe

4471987, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480054

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480054-x86. msu

4471989

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480071

Само за защита

Windows 8.1-KB4480071-x86. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480054

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480071

Само за защита

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4480054

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480054-arm. msu

4471989

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480055

Месечен сбор

NDP46-KB4480055-x64.exe

4471987, 3142037

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480072

Само за защита

NDP46-KB4480072-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4480051

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480051-x64. msu

4471988

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4480070

Само за защита

Windows8-RT-KB4480070-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480051

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480051-x64. msu

4471988

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480070

Само за защита

Windows8-RT-KB4480070-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4480054

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4480071

Само за защита

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480054

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480054-x64. msu

4471989

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480071

Само за защита

Windows 8.1-KB4480071-x64. msu

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x86. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480056

Месечен сбор

Windows 10.0-KB4480056-x64. msu

4470502

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

4476698

Актуализация на защитата

4476698 – Visual Studio 2010

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2012 актуализация 5

4476755

Актуализация на защитата

4476755 – Visual Studio 2012

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

VS2017-15.9

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Сървър на Exchange

Пакет за актуализиране на Microsoft Exchange Server 2010

4468742

Актуализация на защитата

Exchange2010-KB4468742-x64

4458321

Може

Сървър на Exchange

Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013

4471389

Актуализация на защитата

Exchange2013-KB4471389-x64

4459266

Може

Сървър на Exchange

Сборна актуализация 10 за Microsoft Exchange Server 2016

4471389

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB4471389-x64

4468741

Може

Сървър на Exchange

Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2016

4471389

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB4471389-x64

4468741

Може

Сървър на Exchange

Microsoft Exchange Server 2019

4471389

Актуализация на защитата

Exchange2019-KB4471389-x64

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Business продуктивност servers 2010 Service Pack 2

4461624

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4461624-fullfile-x64-glb.exe

4461465

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

2596760

Актуализация на защитата

msohevi2007-kb2596760-fullfile-x86-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

2553332

Актуализация на защитата

msohevi2010-kb2553332-fullfile-x86-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461614

Актуализация на защитата

mso2010-kb4461614-fullfile-x86-glb.exe

4092483

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461617

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4461617-fullfile-x86-glb.exe

4461524

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

2553332

Актуализация на защитата

msohevi2010-kb2553332-fullfile-x64-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461614

Актуализация на защитата

mso2010-kb4461614-fullfile-x64-glb.exe

4092483

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461617

Актуализация на защитата

kb24286772010-kb4461617-fullfile-x64-glb.exe

4461524

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

3172522

Актуализация на защитата

msohevi2013-kb3172522-RT

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4461537

Актуализация на защитата

mso2013-kb4461537-RT

4461445

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

3172522

Актуализация на защитата

msohevi2013-kb3172522-fullfile-x86-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461537

Актуализация на защитата

mso2013-kb4461537-fullfile-x86-glb.exe

4461445

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

3172522

Актуализация на защитата

msohevi2013-kb3172522-fullfile-x64-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461537

Актуализация на защитата

mso2013-kb4461537-fullfile-x64-glb.exe

4461445

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4022162

Актуализация на защитата

msohevi2016-kb4022162-fullfile-x86-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4461535

Актуализация на защитата

mso2016-kb4461535-fullfile-x86-glb.exe

4461437

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4022162

Актуализация на защитата

msohevi2016-kb4022162-fullfile-x64-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4461535

Актуализация на защитата

mso2016-kb4461535-fullfile-x64-glb.exe

4461437

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Microsoft Office 2016 за Mac

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Сървър на Microsoft Office Online

4461633

Актуализация на защитата

wacserver2019-kb4461633-fullfile-x64-glb.exe

4011027

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2

4461620

Актуализация на защитата

wacloc2010-kb4461620-fullfile-x64-glb.exe

2965312

Може

Не

Microsoft Office

Програма за преглед на Microsoft Office Word

4461635

Актуализация на защитата

office2003-kb4461635-fullfile-enu.exe

4092434

Може

Microsoft Office

Програма за преглед на Microsoft Office Word

4462112

Актуализация на защитата

office-kb4462112-fullfile-enu.exe

4092433

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461623

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4461623-fullfile-x86-glb.exe

4461576

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461623

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4461623-fullfile-x64-glb.exe

4461576

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4461595

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4461595-RT

4461556

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461595

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4461595-fullfile-x86-glb.exe

4461556

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461595

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4461595-fullfile-x64-glb.exe

4461556

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-битово издание)

4461601

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4461601-fullfile-x86-glb.exe

4461544

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-битово издание)

4461601

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4461601-fullfile-x64-glb.exe

4461544

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461589

Актуализация на защитата

wdsrvloc2013-kb4461589-fullfile-x64-glb.exe

4022234

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461591

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4461591-fullfile-x64-glb.exe

4461549

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4461596

Актуализация на защитата

sts2013-kb4461596-fullfile-x64-glb.exe

4461558

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4461598

Актуализация на защитата

sts2016-kb4461598-fullfile-x64-glb.exe

4461541

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4461634

Актуализация на защитата

sts2019-kb4461634-fullfile-x64-glb.exe

4461548

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4461625

Актуализация на защитата

wordloc2010-kb4461625-fullfile-x86-glb.exe

4461526

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4461625

Актуализация на защитата

wordloc2010-kb4461625-fullfile-x64-glb.exe

4461526

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4461594

Актуализация на защитата

word2013-kb4461554-RT

4461485

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4461594

Актуализация на защитата

word2013-kb4461594-fullfile-x86-glb.exe

4461485

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4461594

Актуализация на защитата

word2013-kb4461594-fullfile-x64-glb.exe

4461485

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

4461543

Актуализация на защитата

word2016-kb4461543-fullfile-x86-glb.exe

4461504

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4461543

Актуализация на защитата

word2016-kb4461543-fullfile-x64-glb.exe

4461504

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4461543

Актуализация на защитата

word2016-kb4461543-fullfile-x86-glb.exe

4461504

Може

Да

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Услуги за автоматизиране на Word

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461612

Актуализация на защитата

wdsrvloc2010-kb4461612-fullfile-x64-glb.exe

4461520

Може

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x86. msu

4483228

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4093430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4480962

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480962-x64. msu

4483228

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x86. msu

4132216

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x86. msu

4483229

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x86. msu

4483229

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4486458

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10,0 – KB4486458-x86. msu

4465660

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4480973

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480973-x64. msu

4483229

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4486458

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4486458-x64. msu

4465660

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4477136

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477136-x86. msu

4465661

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x86. msu

4483232

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4477136

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477136-arm64. msu

4465661

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-arm64. msu

4483232

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4477136

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477136-x64. msu

4465661

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4477137

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4471324-x86. msu

4465663

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x86. msu

4483234

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4477137

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477137-arm64. msu

4465663

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-arm64. msu

4483234

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4477137

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10,0 – KB4470788-x86. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x86. msu

4483235

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-arm64. msu

4483235

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480960

Само за защита

Windows 6.1-KB4480960-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x86. msu

4471318

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480960

Само за защита

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x86. msu

4471320

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4480964

Само за защита

Windows 8.1-KB4480964-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4480964

Само за защита

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-arm. msu

4471320

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480957

Само за защита

Windows 6.0-KB4480957-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480957

Само за защита

Windows 6.0-KB4480957-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x86. msu

4471325

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480957

Само за защита

Windows 6.0-KB4480957-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-ia64. msu

4471325

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480957

Само за защита

Windows 6.0-KB4480957-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480957

Само за защита

Windows 6.0-KB4480957-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480968

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4480968-x64. msu

4471325

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

955430

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

3177467

Актуализиране на стека на услугата

Windows 6.1-KB3177467-v2-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4480960

Само за защита

Windows 6.1-KB4480960-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-ia64. msu

4471318

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480960

Само за защита

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

3177467

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480960

Само за защита

Windows 6.1-KB4480960-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480970

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4480970-x64. msu

4471318

Да

Windows

Windows Server 2012

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4480972

Само за защита

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4480975

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

3173426

Актуализиране на стека на обслужване

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480972

Само за защита

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480975

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4480972-x64. msu

4471330

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4480964

Само за защита

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

3173424

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480963

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4480963-x64. msu

4471320

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4480964

Само за защита

Windows 8.1-KB4480964-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Да

Windows

Windows Server 2016

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4465659

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4465659-x64. msu

4132216

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480961

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480961-x64. msu

4471321

Да

Windows

Windows Server 2019

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4470788

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4480116

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480116-x64. msu

4483235

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4477136

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477136-x64. msu

4465661

Да

Windows

Windows Server, версия 1709 (основна инсталация на сървъра)

4480978

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480978-x64. msu

4483232

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4477137

Актуализиране на стека на обслужване

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4480966

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4480966-x64. msu

4483234

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×