Информация за разполагане на актуализацията на защитата: 9 юли 2019 г.

Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4507434

Кумулативно т. е.

Windows8-RT-KB4507434-x64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4507462

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507462-x64. msu

4503285

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x86. msu

4503291

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x64. msu

4503291

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x86. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x86. msu

4503279

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x64. msu

4503279

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x86. msu

4503284

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-arm64. msu

4503284

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x64. msu

4503284

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x86. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-arm64. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x86. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-arm64. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x86. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-arm64. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x64. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507434

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4507434-X86. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x86. msu

4503292

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507434

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4507434-X64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x64. msu

4503292

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507434

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4507434-x86. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x86. msu

4503276

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507434

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4507434-x64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x64. msu

4503276

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-arm. msu

4503276

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507434

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4507434-X64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x64. msu

4503292

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4507434

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4507434-x64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4507434

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4507434-x64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x64. msu

4503276

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507434

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4507434-X86. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x86. msu

4503273

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507434

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4507434-X64. msu

4503259

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x64. msu

4503273

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за 32-битови системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x86. msu

4503291

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 за x64-базирани системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x64. msu

4503291

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x86. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x86. msu

4503279

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x64. msu

4503279

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x86. msu

4503284

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-arm64. msu

4503284

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x64. msu

4503284

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x86. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-arm64. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x86. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-arm64. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x86. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-arm64. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x64. msu

4503293

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 2,1 CVE-2019-1075

Може

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 2,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 2,2 CVE-2019-1075

Може

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019.0.1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps 2019

Може

Инструменти за разработчици

Лазурен Лот Edge

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Лазурен Лот Edge

Може

Инструменти за разработчици

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-x86. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-ia64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-ia64. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-x64. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-x86. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-ia64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-ia64. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

Windows 6.0-KB4506975-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507003-x64. msu

4499409; 4503868

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за 32-битови системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x86. msu

4503291

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 за x64-базирани системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x64. msu

4503291

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x86. msu

4503267

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x86. msu

4503279

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x64. msu

4503279

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x86. msu

4503284

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x64. msu

4503284

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x86. msu

4503286

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506977-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507005-x86. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506977-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507005-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506974-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507002-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506974-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507002-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506977-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507005-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506977-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507005-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506998-x86. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506998-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506998-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506998-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506990-x86. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506990-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4506991

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506991-x86. msu

4495620; 4502584

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4506991

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506991-x64. msu

4495620; 4502584

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server 2019

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506990-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507419

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506990-x64. msu

4486553; 4499405; 4503864

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4506991

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506991-x64. msu

4495620; 4502584

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

Windows 6.1-KB4506976-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507004-x86. msu

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

Windows 6.1-KB4506976-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507004-x64. msu

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4507411

Само за защита

Windows 6.1-KB4506976-ia64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4507420

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507004-ia64. msu

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

Windows 6.1-KB4506976-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507004-x64. msu

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507411

Само за защита

Windows 6.1-KB4506976-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507420

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507004-x64. msu

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP45-KB4506966-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x86.exe

4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP45-KB4506966-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x64.exe

4503865

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506964-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-x86. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506964-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-arm. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

NDP45-KB4506966-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x86.exe

4489489; 4499409

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

NDP45-KB4506966-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x64.exe

4489489; 4499409

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP45-KB4506966-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x64.exe

4503865

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507411

Само за защита

NDP45-KB4506966-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507420

Месечен сбор

NDP45-KB4507001-x64.exe

4503865

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506965-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507000-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506965-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507000-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506964-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506964-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

NDP47-KB4506963-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x86.exe

4489489; 4499409

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507414

Само за защита

NDP47-KB4506963-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507423

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x64.exe

4489489; 4499409

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x86. msu

4503291

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x64. msu

4503291

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP47-KB4506963-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP47-KB4506963-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506962-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506999-x86. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506962-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506996-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506996-arm. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP47-KB4506963-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507411

Само за защита

NDP47-KB4506963-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507420

Месечен сбор

NDP47-KB4506997-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506961-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4506995-x86. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506961-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4506995-x86. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506962-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506996-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506962-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506996-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x86. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x64. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4506987

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506987-x86. msu

4495611; 4502561

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x64. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4506988

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506988-x86. msu

4495613; 4502562

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x64. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4506989

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506989-x86. msu

4495616; 4502563

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4506989

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506989-x64. msu

4495616; 4502563

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP48-KB4506956-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP48-KB4506994-x86.exe

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP48-KB4506956-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP48-KB4506994-x64.exe

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506955-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506993-x86. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506955-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506993-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8,1

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506993-arm. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507411

Само за защита

NDP48-KB4506956-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507420

Месечен сбор

NDP48-KB4506994-x64.exe

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507411

Само за защита

NDP48-KB4506956-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507420

Месечен сбор

NDP48-KB4506994-x64.exe

4499406; 4503865

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506954-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4506992-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507412

Само за защита

Windows8-RT-KB4506954-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507421

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4506992-x64. msu

4499407; 4503866

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506955-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506993-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507413

Само за защита

Windows 8.1-KB4506955-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507422

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4506993-x64. msu

4499408; 4503867

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x64. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4506986

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506986-x64. msu

4495610; 4502560

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4506989

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4506989-x64. msu

4495616; 4502563

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

4506161

Актуализация на защитата

4506161 – Visual Studio 2010

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2012 актуализация 5

4506162

Актуализация на защитата

4506162 – Visual Studio 2012 U5

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2013 актуализация 5

4506163

Актуализация на защитата

4506163 – Visual Studio 2013 U5

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3

4506164

Актуализация на защитата

4506164 – Visual Studio 2015 U3

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017 v 15.9

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.0

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.1

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft. IdentityModel 7.0.0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Microsoft. IdentityModel

Може

Инструменти за разработчици

Team Foundation Server 2010 SP1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS сървър 2010 SP1

Може

Инструменти за разработчици

Екипен сървър на база 2012 актуализация 4

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2012-4

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2013 актуализация 5

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2013-5

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2015 актуализация 4,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2015-4,2

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2017 актуализация 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2017-3,1

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 1,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-1,2

Може

Инструменти за разработчици

Екипна база сървър 2018 актуализация 3,2

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

TFS Server 2018-3,2

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Сървър на Exchange

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4509410

Актуализация на защитата

Exchange2010-RU29-KB4509410-x64

4503028

Може

Да

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация на Microsoft Exchange Server 2013 23

4509409

Актуализация на защитата

Exchange2013-CU23-KB4509409-x64

Може

Да

Сървър на Exchange

Кумулативна актуализация 12 на Microsoft Exchange Server 2016

4509409

Актуализация на защитата

Exchange2016-CU12-KB4509409-x64

4503027

Може

Да

Сървър на Exchange

Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2016

4509409

Актуализация на защитата

Exchange2016-CU13-KB4509409-x64

Може

Да

Сървър на Exchange

Сборна актуализация 1 на Microsoft Exchange Server 2019

4509408

Актуализация на защитата

Exchange 2019-CU1-KB4509408-x64

4503027

Може

Да

Сървър на Exchange

Сборна актуализация на Microsoft Exchange Server 2019 2

4509408

Актуализация на защитата

Exchange2019-CU2-KB4509408-x64

4503027

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4464572

Актуализация на защитата

excel2010-kb4464572-fullfile-x86-glb.exe

4462230

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4464572

Актуализация на защитата

excel2010-kb4464572-fullfile-x64-glb.exe

4462230

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4464565

Актуализация на защитата

excel2013-kb4464565-fullfile-RT

4462209

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464565

Актуализация на защитата

excel2013-kb4464565-fullfile-x86-glb.exe

4462209

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464565

Актуализация на защитата

excel2013-kb4464565-fullfile-x64-glb.exe

4462209

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

4475513

Актуализация на защитата

excel2016-kb4475513-fullfile-x86-glb.exe

4462236

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

4475513

Актуализация на защитата

excel2016-kb4475513-fullfile-x64-glb.exe

4462236

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4475519

Актуализация на защитата

lync2013-kb4475519-fullfile-x86-glb.exe

4461487

Може

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4475519

Актуализация на защитата

lync2013-kb4475519-fullfile-x64-glb.exe

4461487

Може

Microsoft Office

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4475519

Актуализация на защитата

lync2013-kb4475519-fullfile-x86-glb.exe

4461487

Може

Microsoft Office

Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4475519

Актуализация на защитата

lync2013-kb4475519-fullfile-x64-glb.exe

4461487

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4462224

Актуализация на защитата

graph2010-kb4462224-fullfile-x86-glb.exe

4462177

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4462224

Актуализация на защитата

graph2010-kb4462224-fullfile-x64-glb.exe

4462177

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018375

Актуализация на защитата

osfclient2013-kb4018375-fullfile-RT

3039782

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4464543

Актуализация на защитата

graph2013-kb4464543-fullfile-RT

4022237

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4464558

Актуализация на защитата

mso2013-kb4464558-fullfile-RT

4464504

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4018375

Актуализация на защитата

osfclient2013-kb4018375-fullfile-x86-glb.exe

3039782

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464543

Актуализация на защитата

graph2013-kb4464543-fullfile-x86-glb.exe

4022237

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464558

Актуализация на защитата

mso2013-kb4464558-fullfile-x86-glb.exe

4464504

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4018375

Актуализация на защитата

osfclient2013-kb4018375-fullfile-x64-glb.exe

3039782

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464543

Актуализация на защитата

graph2013-kb4464543-fullfile-x64-glb.exe

4022237

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464558

Актуализация на защитата

mso2013-kb4464558-fullfile-x64-glb.exe

4464504

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4461539

Актуализация на защитата

graph2016-kb4461539-fullfile-x86-glb.exe

4022232

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4464534

Актуализация на защитата

osfclient2016-kb4464534-fullfile-x86-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4475514

Актуализация на защитата

msodll99l2016-kb4475514-fullfile-x86-glb.exe

4011622

Може

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4461539

Актуализация на защитата

graph2016-kb4461539-fullfile-x64-glb.exe

4022232

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4464534

Актуализация на защитата

osfclient2016-kb4464534-fullfile-x64-glb.exe

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4475514

Актуализация на защитата

msodll99l2016-kb4475514-fullfile-x64-glb.exe

4011622

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4475509

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4475509-fullfile-x86-glb.exe

4461623

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4475509

Актуализация на защитата

outlookloc2010-kb4475509-fullfile-x64-glb.exe

4461623

Може

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4464592

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4464592-fullfile-x86-glb.exe

4461595

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4464592

Актуализация на защитата

outlook2013-kb4464592-fullfile-x64-glb.exe

4461595

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-битово издание)

4475517

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4475517-fullfile-x86-glb.exe

4461601

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-битово издание)

4475517

Актуализация на защитата

outlook2016-kb4475517-fullfile-x64-glb.exe

4461601

Може

Да

Microsoft Office

Microsoft Outlook за Android

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Outlook за Android

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4475522

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4475522-fullfile-x64-glb.exe

4464597

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4475520

Актуализация на защитата

sts2016-kb4475520-fullfile-x64-glb.exe

4464594

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4475510

Актуализация на защитата

wssloc2010-kb4475510-fullfile-x64-glb.exe

4464573

Може

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4475527

Актуализация на защитата

sts2013-kb4475527-fullfile-x64-glb.exe

4464602

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4475529

Актуализация на защитата

sts2019-kb4475529-fullfile-x64-glb.exe

4475512

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Teams

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Microsoft Teams

Да

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Office 365 PROPLUS за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (32-битова версия)

4475545

Актуализация на защитата

lync2016-kb4475545-fullfile-x86-glb.exe

4461473

Може

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 (64-битова версия)

4475545

Актуализация на защитата

lync2016-kb4475545-fullfile-x64-glb.exe

4461473

Може

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 Basic (32-битова версия)

4475545

Актуализация на защитата

lync2016-kb4475545-fullfile-x86-glb.exe

4461473

Може

Microsoft Office

Skype за бизнеса 2016 Basic (64-битова версия)

4475545

Актуализация на защитата

lync2016-kb4475545-fullfile-x64-glb.exe

4461473

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 за 32-битови системи (CU + GDR)

4505419

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505419-x86.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 за 32-битови системи (GDR)

4505217

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505217-x86.exe

4057120

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 за x64-базирани системи (CU + GDR)

4505419

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505419-x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 за x64-базирани системи (GDR)

4505217

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505217-x64.exe

4057120

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 за 32-битови системи (CU + GDR)

4505422

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505422-x86.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 за 32-битови системи (GDR)

4505218

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505218-x86.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 за x64-базирани системи (CU + GDR)

4505422

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505422-x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 за x64-базирани системи (GDR)

4505218

Актуализация на защитата

SQLServer2014-KB4505218-x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 за x64-базирани системи Service Pack 1 (CU + GDR)

4505221

Актуализация на защитата

SQLServer2016-KB4505221 -x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 за x64-базирани системен сервизен пакет 1 (GDR)

4505219

Актуализация на защитата

SQLServer2016-KB4505219-x64.exe

4293808

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 за x64-базирани системи Service Pack 2 (CU + GDR)

4505222

Актуализация на защитата

SQLServer2016-KB4505222 -x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 за x64-базирани системен сервизен пакет 2 (GDR)

4505220

Актуализация на защитата

SQLServer2016-KB4505220-x64.exe

4293802

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 за x64-базирани системи (CU + GDR)

4505225

Актуализация на защитата

SQLServer2017-KB4505225-x64.exe

Може

SQL Server

Microsoft SQL Server 2017 за x64-базирани системи (GDR)

4505224

Актуализация на защитата

SQLServer2017-KB4505224-x64.exe

4494351

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

"Поща" и "Календар"

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Приложението "поща" и "Календар"

Може

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x86. msu

4503291

Да

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4507458

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507458-x64. msu

4503291

Да

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x86. msu

4503267

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Windows

Версия 1703 за Windows 10 за 32-битови системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x86. msu

4503279

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1703 за x64-базирани системи

4507450

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507450-x64. msu

4503279

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x86. msu

4503284

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-arm64. msu

4503284

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4507455

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507455-x64. msu

4503284

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x86. msu

4503286

Да

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-arm64. msu

4503286

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x86. msu

4503327

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-arm64. msu

4503327

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x86. msu

4503293

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-arm64. msu

4503293

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x64. msu

4503293

Да

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x86. msu

4503292

Да

Да

Windows

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4507456

Само за защита

Windows 6.1-KB4507456-x86. msu

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x64. msu

4503292

Да

Да

Windows

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507456

Само за защита

Windows 6.1-KB4507456-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x86. msu

4503276

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4507457

Само за защита

Windows 8.1-KB4507457-x86. msu

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x64. msu

4503276

Да

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4507457

Само за защита

Windows 8.1-KB4507457-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows RT 8,1

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-arm. msu

4503276

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x86. msu

4503273

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4507461

Само за защита

Windows 6.0-KB4507461-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x86. msu

4503273

Да

Windows

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507461

Само за защита

Windows 6.0-KB4507461-x86. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-ia64. msu

4503273

Да

Windows

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4507461

Само за защита

Windows 6.0-KB4507461-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x64. msu

4503273

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4507461

Само за защита

Windows 6.0-KB4507461-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507452

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4507452-x64. msu

4503273

Да

Windows

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507461

Само за защита

Windows 6.0-KB4507461-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-ia64. msu

4503292

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4507456

Само за защита

Windows 6.1-KB4507456-ia64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x64. msu

4503292

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4507456

Само за защита

Windows 6.1-KB4507456-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507449

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4507449-x64. msu

4503292

Да

Да

Windows

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507456

Само за защита

Windows 6.1-KB4507456-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012

4507462

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507462-x64. msu

4503285

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

4507464

Само за защита

Windows8-RT-KB4507464-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507462

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4507462-x64. msu

4503285

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507464

Само за защита

Windows8-RT-KB4507464-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x64. msu

4503276

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4507457

Само за защита

Windows 8.1-KB4507457-x64. msu

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507448

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4507448-x64. msu

4503276

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4507457

Само за защита

Windows 8.1-KB4507457-x64. msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2016

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507460

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507460-x64. msu

4503267

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4507469

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507469-x64. msu

4503327

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4507435

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507435-x64. msu

4503286

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4507453

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4507453-x64. msu

4503293

Да

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×