Информация за разполагане на актуализация на защитата

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Приложения

Търсене на Microsoft Bing за Android

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Търсене на Microsoft Bing за Android

Може

Приложения

Microsoft Word за Android

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Microsoft Word за Android

Може

Браузър

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x86. msu

4556826

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x64. msu

4556826

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x86. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x86. msu

4556812

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-arm64. msu

4556812

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x64. msu

4556812

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x86. msu

4556807

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-arm64. msu

4556807

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x64. msu

4556807

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x86. msu

4556807

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x86. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-arm64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 2004 за Windows 10 за 32-битови системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x86. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 2004 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-arm64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 2004 за x64-базирани системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x64. msu

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X86. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x86. msu

4556836

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x86. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x86. msu

4556846

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x64. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-arm. msu

4556846

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.2-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4561612

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4561612-x64. msu

4556840

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x64. msu

4556798

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 за 32-битови системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x86. msu

4556826

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 за x64-базирани системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x64. msu

4556826

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x86. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x86. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-arm64. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x64. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x86. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-arm64. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x64. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x86. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-arm64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 2004 за Windows 10 за 32-битови системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Версия 2004 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-arm64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 10 версия 2004 за x64-базирани системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X86. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x86. msu

4556836

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x86. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x86. msu

4556846

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x64. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows RT 8,1

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-arm. msu

4556846

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2012

4561603

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.2-KB4561603-X64. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2012

4561612

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4561612-x64. msu

4556840

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2012 R2

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4561603-x64. msu

4556798

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2012 R2

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2016

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (хромово базиран) в режим на IE

Windows Server 2019

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 за 32-битови системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x86. msu

4556826

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 за x64-базирани системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x64. msu

4556826

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x86. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x86. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-arm64. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x64. msu

4556812

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x86. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-arm64. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x64. msu

4556807

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x86. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-arm64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 2004 за Windows 10 за 32-битови системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x86. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 2004 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-arm64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 2004 за x64-базирани системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x64. msu

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows Server 2016

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows Server 2019

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019 актуализация 1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps 2019 актуализация 1

Може

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019 актуализация 1,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps 2019 актуализация 1,1

Може

Инструменти за разработчици

Azure DevOps Server 2019.0.1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Azure DevOps Server 2019.0.1

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2015 актуализация 3

4562053

Актуализация на защитата

Visual Studio 2015-U3-20 юни

4538032

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9 (включва 15,1-15,8)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017 v 15.9

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.0

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,4 (включва 16,0-16,3)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.4 – страница за изтегляне

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,6 (включва 16,0-16,5)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.6

Може

Инструменти за разработчици

NuGetGallery

GitHub репо

Актуализация на защитата

NuGetGallery репо

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 6.0-KB4561603-x86. msu

4556798

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x86. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4561603

Кумулативно т. е.

Windows 6.0-KB4561603-x64. msu

4556798

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x64. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x86. msu

4556836

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4561669

Само за защита

Windows 6.1-KB4561669-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561669

Само за защита

Windows 6.1-KB4561669-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4561645

Само за защита

Windows 6.0-KB4561645-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x86. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561645

Само за защита

Windows 6.0-KB4561645-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x86. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4561645

Само за защита

Windows 6.0-KB4561645-ia64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-ia64. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4561645

Само за защита

Windows 6.0-KB4561645-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x64. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561645

Само за защита

Windows 6.0-KB4561645-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561670

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4561670-x64. msu

4556860

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-ia64. msu

4556836

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4561669

Само за защита

Windows 6.1-KB4561669-ia64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4561669

Само за защита

Windows 6.1-KB4561669-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561643

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4561643-x64. msu

4556836

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561669

Само за защита

Windows 6.1-KB4561669-x64. msu

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484415

Актуализация на защитата

excel2010-kb4484415-fullfile-x86-glb.exe

4484384

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484415

Актуализация на защитата

excel2010-kb4484415-fullfile-x64-glb.exe

4484384

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484410

Актуализация на защитата

4484365

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4484410

Актуализация на защитата

excel2013-kb4484410-fullfile-x86-glb.exe

4484365

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4484410

Актуализация на защитата

excel2013-kb4484410-fullfile-x64-glb.exe

4484365

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

4484403

Актуализация на защитата

excel2016-kb4484403-fullfile-x86-glb.exe

4484338

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

4484403

Актуализация на защитата

excel2016-kb4484403-fullfile-x64-glb.exe

4484338

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484373

Актуализация на защитата

mso2010-kb4484373-fullfile-x86-glb.exe

4484126

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484378

Актуализация на защитата

KB24286772010-kb4484378-fullfile-x86-glb.exe

4484294

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484373

Актуализация на защитата

mso2010-kb4484373-fullfile-x64-glb.exe

4484126

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484378

Актуализация на защитата

KB24286772010-kb4484378-fullfile-x64-glb.exe

4484294

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484351

Актуализация на защитата

mso2013-kb4484351-fullfile-RT

4484117

Може

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4484351

Актуализация на защитата

mso2013-kb4484351-fullfile-x86-glb.exe

4484117

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4484351

Актуализация на защитата

mso2013-kb4484351-fullfile-x64-glb.exe

4484117

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

4484342

Актуализация на защитата

mso2016-kb4484342-fullfile-x86-glb.exe

4484214

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битова версия)

4484342

Актуализация на защитата

mso2016-kb4484342-fullfile-x64-glb.exe

4484214

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484387

Актуализация на защитата

project2010-kb4484387-fullfile-x86-glb.exe

4484132

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484387

Актуализация на защитата

project2010-kb4484387-fullfile-x64-glb.exe

4484132

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4484369

Актуализация на защитата

project2013-kb4484369-fullfile-x86-glb.exe

4484125

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4484369

Актуализация на защитата

project2013-kb4484369-fullfile-x64-glb.exe

4484125

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (32-битова версия)

4484399

Актуализация на защитата

project2016-kb4484399-fullfile-x86-glb.exe

4484269

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (64-битова версия)

4484399

Актуализация на защитата

project2016-kb4484399-fullfile-x64-glb.exe

4484269

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484405

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4484405-fullfile-x64-glb.exe

4484352

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484402

Актуализация на защитата

sts2016-kb4484402-fullfile-x64-glb.exe

4484336

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484391

Актуализация на защитата

wssloc2010-kb4484391-fullfile-x64-glb.exe

4484298

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484414

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4484414-fullfile-x64-glb.exe

4484383

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484409

Актуализация на защитата

sts2013-kb4484409-fullfile-x64-glb.exe

4484364

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484414

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4484414-fullfile-x64-glb.exe

4484383

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484400

Актуализация на защитата

sts2019-kb4484400-fullfile-x64-glb.exe

4484332

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484380

Актуализация на защитата

word2010-kb4484380-fullfile-x86-glb.exe

4484295

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484380

Актуализация на защитата

word2010-kb4484380-fullfile-x64-glb.exe

4484295

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484361

Актуализация на защитата

word2013-kb4484351-fullfile-RT

4484319

Може

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4484361

Актуализация на защитата

word2013-kb4484361-fullfile-x86-glb.exe

4484319

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4484361

Актуализация на защитата

word2013-kb4484361-fullfile-x64-glb.exe

4484319

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битова версия)

4484396

Актуализация на защитата

word2016-kb4484396-fullfile-x86-glb.exe

4484300

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битова версия)

4484396

Актуализация на защитата

word2016-kb4484396-fullfile-x64-glb.exe

4484300

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 2004 за Windows 10 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Версия 2004 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-arm64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 10 версия 2004 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4561600-x86. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561600

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4561600

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4561600-arm. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4561600

Актуализация на защитата

Windows8-RT-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4561600

Актуализация на защитата

Windows 8.1-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Други

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4561600

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561600-x64. msu

4537759

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

System Center

System Center 2016 Operations Manager

4563076

Актуализация на защитата

4563076 – системен център 2016

Може

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x86. msu

4556826

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4561649

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561649-x64. msu

4556826

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x86. msu

4556813

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x86. msu

4556812

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-arm64. msu

4556812

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4561602

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561602-x64. msu

4556812

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x86. msu

4556807

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-arm64. msu

4556807

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x64. msu

4556807

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x86. msu

4551853

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-arm64. msu

4551853

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за HoloLens

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x86. msu

4551853

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4549951

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4549951-arm64. msu

4540673

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за HoloLens

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x86. msu

4556799

Да

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4549951

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4549951-arm64. msu

4540673

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-arm64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Версия 2004 за Windows 10 за 32-битови системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x86. msu

Да

Windows

Версия 2004 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-arm64. msu

Да

Windows

Версия 2004 за Windows 10 за HoloLens

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-arm64. msu

Да

Windows

Windows 10 версия 2004 за x64-базирани системи

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x64. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x86. msu

4556846

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4561673

Само за защита

Windows 8.1-KB4561673-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4561673

Само за защита

Windows 8.1-KB4561673-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-arm. msu

4556846

Да

Windows

Windows Server 2012

4561612

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4561612-x64. msu

4556840

Да

Windows

Windows Server 2012

4561674

Само за защита

Windows8-RT-KB4561674-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561612

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4561612-x64. msu

4556840

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561674

Само за защита

Windows8-RT-KB4561674-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4561673

Само за защита

Windows 8.1-KB4561673-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4561666

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4561666-x64. msu

4556846

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4561673

Само за защита

Windows 8.1-KB4561673-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561616

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561616-x64. msu

4556813

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4561608

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561608-x64. msu

4551853

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4561621

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4561621-x64. msu

4556807

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1909 (основна инсталация на сървъра)

4560960

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4560960-x64. msu

4556799

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 2004 (основна инсталация на сървъра)

4557957

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4557957-x64. msu

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×