Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

Браузър

Microsoft Edge (Chromium базирани)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Издание на Chrome – 97.0.1072.55

Не

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009714

Само защита

Windows6.0-KB5008889-x86.msu

4578979

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5008866-x86.msu

4579980

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009714

Само защита

Windows6.0-KB5008889-x64.msu

4578979

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5008866-x64.msu

4579980

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008891-x86.msu

4578981

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008868-x86.msu

4578953

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 R2

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 R2

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за 32-битови системи

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за системи, базирани на x64

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 за 32-битови системи

5009585

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 за системи, базирани на x64

5009585

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за 32-битови системи

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008873-x86.msu

4579976

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за системи, базирани на ARM64

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008873-arm64.msu

4579976

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за системи, базирани на x64

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 1809 за 32-битови системи

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008878-x86-NDP48.msu

4578973

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 1809 за системи, базирани на x64

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 1909 за 32-битови системи

5008879

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008879-x86-NDP48.msu

4578974

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 1909 за системи, базирани на ARM64

5008879

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008879-arm64-NDP48.msu

4578974

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 1909 за системи, базирани на x64

5008879

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008879-x64-NDP48.msu

4578974

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 20H2 за 32-битови системи

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 20H2 за системи, базирани на ARM64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 20H2 за системи, базирани на x64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H1 за 32-битови системи

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H1 за системи, базирани на ARM64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H1 за системи, базирани на x64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H2 за 32-битови системи

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H2 за системи, базирани на ARM64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 10 версия 21H2 за системи, базирани на x64

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 11 за системи, базирани на ARM64

5008880

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008880-arm64-NDP48.msu

Може би

Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows 11 за системи, базирани на x64

5008880

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008880-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009718

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022

5008882

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022 (инсталация на ядрото на сървъра)

5008882

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5 AND 4.8

Windows сървър, версия 20H2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5008876

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009711

Само защита

Windows6.1-KB5008890-x86.msu

4578980

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5008867-x86.msu

4578952

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Актуализация на защитата

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008893-x86.msu

4578984

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008870-x86.msu

4578956

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows RT 8,1

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008870-arm.msu

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009714

Само защита

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009714

Само защита

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Актуализация на защитата

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009711

Само защита

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009719

Актуализация на защитата

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009714

Само защита

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009714

Само защита

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009722

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

Може би

Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008895-x86.msu

4601094

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008875-x86.msu

4601048

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008875-arm.msu

4601048

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009711

Само защита

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.6.4.6.1/4.6.2.4.7.4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 10 версия 1607 за 32-битови системи

5008877

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008877-x86-NDP48.msu

4603002

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 10 версия 1607 за системи, базирани на x64

5008877

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP48-KB5008885-x86.exe

4601089

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP48-KB5008858-x86.exe

4578977

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008897-x86-NDP48.msu

4601092

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008883-x86-NDP48.msu

4601058

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows RT 8,1

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008883-arm-NDP48.msu

4601058

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009711

Само защита

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009711

Само защита

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009719

Месечен сборен пакет за актуализация

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009712

Само защита

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009720

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 R2

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 R2

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009713

Само защита

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009721

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2016

5008877

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Може би

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework (платформа) 4.8

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

5008877

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

Може би

Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

ESU

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009610

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5009610-x86.msu

5008244

Да

Да

ESU

Windows 7 за 32-битови системи Service Pack 1

5009621

Само защита

Windows6.1-KB5009621-x86.msu

Да

Да

ESU

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009610

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Да

Да

ESU

Windows 7 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009621

Само защита

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009601

Само защита

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

5009627

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009601

Само защита

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009627

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009601

Само защита

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2

5009627

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009601

Само защита

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 за системи, базирани на x64 Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009627

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009610

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1

5009621

Само защита

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009610

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

Да

Да

ESU

Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на x64 Service Pack 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009621

Само защита

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

Да

Да

Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

Exchange Server

Microsoft Exchange Server сборна актуализация 2013 23

5008631

Актуализация на защитата

Exchange 2013-KB5008631-x64

5007409

Да

Да

Exchange Server

Microsoft Exchange Server сборна актуализация 2016 21

5008631

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

Да

Да

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 г. Кумулативна актуализация 22

5008631

Актуализация на защитата

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

Да

Да

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 г. кумулативна актуализация 10

5008631

Актуализация на защитата

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

Да

Да

Exchange Server

Microsoft Exchange Server сборна актуализация 2019 11

5008631

Актуализация на защитата

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

Да

Да

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали

Не

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002128

Актуализация на защитата

5002128 – excel2013-kb5002128-fullfile-RT

Може би

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битови издания)

5002128

Актуализация на защитата

excel2013-kb5002128-fullfile-x86-glb.exe

5002105

Може би

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битови издания)

5002128

Актуализация на защитата

excel2013-kb5002128-fullfile-x64-glb.exe

5002105

Може би

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битово издание)

5002114

Актуализация на защитата

excel2016-kb5002114-fullfile-x86-glb.exe

5002098

Може би

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битово издание)

5002114

Актуализация на защитата

excel2016-kb5002114-fullfile-x64-glb.exe

5002098

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462205

Актуализация на защитата

stslist2013-kb4462205-fullfile-RT

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002064

Актуализация на защитата

графика2013-kb5002064-fullfile-RT

5001985

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002119

Актуализация на защитата

5002119 – mso2013-kb5002119-fullfile-RT

5002101

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002124

Актуализация на защитата

ace2013-kb5002124-fullfile-RT

5002104

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови издания)

4462205

Актуализация на защитата

stslist2013-kb4462205-fullfile-x86-glb.exe

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови издания)

5002064

Актуализация на защитата

graph2013-kb5002064-fullfile-x86-glb.exe

5001985

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови издания)

5002119

Актуализация на защитата

mso2013-kb5002119-fullfile-x86-glb.exe

5002101

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-битови издания)

5002124

Актуализация на защитата

ace2013-kb5002124-fullfile-x86-glb.exe

5002104

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битови издания)

4462205

Актуализация на защитата

stslist2013-kb4462205-fullfile-x64-glb.exe

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битови издания)

5002064

Актуализация на защитата

graph2013-kb5002064-fullfile-x64-glb.exe

5001985

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битови издания)

5002119

Актуализация на защитата

mso2013-kb5002119-fullfile-x64-glb.exe

5002101

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-битови издания)

5002124

Актуализация на защитата

ace2013-kb5002124-fullfile-x64-glb.exe

5002104

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

5002052

Актуализация на защитата

stslist2016-kb5002052-fullfile-x86-glb.exe

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

5002060

Актуализация на защитата

graph2016-kb5002060-fullfile-x86-glb.exe

5001982

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

5002115

Актуализация на защитата

ace2016-kb5002115-fullfile-x86-glb.exe

5002099

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-битова версия)

5002116

Актуализация на защитата

mso2016-kb5002116-fullfile-x86-glb.exe

5002033

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битово издание)

5002052

Актуализация на защитата

stslist2016-kb5002052-fullfile-x64-glb.exe

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битово издание)

5002060

Актуализация на защитата

graph2016-kb5002060-fullfile-x64-glb.exe

5001982

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битово издание)

5002115

Актуализация на защитата

ace2016-kb5002115-fullfile-x64-glb.exe

5002099

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-битово издание)

5002116

Актуализация на защитата

mso2016-kb5002116-fullfile-x64-glb.exe

5002033

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 г. за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали

Не

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали LTSC 2021

Не

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на канали LTSC 2021

Не

Microsoft Office

Microsoft Office онлайн сървър

5002107

Актуализация на защитата

wacserver2019-kb5002107-fullfile-x64-glb.exe

5002097

Може би

Microsoft Office

Microsoft Office приложения server 2013 Service Pack 1

5002122

Актуализация на защитата

wacserver2013-kb5002122-fullfile-x64-glb.exe

5002103

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001995

Актуализация на защитата

acsrvloc2013-kb5001995-fullfile-x64-glb.exe

4011599

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5002102

Актуализация на защитата

xlsrvloc2013-kb5002102-fullfile-x64-glb.exe

5002063

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002113

Актуализация на защитата

sts2016-kb5002113-fullfile-x64-glb.exe

5002055

Може би

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002118

Актуализация на защитата

wssloc2016-kb5002118-fullfile-x64-glb.exe

5002059

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002127

Актуализация на защитата

sts2013-kb5002127-fullfile-x64-glb.exe

5002071

Може би

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002129

Актуализация на защитата

wssloc2013-kb5002129-fullfile-x64-glb.exe

5002015

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019 г.

5002108

Актуализация на защитата

wssloc2019-kb5002108-fullfile-x64-glb.exe

5002061

Може би

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019 г.

5002109

Актуализация на защитата

sts2019-kb5002109-fullfile-x64-glb.exe

5002054

Може би

Да

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server абонамент издание

5002111

Актуализация на защитата

sts-subscription-kb5002111-fullfile-x64-glb.exe

Може би

Да

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-битово издание)

5002057

Актуализация на защитата

word2016-kb5002057-fullfile-x86-glb.exe

5002004

Може би

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-битово издание)

5002057

Актуализация на защитата

word2016-kb5002057-fullfile-x64-glb.exe

5002004

Може би

Microsoft Office

SharePoint езиков пакет за издание на абонамент за сървър

5002110

Актуализация на защитата

wssloc-subscription-kb5002110-fullfile-x64-glb.exe

5002047

Може би

Семейство продукти

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип пакет

Име на пакета

Заместници

Рестартиране

Известни проблеми

Windows

Клиент за отдалечен работен плот за Windows работен плот

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Клиент за отдалечен работен плот – версия 1.2.2xxx

Може би

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

5009585

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

Да

Windows

Windows 10 за системи, базирани на x64

5009585

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за 32-битови системи

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за системи, базирани на x64

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за 32-битови системи

5009557

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009557-x86.msu

5008218

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за системи, базирани на ARM64

5009557

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009557-arm64.msu

5008218

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за системи, базирани на x64

5009557

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1909 за 32-битови системи

5009545

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009545-x86.msu

5008206

Да

Windows

Windows 10 версия 1909 за системи, базирани на ARM64

5009545

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009545-arm64.msu

5008206

Да

Windows

Windows 10 версия 1909 за системи, базирани на x64

5009545

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009545-x64.msu

5008206

Да

Windows

Windows 10 версия 20H2 за 32-битови системи

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 20H2 за системи, базирани на ARM64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 20H2 за системи, базирани на x64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H1 за 32-битови системи

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H1 за системи, базирани на ARM64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H1 за системи, базирани на x64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H2 за 32-битови системи

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H2 за системи, базирани на ARM64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 21H2 за системи, базирани на x64

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Да

Да

Windows

Windows 11 за системи, базирани на ARM64

5009566

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009566-arm64.msu

5008215

Да

Да

Windows

Windows 11 за системи, базирани на x64

5009566

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009566-x64.msu

5008215

Да

Да

Windows

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009595

Само защита

Windows8.1-KB5009595-x86.msu

Да

Да

Windows

Windows 8.1 за 32-битови системи

5009624

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5009624-x86.msu

5008263

Да

Да

Windows

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009595

Само защита

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows 8.1 за системи, базирани на x64

5009624

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Да

Да

Windows

Windows RT 8,1

5009624

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5009624-arm.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

5009586

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

Да

Да

Windows

Windows Server 2012

5009619

Само защита

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009586

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009619

Само защита

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

5009595

Само защита

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

5009624

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009595

Само защита

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

Да

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009624

Месечен сборен пакет за актуализация

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

Да

Да

Windows

Windows Server 2016

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009546

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

5009557

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009557

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

Да

Да

Windows

Windows Server 2022

5009555

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

Да

Да

Windows

Windows Server 2022 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009555

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

Да

Да

Windows

Windows сървър, версия 20H2 (инсталация на ядрото на сървъра)

5009543

Актуализация на защитата

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

Да

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×