Таблица за разполагане на издание

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

ChakraCore

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

GitHub отворен код

Може

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за 32-битови системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x86. msu

4550930

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 за x64-базирани системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x64. msu

4550930

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x86. msu

4550927

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-arm64. msu

4550927

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x64. msu

4550927

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x86. msu

4550922

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-arm64. msu

4550922

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x86. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-arm64. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556798

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4556798-X86. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x86. msu

4550964

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556798

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4556798-X64. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556798

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4556798-x86. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x86. msu

4550961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556798

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4556798-x64. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x64. msu

4550961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-arm. msu

4550961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556798

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.1-KB4556798-X64. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4556798

Кумулативно т. е.

IE11-Windows 6.2-KB4556798-X64. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4556840

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4556840-x64. msu

4550917

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4556798

Кумулативно т. е.

Windows 8.1-KB4556798-x64. msu

4550905

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x64. msu

4550961

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 за 32-битови системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x86. msu

4550930

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 за x64-базирани системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x64. msu

4550930

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x86. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x86. msu

4550927

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-arm64. msu

4550927

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x64. msu

4550927

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x86. msu

4550922

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-arm64. msu

4550922

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x86. msu

4550922

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x86. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-arm64. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows Server 2016

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Браузър

Microsoft Edge (базирано на EdgeHTML)

Windows Server 2019

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

.NET Core 2,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 2,1 CVE-2020-1108

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 3,1 CVE-2020-1108

Може

Инструменти за разработчици

.NET Core 5,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

.NET Core 5,0 CVE-2020-1108

Може

Инструменти за разработчици

ASP.NET Core 3,1

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

ASP.NET Core 3,1 CVE-2020-1161

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4552939-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

Windows 6.0-KB4552964-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4552939-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

Windows 6.0-KB4552964-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4552939-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

Windows 6.0-KB4552964-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4552939-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

Windows 6.0-KB4552964-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552982-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552966-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552982-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552966-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552979-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552963-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552979-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552963-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552982-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552966-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552982-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552966-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x86. msu

4550929

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x86. msu

4550930

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x64. msu

4550930

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x86. msu

4550927

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.1/4.7.2

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-arm64. msu

4550927

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.1/4.7.2

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x64. msu

4550927

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x86. msu

4550922

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-arm64. msu

4550922

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x86. msu

4549949

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552924-x86. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552924-arm64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552924-x64. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552924-x64. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552924-x64. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4.7.2

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552930-x86-NDP48. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552930-x64-NDP48. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x86. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-arm64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x64. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x86. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-arm64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x64. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server 2019

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552930-x64-NDP48. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556441

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552930-x64-NDP48. msu

4538156

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x64. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3,5 и 4,8

Windows Server, версия 1909 (основна инсталация на сървъра)

4552931

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552931-x64. msu

4537572

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4552940-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

Windows 6.1-KB4552965-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4552940-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

Windows 6.1-KB4552965-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4552940-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

Windows 6.1-KB4552965-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556399

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4552940-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556403

Само за защита

Windows 6.1-KB4552965-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP45-KB4552952-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP45-KB4552952-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552946-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552967-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552946-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552967-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552946-arm. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x86.exe

4533098; 4535105

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

NDP45-KB4552952-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x64.exe

4533098; 4535105

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

NDP45-KB4552952-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP45-KB4552952-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556399

Месечен сбор

NDP45-KB4552920-x64.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556403

Само за защита

NDP45-KB4552952-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552947-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552968-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552947-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552968-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552946-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552967-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552946-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552967-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x86.exe

4533098; 4535105

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

NDP47-KB4552951-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556402

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x64.exe

4533098; 4535105

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556406

Само за защита

NDP47-KB4552951-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за 32-битови системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x86. msu

4550930

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 за x64-базирани системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x64. msu

4550930

Да

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP47-KB4552951-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x64.exe

4533095; 4535102

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP47-KB4552951-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552923-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552959-x86. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552923-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552959-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552923-arm. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x64.exe

4533095; 4535102

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP47-KB4552951-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556399

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x64.exe

4533095; 4535102

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556403

Само за защита

NDP47-KB4552951-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552922-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552958-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552922-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552958-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552923-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552959-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552923-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552959-x64. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4552926

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552926-x86-NDP48. msu

4537477

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4552926

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552926-x64-NDP48. msu

4537477

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4552928

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552928-x86-NDP48. msu

4537478

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4552928

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552928-x64-NDP48. msu

4537478

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4552929

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552929-x64-NDP48. msu

4537479

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4552929

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552929-x86-NDP48. msu

4537479

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4552929

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552929-x64-NDP48. msu

4537479

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP47-KB4552919-x86.exe

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP48-KB4552921-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP48-KB4552953-x86.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP48-KB4552921-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP48-KB4552953-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552933-x86-NDP48. msu

4538124; 4538158

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552962-x86-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552933-x64-NDP48. msu

4538124; 4538158

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552962-x64-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8,1

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552933-arm-NDP48. msu

4538124; 4538158

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556399

Месечен сбор

NDP48-KB4552921-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556403

Само за защита

NDP48-KB4552953-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556399

Месечен сбор

NDP48-KB4552921-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556403

Само за защита

NDP48-KB4552953-x64.exe

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552932-x64-NDP48. msu

4538123; 4538157

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552961-x64-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556400

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4552932-x64-NDP48. msu

4538123; 4538157

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556404

Само за защита

Windows8-RT-KB4552961-x64-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552933-x64-NDP48. msu

4538124; 4538158

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552962-x64-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556401

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4552933-x64-NDP48. msu

4538124; 4538158

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556405

Само за защита

Windows 8.1-KB4552962-x64-NDP48. msu

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4552926

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552926-x64-NDP48. msu

4537477

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4552926

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552926-x64-NDP48. msu

4537477

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Инструменти за разработчици

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4552929

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4552929-x64-NDP48. msu

4537479

Може

Тази актуализация на софтуера може да бъде премахната, като изберете Преглед на инсталираните актуализации в контролния панел програми и функции.

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2017 версия 15,9 (включва 15,1-15,8)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2017 v 15.9

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,0

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.0

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,4 (включва 16,0-16,3)

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.4 – страница за изтегляне

Може

Инструменти за разработчици

Microsoft Visual Studio 2019 версия 16,5

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Visual Studio 2019 v 16.5

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556798

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4556798-X86. msu

4550905

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x86. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556798

Кумулативно т. е.

IE9-Windows 6.0-KB4556798-X64. msu

4550905

Да

ЕЕР

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x64. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x86. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за 32-битови системи сервизен пакет 1

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x86. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows 7 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556854

Само за защита

Windows 6.0-KB4556854-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битови операционни системи Service Pack 2

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x86. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556854

Само за защита

Windows 6.0-KB4556854-x86. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за 32-битов системен сервизен пакет 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x86. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4556854

Само за защита

Windows 6.0-KB4556854-ia64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за Itanium-Based Системс Service Pack 2

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-ia64. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556854

Само за защита

Windows 6.0-KB4556854-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x64. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556854

Само за защита

Windows 6.0-KB4556854-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556860

Месечен сбор

Windows 6.0-KB4556860-x64. msu

4550951

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-ia64. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-ia64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за Itanium-Based Системс Service Pack 1

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x86. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-x64. msu

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x64. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556836

Месечен сбор

Windows 6.1-KB4556836-x86. msu

4550964

Да

Да

ЕЕР

Windows Server 2008 R2 за x64-базиран системен сервизен пакет 1 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556843

Само за защита

Windows 6.1-KB4556843-x64. msu

Да

Да

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (локален) версия 8,2

4551998

Актуализация на защитата

CRM8.2-Server-KB4551998-ENU-Amd64.exe

Може

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (локален) версия 9,0

4552002

Актуализация на защитата

CRM9.0-Server-KB4552002-ENU-Amd64.exe

Може

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 32-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Приложения на Microsoft 365 за Enterprise за 64-битови системи

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-битова версия)

4484384

Актуализация на защитата

excel2010-kb4484384-fullfile-x86-glb.exe

4484285

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-битова версия)

4484384

Актуализация на защитата

excel2010-kb4484384-fullfile-x64-glb.exe

4484285

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484365

Актуализация на защитата

excel2013-kb4484365-fullfile-RT

4484283

Може

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-битова версия)

4484365

Актуализация на защитата

excel2013-kb4484365-fullfile-x86-glb.exe

4484283

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-битова версия)

4484365

Актуализация на защитата

excel2013-kb4484365-fullfile-x64-glb.exe

4484283

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-битова версия)

4484338

Актуализация на защитата

excel2016-kb4484338-fullfile-x86-glb.exe

4484273

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-битова версия)

4484338

Актуализация на защитата

excel2016-kb4484338-fullfile-x64-glb.exe

4484273

Може

Използване на "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 32-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за 64-битови издания

Щракнете, за да изпълните

Актуализация на защитата

Актуализиране на каналите

Не

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 за Mac

Бележки по изданието

Актуализация на защитата

Актуализиране на пакети чрез бележки по изданието

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484352

Актуализация на защитата

coreserverloc2013-kb4484352-fullfile-x64-glb.exe

4484308

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484336

Актуализация на защитата

sts2016-kb4484336-fullfile-x64-glb.exe

4484299

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484364

Актуализация на защитата

sts2013-kb4484364-fullfile-x64-glb.exe

4484321

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484383

Актуализация на защитата

coreserver2010-kb4484383-fullfile-x64-glb.exe

4484297

Може

Не

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484332

Актуализация на защитата

sts2019-kb4484332-fullfile-x64-glb.exe

4484292

Може

Не

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

SQL Server

Сървър на отчет на Power BI

Подробни данни за изданието

Актуализация на защитата

PowerBIReportServer.exe

Може

Windows

Windows 10 за 32-битови системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x86. msu

4550930

Да

Windows

Windows 10 за x64-базирани системи

4556826

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556826-x64. msu

4550930

Да

Windows

Версия 1607 за Windows 10 за 32-битови системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x86. msu

4550929

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1607 за x64-базирани системи

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за 32-битови системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x86. msu

4550927

Да

Windows

Версия 1709 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-arm64. msu

4550927

Да

Windows

Windows 10 версия 1709 за x64-базирани системи

4556812

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556812-x64. msu

4550927

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за 32-битови системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x86. msu

4550922

Да

Windows

Версия 1803 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-arm64. msu

4550922

Да

Windows

Windows 10 версия 1803 за x64-базирани системи

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за 32-битови системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x86. msu

4549949

Да

Да

Windows

Версия 1809 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-arm64. msu

4549949

Да

Да

Windows

Windows 10 версия 1809 за x64-базирани системи

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Windows

Версия 1903 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Windows

Windows 10 версия 1903 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за 32-битови системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x86. msu

4549951

Да

Windows

Версия 1909 за Windows 10 за системи, базирани на ARM64

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-arm64. msu

4549951

Да

Windows

Windows 10 версия 1909 за x64-базирани системи

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Група "продукти"

Продукт

Инсталиран на

KBNumber

Тип на пакета

Име на пакета

Supersedence

Отскачам

Uninstallable

Известни проблеми

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x86. msu

4550961

Да

Windows

Windows 8,1 за 32-битови системи

4556853

Само за защита

Windows 8.1-KB4556853-x86. msu

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x64. msu

4550961

Да

Windows

Windows 8,1 за x64-базирани системи

4556853

Само за защита

Windows 8.1-KB4556853-x64. msu

Да

Windows

Windows RT 8,1

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-arm. msu

4550961

Да

Windows

Windows Server 2012

4556840

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4556840-x64. msu

4550917

Да

Windows

Windows Server 2012

4556852

Само за защита

Windows8-RT-KB4556852-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556840

Месечен сбор

Windows8-RT-KB4556840-x64. msu

4550917

Да

Windows

Windows Server 2012 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556852

Само за защита

Windows8-RT-KB4556852-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x64. msu

4550961

Да

Windows

Windows Server 2012 R2

4556853

Само за защита

Windows 8.1-KB4556853-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556846

Месечен сбор

Windows 8.1-KB4556846-x64. msu

4550961

Да

Windows

Windows Server 2012 R2 (основна инсталация на сървър)

4556853

Само за защита

Windows 8.1-KB4556853-x64. msu

Да

Windows

Windows Server 2016

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Windows

Windows Server 2016 (инсталация на ядрото на сървъра)

4556813

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556813-x64. msu

4550929

Да

Да

Windows

Windows Server 2019

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Windows

Windows Server 2019 (инсталация на ядрото на сървъра)

4551853

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4551853-x64. msu

4549949

Да

Да

Windows

Windows Server, версия 1803 (основна инсталация на сървъра)

4556807

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556807-x64. msu

4550922

Да

Windows

Windows Server, версия 1903 (основна инсталация на сървъра)

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Windows

Windows Server, версия 1909 (основна инсталация на сървъра)

4556799

Актуализация на защитата

Windows 10.0-KB4556799-x64. msu

4549951

Да

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×