Електронни таблици могат да бъдат импортирани в XDF файлове с rxImport Excel ODBC интерфейс. Имайки предвид, че Excel ODBC драйвер е инсталиран и конфигуриран на Windows, примерен код за импортиране на работен лист, ще бъде "Лист1" от книга "C:/Data/ODBCTest.xlsx":

#Define ODBC connection string.connectionStr <- "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DriverId=790;Dbq=C:/Data/ODBCTest.xlsx;DefaultDir=c:/Data;"

#Define ODBC query into workbook. The worksheet name must be followed by '$' and enclosed in [].
testExcel = "SELECT * FROM [Sheet1$]"

#Define ODBC data source for the import using the query and connection string.
excelDS<- RxOdbcData(sqlQuery = testExcel, connectionString=connectionStr)

#Define input workbook and output xdf file.
excelDS_XDF<- RxXdfData("testFromExcel.xdf")

#Import the workbook into the XDF
rxImport(excelDS, excelDS_XDF, overwrite=TRUE)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×