Как да се зареди работен лист на Excel с rxImport

Електронни таблици могат да бъдат импортирани в XDF файлове с rxImport Excel ODBC интерфейс. Имайки предвид, че Excel ODBC драйвер е инсталиран и конфигуриран на Windows, примерен код за импортиране на работен лист, ще бъде "Лист1" от книга "C:/Data/ODBCTest.xlsx":

#Define ODBC connection string.connectionStr <- "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DriverId=790;Dbq=C:/Data/ODBCTest.xlsx;DefaultDir=c:/Data;"

#Define ODBC query into workbook. The worksheet name must be followed by '$' and enclosed in [].
testExcel = "SELECT * FROM [Sheet1$]"

#Define ODBC data source for the import using the query and connection string.
excelDS<- RxOdbcData(sqlQuery = testExcel, connectionString=connectionStr)

#Define input workbook and output xdf file.
excelDS_XDF<- RxXdfData("testFromExcel.xdf")

#Import the workbook into the XDF
rxImport(excelDS, excelDS_XDF, overwrite=TRUE)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×