Автор

Sengupta MVP

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА

MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ГОДНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ; ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА.

Резюме

Когато дадено приложение се срине, то спира да отговаря и ние трябва да го прекратим ръчно чрез диспечера на задачите. Но ние можем да го затворим автоматично и чрез ощипвам на системния регистър.

Съвети 

Когато дадено приложение се срине, той спира да отговаря и трябва да го прекратим ръчно чрез диспечера на задачите. Чрез този ощипвам можете автоматично да затворите всяко приложение, което е спряло да отговаря. 1] стартирайте>Run>регентство>OK 2] сега се придвижете до следното местоположение:-HKEY_CURRENT_USER \Control Panel \ настолното осветяване на работния плот в десния екран на редактора на системния регистър ще намерите REG_SZ запис AutoEndTasks 3] щракнете с десния бутон върху него и изберете Modify (Модифицирай). Промяна на данните на стойността на 1.Данните за стойността по подразбиране е 0.Щракнете върху OK, след което Затворете редактора на системния регистър. 4] Рестартирайте системата.  

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×