За клавишни комбинации, при които се натискат едновременно два или повече клавиши, тези клавиши са разделени със знак "плюс" (+) в помощта за Word. За клавишни комбинации, при които се натиска един клавиш, след което друг, тези клавиши са разделени със запетая (,).

За да въведете малка буква, като използвате клавишна комбинация, която включва клавиша SHIFT, задръжте натиснати едновременно клавишите CTRL+SHIFT+символ, след което ги освободете, преди да напишете буквата.

За да вмъкнете това

Натиснете

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+` (ТЕЖКО УДАРЕНИЕ), буквата

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (АПОСТРОФ), буквата

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (КАРЕТА – знак за вмъкване), буквата

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (ТИЛДА), буквата

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SHIFT+: (ДВОЕТОЧИЕ), буквата

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a или A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a или A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o или O

ç, Ç

CTRL+, (ЗАПЕТАЯ), c или C

ð, Ð

CTRL+' (АПОСТРОФ), d или D

ø, Ø

CTRL+/, o или O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Unicode знакът за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен)

Кода на знака, ALT+X

Например за да вмъкнете символа за евро символ за евро, натиснете 20AC, задръжте клавиша ALT и натиснете X.

ANSI знака за указания код на знак на ANSI (десетичен).

ALT+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Забележка: Уверете се, че NUM LOCK е включен, преди да напишете кода на знака.

Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша ALT и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

Забележка: Ако въвеждате по-дълго на друг език, можете по желание да превключите на друга клавиатура.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×