Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Добавя в таблица един или няколко записа. Това се нарича заявка за добавяне.

Синтаксис

Заявка за добавяне на няколко записи:

INSERT INTO цел [(поле1[, поле2[, ...]])] [IN външна_база_данни]
SELECT [източник.]поле1[, поле2[, ...]
FROM израз_за_таблици

Заявка за добавяне на един запис:

INSERT INTO цел [(поле1[, поле2[, ...]])]
VALUES (стойност1[, стойност2[, ...])

Командата REVOKE има следните части:

Част

Описание

Target

Името на таблицата, към която да се добавят записи, или на заявката за това.

поле1, поле2

Имената на полетата, към които да се добавят данни, ако следват аргумента цел, или имената на полетата, от които да се получат данни, ако следват аргумента източник.

външна_база_данни

Пътят до външна база данни. За описание на пътя вж. клаузата IN.

източник

Името на таблицата, от която да се копират записи, или на заявката за това.

израз_за_таблици

Името на таблицата или таблиците, от които се вмъкват данните. Този аргумент може да е името на една таблица или резултат от операция INNER JOIN, LEFT JOIN, или RIGHT JOIN, или записана заявка.

стойност1, стойност2

Стойностите, които трябва да се вмъкнат в конкретните полета на новия запис. Всяка стойност се вмъква в полето, което съответства на позицията на стойността в списъка: стойност1 се вмъква в поле1 на новия запис, стойност2 в поле2 и т. н. Трябва да разделите стойностите със запетая и да оградите текстовите полета в кавички (' ').


Забележки

Можете да използвате командата INSERT INTO, за да добавите единичен запис в таблица, като използвате синтаксиса на заявка за добавяне на единичен запис, както е показано по-горе. В този случай вашият код задава името и стойността за всяко поле на записа. Трябва да зададете всяко от полетата на записа, на което е необходимо да се зададе стойност, и стойността за това поле. Ако не зададете всяко поле, в липсващите колони се вмъква стойността по подразбиране или Null. Записите се добавят в края на таблицата.

Можете също да използвате INSERT INTO, за да добавите набор от записи от друга таблица или заявка, като използвате клаузата SELECT... FROM, както е показано по-горе в синтаксиса на заявка за добавяне на няколко записи. В този случай клаузата SELECT задава полетата, които да се добавят към указаната таблица цел.

Таблицата източник или цел може да задава таблица или заявка. Ако е указана заявка, ядрото на базата данни на Microsoft Access добавя записи към всички таблици, указани в заявката.

INSERT INTO не е задължително, но когато присъства, трябва да се намира преди командата SELECT.

Ако таблицата местоназначение съдържа първичен ключ, трябва да добавяте уникални, не Null (т.е. непразни) стойности към полето или полетата за първичен ключ; в противен случай ядрото на базата данни на Microsoft Access няма да добави записите.

Ако добавяте записи към таблица с полето AutoNumber и искате да преномерирате добавените записи, не включвайте полето AutoNumber във вашата заявка. Включете полето AutoNumber в заявката, ако искате да запазите първоначалните стойности от полето.

Използвайте клаузата IN, за да добавите записи към таблица в друга база данни.

За да създадете нова таблица, използвайте вместо това командата SELECT... INTO, за да създадете заявка за създаване на таблица.

За да разберете кои записи ще бъдат добавени, преди да изпълните заявка за добавяне, първо изпълнете и прегледайте резултатите от заявка за избиране с използване на същите критерии за селекция.

Заявка за добавяне копира записи от една или повече таблици в друга. Таблиците, съдържащи записите, които добавяте, не се променят от заявката за добавяне.

Вместо да добавяте съществуващи записи от друга таблица, можете да зададете стойността за всяко поле в единичен нов запис с помощта на клаузата VALUES. Ако изпуснете списъка с полета, клаузата VALUES трябва да включва стойността за всяко поле в таблицата, в противен случай командата INSERT ще бъде неуспешна. Използвайте допълнителна команда INSERT INTO с клауза VALUES за всеки допълнителен запис, който искате да създадете.Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×