Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Симптоми

След прилагане на корекция в KB3001759 и KB3036811 в Microsoft Dynamics NAV 2009 записи могат да бъдат отменени. Обаче има неправилен запис - ДДС запис връзки Публикувано в приложението. Следвайте стъпките в раздела промени код за решаване на проблема. Този проблем възниква в следните продукти:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Решение

Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат обяснение на функциите на конкретна процедура. Въпреки това те няма да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на клиента на Microsoft Dynamics NAV са излезли от системата. Това включва и услуги на Microsoft Dynamics NAV приложение сървър (NAS). Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:

 • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.

 • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015

  обект.

Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. В UnapplyCustLedgEntry функция в общ журнал. промени-Post линия кодова единица (12) както следва:
  Съществуващ код 1

  ...  NegativeLCYAppAmt@1021 : Decimal;
  PositiveACYAppAmt@1020 : Decimal;
  NegativeACYAppAmt@1019 : Decimal;

  // Delete the following lines.
  VatBaseSum@1008 : ARRAY [2] OF Decimal;
  EntryNoBegin@1025 : ARRAY [2] OF Integer;
  // End of the deleted lines.

  i@1027 : Integer;
  TempVatEntryNo@1028 : Integer;
  BEGIN
  ...

  Замени код 1

  ... NegativeLCYAppAmt@1021 : Decimal;
  PositiveACYAppAmt@1020 : Decimal;
  NegativeACYAppAmt@1019 : Decimal;

  // Add the following lines.
  VatBaseSum@1008 : ARRAY [3] OF Decimal;
  EntryNoBegin@1025 : ARRAY [3] OF Integer;
  // End of the added lines.

  i@1027 : Integer;
  TempVatEntryNo@1028 : Integer;
  BEGIN
  ...

  Съществуващ код 2

  ... VATEntry2."Entry No." := NextVATEntryNo;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  VATEntry2.INSERT;
  TempVatEntry.DELETE;
  END;
  IF (VATPostingSetup."Adjust for Payment Discount") AND
  ...

  Замени код 2

  ...VATEntry2."Entry No." := NextVATEntryNo;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  VATEntry2.INSERT;

  // Add the following lines.
  IF VATEntry2."Unrealized VAT Entry No." = 0 THEN BEGIN
  GLEntryTmp."Entry No." := NextEntryNo;
  GLEntryVatEntrylink.InsertLink(GLEntryTmp,VATEntry2);
  END;
  // End of the added lines.

  TempVatEntry.DELETE;
  END;
  IF (VATPostingSetup."Adjust for Payment Discount") AND
  ...

  Съществуващ код 3

  ... IF TempVatEntry.FINDSET THEN BEGIN
  REPEAT
  CASE TRUE OF
  VatBaseSum[2] + TempVatEntry.Base = DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 3;
  VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base = DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)":
  ...

  Замени код 3

  ...IF TempVatEntry.FINDSET THEN BEGIN
  REPEAT
  CASE TRUE OF

  // Add the followoing lines.
  VATBaseSum[3] + TempVatEntry.Base = DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 4;
  // End of the added lines.

  VatBaseSum[2] + TempVatEntry.Base = DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 3;
  VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base = DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)":
  ...

  Съществуващ код 4

  ...END;
  TempVatEntry := VATEntrySaved;
  UNTIL TempVatEntry.NEXT = 0;

  // Delete the following line.
  FOR i := 1 TO 2 DO BEGIN
  // End of the deleted line.

  VatBaseSum[i] := 0;
  EntryNoBegin[i] := 0;
  END;
  ...

  Замени код 4

  ...END;
  TempVatEntry := VATEntrySaved;
  UNTIL TempVatEntry.NEXT = 0;

  // Add the following line.
  FOR i := 1 TO 3 DO BEGIN
  // End of the added line.

  VatBaseSum[i] := 0;
  EntryNoBegin[i] := 0;
  END;
  ...

  Съществуващ код 5

  ...END;
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",0,999999);
  END ELSE BEGIN
  VatBaseSum[2] := VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base;
  VatBaseSum[1] := TempVatEntry.Base;
  EntryNoBegin[2] := EntryNoBegin[1];
  EntryNoBegin[1] := TempVatEntry."Entry No.";
  END;
  ...

  Замени код 5

  ...END;
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",0,999999);
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  VatBaseSum[3] += TempVATEntry.Base;
  // End of the added line.

  VatBaseSum[2] := VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base;
  VatBaseSum[1] := TempVatEntry.Base;

  // Add the folloiwng lines.
  IF EntryNoBegin[3] > 0 THEN
  EntryNoBegin[3] := TempVatEntry."Entry No.";
  // End of the added lines.

  EntryNoBegin[2] := EntryNoBegin[1];
  EntryNoBegin[1] := TempVatEntry."Entry No.";
  END;
  ...
 2. В UnapplyVendLedgEntry функция в общ журнал. промени-Post линия кодова единица (12) както следва:
  Съществуващ код 1

  ...  NegativeLCYAppAmt@1021 : Decimal;
  PositiveACYAppAmt@1020 : Decimal;
  NegativeACYAppAmt@1019 : Decimal;

  // Delete the following lines.
  VatBaseSum@1029 : ARRAY [2] OF Decimal;
  EntryNoBegin@1028 : ARRAY [2] OF Integer;
  // End of the deleted lines.

  i@1027 : Integer;
  TempVatEntryNo@1025 : Integer;
  BEGIN
  ...

  Замени код 1

  ...  NegativeLCYAppAmt@1021 : Decimal;
  PositiveACYAppAmt@1020 : Decimal;
  NegativeACYAppAmt@1019 : Decimal;
  V
  // Add the following lines.
  atBaseSum@1029 : ARRAY [3] OF Decimal;
  EntryNoBegin@1028 : ARRAY [3] OF Integer;
  // End of the added lines.

  i@1027 : Integer;
  TempVatEntryNo@1025 : Integer;
  BEGIN
  ...

  Съществуващ код 2

  ...VatEntry2."Entry No." := NextVATEntryNo;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  VatEntry2.INSERT;
  TempVatEntry.DELETE;
  END;
  IF (VATPostingSetup."Adjust for Payment Discount") AND
  ...

  Замени код 2

  ...VatEntry2."Entry No." := NextVATEntryNo;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  VatEntry2.INSERT;

  // Add the following lines.
  IF VatEntry2."Unrealized VAT Entry No." = 0 THEN BEGIN
  GLEntryTmp."Entry No." := NextEntryNo;
  GLEntryVatEntrylink.InsertLink(GLEntryTmp,VatEntry2);
  END;
  // End of the added lines.

  TempVatEntry.DELETE;
  END;
  IF (VATPostingSetup."Adjust for Payment Discount") AND
  ...

  Съществуващ код 3

  ... IF TempVatEntry.FINDSET THEN BEGIN
  REPEAT
  CASE TRUE OF
  VatBaseSum[2] + TempVatEntry.Base = DtldVendLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 3;
  VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base = DtldVendLedgEntry2."Amount (LCY)":
  ...

  Замени код 3

  ...IF TempVatEntry.FINDSET THEN BEGIN
  REPEAT
  CASE TRUE OF

  // Add the following lines.
  VATBaseSum[3] + TempVatEntry.Base = DtldVendLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 4;
  // End of the added lines.

  VatBaseSum[2] + TempVatEntry.Base = DtldVendLedgEntry2."Amount (LCY)":
  i := 3;
  VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base = DtldVendLedgEntry2."Amount (LCY)":
  ...

  Съществуващ код 4

  ...END;
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",0,999999);
  END ELSE BEGIN
  VatBaseSum[2] := VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base;
  VatBaseSum[1] := TempVatEntry.Base;
  EntryNoBegin[2] := EntryNoBegin[1];
  EntryNoBegin[1] := TempVatEntry."Entry No.";
  END;
  ...

  Замени код 4

  ... END;
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",0,999999);
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  VatBaseSum[3] += TempVATEntry.Base;
  // End of the added line.

  VatBaseSum[2] := VatBaseSum[1] + TempVatEntry.Base;
  VatBaseSum[1] := TempVatEntry.Base;

  // Add the following lines.
  IF EntryNoBegin[3] > 0 THEN
  EntryNoBegin[3] := TempVatEntry."Entry No.";
  // End of the added lines.

  EntryNoBegin[2] := EntryNoBegin[1];
  EntryNoBegin[1] := TempVatEntry."Entry No.";
  END;
  ...
 3. В InsertVatEntriesFromTemp функция в общ журнал. промени-Post линия кодова единица (12) както следва:
  Съществуващ код

  ... DtldCVLedgEntryBuf."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Excl.)":
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",2000000,2999999)
  END;

  // Delete the following line.
  TempVatEntry.FINDSET;
  // End of the deleted line.

  REPEAT
  VATEntry := TempVatEntry;
  VATEntry."Entry No." := NextVATEntryNo;
  VATEntry.INSERT;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  IF VATEntry."Unrealized VAT Entry No." = 0 THEN
  GLEntryVatEntrylink.InsertLink(GLEntry,VATEntry);
  TempVatEntry.DELETE;
  LinkedAmount := LinkedAmount + VATEntry.Base;
  Complete := LinkedAmount = -DtldCVLedgEntryBuf."Amount (LCY)";
  UNTIL Complete OR (TempVatEntry.NEXT = 0);
  END;

  LOCAL PROCEDURE CaptureOrRefundCreditCardPmnt@85() : Integer;
  ...

  Замени код

  ...DtldCVLedgEntryBuf."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Excl.)":
  TempVatEntry.SETRANGE("Entry No.",2000000,2999999)
  END;

  // Add the following line.
  IF TempVatEntry.FINDSET THEN
  // End of the added line.

  REPEAT
  VATEntry := TempVatEntry;
  VATEntry."Entry No." := NextVATEntryNo;
  VATEntry.INSERT;
  NextVATEntryNo := NextVATEntryNo + 1;
  IF VATEntry."Unrealized VAT Entry No." = 0 THEN
  GLEntryVatEntrylink.InsertLink(GLEntry,VATEntry);
  TempVatEntry.DELETE;
  LinkedAmount := LinkedAmount + VATEntry.Base;
  Complete := LinkedAmount = -DtldCVLedgEntryBuf."Amount (LCY)";
  UNTIL Complete OR (TempVatEntry.NEXT = 0);
  END;

  LOCAL PROCEDURE CaptureOrRefundCreditCardPmnt@85() : Integer;
  ...


Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Освен това трябва да имате KB3001759 и KB3036811 инсталиран.

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×