Пакет за актуализиране на Microsoft Dynamics CRM 4,0 2

CPR - CRM Single Hotfix Template

BUG #: 100546 (Content Maintenance)BUG #: 6254 (CRM SE)

ВЪВЕДЕНИЕ

Пакетът за актуализиране 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0 е достъпен. В тази статия са описани спешните корекции и актуализациите, които са включени в тази сборна актуализация на актуализацията. Тази сборна актуализация е налична за всички езици, които се поддържат от Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Повече информация

Номерът на компилацията и имената на файловете за тази сборна актуализация

Номерът на компилацията на пакетите за актуализация за Microsoft Dynamics CRM 4,0, за клиента на Microsoft Dynamics 4,0 CRM за Microsoft Office Outlook и за имейл маршрутизатора за Microsoft Dynamics 4,0 CRM 4.0.7333.1312. Имената на файловете за 32-битовите версии на сборните пакети за актуализиране са както следва:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Имената на файловете за 64-битовите версии на сборните пакети за актуализиране за Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server и за имейл маршрутизатора на Microsoft Dynamics 4,0 CRM, са следните:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Информация за премахване

Можете да деинсталирате Сборен пакет за актуализация 2. Трябва обаче да архивирате вашите бази данни, преди да инсталирате Сборен пакет за актуализация 2.

Помощ за най-новите актуализации на Microsoft Dynamics CRM 4,0

В допълнение към функционалните подобрения и корекции в тази сборна актуализация на актуализацията е налична отделна актуализация на помощта за Microsoft Dynamics CRM 4,0 за всички поддържани езици. Насърчаваме ви да инсталирате последните актуализации на помощта за Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Забележки относно експортирането и импортирането на персонализации

Ако експортирате персонализации от сървър, на който се изпълнява Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, не импортирайте персонализациите на сървъра Microsoft Dynamics CRM 4,0 в следните сценарии:

 • Сървърът, от който експортирате персонализации, няма Сборен пакет за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0, инсталиран. Сървър, на който импортирате персонализациите, е със Сборен пакет за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0 за инсталиране.

 • Сървърът, от който експортирате персонализации, има Сборен пакет за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0, инсталиран. Сървърът, към който импортирате персонализациите, обаче не разполага с кумулативен сбор за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Спешни корекции и актуализации, които трябва да разрешите или конфигурирате ръчно

Пакетът за актуализиране 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0 съдържа следните спешни корекции и актуализации, които трябва да разрешите или конфигурирате ръчно. За да разрешите или конфигурирате тези спешни корекции на сървъра, на който се изпълнява Microsoft CRM 4,0, следвайте инструкциите в следните статии в базата знания на Microsoft:

 • 954322 Съобщение за грешка, когато импортирате някои персонализации в надстроена инсталация на Microsoft Dynamics CRM 4,0: "или файлът не може да бъде качен, или импортирането е неуспешно"

 • 955452 Каналите на линия не се използват, когато изпращате имейл съобщение, което използва шаблон за имейл, за да рендира данни, които имат линии за пренос в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955745 Съобщение за грешка, когато се опитате да конфигурирате клиента за Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook: "това изпълнение не е част от валидираните криптографски алгоритми за Windows Platform"

 • 956527 Клиентът на Microsoft Dynamics CRM за Outlook изразходва три пъти повече памет във версия 4,0 като във версия 3,0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 забавя до неприемливи нива, когато обработвате имейл съобщения с помощта на имейл маршрутизатора за Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Записите на задачите "разширение на работен поток" причиняват таблицата "AsyncOperationBase" в базата данни на MSCRM, за да расте твърде голяма в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Администраторите могат неочаквано да видят потребители на Active Directory, които не принадлежат към организационната единица на администратора в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Можете да наблюдавате ниска производителност, когато изпълнявате или редактирате работни потоци в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950175 Не можете да използвате Outlook, както се очаква, докато всички добавки на Microsoft Dynamics CRM 4,0 са заредени

 • 950542 Синхронните добавки не отговарят на събитията, които са задействани в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 Имейл съобщения от потребител на CRM към опашката не се доставят в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Диспечерът за разполагане на Microsoft Dynamics CRM 4,0 отнема много време, за да се отвори в Microsoft Dynamics CRM 4,0 сървър

 • 954940 Съобщение за грешка, когато се опитате да изтриете запис на обект по избор в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Възникна грешка, обърнете се към администратора си"

Проблемите, които са коригирани в сборна актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 4,0

Сборна актуализация 2 е кумулативна корекция, която включва всички корекции за проблемите, документирани в сборната актуализация 1. За повече информация относно сборния пакет за актуализация 1 и за проблемите, които той поправя, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

952858 Пакетът за актуализиране 1 е наличен за Microsoft Dynamics CRM 4,0Тази сборна актуализация поправя следните проблеми:

 • 946745 Не можете да импортирате персонализацията за обект в нова система в Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Даден работен поток, който е дефиниран за задействане при условие "промяна на атрибут на запис", може да се задейства неочаквано, въпреки че Атрибутът за следене не се променя в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948987 Съобщение за грешка, когато импортирате данни в Microsoft Dynamics CRM 4,0, като използвате съветника за импортиране на данни или стартирате нова миграция на данни с помощта на диспечера за миграция на данни: "несъответстващ разделител на данни: намерен е само един разделител"

 • 949069 Атрибутите Multi-LOOKUP са забранени в някои формуляри, след като импортирате някои персонализации в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Съобщение за грешка, когато щракнете върху секция на диаграма, за да видите някои таблици с данни в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "обработката на FilterExpression за таблица" Table0 "не може да се изпълни"

 • 949652 Съобщение за грешка, когато се опитате да импортирате CSV файл в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "източникът на данни не е в необходимия формат"

 • 949844 Асинхронната услуга спира неочаквано или не можете да стартирате асинхронната услуга, след като импортирате организация от друго разполагане на Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950207 Съобщение за грешка, когато се опитате да отворите дейност в кампания в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "изключение от типа" System. Web. HttpUnhandledException "е хвърлен"

 • 950307 Процесът "отиване офлайн" не изтегля потребителски запис в локалната база данни на MSDE в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Ще бъдете подканени да въведете потребителското си име и паролата няколко пъти, когато стартирате Outlook или когато щракнете върху папка на Microsoft Dynamics CRM в Outlook, на компютър, базиран на Windows Vista

 • 951432 Не можете да преминете отново онлайн в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook с офлайн достъп, ако превключите към друга мрежова връзка, докато сте офлайн

 • 951909 Съобщение за грешка, когато се опитате да импортирате персонализация на друг сървър на Microsoft Dynamics CRM 4,0: "невалидно име на префикс"

 • 952148 Съобщение за грешка, когато за първи път се опитвате да преминете в режим онлайн, след като надстроите клиента на Microsoft Dynamics CRM 3,0 за Outlook в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook с офлайн достъп: "Възникна неизвестна грешка"

 • 952322 Правилото за работния поток не работи по очаквания начин, когато изпълнявате правилото за работния поток в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Не можете да намерите статия в базата знания, когато търсите тази статия в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook

 • 952680 Съобщение за грешка, когато се опитате да добавите ред за договор към Договора в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Заявеният запис не е открит или нямате достатъчно разрешения, за да го видите"

 • 952852 Върнатият брой е неправилен, когато изпълнявате заявка за FetchXML от набора от софтуерни разработки за Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952855 Потребител, който има лиценз за клиентски достъп до административен режим, може да получи достъп до неочаквани обекти по избор в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953033 Съобщение за грешка, когато се опитате да импортирате данни, които включват атрибут на падащ списък в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "трансформиране на данни за анализиране"

 • 953489 Не се показват записи при извършване на циркулярни документи спрямо опцията "всички записи в текущата страница" или спрямо опцията "всички записи на всички страници" в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953586 Съобщение за грешка, когато се опитате да стартирате асинхронната услуга в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "изключение при стартиране на асинхронна услуга: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Филтърът "родителски изтеглен" в потребителски обект не работи по очаквания начин в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Съобщение за грешка, когато се опитате да редактирате някои свойства на импортиран работен поток в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "записът е недостъпен"

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 не връща резултатите, ако се опитате да експортирате резултатите в работен лист на Excel, след като сте използвали условието за следващата X дни в заявка за предварително търсене

 • 954227 Съобщение за грешка, когато изпълнявате функцията за откриване на дублиращи се данни в записи в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Обектът задължително"

 • 954313 Съобщение за грешка, когато се опитвате да влезете в уеб сайта на Microsoft Dynamics CRM от сървъра на Microsoft Dynamics CRM 4,0: "заявката IP адрес има различни адреси на семейството от мрежовия адрес"

 • 954322 Съобщение за грешка, когато импортирате някои персонализации в надстроена инсталация на Microsoft Dynamics CRM 4,0: "или файлът не може да бъде качен, или импортирането е неуспешно"

 • 954433 Получавате съобщение за грешка или не можете да изберете стойността за търсене в страницата за разширено търсене в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Всякакви съпоставяния между свойството за търсене на даден обект по избор и свойството клиент на оферта използват грешен код за тип на обекта, след като създадете релация в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 В родителското поле се показва папка, в която няма име, когато отваряте формуляра за адрес в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954682 Последователността от табулатори не е в очакваната поръчка, ако разделите съдържат големи секции, които включват полета с няколко реда в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Производителността е лоша, когато промените потребител от една стопанска единица на друг в диспечера за разполагане в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Не можете да добавите потребител от родителски домейн към Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Не всички задължителни атрибути са избрани и се показват правилно, когато дефинирате нова карта на данни, насочена към обекта на Договора в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955055 Съобщение за грешка, когато отворите циркулярен документ в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [число] [1] е основен документ за циркулярни документи. Word не може да намери своя източник на данни "

 • 955058 Производителността е бавна, когато извършвате някои промени в конфигурацията в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Съобщение за грешка, когато използвате препращащо събитие за изнесено означение, за да извлечете обекта по отношение на имейл съобщение в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook: "Send () е неуспешно, HR = 80045f00"

 • 955064 Не можете да преглеждате създадени дейности във формуляра за дейности по кампания в уеб клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955206 Снимка на отчет не се създава, когато се опитвате да планирате отчет в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955233 Получавате съобщение за грешка, когато записвате роля за защита в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955253 Съобщение за грешка, когато се опитате да добавите присъстващи в съществуваща среща в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "нямате достатъчно привилегии, за да имате достъп до обекта Microsoft Dynamics CRM или да извършите Заявената операция"

 • 955418 Не можете да изтриете бележка с помощта на потребител, за който дадена роля няма разрешение за печат в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Съобщение за грешка, когато се опитате да отворите отново затворена възможност в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 не е валиден код на състояние за възможност"

 • 955423 Съобщение за грешка, когато обединявате два акаунта, добавени към неактивен маркетингов списък в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "обединяването е отменено, обърнете се към вашия системен администратор и опитайте отново"

 • 955469 Получавате съобщение за грешка, когато се опитвате да присвоите екземпляр на обект на друг потребител в уеб клиента на Microsoft Dynamics CRM или в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook

 • 955482 Атрибутът "actualstart" и атрибутът "actualend" на обекта на указателя се задават неочаквано на "само дата" в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Каналите на линия се загубват, когато изпращате имейл съобщение с помощта на шаблона за циркулярни документи в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955574 Съобщение за грешка, когато извършвате циркулярен документ в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Обектът за грешка 0x80041103" не съдържа атрибут с име = ' ' "

 • 955685 Потребител, който има привилегии за даване на роля в дъщерна стопанска единица, може неочаквано да присвои ролята на системен администратор в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Можете неочаквано да създадете среща за услуги дори ако нямате привилегиите на обекта за услуги в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Съобщение за грешка, когато се опитате да промените потребителски акаунт за влизане в страницата Задайте акаунт за защита в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "акаунтът за услуги на Microsoft CRM е невалиден"

 • 955977 Не можете да отворите запис на обект по избор, докато сте офлайн, дори ако имате разрешение да отваряте записа в Microsoft Dynamics CRM 4,0 клиент за Microsoft Office Outlook

 • 955981 Съобщение за грешка, когато се опитате да отворите изглед по избор в календар на услуга в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "savedquery с ИД = 407a955c-6053-DD11-858a-000bdbda0c1e не съществува"

 • 956045 Само краткият формат за дата се показва в полетата "създадена за" и "Последна промяна на" в диалоговия прозорец "свойства на уеб страница" на запис в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956079 Показват се само записи, които са били променени през изминалите 30 дни за свързания тип запис при създаването на отчет с помощта на съветника за отчети в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956112 Съобщения за грешка в регистрационния файл на приложението на Microsoft Dynamics CRM Server, след като изтриете бърза кампания: "услугата за изтриване е неуспешна за почистване на таблица = [Table_Name]"

 • 956127 Някои атрибути на обекта за синхронизиране на Outlook липсват в експортиран файл за персонализация от Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Съобщение за грешка в календара на услугата в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "грешка на конструктора на заявки"

 • 956237 Работният поток остава в състояние на изчакване, след като създадете правило за работния поток, за да актуализирате състоянието на възможност в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Началната дата на финансовата година е неправилна в Microsoft Dynamics CRM 4,0, ако сте в часова зона на GMT + 12 или GMT + 13

 • 956282 Съобщение за грешка, когато използвате SDK за Microsoft Dynamics CRM 4,0 за разработване на потребителски набор дейности на работен поток: "Ключът не може да бъде NULL"

 • 956283 Съобщение за грешка, когато се опитате да редактирате седмичен работен график за потребител или за оборудване в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Възникна грешка и трябва да се обърнете към администратора си"

 • 956370 Датата в полето "Начална дата" в ред за договор е неправилна, след като изпълните действието "подновяване на договор" в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Запис остава в базата данни на Microsoft Dynamics CRM, след като изтриете записа в уеб клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956521 Промените не се отразяват, ако планирате повторно дейности по обслужване с помощта на бутона "Препланиране" в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Прикаченият файл, който е включен в шаблон за циркулярни документи, се загубва по време на процеса на импортиране на персонализации в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956751 Работният поток се стартира два пъти, въпреки че сте задали съответното правило за работния поток да се изпълнява само когато състоянието на дейността е завършено в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Шаблонът за циркулярни документи е неочаквано свързан с грешен потребителски обект, след като експортирате шаблона в нова среда в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956852 Съобщение за грешка, когато изпълнявате отчет, който използва командата "съхранена процедура" в Microsoft Dynamics CRM Connector за услуги за отчет на SQL Server: "Неуспешно изпълнение на заявка за набор от данни" Test_MSCRM ""

 • 956859 Лентата с инструменти на Microsoft Dynamics CRM е забранена в Outlook, след като изгубите връзката с мрежата за по-малко от една минута

 • 957031 Съобщение за грешка, когато се опитате да стартирате Microsoft Dynamics CRM 4,0 след надстройване на операционната система към Windows Server 2008: "Заявеният брояч за производителност не е потребителски брояч, той трябва да бъде инициализиран като" само за четене "

 • 957057 Не можете да зададете поведението на изтриване на "премахване на връзка" или "ограничаване" за релация по избор между два потребителски обекта в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Съобщение за грешка, когато се опитвате да промените организатор на среща в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "не можете да премахнете споделянето на този запис. Собственикът на избрания запис е единственият, на когото е позволено да мести други хора от "споделяне"

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 неочаквано активира правило за работен поток, когато изпращате имейл дейност за бърза кампания

 • 957270 Можете неочаквано да повишите среща, която не е зададена като тема, въпреки че атрибутът subject на обекта на срещата е зададен като "бизнес задължително" в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Получавате съобщение за грешка, когато щракнете върху Задаване на свойства в стъпка за изпращане на имейл в Microsoft Dynamics CRM 4,0 Designer на работен поток

 • 957305 Възниква неочаквано съобщение за грешка, когато добавяте продукти към офертите, поръчките или фактурите, които са създадени от възможност в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957318 В календара за услуги в Microsoft Dynamics CRM 4,0 можете да преглеждате записи за потребителите и за оборудването, до което нямате достъп чрез своята роля за защита

 • 957377 Локализираните изгледи съдържат невалиден layoutXML елемент, след като надстроите норвежката версия на Microsoft Dynamics CRM 3,0 към норвежката версия на Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Не можете да зададете атрибута statuscode с помощта на процеса на CompoundCreate, преди да създадете фактурата в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Съобщение за грешка, когато се опитвате да създадете среща с помощта на формуляра за контакт в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "поне един получател няма имейл адрес или е маркиран като" не позволявай "имейл"

 • 957421 Outlook може да се срива, когато синхронизирате Outlook с клиент на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook

 • 957589 Съобщение за грешка, когато се опитате да редактирате някои колони на изгледите на обекта на работния поток с помощта на функцията за разширено търсене в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM е срещнал грешка"

 • 957704 Не се откриват потребители при търсене на някои системни потребители с помощта на последните си имена от релация в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957788 Съобщение за грешка, когато се опитате да отворите дейност, базирана на указателя обект в отчет по избор в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 не е разпознат тип обект"

 • 957919 Получавате неправилен съобщение за грешка, когато създавате отново една и съща фактура в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957920 Не се изпраща имейл съобщение, след като завършите съветника за създаване на бърза кампания в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957960 Не можете да отидете онлайн, след като изпратите имейл съобщение на друг потребител в Microsoft Dynamics CRM 4,0 клиент за Microsoft Office Outlook

 • 957970 Табулаторите може да изчезнат, когато щракнете между разделите на някои формуляри за обекти в Microsoft Dynamics CRM 4,0 и настолната версия

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4,0 обработва десетично число неправилно, когато изпълнявате работен поток

 • 958003 Съобщение за грешка, когато публикувате импортиран работен поток в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "не може да се публикува автоматичен работен поток, ако не са зададени параметри за активиране"

 • 958031 Съобщение за грешка, когато преминете онлайн в клиента на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Outlook през мрежа с ниска пропускателна способност или мрежа с висока латентност: "Възникна неизвестна грешка"

 • 958072 Не можете да използвате някои потребителски заявки, които се изпълняват с контакти, потенциални клиенти или акаунти, след като надстроите от Microsoft Dynamics CRM 3,0 към Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958181 Съобщение за грешка, когато импортирате организация в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "типът или името на мястото за имена" InvokeDotNetAssembly "не съществува в полето за имена" Microsoft. CRM. Workflow ""

 • 958256 Полето родителски клиент не е попълнено в записа за контакт, след като конвертирате потенциален клиент в запис за партньор и запис за контакт в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958280 Съобщение за грешка, когато се опитате да запишете повтарящ се седмичен график в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "стойността е твърде голяма или твърде малка за Int32"

 • 958287 Съобщение за грешка, когато видите формуляр за дейност в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "изключение от типа на системата. Web. HttpUnhandledException" е хвърлена "

 • 958363 Не можете да надстроите някои записани заявки от Microsoft Dynamics CRM 3,0 до Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Съобщение за грешка, когато администраторът групово повторно присвоява записи от един потребител на друг потребител в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "само публикуваните работни потоци и шаблоните на работни потоци могат да бъдат непубликувани"

 • 958563 Съдържанието на основния текст на имейл съобщение не се показва, когато преглеждате свойствата за стъпка, която препраща към имейл съобщение в работен поток в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Съобщение за грешка, когато се опитате да добавите потребител от надежден домейн към Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Възникна грешка"

 • 958836 Съобщение за грешка, когато стартирате отчет по избор в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Възникна грешка"

 • 958902 Табулаторите са отрязани или невидими, когато добавяте бележки към формуляр на обект в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959208 Заданието за откриване на дублиращи се записи не открива всички дублирания в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Съобщение за грешка, когато импортирате организация в Microsoft Dynamics CRM 4,0: "промяната на параметрите на отчета или източниците на данни за зададените от вас стойности не е разрешена"

 • 959394 Неправилен запис се отваря, когато щракнете двукратно върху запис в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959572 Поле "източник на кампания" във възможност не е попълнено, когато конвертирате отговор на кампания в Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Съобщение за грешка, когато се опитате да изпълните функцията за импортиране на данни, за да импортирате някои данни в традиционната китайска (CHT) версия на Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension е открит извън CrmException"

 • 960286 Налична е нова актуализация за часовата зона и лятното часово време в Microsoft Dynamics CRM 4,0 и в клиента на Microsoft Dynamics 4,0 CRM за Microsoft Office Outlook

Тази сборна актуализация поправя следните проблеми, които преди това не са били документирани в статията в базата знания на Microsoft:

 • Ако добавите потребители от доверен домейн за изходяща гора, получавате следното съобщение за грешка:

  AuthenticationException: грешка при влизане: неизвестно потребителско име или лоша парола.

 • Ако са създадени BulkDeleteIndependent_ таблици и ако потребителският акаунт за DBO не е собственикът на тези таблици, размерът на базата данни се увеличава.

 • Ако въведете атрибути по избор с помощта на процеса на циркулярни документи, дейностите, които са създадени от процеса на циркулярни документи, могат да загубят стойностите за потребителските атрибути.

 • Когато синхронизирате Microsoft Office Outlook с Microsoft Dynamics CRM 4,0, проследяването на отговор на участник в Outlook е повредено. Този проблем възниква в Microsoft Office Outlook 2003 и в Microsoft Office Outlook 2007.

 • След като приложите актуализация 959209, не можете да публикувате работни потоци на XAML. За повече информация относно актуализацията 959209 щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

  959209 Налична е актуализация за .NET Framework 3,5 Service Pack 1

 • Когато използвате въплъщаване в среда за разполагане с интернет (PIF), получавате следното съобщение за грешка:

  0x80040204 невалиден потребителски Auth.

 • Когато се опитате да импортирате карта на данни от типа релация на клиент, получавате следното съобщение за грешка:

  Ненанесени необходими колони: 1

 • Когато стартирате отчет като потребител, който е дезактивиран в друга организация, получавате следното съобщение за грешка:

  Номер на грешка: 0x80040225 съобщение за грешка: Указаният потребител или е дезактивиран, или не е член на която и да е бизнес единица.

 • Когато преминете извън линия в немската версия на Microsoft Dynamics CRM клиент за Outlook, получавате следното съобщение за грешка:

  0x80044150Generic SQL грешка

 • Таблиците за уведомления нямат полезни индекси, които могат да подобрят работата.

 • Данните за свързаните обекти не се връщат при извършване на заявка за разширено търсене за обекти за дейности. Примери за обекти за дейности са следните:

  • Обектът на срещата

  • Имейл субектът

  • Субектът на факса

  • Обектът за обаждане по телефона

 • Отчети, които използват изгледа FilteredActivityPointer, връщат грешни стойности на statuscode.

 • Сериализираните връзки не се нулират до степента на изолация за прочитане. Следователно, когато е извършено транзакция, е възможно да срещнете ключалки в Microsoft SQL Server.

 • Когато щракнете върху Задаване на свойства в работен поток в потребителски дейности на работния поток, се изтрива статичен текст.

 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 не може да зареди страници по избор, които са с препратки. Този проблем възниква, ако събранието е разположено в следната папка:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Когато редактирате условието IF в работен поток в бразилската версия на Microsoft Dynamics CRM 4,0, форматът за дата се променя от дд/мм/гггг към мм/дд/гггг. Този проблем възниква, ако отворите условието IF.

 • Когато изпълните записана заявка от мрежа и след това щракнете върху циркулярни документи, данните, които са включени в източника на данни, не се филтрират на базата на филтрите за записаната заявка.

 • Не можете да регистрирате добавка за съобщението Create за обекта ролята.

 • Календарът на услугата не се актуализира незабавно, когато промените датата или часа на среща или дейността по обслужване в Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • "Промяна на атрибута Record" въведете работните потоци се уволняват всеки път, когато се записва акаунт, след като е стартирано правилото за откриване на дублиращи се записи.

Известен проблем, след като инсталирате сборния пакет за актуализация 2

Когато публикувате работен поток в Microsoft Dynamics CRM 4,0, след като инсталирате сборния пакет за актуализиране 2, е възможно да получите следното съобщение за грешка:

Избраният работен поток има грешки и не може да бъде публикуван. Отворете работния поток, премахнете грешките и опитайте отново.

Ако проследяването на платформата е разрешено, може да видите следното съобщение за грешка:

Тип System. глобализиран. CultureInfo не е маркиран като оторизиран във файла за конфигуриране на приложението., код:-2147201023

За да отстраните този проблем, отворете уеб сайта на Microsoft CRM Web. config файла в текстов редактор, например Notepad, и след това добавете следните редове към секцията authorizedTypes :

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

More Information

The build number and the file names for this update rollup

The build number of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook, and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router is 4.0.7333.1312.

The file names for the 32-bit versions of the update rollup packages are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

The file names for the 64-bit versions of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Removal information

You can uninstall Update Rollup 2. However, you should back up your databases before you install Update Rollup 2.

The latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help

In addition to the functional improvements and fixes in this update rollup, a separate update to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help is also available in all supported languages. We encourage you to install the latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help.

Notes about exporting and importing customizations

If you export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, do not import the customizations to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server in the following scenarios:

 • The server from which you are exporting customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

 • The server from which you are exporting customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that you have to enable or configure manually. To enable or configure these hotfixes on the server that is running Microsoft CRM 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base articles:

 • 954322
  Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

 • 955452 Line feeds are not used when you send an e-mail message that uses an e-mail template to render data that has line feeds in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5487 (CRM SE)

 • 955745 Error message when you try to configure the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms"

  BUG #: 5529 (CRM SE)

 • 956527 The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook consumes three times as much memory in version 4.0 as in version 3.0

  BUG #: 5648 (CRM SE)

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 slows to unacceptable levels when you process e-mail messages by using the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

  BUG #: 6230 (CRM SE)

 • 957871 The Workflow Expansion Task records cause the AsyncOperationBase table in the MSCRM database to grow too large in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Administrators can unexpectedly view Active Directory users who do not belong to the administrator's organizational unit in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948843

  You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 You cannot use Outlook as expected until all Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-ins are loaded

 • 950542 Synchronous plug-ins do not respond to the events that are triggered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

 • 954940 Error message when you try to delete a custom entity record in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, please contact your administrator"

  BUG #: 5404 (CRM SE)

The issues that are fixed in Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 2 is a cumulative fix that includes all the fixes for the issues that are documented in Update Rollup 1. For more information about Update Rollup 1 and about the issues that it fixes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

952858 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 4.0

This update rollup fixes the following issues:

 • 946745 You cannot import the customization for an entity to a new system in Microsoft Dynamics CRM

  BUG #: 5824 (CRM SE)

 • 947762 A workflow that is defined to be triggered on a "Record attribute change" condition may be unexpectedly triggered even though the monitored attribute is not changed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)BUG #: 6557 (CRM SE)

 • 948987 Error message when you import data into Microsoft Dynamics CRM 4.0 by using the Data Import Wizard or start a new data migration by using Data Migration Manager: "Mismatched data delimiter: only one delimiter was found"

  BUG #: 4344 (CRM SE)

 • 949069 Multi-lookup attributes are disabled in some forms after you import some customizations in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4349 (CRM SE)

 • 949202 Error message when you click a section of a chart to view some data tables in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed"

  BUG #: 4373 (CRM SE)

 • 949652 Error message when you try to import a CSV file into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The source data is not in the required format"

  BUG #: 4444 (CRM SE)

 • 949844 The Async service stops unexpectedly or you cannot start the Async service after you import an organization from another Microsoft Dynamics CRM 4.0 deployment

  BUG #: 4481 (CRM SE)

 • 950207 Error message when you try to open a campaign activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 4559 (CRM SE)

 • 950307 The go offline process does not download a user record to the local MSDE database in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4582 (CRM SE)

 • 950372 You are prompted to enter your user name and password multiple times when you start Outlook, or when you click a Microsoft Dynamics CRM folder in Outlook, on a Windows Vista-based computer

  BUG #: 4601 (CRM SE)

 • 951432 You cannot go online again in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access if you switch to a different network connection while you are offline

  BUG #: 4747 (CRM SE)

 • 951909 Error message when you try to import a customization to another Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Invalid name prefix"

  BUG #: 4818 (CRM SE)

 • 952148 Error message the first time that you try to go online after you upgrade the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access: "An unidentified error occurred"

  BUG #: 4727 (CRM SE)

 • 952322 A workflow rule does not work as expected when you perform the workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5331 (CRM SE)

 • 952658 You cannot find a Knowledge Base article when you search for this article in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 4938 (CRM SE)

 • 952680 Error message when you try to add a contract line to a contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"

  BUG #: 4954 (CRM SE)

 • 952852 The returned count is incorrect when you run a FetchXML query from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit

  BUG #: 4995 (CRM SE)

 • 952855 A user who has the Administrative mode client access license can access custom entities unexpectedly in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4996 (CRM SE)

 • 953033 Error message when you try to import data that involves a picklist attribute in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform parse data"

  BUG #: 5055 (CRM SE)

 • 953489 No records are displayed when you perform a mail merge against the "All Records On Current Page" option or against the "All Records On All Pages" option in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5181 (CRM SE)

 • 953586 Error message when you try to start the Async service in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception while starting async service: MSCRMAsyncService"

  BUG #: 5190 (CRM SE)

 • 953764 The "Parent Downloaded" filter on a Custom entity does not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5213 (CRM SE)

 • 953887 Error message when you try to edit some properties of an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable"

  BUG #: 5227 (CRM SE)

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 does not return the results if you try to export the results to an Excel worksheet after you use the Next X Days condition in the Advance Find query

  BUG #: 5244 (CRM SE)

 • 954227 Error message when you run the Duplicate Detect function on data records in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object required"

  BUG #: 5265 (CRM SE)BUG #: 6528 (CRM SE)

 • 954313 Error message when you try to log on to the Microsoft Dynamics CRM Web site from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Request IP Address has different address family from network address"

  BUG #: 5284 (CRM SE)

 • 954322 Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

  BUG #: 4613 (CRM SE)

 • 954433 You receive an error message or you cannot select the lookup value in the Advanced Find page in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5303 (CRM SE)BUG #: 6357 (CRM SE)

 • 954592 Any mappings between the Lookup property of a custom entity and the Customer property of a quote use an incorrect object type code after you create a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5328 (CRM SE)

 • 954640 A folder that does not have a name appears in the Parent field when you open the Address form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5332 (CRM SE)

 • 954682 The tab sequence is not in the expected order if tabs contain large sections that include multi-row fields in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5358 (CRM SE)BUG #: 6553 (CRM SE)

 • 954929 Performance is poor when you change a user from one business unit to another in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4267 (CRM SE)

 • 955006 You cannot add a user from a parent domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5410 (CRM SE)

 • 955051 Not all the required attributes are selected and displayed correctly when you define a new Data Map that targets the Contract entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5049 (CRM SE)

 • 955055 Error message when you open a Mail Merge document in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source"

  BUG #: 5342 (CRM SE)

 • 955058 Performance is slow when you perform some configuration changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5380 (CRM SE)

 • 955061 Error message when you use a Presend Callout event to retrieve the regarding object of an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00"

  BUG #: 3944 (CRM SE)

 • 955064 You cannot view created activities in the Campaign Activity form in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 4525 (CRM SE)

 • 955206 A report snapshot is not created when you try to schedule a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5449 (CRM SE)

 • 955233 You receive an error message when you save a security role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5457 (CRM SE)

 • 955253 Error message when you try to add attendees into an existing appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation"

  BUG #: 5417 (CRM SE)

 • 955418 You cannot delete a note by using a user for which a role has no the Print permission in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5481 (CRM SE)

 • 955422 Error message when you try to reopen a closed opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is not a valid status code on opportunity"

  BUG #: 5482 (CRM SE)

 • 955423 Error message when you merge two accounts that are added to an inactive marketing list in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again"

  BUG #: 5471 (CRM SE)

 • 955469 You receive an error message when you try to assign an instance of an entity to another user in the Microsoft Dynamics CRM Web client or in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5491 (CRM SE)

 • 955482 The "actualstart" attribute and the "actualend" attribute of the ActivityPointer entity are unexpectedly set to "Date Only" in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5493 (CRM SE)

 • 955487 The line feeds are lost when you send an e-mail message by using the mail merge template in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5496 (CRM SE)

 • 955574 Error message when you perform a mail merge in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''"

  BUG #: 5503 (CRM SE)

 • 955685 A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4040 (CRM SE)

 • 955750 You can unexpectedly create a service appointment even if you do not have the privileges of the Service entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5533 (CRM SE)

 • 955833 Error message when you try to change a logon user account in the Specify Security Account page in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The Microsoft CRM services account is not valid"

  BUG #: 5534 (CRM SE)

 • 955977 You cannot open a custom entity record while you are offline even if you have permission to open the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5547 (CRM SE)

 • 955981 Error message when you try to open a custom view in a service calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist"

  BUG #: 5551 (CRM SE)

 • 956045 Only the short date format is displayed in the "Created On" and "Last Modified On" fields in the "Properties Web page" dialog box of a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5562 (CRM SE)

 • 956079 Only records that were changed in the past 30 days are displayed for the related record type when you create a report by using the Report Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5570 (CRM SE)

 • 956112 Error messages in the Application log on the Microsoft Dynamics CRM server after you delete a quick campaign: "Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]"

  BUG #: 5573 (CRM SE)

 • 956127 Some Outlook Synchronization entity attributes are missing in an exported customizations file from Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5582 (CRM SE)

 • 956151 Error message in the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Query Builder Error"

  BUG #: 5580 (CRM SE)

 • 956237 The workflow remains in a waiting state after you create a workflow rule to update the status of an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5592 (CRM SE)

 • 956257 The fiscal year start date is incorrect in Microsoft Dynamics CRM 4.0 if you are in a time zone of GMT+12 or GMT+13

  BUG #: 5589 (CRM SE)

 • 956282 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK to develop a Custom Workflow Activity assembly: "The Key cannot be NULL"

  BUG #: 5598 (CRM SE)

 • 956283 Error message when you try to edit a weekly working schedule for a user or for equipment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred and you should contact your administrator"

  BUG #: 5597 (CRM SE)

 • 956370 The date in the Start Date field in a contract line is incorrect after you perform the Renew Contract action in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5609 (CRM SE)

 • 956445 A record remains in the Microsoft Dynamics CRM database after you delete the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 5640 (CRM SE)

 • 956521 Changes are not reflected if you reschedule a service activity by using the "Reschedule" button in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5654 (CRM SE)

 • 956537 The attachment that is included in a mail merge template is lost during the customization import process in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5657 (CRM SE)

 • 956751 A workflow is triggered two times even though you set the corresponding workflow rule to run only when the activity status is Completed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5682 (CRM SE)

 • 956771 A mail merge template is unexpectedly associated with an incorrect custom entity after you export the template into a new environment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5685 (CRM SE)

 • 956852 Error message when you run a report that uses the "StoredProcedure" command type in the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Query execution failed for data set 'Test_MSCRM'"

  BUG #: 5692 (CRM SE)

 • 956859 The Microsoft Dynamics CRM toolbar is disabled in Outlook after you lose the network connection for less than one minute

  BUG #: 5696 (CRM SE)

 • 957031 Error message when you try to start Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you upgrade the operating system to Windows Server 2008: "The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly"

  BUG #: 4866 (CRM SE)

 • 957057 You cannot set the Delete behavior to "Remove Link" or to "Restrict" for a custom relationship between two custom entities in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)

 • 957086 Error message when you try to change an organizer of an appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share"

  BUG #: 5680 (CRM SE)

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 unexpectedly triggers a workflow rule when you send a quick campaign e-mail activity

  BUG #: 5744 (CRM SE)

 • 957270 You can unexpectedly promote an appointment that has no specified subject even though the Subject attribute of the Appointment entity is set to Business Required in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5749 (CRM SE)

 • 957299 You receive an error message when you click Set Properties on a Send E-mail step in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer

  BUG #: 5759 (CRM SE)

 • 957305 An unexpected error message occurs when you add products to the quotes, orders, or invoices that are created from an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5760 (CRM SE)

 • 957318 In the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0, you can view records for the users and for the equipment that you do not have access to through your security role

  BUG #: 5764 (CRM SE)

 • 957377 Localized views contain an invalid layoutXML element after you upgrade the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0 to the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5768 (CRM SE)

 • 957380 You cannot set the statuscode attribute by using the CompoundCreate process before you create the invoice in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5770 (CRM SE)

 • 957406 Error message when you try to create an appointment by using the Contact form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as "Do Not Allow" e-mail"

  BUG #: 5785 (CRM SE)

 • 957421 Outlook may crash when you synchronize Outlook with the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5792 (CRM SE)

 • 957589 Error message when you try to edit some columns of the workflow entity views by using the Advanced Find feature in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM has encountered an error"

  BUG #: 5836 (CRM SE)

 • 957704 No users are found when you search for some system users by using their last names from a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5850 (CRM SE)BUG #: 6652 (CRM SE)

 • 957788 Error message when you try to open an activity that is based on an ActivityPointer entity in a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is not a recognized Object type"

  BUG #: 5497 (CRM SE)

 • 957919 You receive the incorrect error message when you create the same invoice again in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5889 (CRM SE)

 • 957920 No e-mail message is sent after you complete the Create Quick Campaign Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5892 (CRM SE)

 • 957960 You cannot go online after you send an e-mail message to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5916 (CRM SE)

 • 957970 Tabs may disappear when you click between the tabs of some entity forms in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and the desktop

  BUG #: 5928 (CRM SE)

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 processes a decimal value incorrectly when you run a workflow

  BUG #: 5934 (CRM SE)

 • 958003 Error message when you publish an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified"

  BUG #: 5942 (CRM SE)

 • 958031 Error message when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook over a low-bandwidth network or a high-latency network: "An unknown error has occurred"

  BUG #: 5951 (CRM SE)

 • 958072 You cannot use some user queries that run against contacts, leads, or accounts after you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5962 (CRM SE)

 • 958181 Error message when you import an organization in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow'"

  BUG #: 5999 (CRM SE)

 • 958256 The Parent Customer field is not populated on the contact record after you convert a lead to an account record and to a contact record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6019 (CRM SE)

 • 958280 Error message when you try to save a recurring weekly schedule in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Value was either too large or too small for an Int32"

  BUG #: 4398 (CRM SE)

 • 958287 Error message when you view an activity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 6025 (CRM SE)

 • 958363 You cannot upgrade some saved queries from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6052 (CRM SE)

 • 958487 Error message when the administrator bulk reassigns records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Only published workflows and workflow templates can be unpublished"

  BUG #: 6076 (CRM SE)

 • 958563 The contents of the body of an e-mail message are not displayed when you view the properties for a step that refers to an e-mail message in a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6096 (CRM SE)

 • 958791 Error message when you try to add a user from a trusted domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6135 (CRM SE)

 • 958836 Error message when you run a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6145 (CRM SE)

 • 958902 The tabs are truncated or invisible when you add notes to an entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6150 (CRM SE)

 • 959208 The duplicate detection job does not detect all duplicates in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6213 (CRM SE)

 • 959226 Error message when you import an organization into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed"

  BUG #: 6216 (CRM SE)

 • 959394 An incorrect record is opened when you double-click a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6248 (CRM SE)

 • 959572 The "Source Campaign" field on an opportunity is not populated when you convert a campaign response in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4526 (CRM SE)

 • 960249 Error message when you try to run the Data Import function to import some data in the Traditional Chinese (CHT) version of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException"

  BUG #: 5602 (CRM SE)

 • 960286 A new update is available for the time zone and daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 6201 (CRM SE)

This update rollup fixes the following issues that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article:

 • If you add users from an Outgoing forest trusted domain, you receive the following error message:

  AuthenticationException: Logon failure: unknown user name or bad password.

  BUG #: 6595 (CRM SE)

 • If BulkDeleteIndependent_ tables are created and if the dbo user account is not the owner of these tables, the database size increases. BUG #: 6089 (CRM SE)

 • If you enter custom attributes by using the Mail Merge process, the activities that are created by the Mail Merge process may lose the values for the custom attributes.BUG #: 6307 (CRM SE)

 • When you synchronize Microsoft Office Outlook with Microsoft Dynamics CRM 4.0, the attendee response tracking of an Outlook appointment is broken. This issue occurs in Microsoft Office Outlook 2003 and in Microsoft Office Outlook 2007. BUG #: 5283 (CRM SE)

 • After you apply update 959209, you cannot publish XAML workflows. For more information about update 959209, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

  959209 An update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is available


  BUG #: 6681 (CRM SE)

 • When you use impersonation in an Internet-Facing Deployment (IFD) environment, you receive the following error message:

  0x80040204 Invalid user auth.

  BUG #: 6046 (CRM SE)

 • When you try to import a Data Map of the Customer Relationship type, you receive the following error message:

  Unmapped required columns: 1

  BUG #: 6106 (CRM SE)

 • When you run a report as a user who is disabled in another organization, you receive the following error message:

  Error Number: 0x80040225

  Error Message: The specified user is either disabled or is not a member of any business unit.

  BUG #: 5800 (CRM SE)

 • When you go offline in the German version of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook, you receive the following error message:

  0x80044150

  Generic SQL error

  BUG #: 5274 (CRM SE)

 • Notification tables do not have useful indexes that can improve performance. BUG #: 5382 (CRM SE)

 • The related entity data is not returned when you perform an Advanced Find query for Activity entities. Examples of Activity entities are as follows:

  • The Appointment entity

  • The E-Mail entity

  • The Fax entity

  • The Phone call entity

  BUG #: 5292 (CRM SE)

 • Reports that use the FilteredActivityPointer view return incorrect statuscode values. BUG #: 5352 (CRM SE)

 • Serializable connections are not reset to the Read Committed isolation level. Therefore, when a transaction is committed, you may encounter locks in Microsoft SQL Server. BUG #: 6594 (CRM SE)

 • When you click Set Properties in a workflow on a custom workflow activity, static text is deleted. BUG #: 6257 (CRM SE)

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 cannot load custom pages that reference assemblies. This issue occurs if the assemblies are deployed to the following folder:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\binBUG #: 6161 (CRM SE)

 • When you edit the IF condition in a workflow in the Brazilian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0, the date format is changed from dd/mm/yyyy to mm/dd/yyyy. This issue occurs if you open the IF condition. BUG #: 6350 (CRM SE)

 • When you run a saved query from a grid and then you click Mail Merge, the data that is included in the data source is not filtered based on the filters for the saved query. BUG #: 6664 (CRM SE)

 • You cannot register a plug-in on the Create message for the CustomerOpportunityRole entity. BUG #: 4961 (CRM SE)

 • The service calendar is not updated immediately when you change the date or time of an appointment or of a service activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0. BUG #: 4901 (CRM SE)

 • "Record attribute change" type workflows are fired every time that an account is saved after a duplicate detection rule has run. BUG #: 5217 (CRM SE)

Known issue after you install Update Rollup 2

When you publish a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you install Update Rollup 2, you may receive the following error message:

The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.

If platform tracing is enabled, you may see the following error message:

Type System.Globalization.CultureInfo is not marked as authorized in the application configuration file., ErrorCode: -2147201023

To resolve this issue, open the Microsoft CRM Web site Web.config file in a text editor such as Notepad, and then add the following lines to the authorizedTypes section:<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

Актуализиране на сборна информация

Следващият файл е наличен за изтегляне от центъра на Microsoft за изтегляния:Download Download the 959419 package now.изтеглете пакета 959419 сега. Дата на издаване: 15 януари 2009For повече информация как да изтеглите файлове за поддръжка на Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услугиMicrosoft е сканирал този файл за вируси. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е наличен на датата, на която е публикуван файлът. Файлът се съхранява на сървърите, които са усъвършенствани за защита, които ви помагат да предотвратите всякакви неразрешени промени във файла.

Информация за инсталиране

Инсталирайте тази спешна корекция на компютри, на които се изпълняват компонентите на Microsoft Dynamics CRM 4,0 или клиента на Microsoft Dynamics CRM за компонентите на Microsoft Office Outlook.След като инсталирате тази спешна корекция, изтрийте временните файлове в Windows Internet Explorer. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте Windows Internet Explorer.

 2. Щракнете върху инструменти, след което щракнете върху Опции за интернет.

 3. Използвайте един от методите по-долу в зависимост от версията на Internet Explorer, която използвате:

  • В Windows Internet Explorer 7 щракнете върху Изтриване в областта Хронология на преглеждането , щракнете върху Изтрий файловете в областта за временни интернет файлове и след това щракнете върху да.

  • В Microsoft Internet Explorer 6 щракнете върху Изтриване на файлове в областта за временни интернет файлове и след това щракнете върху OK.

Предпоставки

Трябва да имате инсталиран Microsoft Dynamics CRM 4,0, за да приложите тази сборна актуализация. Пакетът за актуализиране 1 не е предпоставка.

Изискване за рестартиране

Ако бъдете подканени, рестартирайте компютъра, след като приложите тази сборна актуализация.

Информация за премахване

За да премахнете тази спешна корекция от компютър, на който се изпълнява Windows Server 2003, Windows XP или Windows 2000, използвайте Add или Remove Programs в контролния панел.

Информация за файла

Английската версия на тази сборна актуализация има атрибутите на файла (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в таблицата по-долу. Датите и часовете за тези файлове са посочени в координирано универсално време (UTC). Когато видите информацията за файла, тя се конвертира в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела часова зона в елемента Дата и час в контролния панел.

Сървър на Microsoft Dynamics CRM 4,0

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Хешовете

Платформа

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробно разпределение на акаунт. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Общ преглед на акаунт Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Общ преглед на акаунта. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Резюме на акаунта Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Обобщение на акаунт. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Сравняване на кампании. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Sub-Report. RDL за изпълнение на кампания

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за задача от кампания. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за таблицата за обобщение на казус. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Таблица за обобщение на казус. RDL

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за състоянието на фактура. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за пренебрегваните акаунти. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за пренебрегваните казуси. RDL

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Пренебрегнати казуси. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Продукти по акаунт. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за продукта по контакт. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Продукти по контакт. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за канала за продажби. RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Канал за продажби. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за обем на дейности по обслужване. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Разпределение на акаунт. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за състоянието на дейността в кампанията. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Състояние на дейността в кампания Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Състояние на дейността в кампанията. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

За възможности за кампанията изчислени подробности за приходите. RDL

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Възможност за реализиране на приходите за кампанията. RDL

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Отчет за подробни данни за производителността на кампанията. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Изпълнение на кампания. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за поръчката за кампанията. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за отговора на кампанията. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Конкурентни данни за загуба на печалби. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Загубване на конкуренцията. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Състояние на фактура. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Фактура Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Ефективност на източник на потенциален клиент. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Пренебрегваните акаунти. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за пренебрегваните потенциални клиенти. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Пренебрегнати потенциални клиенти. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Order Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Products by Account за подробни данни. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Цитат Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за хронологията на продажбите. RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Хронология на продажбите. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Обем на дейността по обслужване. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Подробни данни за основните статии от базата знания. RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Най-важните статии от базата знания. RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Обобщена информация за потребителя. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Не е приложимо

Не е приложимо

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Не е приложимо

Не е приложимо

Клиент на Microsoft Dynamics CRM 4,0 за Microsoft Office Outlook

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Хешовете

Платформа

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Не е приложимо

Не е приложимо

Маршрутизатор за Exchange на Microsoft Dynamics CRM 4,0

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Хешовете

Платформа

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Клиент за мигриране на данни на Microsoft Dynamics CRM

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Хешовете

Платформа

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

SRS конектор за данни

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Хешовете

Платформа

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализациите на софтуер на MicrosoftЗа повече информация относно софтуерната корекция за Microsoft Dynamics CRM и актуализиране на терминологията на пакета щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

887283 Microsoft Business Solutions CRM software hotfix и актуализиране на стандартите за имена на пакети

Author: smitisha
Writer: lucylu
Tech Reviewer: mmaasjo
Editor: v-andmck

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×