Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Симптоми

В Microsoft Exchange Server 2019 или Exchange Server 2016, помощникът за управление на папки (МВНР) е неуспешен при определени елементи и получавате следното съобщение за грешка:

Име на регистрационния файл: приложение

Източник: помощници на MSExchange

ИД на събитие: 9004

Категория на задача: асистенти

Ниво: предупреждение

Описание

Service MSExchangeMailboxAssistants. Бутонът "управление на пощенската кутия на папката" не успя да обработи пощенската кутия. Следващото изключение е причина за неуспешното: Microsoft. Exchange. помощници. AIGrayException---> Microsoft. Exchange. Common. GrayException---> Microsoft. Exchange. data. Storage. NotInBagPropertyErrorException: [0x1000001f] TextBody

в Microsoft. Exchange. data. Storage. MemoryPropertyBag. TryGetStoreProperty (StorePropertyDefinition propertyDefinition)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. StoreObjectPropertyBag. TryGetStoreProperty (StorePropertyDefinition propertyDefinition)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. NativeStorePropertyDefinition. InternalTryGetValue (BasicPropertyStore propertyBag)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. PropertyBag. TryGetProperty (PropertyDefinition propertyDefinition)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. Body. CalculateRawFormat ()

в Microsoft. Exchange. data. Storage. Body. ChooseBestBody ()

в Microsoft. Exchange. data. Storage. разговорите. BodyFragmentsExtractor. ShouldExtractOnSave (ICoreItem coreItem, CoreItemOperation операция, FixupStage fixupStage)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. MessageItem. CoreObjectUpdateBodyFragmentList (IMailboxSession сесия, IMailboxOwner mailboxOwner, ICoreItem елемент, FixupStage fixupStage, CoreItemOperation операция)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. MessageItem. AggregateMessageInConversation (ICoreItem елемент; CoreItemOperation операция)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. MessageItemSchema. CoreObjectUpdate (CoreItem coreItem, CoreItemOperation операция)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. CoreItem. InternalFlush (SaveMode saveMode, CoreItemOperation операция, OperationContext operationContext)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. CoreItem. SaveOrSend (SaveMode saveMode, OperationContext operationContext, CoreItemOperation операция)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. item. SaveInternal (SaveMode saveMode, Булева ангажираност, OperationContext operationContext, CoreItemOperation операция)

в Microsoft. Exchange. data. Storage. item. Save (SaveMode saveMode)

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. асистенти. ELC. ItemPropertySynchronizer. <>c__DisplayClass26_0. <CommitChangesAlready>b__0 ()

в Microsoft. Exchange. Common. IL. ILUtil. DoTryFilterCatch (Action tryDelegate; функция "2 filterDelegate; Action" 1 catchDelegate)

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. помощници. ELC. ItemPropertySynchronizer. Update ()

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. помощници. ELC. FolderPropertySynchronizer. Update ()

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. помощници. ELC. синхронизатор. ProcessFolder (списък "1 folderList)

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. помощници. ELC. синхронизатор. UpdateEntireMailbox ()

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. ELC. TagProvisioner. InvokeInternal (MailboxDataForTags mailboxDataForTags)

в Microsoft. Exchange. MailboxAssistants. асистенти. ELC. TagProvisioner. извикване (MailboxDataForTags mailboxDataForTags)

Решение

За да коригирате този проблем, инсталирайте една от следните актуализации:

За Exchange Server 2019 инсталирайте  сборната актуализация 6 за exchange Server 2019  или по-нова сборна актуализация за Exchange Server 2019.За Exchange Server 2016 инсталирайте  Кумулативна актуализация 17 за Exchange Server 2016 или по-нова сборна актуализация за Exchange Server 2016.

Препратки

Научете повече за терминология , която Microsoft използва, за да опише софтуерни актуализации.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×