При свързване на преносим компютър, работещ под Windows Vista, към точка за безжичен достъп е възможно да възникнат проблеми със свързаността или производителността.

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

СИМПТОМИ

При свързване на работещ под Windows Vista преносим компютър с определени Wi-Fi "hot spot" точки понякога е възможно да възникнат проблеми със свързаността. Тези проблеми включват:

 • Безжичната мрежова връзка е прекъсната.

 • Компютърът показва слаба производителност.

Тези проблеми възникват, когато работещ под управлението на Windows Vista компютър се захранва от батерия.

Забележка Споменатите проблеми могат да възникнат при свързване на преносим компютър, работещ под Windows Vista, към точка за безжичен достъп (AP) в малък/домашен офис (SOHO) или в корпоративна среда.

ПРИЧИНА

Те възникват, когато Wi-Fi "hot spot" използва точки за безжичен достъп или маршрутизатори, които не поддържат протокола за енергоспестяване 802.11.

Проблемите се дължат на включените в Windows Vista функции за енергоспестяване. Подразбиращият се режим на консумация на енергия от преносими компютри, работещи под Windows Vista, е Balanced ("Балансирано") захранване. В предварителните версии на Windows Vista са в сила следните положения за преносими компютри, конфигурирани да използват режима за Balanced ("Балансирано") електрозахранване:

 • Когато преносимият компютър е включен към източник на захранване, адаптерът за безжична мрежа е конфигуриран да работи в режим на Maximum Performance ("Максимална производителност"). При това режимът за енергоспестяване 802.11 се деактивира.

 • Когато преносимият компютър работи на батерия, адаптерът за безжична мрежа е конфигуриран да работи в режим на Medium Power Save ("Средно енергоспестяване"). Адаптерът използва режима за енергоспестяване 802.11.

Когато адаптер за безжична мрежа 802.11, настроен да работи в режим на енергоспестяване, възнамерява да премине в режим на "дрямка" (sleep), той уведомява за това точката за безжичен достъп. Той осъществява това чрез задаване на опцията за икономия на енергия в своите пакети или в 802.11 фреймове, които изпраща на безжичната AP. В тази ситуация би трябвало да стане следното:

 1. При получаване на фреймовете, в които е зададена опция за икономия на енергия, точката за безжичен достъп определя, че изпратилият фреймовете клиентски адаптер за безжична мрежа иска да премине в режим на енергоспестяване.

 2. След това адаптерът за безжична мрежа буферира адресираните до клиентския мрежов адаптер пакети.

 3. Когато радиомодулът на клиентския мрежов адаптер се включи, последният осъществява комуникация с точката за безжичен достъп, за да получи буферираните пакети.

Това позволява на мрежовия адаптер за безжична мрежа да използва по-малко електроенергия и да се "събужда" периодично в необходимите моменти, за да получи мрежов трафик от точката за достъп.

Ако точката за безжичен достъп не поддържа тази функция по правилен начин, тя продължава да изпраща пакети до клиентския мрежов адаптер даже когато неговият радиомодул е изключен. Затова тези пакети се губят. В този случай наблюдаваните от вас симптоми могат да се различават в зависимост от фазата на безжичната връзка, при която се губят споменатите пакети.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да заобиколите този проблем, използвайте най-подходящия за вашата ситуация от описаните по-долу методи.

Метод 1: Включване на преносимия компютър към източник на захранване

При включване на преносимия компютър към източник на електрозахранване Windows Vista сменя значението на настройката за захранване на адаптера за безжична мрежа в стандартния режим на електрозахранване от Medium Power Save ("Средно енергоспестяване") на Maximum Performance ("Максимална производителност"). Това предизвиква изключване на режима за енергоспестяване 802.11.

Метод 2: Промяна на стандартния режим за енергоспестяване

Променете настройката по подразбиране на адаптера за безжична мрежа, отнасяща се за електрозахранването при работа на батерия. Настройките на адаптера за безжичната мрежа да използва значението Maximum Performance ("Максимална производителност"), когато в Windows Vista се използва режимът за Balanced ("Балансиранo") захранване или Power saver ("Икономия на енергия"). За целта изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете бутона Start ("Старт") , въведете Power Options в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете върху Power Options ("Опции за захранването") в списъка Programs ("Програми").

  Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").

 2. Щракнете върху Change plan settings ("Промяна на настройките на режима") под избрания режим на електрозахранване. Например ако е избрана опцията Balanced ("Балансиранo"), щракнете върху Change plan settings ("Промяна на настройките на режима") под Balanced ("Балансиранo").

 3. Изберете опцията Change advanced power settings ("Промяна на допълнителните настройки на захранването").

 4. В диалоговия прозорец Power Options ("Опции за захранването") разгънете Wireless Adapter Settings ("Настройки на адаптера за безжична мрежа"), след това Power Saving Mode ("Режим за икономия на енергия").

 5. В появяващия се до On battery ("На батерия") списък щракнете върху Maximum Performance ("Максимална производителност") и натиснете OK.

Метод 3: Използване на режима "High performance" ("Висока производителност")

Ако при свързване към безжична мрежа компютърът използва различен от High performance ("Висока производителност") режим на захранване, сменете ръчно текущия режим с High performance ("Висока производителност"). За целта изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете бутона Start ("Старт") , въведете Power Options в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което щракнете върху Power Options ("Опции за захранването") в списъка Programs ("Програми").

  Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Continue ("Продължи").

  Забележка Алтернативният вариант за достъп до командата Power Options ("Опции за захранването") е чрез щракване с десния бутон върху иконата на батерията в областта за уведомяване.

 2. Изберете High performance ("Висока производителност").

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За заобикаляне на този проблем в пуснатата на пазара версия на Windows Vista настройката по подразбиране за захранване On battery ("На батерия"), намираща се в опцията Wireless Adapter Settings ("Настройки на адаптера за безжична мрежа"), е променена. В тази версия на Windows Vista настройката по подразбиране за захранване On battery ("На батерия") е Maximum Performance ("Максимална производителност"). Тази промяна влияе на работата на компютъра в режима за Balanced ("Балансирано") енергоспестяване. В допълнение към това промяната засяга продължителността на работа на компютъра при захранване от батерията. Тя се съкращава приблизително с 2-9%.

Забележка Тази промяна може да не е реализирана в OEM версиите на Windows Vista, инсталирани на преносими компютри. Производителите на компютри могат да променят подразбиращите се настройки за захранване на Windows Vista в зависимост от своите нужди.

Въпреки че е по-вероятно този проблем да възникне при работа с Windows Vista, той може да се появи и при свързване на работещ под Microsoft Windows XP компютър към Wi-Fi "hot spot". Вероятността за появяване на този проблем в Windows XP е по-малка, защото използваният по подразбиране в Windows XP режим за енергоспестяване не активира режима за енергоспестяване 802.11 на адаптера за безжична мрежа. Ако все пак този проблем възникне в Windows XP, можете да промените настройките за енергоспестяване на адаптера за безжична мрежа, за да заобиколите проблема. За целта изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете ncpa.cpl и след това щракнете върху OK.

 2. В диалоговия прозорец Network Connections ("Мрежови връзки") с десния бутон на мишката щракнете върху адаптера за безжичната мрежа и изберете Properties ("Свойства").

 3. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени") и променете настройките за управление на захранването. Например щракнете върху Power Management ("Управление на захранването") в списъка с Property ("Свойства"), преместете плъзгача Value ("Стойност") към желаната настройка за управление на захранването, след което натиснете OK.

  Забележка Тези настройки могат да се различават в зависимост от производителя на адаптера за безжична мрежа.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×