Въведение

Пакетите със сборни актуализации за февруари 2012 г. съдържат последните актуални корекции за приложенията от основния пакет Microsoft Office 2010 и сървърите на Microsoft Office 2010.

Ние препоръчваме да проверите актуални корекции, преди да ги разположите в производствена среда. Тъй като компилациите са сборни, всяка нова версия на корекцията съдържа всички актуални корекции и всички корекции на защитата, които бяха включени в предишния пакет за актуализация. Препоръчително е да приложите най-новата версия на корекцията, която съдържа актуалната корекция, е необходимо.

Решение

Как да получите пакетите със сборни актуализации за февруари 2012 г.

Набор от поддържани сборни актуализации пакети са достъпни от Microsoft. Обаче всеки пакет е предназначена за коригиране само на приложения, които са посочени в тази статия. Пакетите се прилагат само към системи, изпитващи тези конкретни проблеми. Ако не сте силно засегнати от някой от тези проблеми, препоръчваме да изчакате следващата актуализация пакет, който съдържа актуалните корекции в пакетите сборна актуализация.


Забележка: Ако възникнат допълнителни проблеми или проблеми, трябва да създадете отделна заявка за поддръжка. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към определен сборния пакет за актуализация. За да създадете отделна заявка за поддръжка, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Пакети, които са включени в сборната актуализация от февруари 2012 г.

Връзка към статия в базата знания на Microsoft, която разглежда всяка корекция ще бъде издадена като статия стане достъпна. За да получите конкретна актуална корекция, моля свържете се с поддръжката и помолете за актуалната корекция, като посочите номера на статията в базата знания.


За повече информация за Office 2010 suite проблеми, отстранени в тази сборна актуализация щракнете върху следните номера, за да видите статиите в базата знания на Microsoft (KB).

Клиентски актуализации за Office 2010

Име на пакета на актуалната корекция

Номер на статия в базата знания

Продукт

x86 ace-x-none.msp, x64 ace-x-none.msp

2598026 Описание на пакета с актуални корекции Access 2010 (x 86 ace-x-none.msp, x64 ace-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Access 2010

Acewss-x-none.msp, Stslist-x-none.msp

2597943 Описание на пакета с актуални корекции Access 2010 (Acewss-x-none.msp, Stslist-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Access 2010

Access-x-none.msp

2597935 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (Access-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Access 2010

Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp

2597949 Описание на актуални корекции за Excel 2010 пакет (Excel-x-none.msp, графика x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Excel 2010

Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp

2597940 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (Excel-x-none.msp, графика-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Excel 2010

x86 Excel-x-none.msp, x64 Excel-x-none.msp

2597142 Описание на пакета с актуални корекции Excel 2010 (x 86 Excel-x-none.msp, x64 Excel-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Excel 2010

x86 ime-ja-jp.msp, x64 ime-ja-jp.msp

2598023 Описание на пакета с актуални корекции Office 2010 (x 86 ime-ja-jp.msp, x64 ime-ja-jp.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

Gfx-x-none.msp

2597948 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (Gfx-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

Stslist-x-none.msp

2597945 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (Stslist-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

Mso-x-none.msp, Msores-x-none.msp

2597941 Описание на пакета с актуални корекции Office 2010 (Mso-x-none.msp, Msores-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

Proof-en-us.msp

2597938 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (Proof-en-us.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

x86 Oart-x-none.msp, x64 Oart-x-none.msp

2597148 Описание на пакета с актуални корекции Office 2010 (x 86 Oart-x-none.msp, x64 Oart-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

filterpack-x-none.msp

2597139 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (filterpack-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office 2010

x86 outexum-x-none.msp, x64 outexum-x-none.msp

2598024 Описание на пакета с актуални корекции Outlook 2010 (x 86 outexum-x-none.msp, x64 outexum-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Outlook 2010

x86 Outlook-x-none.msp, x64 Outlook-x-none.msp

2597137 Описание на пакета с актуални корекции Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp, x64 Outlook-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Outlook 2010

x86 Powerpoint-x-none.msp, x64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp

2597145 Описание на пакета с актуални корекции PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): 28 февруари 2011 г.

PowerPoint 2010

Project-x-none.msp

2597942 Описание на пакета с актуални корекции за Project 2010 (Project-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Project 2010

x86 Groove-x-none.msp, x64 Groove-x-none.msp

2597939 Описание на пакета с актуални корекции SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x64 Groove-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

SharePoint Workspace 2010

Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp

2597140 Описание на пакета с актуални корекции Visio 2010 (Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Visio 2010

Word-x-none.msp

2598021 Описание на пакета с актуални корекции за Word 2010 (Word-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Word 2010

Сборни актуализации за Microsoft Project Server 2010, SharePoint Server 2010 и SharePoint Foundation 2010

Име на пакета на актуалната корекция

Номер на статия в базата знания

Продукт

Project Server 2010

2597152 Описание на Project Server 2010 сборния пакет за актуализация (пакет за Project server): 7 март 2012 г.Забележка: като инсталирате този пакет, ще се прилагат изцяло сборна актуализация за Project Server, SharePoint Server и SharePoint Foundation. Това включва всички приложими актуализации в списъка с актуализации за отделни сървъри в следващата таблица.

Project Server 2010

SharePoint Server 2010

2597150 Описание на SharePoint Server 2010 сборния пакет за актуализация (SharePoint server пакет): 7 март 2012 г.Забележка: като инсталирате този пакет, ще се прилагат изцяло сборна актуализация за SharePoint Server и SharePoint Foundation. Това включва всички приложими актуализации в списъка с актуализации за отделни сървъри в следващата таблица.

SharePoint Server 2010

Пакет за сървър на SharePoint Foundation

2597132 Описание на SharePoint Foundation 2010 сборния пакет за актуализация (сървър пакет за SharePoint Foundation): 7 март 2012 г.

SharePoint Foundation 2010

Актуализации за отделни сървъри

Име на пакета на актуалната корекция

Номер на статия в базата знания

Продукт

Duetserver-x-none.msp

2597130 Описание на Duet Enterprise за Microsoft SharePoint и SAP пакета с актуални корекции (Duetserver-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Duet Enterprise за Microsoft SharePoint и SAP

Fsserver-x-none.msp

2597131 Описание на FAST Search Server 2010 за пакета с актуални корекции на SharePoint (Fsserver-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

FAST Search Server 2010 за SharePoint

wacwfe-x-none.msp

2598022 Описание на пакета с актуални корекции за Office Web Apps (wacwfe-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Office Web Apps

Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp

2598025 Описание на услуги на PerformancePoint за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp): 28 февруари 2012 г.

Услуги на PerformancePoint за SharePoint Server 2010

Ppsmawfe-x-none.msp

2597936 Описание на услуги на PerformancePoint за пакета с актуални корекции на SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Услуги на PerformancePoint за SharePoint Server 2010

Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-xx-xx.msp

2597932 Описание на пакета с актуални корекции Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-xx-xx.msp): 28 февруари 2012 г.

Project Server 2010

Pjsrvwfe-x-none.msp

2597138 Описание на пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

Project Server 2010

Searchdctm-x-none.msp

2597934 Описание на SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum пакета с актуални корекции (Searchdctm-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum

Sts-x-none.msp

2597136 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 7 март 2012 г.

SharePoint Foundation 2010

Ifswfe-x-none.msp

2597144 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): 28 февруари 2012 г.

SharePoint Server 2010

Необходими условия:

Предварителните условия са изредени в статиите от базата знания за отделните пакети.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×