Въведение

Тази статия съдържа информация как да получите и инсталирате кумулативната актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и проблемите, разрешени от сборния пакет за актуализация.

Номер на компилация за актуализация на основния пакет е 6.3.5000.133. Използвате този пакет да инсталирате отделни поправки в съществуващ Microsoft Dynamics AX 2012 R3 среда. Преди да инсталирате този кумулативен пакет, препоръчваме да прочетете тази статия внимателно.

Номер на компилация на ядрото и slipstreamable update пакет е 6.3.5000.138. Използвате този пакет за инсталиране на актуалната корекция като част от нова инсталация на Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Информация за инсталирането

Необходими условия:

Трябва да имате Microsoft Dynamics AX 2012 R3 инсталиран или трябва да се инсталира Microsoft Dynamics AX 2012 R3 да приложите сборната актуализация.

Важно: Силно препоръчваме, че имате проект на продължителността на Microsoft Dynamics, конфигурирани за вашата среда, преди да инсталирате тази сборна актуализация. Инсталационен пакет за тази сборна актуализация се предлага от времетраенето на услуги, а също и чрез връзката за изтегляне на актуална корекция в горната част на тази статия.

Инструкции за инсталиране

Изтеглете ръководство за инсталиране на сборна актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3 за информация как да инсталирате тази сборна актуализация.

Ръководството описва следните методи за инсталиране на CU12:

  • В съществуваща инсталация на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 приложете CU12 като актуализация.

  • За нова инсталация на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Използвайте slipstreaming да инсталирате CU12 и останалата част от продукта.

Информация за файла за сборна актуализация 12

Глобалната версия на тази сборна актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица.

Име на файл

Версия на файла

Размер на файла

Дата

Време

Платформа

Axupdate.exe

Неприложимо

62,872

25-Oct-2016

05:39

x86

Desktop.ini

Неприложимо

48

01-Jul-2013

02:00

Неприложимо

Axsetupsp.exe

6.3.4000.3530

2,018,712

25-Oct-2016

05:39

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.4000.3530

94,624

25-Oct-2016

05:39

x86

Axsetupui.exe

6.3.4000.3530

364,952

25-Oct-2016

05:39

x86

Axutillib.dll

6.3.4000.3513

984,984

21-Oct-2016

01:00

x86

Dixfserviceprereqhelper.exe

6.3.4000.1645

48,560

19-Aug-2016

10:26

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

11-Feb-2016

06:24

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.4000.1814

46,552

02-Sep-2016

07:29

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

11-Feb-2016

06:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

519,592

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

507,304

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

495,016

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

511,400

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

507,304

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

523,688

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

503,208

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

540,072

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

499,112

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

572,840

28-Jun-2016

06:09

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.4000.533

490,920

28-Jun-2016

06:09

x86

Бележки за сборна актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Информацията в този документ, включително URL адреси и препратки към други интернет сайт, могат да бъдат променяни без предизвестие. Ако не е отбелязано, компании, организации, продукти, имена на домейни, имейл адреси, лога, хора, места и събития в примерите, са измислени. Няма връзка с реални компании, организация, продукт, име на домейн, имейл адрес, емблема, лице, място или събитие е и трябва да се прави. В съответствие с всички приложими закони за авторско право е отговорност на потребителя. Без да се ограничават правата, защитени с авторско право, никаква част от този документ може да се възпроизвежда, съхранява в въведени в система за търсене или предава във форма или по някакъв начин (електронен, механичен, Копирни, записващи или други) или за цели, без изрично писмено разрешение на Microsoft Corporation.

Microsoft може да има патенти, патенти, търговски марки, авторски права или друга интелектуална собственост, отнасящи се за този документ. Освен ако не е изрично в писмено лицензионно споразумение от Microsoft, предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или друга интелектуална собственост.

2016 запазени. Всички права запазени.

Microsoft Excel, InfoPath, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows PowerShell, Windows Server и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Известни проблеми на сборна актуализация 12

Известни проблеми в сборна актуализация 12 могат да бъдат намерени чрез търсене проблем продължителността услуги. Трябва да влезете LCS чрез акаунта CustomerSource или PartnerSource. След това в полето за Търсене на проблема , въведете "CU12 известен проблем" като заявка за Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Забележка За да получите резултатите за само AX R3 2012, изпълнете следните стъпки:

  1. Изпълнете търсене.

  2. В списъка с филтри отметките от всички опции освен AX 2012 R3продукт.

  3. Стартирайте търсенето отново.

Подобрения на модули и функционални области, които са включени в сборната актуализация 12

Подобрения, които са разгледани в тази сборна актуализация са описани в темата за TechNet, Какво е новото в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 сборна актуализация 12.

Актуализации и спешни корекции, включени в сборната актуализация 12

Сборна актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3 включва следните специфични актуализации.

Номер на статия

Заглавие

Страни

3185087

Русия/Русия: Актуализации на електронен документи за интеграция с EGAIS са налични в Русия версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Всички

3191131

ЕС/SE/ч - RegF - импортиране на ISO20022 camt.054 в дневника за плащания на клиент - AX 6.3

Всички

3185320

[Търговски] ФЗТ ECF версия 2.03 / DANFE NFC-e 3.5 / CF-e 0.07 данъчни показва право - актуализация Decreto 8.264/2014 г.

Бразилия

3185317

BR DCR-премахване на сертификат за проверка, свързани с "Ваучер" и "клиента" (NFC-e / CF-e)

Бразилия

3187265

Финансов документ за връщане на POS е неуспешно поради XSD проверка, когато има ApproximateTaxAmount

Бразилия

3189171

FCP и ICMS данък (ICMS, ICMS ST и ICMS DIF)

Бразилия

3175674

[Търговски] ФЗТ ECF версия 2.03 / DANFE NFC-e 3.5 / CF-e 0.07 данъчни показва право - актуализация Decreto 8.264/2014 г.

Бразилия

3170395

Бразилия/СУТИЕН: "GIA ST" данъчната оценка оформление версия 3.1 е наличен

Бразилия

3192048

[Търговски] ICMS данък изчисление FCP бедността фонд (Fundo Combate Pobreza) за фискални получаване транзакции

Бразилия

3193790

Допълнителни данъчни фактури - данъчна основа ДДС (етикет "vBC") трябва да бъде настроен като нула "0"

Бразилия

3194040

DANFE NFC-e оформление 4.0

Бразилия

3146167

Кредит трансфер започване на базата на ч, себе си, не, DK насоки за ISO20022

Дания; Норвегия; Швеция; Швейцария

3193046

Германия/DEU Европа/ЕС: Промени за SEPA дд актуализира Правилника 9.0 и актуализация на SEPA CT и DD версия 3.0 в немската версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Германия

3182430

DE/AT-LocGap - промени в дълготраен актив декларация 1/1/2016 Германия и Австрия-6.3

Германия; Австрия

3154690

Италия/ITA: Промени в ДДС декларация - Modello Ива 2016

Италия

3160153

Италия/ITA: Промени за "Modello 770" отчет за година 2016 са налични

Италия

2801456

Италия/ITA: Декларациите и включване в черния списък на отчет

Италия

3176543

Литва/LTU: За проверка на стандартен файл става в литовски версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Литва

3176545

Литва/LTU: Актуализации за проверка на стандартен файл в Литва i.SAF са достъпни в Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Литва

3171109

Мексико/MEX: Промени по метода на плащане за всички електронна фактура CFDI документи

Мексико

3165114

Полша/Пол: Промените стандартен файл Audit са налични

Полша

3143245

Русия/RUS: Актуализации на нови SZV-M отчет са налични в Русия версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Русия

3176558

Русия/Русия: Корекции на отчета SZV M са налични в Русия версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Русия

3193575

Русия/Русия: Промени в SZV-M отчет и ADV-1 са налични в Русия версия на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Русия

3163887

Русия/Русия: Промени в раздел 2 от 6-NDFL отчет

Русия

3175407

TH-CDCR задържане данък грешка изисква данък клон номера за фирмата и доставчици AX 6.3

Тайланд

3189571

AX 2012 R3 заплати данъчна актуализация 2016-R09a за САЩ

САЩ

Сборна актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3 съдържа следните корекции.

Номер на статия

Заглавие

Област

3195163

Полски SAF отчети са изключително бавно в Dynamics AX 2012 R3

Задължения

3172863

Испания/ESP: Отвори транзакции от клиента отчет показва фактури и кредитна бележка публикувани със стойностите в положително

Задължения

3188600

Кипър - отложено ДДС във валута в дневника на фактура е предоставена с грешен валута и грешен размер и отложена ДДС не работи в ред от поръчка

Задължения

3178412

Освободено по ДДС не е обявена в испански ДДС книги, ако е празна в доставчик и ние използваме кеш ДДС

Задължения

3156238

Постъпково валута преоценка създава не ваучер на втората

Задължения

3160698

Не може да промени валута покупка споразумение Русия след създаването

Задължения

3168013

Да промените валутата в Русия покупка споразумение след създаването на изданието поръчка

Задължения

3168826

"Сумата, която ще бъде разрешен е твърде голям" на ДДС при обработка след KB3074788

Задължения

3197514

Грешни суми в доставчик оборот регистър

Задължения

3195211

Няколко описание на съдържанието за отложен преминаване на свойство

Задължения

3155106

NF-e: липсва < nDraw > таг предизвиква "334 - отхвърляне: възстановяване процес номер не е уведомен за импортиране" отхвърляне грешка

Задължения

3189427

За поръчка с количество, разделени AX позволява "получаване на продукт" публикуване с празно поле

Задължения

3197113

Публикуване на грешка за поръчки (във валута) с 2 елементи като Разни такси

Задължения

3170055

Ред документ препратка е празна за запис ДДС сметка

Задължения

3185822

Състоянието на документа източник или артикул не може да се актуализира "грешка се появява, когато промените доставчик

Задължения

3145613

Ако функцията "Нов ваучер номер" се използва в дневника фактура одобрение във връзка с journa одобрение поток не позволява да публикувате поради грешка дисбаланс

Задължения

3151500

Доставчика, който е въведен по данък продажби, но е нула данък продажби и изплащане фактура не се постоянно Федерална сума правилно при актуализиране на всички

Задължения

3188765

Липсващи стойности за разрешаване на авансови плащания

Задължения

3201876

Осчетоводяване на фактура, свързана с поръчка за покупка, с помощта на елемента и категория води до разликата между книги

Задължения

3178468

Сродни ваучер неправилно са преоценявани в случай на одобрение/регистрация на фактура

Задължения

3203825

Одобрени поле е зададено при осчетоводяване дневник одобрение чрез функциите за покупка

Задължения

3096001

Потребителят не е в състояние да разреши платена фактура (плащане) и по фактура (фактури) на период на изчакване

Задължения

3183086

Ваучер фактура за предварително плащане сценарий не е актуализиран, когато използвате опция за връщане

Задължения

3177400

Неправилни записи, показващи за авансово плащане приложение

Задължения

3161822

Активиране на параметъра "Кредитна бележка като корекция" в вземания не задава стойността по подразбиране в полето кредитна корекция покупка ред фактура актуализация

Задължения

3183313

Задачите може да се изпълни, отхвърлени или delagated в EP за доставчика фактура линия поток

Задължения

3166919

Системата разглежда "Количество в поръчката" фактура дори и ако опцията е избрана "Регистриран количество"

Задължения

3194621

Фактура с предварително плащане - ДДС на предварително плащане не обърнати

Задължения

3183679

Последната среща отклонение на фактура състояние неправилно е настроено на предупреждение, когато покупка единици са различни от запаси единица

Задължения

3181668

Схема на плащане не записва промените, направени в селекцията след първото

Задължения

3183718

Поръчки категория игнорира цена толеранс настройка за конкретни доставчици по време на фактура съвпадение

Задължения

3182715

TTSBEGIN липсва в updateExpecValAndMatchStatusForSession метод на таблицата VendInvoiceInfoTable, което води до неуспех при изпълнение на действие "Актуализация съвпадение" от поръчка за покупка

Задължения

3183679

Последната среща отклонение на фактура състояние неправилно е настроено на предупреждение, когато покупка единици са различни от запаси единица

Задължения

3188059

Поток състояние бутон на лентата не се показва при публикуване на поръчка

Задължения

3189202

Одобряващи са в състояние да разпространява стойности за доставчика фактури, зададени за одобрение

Задължения

3198250

Изтриване на бутон на VendEditInvoice форма позволява на потребителите да изтриете доставчика фактури, представени в работен поток

Задължения

3202979

Покупка отстъпка цена създава закръгляване между кратки доставчик и доставчик на транзакция

Задължения

3200096

Нарастване и разходи за покупка, ООН фактура не са обърнати в случай на услугата елементи са фактура

Задължения

3200349

"Финансов период XXXXXXXX не е отворен" съобщение за грешка при изпращане по фактура регистър затворен период

Задължения

3174288

Начислени покупки Отчетът включва редове за покупка поръчки за категориите, които са получени преди покупка правила активиране

Задължения

3174288

Начислени покупки справка показва категория линии получава преди активиране на правилата е активиран дори с инсталиран KB3174288

Задължения

3177487

AX позволява на потребителя да изтрие дневник за плащания, включително всички свързани с дневника

Задължения

3201167

Положително заплащане файл - липсва име анализ плащания

Задължения

3160215

Такси, добавени към стойността на елемента трябва да имате предвид новия фиксиран заглавието по - актуализираната стойност трябва да се добавят към стойността на дълготрайни материални активи

Задължения

3188531

Неправилни VendTrans и TaxTrans дати, когато одобряване регистрирани фактура в промените счетоводна дата и фактура набор

Задължения

3185062

Неправилна фактура ако общо отстъпки и данък е включен

Задължения

3178890

През едно време на процеса на импортиране на доставчика доставчика фактура група неправилно се попълва със стойността на група доставчици

Задължения

3199207

Фактура за одобрение дневника промяна в CU11 причини проблеми проследяване регистрирани фактури

Задължения

3194624

Фактура доставчик не се показва в страница със списък от Чакащи фактура ако връзката към AOS

Задължения

3179171

Потребителят трябва да може да се възстанови до фактура, създаден от друг потребител и този потребител сесия вече не е активен

Задължения

3190421

Валута преоценка проблем при избора на различни осчетоводяване профил да използва в преоценка

Задължения; Вземания; Парични и управление на парични средства

3199354

1099 промени за 2016 - AX2012 R3

Задължения; Парични и управление на парични средства

3194932

Дълготраен актив чрез поръчка не може да е актуализация на ред след приемане

Задължения; Дълготрайни материални активи

3169979

Публикуване на дефинициите се игнорира COD/брой на доставчика фактура за публикуване

Задължения; Поръчки и източници

3182056

JP LOC - цел консолидиране флаг не се променя не при промяна на клиент

Вземания

3149194

Чрез и споделени клиент парични средства таблица - KB2995692 за DAX 2012 RTM

Вземания

3149610

PaymentID-Norway(KID) неправилно ако номер има повече от 10 знака

Вземания

3143238

САЩ/САЩ: Общо формата е празно в списъка на ЕС продажбите, когато номер е празна

Вземания

3173543

Германия/DEU: Възложи използва трябва да се актуализира и когато-администратор генерира файл за събиране

Вземания

3172879

Испания/ESP: Системата извлича информацията за акаунта на клиента, но не фактура акаунт информация при създаването на електронна фактура

Вземания

3173540

Испания/ESP: Фирма не може да изпрати примери без такси за 0 продажни цени и просто фактуриране такси

Вземания

3174146

Бразилия/СУТИЕН: FacturaE – нула стойности се представя като 0.00 вместо NaN генерирани FacturaE файл

Вземания

3198103

Не се намира във формуляра за транзакциите на данък продажби при създаване на дневник за плащания

Вземания

3193920

[Италия] AX2012R3 PA Е-фактура: Поле "Importo" става при отстъпка

Вземания

3201665

Задаване на адрес за доставка на поръчката премахва списък код

Вземания

3176202

Дублирани записи, показани в отчета за продажбите фактура при изпълнение от страна на Литва (LT)

Вземания

3143235

Полша/Пол: Печат проформа свободен текст фактури причини заключване на базата данни в таблица

Вземания

3175143

Полша/Пол: Уреждане възстановяване се публикуват без финансови аналитичности

Вземания

3137152

Неправилни суми в коригираната фабрика при обменен курс е променена

Вземания

3159515

Не може да затвори продажби книга поради липсващи фабрика за авансови плащания се установява в следващия период

Вземания

3202933

RU - двоен баланс в отчета за оборота на клиент

Вземания

3175575

NF-e: "схема XML... Стойността "51" е невалиден според неговите данни низ-изброяване ограничение не е"грешка след прилагане на KB3102989 и KB3117101

Вземания

3182826

NF-д: името на фирмата, се ограничава до 50 символа в отчета за DANFE

Вземания

3190794

ЕБ: СПЕД фискални файл (запис линия C113) липсва за "финансов" заглавие, свързани с "поръчката"

Вземания

3185803

NF-e: "NF-e отмяна не е бил приет от SEFAZ; код на отхвърляне: 402... "съобщение за грешка, когато използвате специални знаци

Вземания

3193484

Грешка толкова с фиксиран обменен курс и обща цена

Вземания

3186818

NF-e: < произход > етикет винаги е 0 за продажби ред NF-e (генериран от проекта) с код"такси"

Вземания

3202702

За Публикувано в валута (валута = USD), "финансов документ текстови контейнери се отпечатва incorreclty

Вземания

3175635

Не може да отмени интерес Забележка Ако акаунтът е маркиран като "Не позволяват ръчно въвеждане"

Вземания

3195324

Дата на изтичане на SEPA дд мандат няма да обратно, когато не е променено състояние на плащането

Вземания

3160106

Клиентът Aging снимките изпълнение за дълго време в папка

Вземания

3160248

Събиране на код за фактури с плащане график не работи добре, когато публикувате плащане и използвате "Събиране на клиент"

Вземания

3176291

Потребителят трябва да могат да филтър клиент транзакции при създаването на колекция писмо директно от клиента

Вземания

3194259

Публикувани данък не използва правилния курс при скорост промени между свободен текст фактура за създаване и публикуване

Вземания

3159561

Неправилно разпределение суми в отмяна или коригира свободен текст фактура

Вземания

3179115

Коригиращ се свободен текст фактура книга акаунт, който е бил променен причинява грешен книга сметка публикуване

Вземания

3170550

Клиент фактура транзакции отчет показва затворена или постоянно фактура

Вземания

3194617

По време на изпълнение задачи, генерирани от клиента Aging снимка пакетно задание не са свързани към групата избраната партида

Вземания

3195821

Freetext фактура е долен колонтитул "фактурата произлиза от счетоводство система, която е в съответствие с условията на към цената № 505/2013"

Вземания

3201429

Грешен подравняване за фактури за продажба на арабски

Вземания

3182169

Cann't финализиране поправка за RFQ

Вземания

3185907

Не може да фактура поръчки за продажби в папка, ако някой от поръчки има запис в таблицата TaxWorkRegulation

Вземания

3161388

Информация за стека клиент авансови плащания ред ако данък продажби настройка не е в групата на данък продажби

Вземания

3166345

Нова възможност не автоматично попълване на единица за продажби

Вземания

3181983

NF-e: корекция писмо отхвърлено с грешка "594-отхвърляне: поредния номер на събитието е по-голямо от очакваното"

Вземания

3135629

Поръчка и покупка поръчки схеми на плащане не се получи, ако те са редактирани ръчно и след това частично фактуриране е опит.

Вземания

3154563

Неправилен код в клас/EUsaleslistTransfer води до липсващи освободено по ДДС

Вземания; администриране на организация

3175223

"Бюджет модел не съществува" грешка при BudgetModelDataAreaId поле не се изпълни

Бюджетиране

3104403

Няколко бюджетни разпределения не работят заедно

Бюджетиране

3173731

Бюджет планиране износ работен лист на Excel не е прилагане на сценарий ограничения на тези се изпълняват в приложение

Бюджетиране

3173736

Бюджет план шаблон филтър не работи според очакванията

Бюджетиране

3188071

Бюджет план сценарии отчет не спазва сигурност въз основа на организации за сигурност.

Бюджетиране

3199678

Прогноза позиции трябва да даде увеличение на първата година

Бюджетиране

3182721

"Не crteate запис в Case(CasteDetailBase). ИД на случай: Компактдискове-0000092 "съобщение за грешка

Център за повикване

3146530

BE локализации: кода трансфер Повторете тази процедура за книга

Парични и управление на парични средства

3193374

Полша: SAF банково извлечение: неочаквано главен елемент xmlns = "http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/"

Парични и управление на парични средства

3142190

Транзакции данни е дублиране на отчета "Доставчика фактура транзакции"

Парични и управление на парични средства

3193829

Разширено равнение въз основа на ISO2002 формат - импортирането ще е неуспешно поради елемент PrvtId

Парични и управление на парични средства

3197687

Не може да печатате депозит грешка Post-dated Проверете уреждане дневник

Парични и управление на парични средства

3194993

Отчет за плащане историята многократно няколко реда

Парични и управление на парични средства

3201799

Ще срещнете акаунт структура грешка при опит да разреши клиент плащане и фактуриране ако създава сетълмент и плащания

Парични и управление на парични средства

3173150

"Общата стойност на писмо кредитни експедиране редовете не е равен на размера на поръчката" грешка при опит да промените размера на LC, който е приложен към PO

Парични и управление на парични средства

3195346

AIF импортиране на IBANS банковата сметка води до възникване на грешка

Парични и управление на парични средства

3173465

САЩ/САЩ: Получаване на грешка, която ви се нуждае от два документа за равнение ясно функционалност

Парични и управление на парични средства

3196322

Разширено банка rec - отваряне или затваряне на суми не се изисква BAI2 формат

Парични и управление на парични средства

3183359

Парични и банка управление модул нови транзакции не са създадени в одит

Парични и управление на парични средства

3201169

Код за причина не копира за банка публикации

Парични и управление на парични средства

3178600

Възможно е да импортирате публикувани дневник на плащане

Парични и управление на парични средства

3193659

Плащане съвет общо наред с много клиенти в дневника за плащания

Парични и управление на парични средства

3155486

Разрешаване на отворени транзакция с авансови плащания води до неправилно данък корекции

Парични и управление на парични средства

3195448

Блокиране на дневника не работи правилно в LedgerJournalTableVendPaymentListPage като това е за LedgerJournalTable

Парични и управление на парични средства

3189270

Получавате съобщение за грешка при осчетоводяване дневник за плащания парични отстъпки и обратната GST настройка

Парични и управление на парични средства

3192872

Отчет за плащане на данък (ДДС) е прекалено бавно

Парични и управление на парични средства

3196595

Изчакайте 6 характер банкови сметки на доставчици, като ние служители

Парични и управление на парични средства; Счетоводство

3194043

Нов код на валута за Беларус липсва в AX

Парични и управление на парични средства; Счетоводство

3171639

Декларация и запис в списъка затваряне и коригиране на ваучер не са съвпадения

Счетоводство на разходите

3169654

Запаси близост не катастрофата не възобнови правилно след AOS

Счетоводство на разходите

3175445

Възникна грешка при изчисляване на производството приключване на поръчката за производство

Счетоводство на разходите

3190484

Фактура доставчик не Публикувайте финансова стойност на транзакцията. Група на различни доставчици (за сметка срещу фактура акаунт)

Счетоводство на разходите

3191120

Изпълнение задачи, генерирани от Стандартна цена активиране пакетно задание не са свързани към групата избраната партида

Счетоводство на разходите

3192276

DCR - покупка получаване на продукт на поръчка не се прекратява, когато стойността на склада е отрицателен, а количеството е положително

Счетоводство на разходите

3201074

Преместване на средна грешка "запаси стойността на XXX не очаква след изчисление пропорционален разходи. Очакваната стойност е XXX"се среща при опит за публикуване на дребно отчет, който съдържа комбинация от кредитна бележка и редове на продажби.

Счетоводство на разходите

3200808

Стандартната обръщане процес е блокиран, когато има карантина транзакции със състояние на склада = блокиране

Счетоводство на разходите

3167514

Затваряне на транзакциите се показват в "Съпоставка между разходи акаунт и книга" отчет - дори след instllation на KB3148015

Счетоводство на разходите

3179672

Складиране и прехвърляне на работа транзакции се считат за проблеми при ценова разлика между получаването на разходите и фактуриране на разходите е пропорционално бъдат отчитани като разход за елемент

Счетоводство на разходите

3195525

Икономически баланс на категориите услуги показва неправилни стойности

Счетоводство на разходите

3167179

Пакетно задание за материални запаси затвори започнал, докато друг близо е или все още се изпълнява или е прекратено с грешка.

Счетоводство на разходите

3183597

Получаване "Не може да повикване след update() или delete() буфер където данни е избран или в друга транзакция обхват." при преизчисляване на материални запаси при обработката на фиксирана получаване моделирани елемент с поръчки

Счетоводство на разходите

3182727

Преизчисляване на материални запаси прави неправилно корекция на проблем, след това разделя проблема поради повредените маркиране (едностранно). Партньор е в състояние да възпроизведете проблема маркировка, но може да се възпроизвеждат преизчисляване проблем чрез ръчно редактиране

Счетоводство на разходите

3185976

Голямо използване на паметта при PO фактура за публикуване с големи CostSheetNodeCalculation

Счетоводство на разходите

3194516

WIP акаунт не се изтрива след приключва производствената поръчка за непреки разходи с допълнителни такси

Счетоводство на разходите

3167827

Остойностяване изчислителен резултат не е правилна

Счетоводство на разходите

2951209

Стандартна цена не може да се промени след изпълнява обединяване на разположение записи от финансови размери на управление на склад разрешени елементи

Счетоводство на разходите

3178134

Преизчисляване КИ нива не коригира за материали в определени ситуации Production\Batch ред причинява проблеми планиране Explosion нива

Счетоводство на разходите

3018868

Дублиране на CRM акаунти в AX

Експортиране рамка за импортиране на данни

3179656

JP LOC - брой цифри след десетичния процент отстъпка за дълготрайни материални активи - отстъпка процент обикновено се изчислява 3 цифри след десетичния знак

Дълготрайни материални активи

3194218

JP-амортизация в текущата план не се показва, въпреки че амортизация се публикуват в периода

Дълготрайни материални активи

3179406

Дълготраен актив отчети показват придобиване погрешно година

Дълготрайни материални активи

3178312

Период кодове са неправилни данък декларация

Дълготрайни материални активи

3176325

Може да приложите първоначалната заявка, защото няма форма главни данни източник таблицата съвпада таблицата заявка главни данни източник. Когато се опитате да отворите бюджет план за работен поток в работните елементи присвоени

Дълготрайни материални активи

3189227

Изглед на случай от колекция

Дълготрайни материални активи

3090494

Грешен амортизационните разходи са създадени във формуляра "AssetDepBookProfile"

Дълготрайни материални активи

3174262

"Финансов период не е отворен в фискален финансов календар" предупреждение при прехвърляне на определени активи бюджет транзакции в период на задържане

Дълготрайни материални активи

3183644

Финансови аналитичности не се показват при транзакция е прехвърляне на активи

Дълготрайни материални активи

3141936

Публикуване придобиване корекция не създава амортизация корекции ако използвате "създаване на корекции" по време на база корекции опция в дълготрайни материални активи и произтичащи стойност модели

Дълготрайни материални активи

3175258

Дълготраен актив състояние не е актуализиран правилно след публикуване или заден придобиване на транзакция

Дълготрайни материални активи

3163157

Проверка на код не причина от дълготраен актив разполага с предложение отпадъци и нула

Дълготрайни материални активи

3177486

AssetPostDisposal пропуска операции публикуване слой

Дълготрайни материални активи

3180147

Ние не може да изпълни бюджет амортизация предложение ако "дата" се в затворена или за период на задържане

Дълготрайни материални активи

3185774

Ваучер транзакция не е актуализиран правилно за повторна класификация на дълготрайни материални активи (дълготрайни материални активи записи, създадени от консолидирана по фактура)

Дълготрайни материални активи

3199982

Амортизация включва парични отстъпка

Дълготрайни материални активи

3170336

Дублиране на дистрибуция счетоводна неправилно публикувани на ваучер от доставчика фактура свързан проект, както и дълготраен актив

Дълготрайни материални активи

3146669

Формат на отрицателни стойности се различава от други полета във баланс справка

Дълготрайни материални активи

3177744

Поддържа автоматично амортизация попадате юридически

Дълготрайни материални активи

3185643

Проблем с NoExists съединение в заявка за AIF документ услуга, която използва операции за търсене и четене

Рамка

3189919

Входящ порт, който съдържа MainAccountBalanceService не може да бъде активиран

Рамка

3176502

Редактиране на каталози в Excel проблем - AX 2012 R3 CU10

Рамка

3173177

Всички редове от продажби изчезват Добавяне на нов ред на така и обновяване на формата, преди номера е избран

Рамка

3177619

SysEmailparameters не спазва дял при изпращане на заявки за параметри на имейл

Рамка

3189288

Изтриване на множество записи от Архив печат причинява грешката "небалансирани X ++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT двойка беше открит."

Рамка

3171445

Параметри и са забранени при изключване фон доставянето на данни

Рамка

3183119

Когато използвате добавката за Excel листове бюджет планиране и изберете проверка редове опция друго съобщение за грешка се появява при сегмент измерение не е валидна срещу не съществува

Рамка

3168536

Използване на reoccurring папката, която е създадена с DMFStagingWriterController за наблюдение на папка за импортиране на данни не работи според очакванията с няколко лица

Рамка

3161168

Обектът HCMPositionDetailEntity не актуализира датата на ValidFrom в таблици HcmPositionDetail, HcmPositionDuration и HcmPositionWorkerAssignment. Също така е не се актуализира полето AvailableForAssignment

Рамка

3163051

При качване на проекта договори с помощта на DIXF, средства ограничение на размера по подразбиране = 0 се се създава

Рамка

3170508

Не можете да импортирате отдел на импортираната да ако отдел размера низ повече от 10 знака

Рамка

3175318

Синхронизиране на MDM премахва юридическо предполага финанси

Рамка

3174642

Се създава допълнителен запис за всяка импортирана ниво

Рамка

3179858

Когато импортирате ревизия дневника с помощта на DIXF, включва количеството се импортира правилно със стойност 0

Рамка

3178444

DIXF хвърли грешка, "метод е наречен с неправилен брой параметри", за обект по избор, създадени чрез съветника за потребителски обект

Рамка

3184101

DMF "отваряне баланс" Обектът неправилно дневник партида от числови поредици при повторното импортиране на допълнителни дневници

Рамка

3181214

Импортиране от Excel файлове в директорията режим няма да успява във формат Excel 2013 (.xlsx) с помощта на DIXF

Рамка

3184454

Когато използвате ODBC връзка на обработката на DIXF група в повтарящо се задание, последващите пакетни задания използват същия ИД на заданието кои резултати

Рамка

3187232

Неправилно се импортират данни за дневника с помощта на DIXF на ревизия на запаси

Рамка

3189803

DIXF води до възникване на финансови аналитичности грешка при импортиране на междуфирмени доставчика фактура дневник

Рамка

3197305

DMFinventItemBarcode обект създава номер с "\" като преди всеки специален символ

Рамка

3202181

[DIXF] При импортиране на множество обекти, обработка на предупреждения от обектите се скриват освен ако е проблем в последния обект в групата обработка

Рамка

3183672

Неуспешно синхронизиране на данни с MDM DMFRetailMixAndMatchEntity

Рамка

3182844

Текстът граница за управление на знаци не се показва в браузъра в EP

Рамка

3169668

Счетоводство източник explorer показва storno стойности

Рамка

3185821

Заключване на актуализация ACCOUNTINGEVENT от Classes\SubledgerJournalTransferCommand\executeTransfer

Рамка

3192899

Данък е дублиране на фактура на доставчика, създаден от PO автоматично такси

Рамка

3186205

Имейл прикачени файлове грешка за поръчки за покупки

Рамка

3192625

Няма n: 1 връзки, ако е източник на данни

Рамка

3187712

Не се изтеглят няколко AOS стартиране и заключване поради VSAssemblies или XppIL адресна книга

Рамка

3198412

AOS срив в ax32serv! dbRecbuf::dataset задейства предупреждение за изтрит запис в получените таблица

Рамка

3198255

Регистриране на база данни проследява стойностите по подразбиране за enum полета

Рамка

3174697

Проектант на йерархията не се показва правилно организацията след промяната

Рамка

3201543

Инсталиращата програма извършва въздействие анализ за дълъг период от време (повече от 24 часа)

Рамка

3127012

Промяна компании грешка при заявка в състояние "Чернова" е избрана, ако работен поток с активирането на състояние в целевата компания

Рамка

3159533

Проблем с производителността на работен доклад за проследяване

Рамка

3175285

Вече единица в отхвърляне поток чрез връзка

Рамка

3196006

Разходи елемент поток преминава в непоправима състояние, ако опитвате да припомни един ред след друг е

Рамка

3199682

Поток Ескалиране тече за одобрение на йерархията на работен поток

Рамка

3196746

Изтриване на предупреждение за правило за тип на събитието е ЗАДАДЕНА да остават загубени записи в таблица DatabaseLog

Рамка

3178840

Не можете да архивирате отчети на SSRS SharePoint библиотека с документи

Рамка

3198005

Съвместимост на ръба и хром с AX 2012 R3

Рамка

3189310

Проблем с производителността за откриване и бюджет план редовете чрез работен лист на Excel за бюджетни планове над 50 000 линии

Рамка

3189797

TFS вкарване политика изисква свързани работни елементи не е в сила при проверка в обекти от AX

Рамка

3193982

Поддръжка за печат на отчети HTML5 файлов формат (изисква SQL Server Reporting Services 2016)

Рамка

3190293

Случайни DIXF натоварване неизправности, свързани с много нишки

Рамка

3178827

Продукт получаване обект под DIXF не позволява потребителя да попълните критични данни като номер и количество

Рамка

3175362

Свободен текст фактура обект не е налична в извън средата на поле

Рамка

3199177

Master Data Management (MDM) поддръжка за SQL Server 2016

Рамка

3189982

AU-BAS отчет не показва GST корекция

Счетоводство

3124181

CN LOC - Китай локализация последователност проверка функция проблем

Счетоводство

3144160

CN-LOC защо системата е разделяне CN ваучер след пускането на китайски ваучер последователност проверка

Счетоводство

3164742

CN китайски ваучер последователност проверка не работи според очакваното със същия номерата, присвоени на два различни ваучер

Счетоводство

3196786

CN-дневна книги отваряне и затваряне на суми не са същите

Счетоводство

3173164

Индия/независимост: Нежелани свързани ваучер са създадени за услугата данък възстановяване с доставчика авансови плащания

Счетоводство

3173166

Индия/независимост: TDS не се изважда от клиента плащане при уреждане на клиента фактура от дневник за плащания

Счетоводство

3195121

В неправилно изчисляване на TDS когато две линии се създават в общ дневник или поръчки

Счетоводство

3171118

В LOC - ваучер балансиране грешка, докато изпълнявате акцизни уреждане с KB3105956

Счетоводство

3176819

IN - Cenvat кредит не е публикуване по време на получаване на продукта

Счетоводство

3191348

Трябва да се изчислява TCS парични транзакции надвишаване

Счетоводство

3180085

В-източник е неправилно в RG регистри за прехвърляне на склад поръчка

Счетоводство

3202064

В: Външен доставчик TDS сума се публикуват неправилно

Счетоводство

3167852

TH-общо данък сума произход не съвпада с възстановяване сума на ДДС при обръщане нереализиран ДДС изпълнение след осчетоводяване фактура с нереализиран ДДС с KB3156445

Счетоводство

3158864

Визуализация на Белгия ДДС включва записи за предишни периоди

Счетоводство

3160114

AX2012 - GDPdU/GoBD дисплей методи липсва

Счетоводство

3170266

Белгия/Бел: Разлика между оборотна ведомост и фиксирани активи отчет стойностите

Счетоводство

3170269

Холандия/NLD: "дължината на номер по ДДС е неправилен" предупреждение, когато въведете номер по ДДС в настройката на електронни отдел декларация

Счетоводство

3165903

[Италия] AX2012R2 PA Е-фактура: PrezzoUnitario и PrezzoTotale полета са неправилни, това при фактура с нулева цена

Счетоводство

3174147

Норвегия / нито: EHF повторно изпращане на електронната фактура трябва да съдържа стария адрес, ако адресът е променен след първоначалната фактура

Счетоводство

3172858

Германия/DEU: Данък сумата употреба данък публикации показва неправилна сума в 3 свързани данъчни отчети

Счетоводство

3184878

Traingular търговия с директна доставка фалшиво отчита в Интрастат

Счетоводство

3183985

Фактура за Интрастат се изчислява неправилно изчисляване игнорира UOM реализации

Счетоводство

3187709

AX2012 - GDPdU-GoBD дисплей метод CustAccount липсва

Счетоводство

3194136

AX2012 - GDPdU данни експортиране DE генерира файл е празен

Счетоводство

3193914

[Италия] AX2012 R3 черен списък - BL005/BL008 полета са погрешни

Счетоводство

3196938

[Италия] AX2012 R3 фискални регистрационен отчет показва грешен клиент или доставчик информация с дневник само един номер на ваучер

Счетоводство

3179409

Покупка Белгия регистрационен отчет показва неправилна идентификация тип фактура или кредитна бележка

Счетоводство

3191707

Пореден номер на група не Публикувайте на осчетоводяване дневник специализиран

Счетоводство

3199258

SEPA кредитни трансфер вътрешен плащане с грешка Дания – SWIFT и IBAN трябва да се въведе

Счетоводство

3199902

Обработване на CZ авансови плащания, включително данък води до ваучер дисбаланс грешка

Счетоводство

3184030

Сетълмент възстановяване е предоставена с неправилен размер финансови

Счетоводство

3192551

[EST] Интрастат не се експортират правилно в CSV/XLS поради специални знаци в името на Comodity

Счетоводство

3196543

LV - Интрастат файл не се генерират в CSV

Счетоводство

3172465

Литва/LTU: Неправилно страна код на Интрастат

Счетоводство

3176547

InterchangeagreementId възел липсва в Интрастат XML файл за Литва

Счетоводство

3178394

Неправилна връзка между банков отчет и клиент (доставчик)

Счетоводство

3177492

PL SAF доклад - липсват задължителни етикети, когато няма данни

Счетоводство

3191129

Полша: SAF - с банково извлечение завършва с неочаквана грешка - System.InvalidCastException

Счетоводство

3191149

Полша SAF: няколко издава SAF ДДС продажби и покупки на отчет

Счетоводство

3201683

Полша: SAF ДДС продажби и покупки доклад отчита покупки

Счетоводство

3199510

Полша: SAF отчети не се показват правилно данъчен орган ИД

Счетоводство

3197689

Поръчки за продажби на вътрешните са включени в отчета поради различни

Счетоводство

3197689

Поръчки за продажби на вътрешните са включени в отчета поради различни

Счетоводство

3191819

[Франция] Интрастат доставка отдел (окръг) не се отчитат

Счетоводство

3184604

Немски данък плащане отчет показва неправилни суми поради неправилни знаци в 189 193

Счетоводство

3184028

ИНДЕКС на AX 2012 R2 GDPdU/GoBD. XML грешен

Счетоводство

3202254

Норвегия: EHF проект закръгляване предизвиква грешка

Счетоводство

3143273

Русия/Русия: Удвоени разпределение с правило в основния

Счетоводство

3143864

Русия/Русия: Липсва corr.account в дневник

Счетоводство

3170267

Руски локализация: Оборот баланс отчет главна книга Inquire отчета генерира грешка в защитата и също не показва никакви данни.

Счетоводство

3195675

GL оборот отчет за грешка за данъчни агент фабрика

Счетоводство

3193619

ДДС авансови плащания транзакции за външен данъчен

Счетоводство

3178980

Конфигуратор експортиране програма "не спазва допълнителен филтър (например: филтър) при експортирането AX

Счетоводство

3171080

Бразилия/СУТИЕН: GIA файла изнесени с неправилен сортиране за определен тип запис за един месец, съдържащи фактури от различни държави

Счетоводство

3174307

Бразилия/СУТИЕН: Проблем с производителността "Генерира СПЕД ECD" процес

Счетоводство

3175309

Бразилия/СУТИЕН: Неправилен размер за ICMS ST данък доклад за оценка при промяна на адреса на клиента

Счетоводство

3182382

"Да буфер съдържанието на XML размер надвишава буфер квота." грешка при изпълнение на "Оборотна ведомост Резюме" отчет за структура на голям акаунт (например +2075 акаунти)

Счетоводство

3193935

ЕБ: СПЕД фискални файл (запис линия 0200) неправилно експортиране NCM информация, когато въведете продуктовия = 07 (употреба и консумация)

Счетоводство

3195023

Липсва елемент "FCP всеки елемент/състояние" обща книга/инсталиране/данък продажби

Счетоводство

3193483

Отчет за DANFE NF-e: и XML файл с "общо елемент размер" и "обща фактура" разлика за превод с елементи, съдържащи десетична суми

Счетоводство

3189671

AX 2012 R3 CU10 - AX увисва при осчетоводяване междуфирмени и директна доставка (Швейцария и Германия междуфирмени)

Счетоводство

3163550

Имейл изпратени от контекста на услугата Ако настройките за печат зададени имейл за оригинал и копие

Счетоводство

3184818

: "Плащане графици намерени на един или повече доставчици фактури" грешка при отваряне на формуляр "Изплащане" преди фактуриране няколко поръчки за покупки

Счетоводство

3144317

Получаване на ваучер номера ни ред при изключение възниква и възстановява състоянието tts транс при записване на дневника.

Счетоводство

3168179

Интервал за второ полугодие не работи правилно след инсталиране на KB3106159 при първата част работи според очакванията

Счетоводство

3174362

"Стойност е спряно" предупреждение при въвеждане дневник междуфирмени плащане дори финансови измерение не е спряно

Счетоводство

3182210

Счетоводство потребители, които имат достъп до само някои юридически да промените периода състояние за юридически лица, които нямат достъп до

Счетоводство

3175594

Начисляване не сметка поради закръгляване проблем

Счетоводство

3181347

Публикации от междуфирмените транзакции GL ще грешка при публикуване, тъй като те използват принудително размер и не баланс поради разликата в обменен курс

Счетоводство

3185561

След инсталирането на KB3135076 след Post предварително записи дублиращи се създава ред на оборотна ведомост

Счетоводство

3185558

Интервал за второ полугодие не работи правилно след инсталиране на KB3106159 при първата част работи според очакванията

Счетоводство

3192935

Може да се разреши книга транзакции, публикувани в различни слоеве

Счетоводство

3192128

Разпределение на дневник ваучер балансирана общо дебит и общо кредит не баланс

Счетоводство

3194057

Промяна на датата на ваучер не актуализира курса на другите редове

Счетоводство

3199750

Осчетоводяване на дневници пакетен края избор не може да избере нови издания, когато един дневник грешки,

Счетоводство

3185562

Неправилно enum, използвани в клас LedgerAllocationProcessRequest, getLedgerAmounts метод. В момента използвате OperationTax като трябва да бъде CurrentOperationTax

Счетоводство

3184986

Неправилни размери на ваучер при изпълнение на разпределения за междуфирмен дневник

Счетоводство

3189549

Начисляване в друга валута и публикувани с нулева сума във валута за фирмата и погрешно изчислени суми

Счетоводство

3161899

Не е обратна транзакция количество

Счетоводство

3200392

Книга за сметка псевдоним не работи правилно, когато за потребителски групи

Счетоводство

3195358

Отчет за дневник показва грешен отговорник за одобрението, ако две отделни лица въведете и одобри дневник

Счетоводство

3199935

Книга за сметка отчет показва показва всички акаунти вместо избрани след прилагане на филтри

Счетоводство

3202167

Оборотна ведомост страница със списък не се филтрира публикувани журнал правилно

Счетоводство

3175730

При изпълнение на данък продажби плащане грешка "Номер на акаунт за транзакция тип данък не съществува"

Счетоводство

3179046

Ваучер транзакции данък продажби запитване връща ваучер дефиниция данък продажби

Счетоводство

3069067

Данък продажби транзакции – подробна справка показва дублирани данни

Счетоводство

3175451

Италиански данък плащане отчет се връща неправилна закръглена сума в основата на данък продажби

Счетоводство

3171183

Спецификация на данък продажби книга транзакция от и декларация размери отчети се показват неправилно данъци

Счетоводство

3172110

Канада / може: покупка поръчка потвърждение отчет се отпечатва данък продажби на него при настройка за печат данък продажби

Счетоводство

3179047

Отчет за равнение на данък продажби показва несъответствие, която не съществува, когато публикувате PO фактура с данък и стойност е настройка за "Процент освободено от данък продажби" на данък продажби код

Счетоводство

3202469

Данъчни освободено текст се отрязва на фактура

Счетоводство

3203096

Данък продажби плащане отчет включва информация показва странни стойности, когато данъчните cod SalesTaxPayment стойността е 0 или отрицателно

Счетоводство

3196513

Данък продажби не изчисление на фактура дневник когато суми включват данък е маркирано и празна данък линия преди линия данък продажби

Счетоводство

3183357

Поддържа възможността за въвеждане на счетоводна дата за запис на анулиране на неизползвани общ бюджет

Счетоводство

3176503

Не можете да използвате канал на дребно в структурата взаимоотношения.

Счетоводство

3186280

Проблем с производителността с френски ведомост

Счетоводство

3175260

Отстъпка парични плащания за придобиване на дълготраен актив не са включени в отчета "данък продажби спецификация книга транзакция от" - KB3083133 решава проблема

Счетоводство

3185581

Фиксирана и балансирана размери на година край затвори транзакция

Счетоводство

3185529

Нова функция - данък равнение визуализация на данни

Счетоводство

3151530

"Стойността"Тест работник"в полето продажби управление не се намира в свързаната таблица работник" грешка при опит да изберете потребител от търсене или въведете ръчно

Човешки ресурси

3178849

Не може да въведете разходите ред, когато името на категорията е двойно място в текста

Човешки ресурси

3153940

Отчет на разходите публикуване дата на публикуване параметър

Човешки ресурси

3173467

"Не може да създаде запис в номера на кредитната карта" грешка след изтриването на работещ с кредитна карта компания и след създаването на нова

Човешки ресурси

3187409

Състоянието на разходите е линия е преглед, когато имате линия списъчни и автоматична post разходи линия поток настройка

Човешки ресурси

3187408

Доставчик на транзакции от пътуване разходи създава много доставчик баланс транзакции като дати за отчет на разходите за пътуване

Човешки ресурси

3186915

GST (данък) не се актуализират според очакванията в линия за отчет на разходите, която е подробно

Човешки ресурси

3192053

GST (данък) не се актуализират според очакванията в отчет на разходите линия, която е подробно с различни категории/проект в itemization

Човешки ресурси

3199030

Въведете номера на дейност. Изискват дейност номер за разходи транзакция е отбелязан в проекта. съобщение за грешка, когато създавате списъчни разходи линии за множество проекти

Човешки ресурси

3173387

За прекратени работник се показва грешно име

Човешки ресурси

3197377

HR куб достъп в Excel причинява производителността и проблеми в паметта

Човешки ресурси

3137912

Работник тип не може да бъде променен на работник

Човешки ресурси

3183376

HCMEmploymentHistory формуляр е разделяне на неправилно място във формуляра, водещи до лоши потребителски опит

Човешки ресурси

3139431

Обезщетение и предимства не е изтекъл с прекратяването на работния

Човешки ресурси

3172854

"Не може да създаде запис в счетоводната дистрибуция (ProjectAccountingDistribution)" грешка при генериране на отчет за заплати след използване на процеса на възстановяване за проверка на заплати

Човешки ресурси

3180072

401k полза записване не е приспадане за служител, който има над ограничението за жизнен цикъл на работа

Човешки ресурси

3195666

Пояс приходи показва дублирани дейност заплащане извлечение

Човешки ресурси

3192575

[BACKPORT от AX7] Grossup приходи, върната от ядрото на данъчната включва полза удръжки

Човешки ресурси

3190257

Данъчни линии не се появяват данък транзакция история подробно като нулева заплата или такса, дори когато нула е правилното изчисляване

Човешки ресурси

3202938

Липсват допълнителни данъчни тема заплатите медицински 941 доклад

Човешки ресурси

3179108

Поради дата на сигнала не се генерира нов наемен работник

Човешки ресурси

3200916

Краен срок предупрежденията не работят за изпитателен период крайна дата работник записи

Човешки ресурси

3174426

Промени в схемата за електронно подаване на аса в AX 2012 R3

Човешки ресурси

3173610

"Не можете да промените тази опция, тъй като е свързан с един или повече планове" предупреждение, когато се опитвате да изберете "Разреши зависими покритие" без крайна полза и настройката отново

Човешки ресурси

3187561

Данъчни линии не се появяват данък транзакция история подробно като нулева заплата или такса, дори когато нула е правилното изчисляване

Човешки ресурси

3191720

Склад профил не се показва в отчета за физически запаси от склада измерение

Материални запаси и управление на склад

3171472

Бразилия/СУТИЕН: Системата неправилно актуализира полето Цена с цената и изчислена данък да

Материални запаси и управление на склад

3175413

От измерение не е зададено автоматично по време на прехвърляне на поръчка след прилагане на KB3161035 и KB3163096

Материални запаси и управление на склад

3177490

ПРЕВОД - неправилно GL транзакциите за получаване когато данъци FiscalValue = 3 (други - без cr/db)

Материални запаси и управление на склад

3197517

FiscalEstablishment измерение не е автоматично попълнено за превод, когато потребителят добавя нов елемент, като щракнете върху бутона "Добавяне на продукти"

Материални запаси и управление на склад

3182267

NF-e: "дата на документа" поле при обработката на връщане на превод (поръчка тип = връщане на трета страна)

Материални запаси и управление на склад

3187062

Обърната движение дневник маркиране дава проследяване на стека грешка: препълване вътрешно изпълнение стек

Материални запаси и управление на склад

3179672

Складиране и прехвърляне на работа транзакциите се счита проблеми при ценова разлика между получаването на разходите и фактуриране на разходите е пропорционално бъдат отчитани като разход за елемент, чиято себестойност модел е подвижна средна стойност.

Материални запаси и управление на склад

3175163

Catch тегло чрез междуфирмени резултат в раздели транзакции при продукти получени с количество по тогава номинални количество

Материални запаси и управление на склад

3159395

ReservedOrdered и ReservedPhysical резервиране може да повреди данните в случай на поръчка на карантина

Материални запаси и управление на склад

3179669

Когато същата партида се използва за различни елементи, грешен папка брой записи се актуализират, когато функцията нулиране партида разпределение код от формуляра за папки.

Материални запаси и управление на склад

3176839

InventDimUniquenessEnabling е returnin грешка "InventStatusId поле е част от индекса на DimIdx така не трябва да бъде посочена в hashKey метода" при конфигурация за управление на склад и транспортиране.

Материални запаси и управление на склад

3172768

Етикет преброяване дневник с нула линии параметър маркирани създава невалиден преброяване дневник

Материални запаси и управление на склад

3182913

Елемент за проследяване на партида контролирани елементи дава грешна информация и други папки се показва

Материални запаси и управление на склад

3184861

Когато post фактура за така с BOMItem, има хвърли грешка с "очаквано е str, но възникна е int64."

Материални запаси и управление на склад

3180324

Изберете актуализацията проверява партида разпределение кодове за текущата, както и първата партида използва да изпълни така количество

Материални запаси и управление на склад

3183584

Не можете да видите подробности за ревизия журнал в склад елемент

Материални запаси и управление на склад

3190415

Издание поръчка избор изпълнението на заявката е бавно

Материални запаси и управление на склад

3198611

"Физически запаси от склада измерение" не се показват всички елементи, ако те са избрани на няколко реда в заявката

Материални запаси и управление на склад

3193625

Регистрация по-малко от номинални CW чрез междуфирмени

Материални запаси и управление на склад

3191666

проблем с без предупреждение при смяна на партида който е не достатъчно наличност

Материални запаси и управление на склад

3201103

Ревизия функцията за копиране на елемент

Материални запаси и управление на склад

3170191

"Не може да създаде запис в промени на ръка" грешка при проверка на качеството на поръчката

Материални запаси и управление на склад

3171107

Разпределение код неправилно актуализират при изтриване на поръчка на качеството

Материални запаси и управление на склад

3197139

Закупуване на проект WHS асоциация за качество

Материални запаси и управление на склад

3195596

Не може да приключи или обратно карантина поръчки: съобщение за грешка "недостатъчно транзакции с изписани състояние.

Материални запаси и управление на склад

3184279

При използване на актуализация линия | Регистрация за заснемане на запаси регистрация на RMA за партида контролирани елементи, се създава само една поръчка "Правя скъп" карантина

Материални запаси и управление на склад

3177157

След прилагането на актуалната корекция KB3153147 система предизвиква грешка в RAF

Материални запаси и управление на склад

3073177

Версия на склад е неуспешно поради системата преминава в неактивен цикъл при определянето на смесване логика страници за контейнеризация

Материални запаси и управление на склад

3174536

Прекратяване на оставащото количество за кратко изписване така линия изтрива натоварване и доставка

Материални запаси и управление на склад

3190406

Когато настройка като спиране има е проблем при смесена измерение номер все още ще пита за по-долу размери на място, по този начин не ви позволяват да продължите с изписване

Материални запаси и управление на склад

3199842

Назад за работното списък ще ви отведе до главното меню

Материални запаси и управление на склад

3177231

Само потребители с права на администратор могат да създават зарежда от предложените натоварвания формуляра натоварване Building работната маса

Материални запаси и управление на склад

3188258

Доставка на възстановяване, ако промените режима на трансфер на поръчки за продажби (или за покупка)

Материални запаси и управление на склад

3188828

Драйвер за вкарване на клиента на богатите не актуализира полето "Доставка carrier" на натоварването

Материални запаси и управление на склад

3196519

Потребителски генерирани данни не се показват на спедиция сметка след потвърждава изходящо експедиране от TMS натоварване, ако вашият език е ES-MX маршрут

Материални запаси и управление на склад

3188568

Процент база - не е възможно да въведете стойност със запетая като десетичен разделител

Материални запаси и управление на склад

3198837

Основна форма размер записва данните, въпреки че се появи грешка infolog

Материални запаси и управление на склад

3176183

Потребител група продажби изписване губи групиране запис, ако кратко изписване се извършва

Материални запаси и управление на склад

3170252

Складови записи на ръка почистване е много бавно при изпълнение на елементи, които позволяват отрицателни запаси

Материални запаси и управление на склад

3171577

Склад за мобилни има проблеми с формат на дата, когато станция език не съответства на езика на системата

Материални запаси и управление на склад

3172601

"Количество, за да изберете елемент, много е достатъчно за освобождаване на товара" грешка при освобождаване на склад след инсталиране на актуалната корекция KB3064791

Материални запаси и управление на склад

3173869

Работа одитни шаблон е неуспешно, когато има две места снемане на данни в последователност

Материални запаси и управление на склад

3173873

Проверка за съгласуваност на запаси измерение нарушава актуализиране на записи в таблицата PurchLineHistory

Материални запаси и управление на склад

3175437

Управление на склад, доставка списък за изписване не сортиране по вид код

Материални запаси и управление на склад

3177943

"Сериен номер не е валиден" грешка при проследяване на ниво група не е зададено контрол сериен номер

Материални запаси и управление на склад

3175510

CU11 Известен проблем - разреши много нишки при изпълнение на вълната позволява няколко периоди се в същия склад и една вълна се разпределение

Материални запаси и управление на склад

3182660

Добави възможността да покажете елемент/описание поле в списъка на работа

Материални запаси и управление на склад

3181852

Печат стъпка поръчка работните шаблон не попълните регистрационен със сериен номер

Материални запаси и управление на склад

3179728

Не можете да разчитате на друг елемент в папка, която не позволява смесени елементи

Материални запаси и управление на склад

3184533

Грешка "не може да създаде запис в натоварвания, създадени по време на вълната на обработка (WHSWaveCreatedLoad). Зареди ID: xxx "при обработката на вълна доставка

Материални запаси и управление на склад

3188260

Регистрационен липсват отчет за прехвърляне за преглед

Материални запаси и управление на склад

3197728

Управление на печата състояние (търсене) не работи за съдържанието на контейнера отчет

Материални запаси и управление на склад

3198618

Папки с инвентар се показват под"партида необходима" за склад за управление на разрешени елементи

Материални запаси и управление на склад

3196850

WHSASNITEM таблица полета актуализирани неправилно при изпращане на ASN

Материални запаси и управление на склад

3199410

Проблеми с производителността при зареждане планиране на работната маса при добавяне на нов натоварване или просто отмяна на формуляр

Материални запаси и управление на склад

3200507

WHS движение меню е неуспешно, ако модел група опцията "Изписване изисквания" се проверява

Материални запаси и управление на склад

3200232

Неправилно местоположение продукт потвърждение в клъстер изписване попълва поле за потвърждение на стойност

Материални запаси и управление на склад

3200515

Доставя пратки не бива да добавите нова вълни

Материални запаси и управление на склад

3175727

При използване на управление на промените с параметър "Автоматично създаване на запис за поръчки за покупки" склад за управление, натоварването не е актуализиран правилно, ако се променя по ред количество

Материални запаси и управление на склад

3186221

Добавяне на следващите редове от продажби за зареждане на съществуващ WHS погрешно актуализира натоварването на планирана доставка дата

Материални запаси и управление на склад

3188596

Позволява възможността да добавите към съществуваща натоварване със състояние на "заредени", а след това не може да освободи работа.

Материални запаси и управление на склад

3190003

Повторно освобождаване натоварване актуализиране грешно състояние на зареждане

Материални запаси и управление на склад

3192268

Процент на извършената натоварване редове счита отменени работа

Материални запаси и управление на склад

3193919

Натоварване планиране филтри не показва частично линии

Материални запаси и управление на склад

3199517

Натоварване, планиране на работната маса натоварване редове Преместете нови натоварване връща грешка

Материални запаси и управление на склад

3187398

Възпроизвеждане палет транспорт проблем

Материални запаси и управление на склад

3172673

Дата на изтичане не се изчислява автоматично при използване на "Корекция" на мобилното устройство

Материални запаси и управление на склад

3179722

WMS-циклично преброяване праг изписване цикъл

Материални запаси и управление на склад

3172223

"Местоположение за получаване по подразбиране не е зададена за склад" грешка при освобождаване на склада за превод

Материални запаси и управление на склад

3175195

Системата позволява да изтриете поръчка дори има отворен работа

Материални запаси и управление на склад

3171743

CU11 Известни Isssue - неправилно цена в ангажиран разходи форма след разделяне на производството orderSelecting използвате разположените по целия LP Директива на друго място, но не позволява повторно полетата в реда

Материални запаси и управление на склад

3181321

Не може да изберете сериен контролирани елементи при работа в палет

Материални запаси и управление на склад

3186007

Регистрационни вече съществува в друго местоположение

Материални запаси и управление на склад

3191094

Целеви LP възстановяване при кратко изписване след пропускане

Материални запаси и управление на склад

3193873

Материални запаси UOM десетичната точност игнорирани от WHS мобилни устройства запаси движение функционалност оставя в сценарий, който ви позволява да функцията промяна запаси състояние

Материални запаси и управление на склад

3193863

RF кратко изписване невъзможно когато 0 в местоположение на запаси

Материални запаси и управление на склад

3200513

Неявяване количество продукция не е наличен на мобилно устройство при RAF поръчка

Материални запаси и управление на склад

3201094

Местоположение запитване мобилно устройство меню елемент показва списък качват чрез кредитна бележка

Материални запаси и управление на склад

3084549

Консолидиран доставки не вижда под първоначалната поръчка "Дет" след ръчно консолидиране 2 пратки в 1 доставки

Материални запаси и управление на склад

3189994

Справка "Опаковане списък" показва неправилно изчислена пакетирани количество и тегло

Материални запаси и управление на склад

3186722

Междуфирмените под ръка физически резервиране несъответстващ стандарт ръка формуляр, базиран на необходима йерархия конфигурация

Материални запаси и управление на склад

3187060

Грешка, ако сериен контрол елемент е опцията "доставчик партида: закупуване на регистрация" активиран

Материални запаси и управление на склад

3188015

Всички пратки - страница със списък филтър

Материални запаси и управление на склад

3195619

Лошо "Състояние на издаване" при отмяна на поръчка за продажба

Материални запаси и управление на склад

3174579

С помощта на работа одитни шаблон за продажба на мобилно устройство в менюто не задава доставката до "Изпратени" при продажбите избор работа, ако имате повече от едно експедиране на вълната

Материални запаси и управление на склад

3182909

Производство вълна състояние не актуализира правилно

Материални запаси и управление на склад

3199542

Контейнер ИД "е генериран от автоматично затваряне на продажбите избор работа не се състояние"Затворена"

Материални запаси и управление на склад

3172761

Не можете да отмените WHS работи за няколко SKU

Материални запаси и управление на склад

3170939

Системата групирани работа попълва автоматично поставя стъпка, когато има само един предлага работа

Материални запаси и управление на склад

3171775

"Количеството не може да бъде отрицателна" грешка при опит да прекратите работа за изписване материал с кръг до единица

Материални запаси и управление на склад

3175220

Системата позволява да се получи неоторизирана покупка с помощта на мобилно устройство

Материални запаси и управление на склад

3175809

проблем с цикъл от работа списък

Материални запаси и управление на склад

3177863

Съобщение за Идентификатор на склад ненужно използва числови поредици стойности при използване на автоматично освобождаване на поръчки за продажби

Материални запаси и управление на склад

3176778

Потребителите имат възможност да въвеждате отрицателни количества, когато прекратят работа редове. Това води до натоварването линии с повече количество не е на ред.

Материални запаси и управление на склад

3176998

Опаковъчна единица последователност и части

Материални запаси и управление на склад

3176952

Не можете да използвате намаляване качват количество товар при обработката на WHS при използване на стандартно остойностяване на разходите

Материални запаси и управление на склад

3182401

Местоположение въвеждане два пъти с количество проверка & елемент

Материални запаси и управление на склад

3181586

Работа, свързани с попълването на липсващ ИД и сортиране код на зона

Материални запаси и управление на склад

3188844

Намерете опаковка количество не работи по продажби работа

Материални запаси и управление на склад

3184537

Цикъл брой работа приключи с отворени редове

Материални запаси и управление на склад

3186732

Грешна цел LP използвани при пропускане на първия ред на работа

Материални запаси и управление на склад

3187595

Попълване на заявка за продукта вариант

Материални запаси и управление на склад

3189723

Освобождаване на продажба ред без склад води до натоварване/ред, които не могат да бъдат обработени

Материални запаси и управление на склад

3196207

Не може да завърши работата материал изписване: "Има твърде много сериен ИД вече показани да обработи тази работа."

Материални запаси и управление на склад

3191116

Кратко изписване пропуснатите работа линии позволява на потребителя да изчистите целеви регистрационен номер в списъка на заглавка на работа.

Материални запаси и управление на склад

3196238

Движение с шаблон игнорира резервиране

Материални запаси и управление на склад

3197701

Неправилно поставени място при използване на "Мулти-SKU" в местоположението Директива конфигурация за поръчки за продажби

Материални запаси и управление на склад

3194868

Физически ниво група задачи стартирана продукт подробно ниво не попълване Volume\Weight информация за WHS доставка по време на пускане в склад в сценарии за преобразуване на UOM

Материални запаси и управление на склад

3199047

Частично запазени плащанията могат да бъдат разпространявани чрез издаването на склад форма

Материални запаси и управление на склад

3195203

Промяна на състоянието на движение с шаблон на запаси

Материални запаси и управление на склад

3199110

Местоположение въвеждане два пъти с количество проверка & елемент

Материални запаси и управление на склад

3200142

Коригиране на данни да активирате възможността да завърши работата, която ще доведе в потвърждение на доставки и плащанията могат да бъдат изпратени/получени

Материални запаси и управление на склад

3197775

Не може да се намали качват количество натоварване контролирани място регистрационен номер

Материални запаси и управление на склад

3199124

Броене дневници Публикувано от одобрени WHS циклично преброяване работа показва неправилно работник

Материални запаси и управление на склад

3182878

IN_CDCR_Excise мито за прехвърляне на стоки от акцизните място - без акцизни място.

Материални запаси и управление на склад

3184505

Потребителите трябва да можете да създадете правила, които пропуснете работа места за складиране на готова продукция и материали изписване, въз основа на конкретно местоположение и продукти

Материални запаси и управление на склад

3198659

Квадратчето "Показвай запаси състояние" трябва да се добавят към "настройка в", "Настройка на" и "Движение" работи създаване на меню

Материални запаси и управление на склад

3198317

Потребителят иска да отмените работата от RF пистолет

Материални запаси и управление на склад

3192548

Това е възможно ръчно да преместите запаси след създаването на работа

Материални запаси и управление на склад

3190562

Обединяване на два регистрационни, които са свързани с работата на етап и имат прости WHS елементи

Материални запаси и управление на склад

3194794

Трябва да премахнете работа свързани записи от inventtrans

Материални запаси и управление на склад

3185433

Форма на разположение, трябва да има физическа на точните размери обобщение

Материални запаси и управление на склад

3196872

Изберете пакет, който е по-малко от пълен работен количество предизвиква изписване работа засядат: "количеството не е валидна". Потребителят трябва да може да изберете различен UoM

Материални запаси и управление на склад

3173151

Трябва да създадете изключения за работа с LP получаване

Материални запаси и управление на склад

3154682

Стека проследяване съобщение за грешка, представени при отваряне на формуляр за преглед на доставка

Основно планиране

3197191

Поръчки за производство не се показват във формуляра за доставка график след промяна на филтър

Основно планиране

3201664

Продукт връзка се губи от планирана производствена поръчка при изпълнение на планиране

Основно планиране

3176866

Търсенето прогнози параметър минимална серия стойност не попълните правилно при транзакция продажби история съществува елемент

Основно планиране

3187982

Прогноза не може да се регистрира

Основно планиране

3198940

Прогноза без клиент на търсенето не се консумира от предоставените поръчки за продажби

Основно планиране

3165099

Получаване граница от първоначалната компанията се игнорира по време на междуфирмени образец планиране при генериране на междуфирмени търсене във фирма доставчик

Основно планиране

3166595

Експлодиращ Kanban продукти с фантоми

Основно планиране

3175187

Капацитет графика проблем показва данните в азбучен ред вместо хронологичния ред

Основно планиране

3190950

Един ден на границата получаване липсва ако ред забавяне 1 ден

Основно планиране

3176997

Празен исканата дата и бъдещи дати в планирани поръчки на много нива структура на КИ

Основно планиране

3179014

Не може да промени "от склад" за планирани превод

Основно планиране

3190002

Работи в безкраен цикъл, защото reqCalcTasksBundle записи за генериране на бъдещи съобщения не се актуализират до processingstate правя скъп поради блокиране на ReqProcessList таблица

Основно планиране

3170646

Изчислено количество потребление ни погрешно при поръчка идва от планирана поръчка

Основно планиране

3179049

Главен график изчислява неправилно бъдеще дата, когато производствени поръчки са одобрени в миналото

Основно планиране

3191423

Потребителят е в състояние да промените състоянието на планирана цел, която е пряко

Основно планиране

3195444

Поръчки за доставка на фиксиран неправилно са включени в консолидирания пакетно поръчки.

Основно планиране

3150599

"Не може да създаде запис във временна подреждане буфер (PMFSeqTmpBuffer)" грешка при това подреждане поколение след главен график

Основно планиране

3181050

Указаният гласове не е валиден при изпълнение на главен график в папка

Основно планиране

3196211

Грешка на недостатъчен капацитет е намерена при изпълнение на главен график с ограничен свойство

Основно планиране

3186723

Грешка "поръчка *** не може да бъде планирана. Има недостатъчен капацитет"при планиране на поръчката про

Основно планиране

3183587

Сляпо цикъл от "дисплей работа списък меню" може да предизвика грешката "Стойност"ItemId"не е намерен на картата."

Основно планиране

3192966

Производителността КИ ниво изчисляване, причинява забавяне при планиране и стягане

Основно планиране

3190607

Склад е обвързването склад за себе си, причинява други видове търсене забавяне

Основно планиране

3178979

Гарантира, че планираните поръчки не са създадени преди образец планирането дата

Основно планиране

3174511

Проблем поле не работи за контрол на CTP доставка дата когато елемент е на разположение

Основно планиране

3200229

Промяна на датата на доставка на планираната поръчка за покупка не влияе по ред след стягане

Основно планиране

3176261

Разрешаване на компоненти на града и района са маркирани като разгъване, но все още не се показват според очакванията

Администриране на организацията

3177049

Декларация за проект не взема вноски от отчета заплащане като WIP разходи

Заплати

3182097

Бруто на не изчислява правилно FICA и медицински при GTL заплата код в основния заплати се изпълнява

Заплати

3189791

GTL заплати вече не се изчислява правилно след прилагане на KB3187561

Заплати

3159452

Основно планиране не правилно изчисление транспорт дни за междуфирмени изисквания ако има няколко Междуфирмени връзки с доставчици, които имат една и съща страна ИД

Поръчки и източници

3177305

Договора за покупка на формуляра допълнителна информация за търсене не отговаря на правилния заявка за оферта

Поръчки и източници

3189476

Неадминистративни AX потребители не са в състояние да видите правилната информация/състояние на сравнение формуляр за поръчки версии

Поръчки и източници

3097478

Междуфирмена поръчка кредитна бележка е неправилна стойност

Поръчки и източници

3147524

Използване на полето затвори на междуфирмена поръчка опаковане грешка не актуализира доставка останалите количества редовете на свързаните покупка поръчка

Поръчки и източници

3159445

Un-registering междуфирмени RMA не върнете оригиналния RMA ReturnStatus създаден, което не позволява Вътрешногрупови веригата да бъдат отменени

Поръчки и източници

3166638

То грешка при КИ компонент от междуфирмени доставчик и използване на конвертиране на поръчки за производство

Поръчки и източници

3177056

Потвърждавам доставка дата на IC така се изтрива

Поръчки и източници

3185091

DIXF: Ред за продажби обект създава загубени междуфирмени PO записи

Поръчки и източници

3188224

Производство на информация от папки не се синхронизират в междуфирмени поръчки

Поръчки и източници

3192255

Ако датата на доставка се променя по реда на междуфирмена поръчка, полето Единична цена неправилно се извършва без установена цена търговско споразумение

Поръчки и източници

3196481

Когато адреса се променя на заглавката на поръчката междуфирмена покупка и тази промяна се репликира в редовете на поръчката, не се актуализира адреса в редовете на междуфирмени поръчки за продажби

Поръчки и източници

3196214

Адресът е неправилен междуфирмена поръчка за продажба ако оригиналния поръчката е създадена от планиране

Поръчки и източници

3198571

Когато променяте склада междуфирмен ред на продажба, Единична цена бъде рестартиран вместо игнорира Единична цена, която е създадена в реда на продажбите по синхронизирането

Поръчки и източници

3200290

Вътрешнофирмени стоки транзитно суми и ". при транзитно транзакции включва по -> така -> PO Междуфирмени поръчки

Поръчки и източници

3181317

Функцията покупка ред да отмените доставка останалата част от формуляра за количество ред предизвиква междуфирмени поръчки, за да се.

Поръчки и източници

3163128

Потребителят не получава полезни грешки при опит да прекратите получаването на продукт за поръчка, която използва управление на промяната и която не е отново потвърди.

Поръчки и източници

3196237

Batch разделяне транзакция получава продукт с WMS елемент

Поръчки и източници

3143843

Не може да прехвърля одобрени покупка заявка до по автоматично

Поръчки и източници

3175169

Прекратяване на ред количество чрез дава остатъка от продажби ред, свързани с директна доставка по премахва справочна информация

Поръчки и източници

3182628

Грешен финансови аналитичности по реда

Поръчки и източници

3184048

Промяна на поръчката във формуляра за получаване на продукта осчетоводяване не repopulate полето за име на доставчик

Поръчки и източници

3122256

Заявеното количество не се намалява, защото няма достатъчно отворени транзакции с подреден състоянието се появява по FEFO артикул и количество на поръчката се редактира

Поръчки и източници

3188841

Повторното избиране на различни PO във формуляра за получаване на продукта осчетоводяване неправилно мнения оригиналния PO, избран

Поръчки и източници

3192193

Автоматични действия условията по поток за поръчки категории

Поръчки и източници

3191396

Неправилно PO състояние след отмяна PO с чакащи фактура

Поръчки и източници

3200818

Информацията за контакт с доставчика контакта като "поща" и "URL" не се копират в заглавката на поръчки

Поръчки и източници

3200819

При преобразуване PR PO, външен елемент номер доставчик на закупен този елемент не се попълва информация по ред

Поръчки и източници

3189995

не може да актуализира покупки след промяна на връзката с договор за покупка

Поръчки и източници

3168321

Достъп до работници от тип договор за продукти в Enterprise Portal

Поръчки и източници

3752343

Заявка за покупка. Молба контейнер за покупка преглед работен поток не връща истинското име

Поръчки и източници

3200551

Таблица от факти не се зареди на инициализиране в Enterprise portal.

Поръчки и източници

3188898

Данък продажби не се се изчислява по заявка за оферта (RFQ) при от заявка за покупка (PR), който е изчисли данък

Поръчки и източници

3201385

Потребителите не са в състояние да промените продуктовия размерите в EP, е забранено продукт ниво поле

Поръчки и източници

3200329

Стойностите на атрибута в поръчки каталог бързо раздела атрибут филтри не се обновяват според избрания атрибути.

Поръчки и източници

3190350

Забранено бутони при навигацията за анулиране RFQ

Поръчки и източници

3176828

RFQ запазва ИД/описанието на външен елемент от предишен доставчик

Поръчки и източници

3179405

Финансови аналитичности доставчик от приети RFQ не се попълва на заявка за покупка

Поръчки и източници

3196307

Артикул описание/име е празно в покупка ред и продукт получаване отчети при конвертиране на оферта за покупка и не използва doCopy

Поръчки и източници

3153366

Доставчик сметка справка показва няколко реда със същия доставчик, когато филтриране

Поръчки и източници

3160912

Погрешно количество изчислена в заявка за покупка, ако покупка споразумение за продукти с друга единица мярка и мин количество използва

Поръчки и източници

3169843

Покупка работния поток не оценка на състояние в областта на данъчната група

Поръчки и източници

3169872

Добавяне елементи формуляра за PRs, създадени в EP неправилно избира първия елемент в списъка да бъдат включени във формуляра за PR

Поръчки и източници

3176804

Заявка за покупка може да се конвертира в поръчка за покупки в улова сценарии

Поръчки и източници

3181579

Закупуване на правилото за предотвратяване на новия адрес на покупка заявки работи в клиента на AX, но не и в Enterprise Portal

Поръчки и източници

3182974

Заявка за покупка преглед от работа списък показва нула, когато влезете в друга фирма

Поръчки и източници

3182066

Добавяне на елементи форма показва неправилно име за заявки на покупка и номер

Поръчки и източници

3181583

"Конвертиране от компютри км не съществува" предупреждение при промяна на единица в заявка за покупка преди одобряването

Поръчки и източници

3200506

Консолидиране на заявки за покупка връща грешка при създаване на поръчката: "заявка за покупка PR-xxxx, ред 1, не се поставя на поръчката защото състоянието му консолидация чака" консолидиране".

Поръчки и източници

3200591

Не можете да търсите покупка споразумения, когато създавате преки доставка поръчки за покупки чрез формата за директна доставка

Поръчки и източници

3179607

Потребителите могат да зададете за одобрен доставчик, когато става чрез добавяне елемент опция на сайта EP за продукти

Поръчки и източници

3164148

Актуализиране на център за разходи за версия на продукт от Excel е неуспешна с грешка, ако съхранение или проследяване на ниво

Управление на информацията за продукта

3185099

AX 2012 R3 CU10 - продукт конструктор компилация разрешения

Управление на информацията за продукта

3175487

Нов номер създава everyime при конфигуриране на ред с еднакви размери

Управление на информацията за продукта

3188031

Не можете да зададете ресурс като себестойност ресурс на продукта конфигурация модел маршрути

Управление на информацията за продукта

3199802

Грешка "стойност не се намира в картата" при конфигуриране на модел, когато кешът е разрешено

Управление на информацията за продукта

3187123

Поле от тип производство на съществуващите издадени продукт не попълване производство поле от тип запис на шаблона, ако транзакции

Управление на информацията за продукта

3193841

Междинна страна поръчки не са създадени правилно при управление на промяната е разрешена

Производствен контрол

3109265

Местоположението не е зададено ниво на запаси

Производствен контрол

3173183

"Дневника не се публикуват и тя се прекратява" грешка, ако преди това сте изпълнили възстановяването на RAF операция

Производствен контрол

3176176

Разрешаване на седлото на пълен поддръжка партида материали FEFO последователно

Производствен контрол

3200510

Счетоводна грешка и допълнителни транзакция, ако потребителят вече е изпълнил възстановяването на операция "Отчет като завърши"

Производствен контрол

3198954

Поръчка за производство е включен в отчета WIP при изпълнение на датата, когато е прекратена

Производствен контрол

3173795

Консолидиран количество не се актуализира при промяна на пакетирани партида ред количество в консолидирания поръчка

Производствен контрол

3174102

Едро поръчки не се показва при стягане и консолидиране от пакетирани елемент

Производствен контрол

3179397

Производствена формула количества са неочаквано при използване на отпадъци, групи и приоритет

Производствен контрол

3184852

При използване на фирма и консолидиране за групово и пакет планирани поръчки, промяна на количеството във формуляра не потвърждава, ако съществува КИ версия за това количество

Производствен контрол

3201095

Когато се опитвате да използвате фирма и консолидиране за планирани поръчки, включващи BULK\PACKED елементи, получената фирма консолидиран пакетно поръчки форма ще сега ви покаже свързани големи поръчки ако сте отворили формуляра чрез пакет планирана поръчка

Производствен контрол

3200457

Когато промяна марката количество на фирма консолидирана пакетно поръчки форма формулата версията не се актуализира въз основа на формула размер поле

Производствен контрол

3182151

Не можете да въведете стартиране количество при стартиране на задания за производство scannin устройство

Производствен контрол

3183639

Грешка при проверка на количеството много ресурси

Производствен контрол

3181075

Функцията резервен номер за поръчки за производство, които използват ресурси групи се посочва местоположението на изхода води до възникване на грешката: връщането се извършва само от тези, посочени в оригиналния документ.

Производствен контрол

3188005

Група ресурси се използва като ресурс изискване и остойностяване ресурс, обаче маршрут карта публикуван от ресурс.

Производствен контрол

3162644

InventTrans/маркиране проблеми след RAF и качеството на ред от поръчка за производство

Производствен контрол

3181576

Щракнете върху бутона още издръжка работа страница причини стека проследяване на грешка

Производствен контрол

3184605

"Не може да изберете запис в дневника таблица производство (ProdJournalTable)" грешка при отваряне на формуляра "Всички" дневници от производствени поръчки, съдържащи над 2,088 записи

Производствен контрол

3189504

На реда транзакции за правя скъп работна заявка

Производствен контрол

3191119

Заданията са дублирани в текущия формуляр операции

Производствен контрол

3053686

Пакетно задание параметри и пакетно задание история проблеми

Производствен контрол

3188560

Формуляр JMGResourceJobs актуализира работа без причина

Производствен контрол

3187357

Регистрация на задание за избор е бавно

Производствен контрол

3131630

Непреки дейности регистрация се създава вместо регистриране на отсъствие, когато разделител е празна във формуляра за одобрение

Производствен контрол

3163641

Неправилно отсъствие изчисление

Производствен контрол

3176599

Деактивирайте миналото работници периодични процес деактивира активно работещите

Производствен контрол

3173611

Работници размери и регистрационен информация не може да се разглежда

Производствен контрол

3185416

Денят не се изчислява одобрява форма, ако е регистриран пауза и KB3165381 се инсталира като първи хронология грешка.

Производствен контрол

3197695

Неправилно отсъствие кода генериран от системата отсъствие

Производствен контрол

3198713

Електронно въвеждане на времеви карти за регистриране на отсъствие

Производствен контрол

3175193

WHS материал изберете спиране местоположение

Производствен контрол

3184029

Работа RAF put далеч не автоматично обработени

Производствен контрол

3186989

RAF местоположение Директива – код на разположение

Производствен контрол

3192520

По избор с консумация неуспешна с грешка финансови аналитичности - "Финансови аналитичности" не е в съответствие със сайта "5". "

Производствен контрол

3148600

Регистър отчет като завърши със сериен номер WHS мобилни устройства меню неправилно създава дублирани сериен номер

Производствен контрол

3201953

Поръчка планиране неправилно по подразбиране местоположението на Resrouce на формула линии са добавени след формула

Производствен контрол

3189153

RAF екран в менюто на мобилно устройство не се зареди след приключване на работата

Производствен контрол

3192554

Получаване на грешка: "този метод трябва да се подава валидно работа ИД" при опит да завърши производствена поръчка putaway от мобилно устройство за поръчка проект.

Производствен контрол

3176176

Разрешаване на седлото на пълен поддръжка партида материали FEFO последователно

Производствен контрол

3196401

Дребно MPOS текст не работи

Управление на проекти и счетоводство

3157157

[Италия] AX2012R2 PA Е-фактура: "Описание" поле празно при проект такса фактура

Управление на проекти и счетоводство

3177852

[Италия] AX2012 R3 Интрастат прехвърля погрешно държава местоназначение от проекта фактура

Управление на проекти и счетоводство

3157943

Бразилия/СУТИЕН: Поръчка за продажба с "изплащане" неправилно генерира съответните разчети с помощта на "фактура" вместо "баланс на клиент"

Управление на проекти и счетоводство

3185588

Не можете да изпратите междуфирмена разходи поради невалидни измерение структура

Управление на проекти и счетоводство

3195740

Неправилна дата на проекта актуализация от периодичен дневник

Управление на проекти и счетоводство

3196342

Не можете да добавите продукти първия проект за поръчки

Управление на проекти и счетоводство

3091089

Коригирани разходи транзакции добавил неправилно в обратна посока във фактурата дневник ваучер

Управление на проекти и счетоводство

3171584

График поток е спряна с няма съобщения за грешки с бюджет на проекта за преглед

Управление на проекти и счетоводство

3172175

"Възникна грешка при актуализиране" грешка при публикуване на проект по проект бюджет редакция

Управление на проекти и счетоводство

3170141

Бюджет на проекта с отрицателни се държи според очакванията

Управление на проекти и счетоводство

3187866

Бюджет стойност не се се консумира при използване на поръчки за продажби на проекти (след публикуване описание на съдържанието и фактуриране на проекта)

Управление на проекти и счетоводство

3183704

Грешка при изпълнение на код: полето с ИД "0" не съществува в таблицата "ProjForecastCost" в разходите прогнози формуляр

Управление на проекти и счетоводство

3181136

Неправилно извършени разходи при частично фактуриране поръчката

Управление на проекти и счетоводство

3175637

Прехвърляне на WBS оценки елемент изисквания игнорира номерацията ако те се използват в няколко реда само първия ред с този номер се прехвърля

Управление на проекти и счетоводство

3180275

Грешен процент на изпълнение на оценка, mehod права за изчисляване

Управление на проекти и счетоводство

3162553

Публикуване на елемент транзакция разделена между два източници на финансиране със закръгляване причини ценообразуването проблеми

Управление на проекти и счетоводство

3165474

Поръчката може да приключи, докато запазване на съществуващите доставчици предстои.

Управление на проекти и счетоводство

3195415

Цената на проекта транзакцията не отговаря "размер", "цена" или "сума на продажби цена" проект транзакции във валута на проект договор с разделени средства правила

Управление на проекти и счетоводство

3187268

Елемент не може да бъде избрана, защото само 0 е/са достъпни от списъка поради невалидна връзка между поръчка за покупка и изискване на елемент

Управление на проекти и счетоводство

3187834

WIP сметки за съгласуване отчет показва размера книга общия под-проекти вместо стойности за всеки ред проект.

Управление на проекти и счетоводство

3175359

Грешен финансови аналитичности на непреки разходи

Управление на проекти и счетоводство

3184147

Непреки разходи и прехвърляне на бюджет регистър записи

Управление на проекти и счетоводство

3187269

KB3184147 не разреши целия сценарий на непреки разходи и прехвърляне на финансов бюджет

Управление на проекти и счетоводство

3201337

Непреки разходи компонент знак е неправилен, когато създавате фактура предложение за кредит бележка в отрицателна график фактура

Управление на проекти и счетоводство

3185686

Междуфирмена сметка отчет натрупат приходи не възниква, ако публикуват линии ниво

Управление на проекти и счетоводство

3162575

Диапазон от дати, не се появява в книга съпоставка - WIP отчет

Управление на проекти и счетоводство

3172818

Книга за равнение-отчет за приходите и разходите за проекта не накратко книга Ако се управлява отваряне на ИД на проекта

Управление на проекти и счетоводство

3141037

Транзакция липсва ваучер след разделяне и prebilling и съчетава срещу действителни данни

Управление на проекти и счетоводство

3198822

Неправилна фактура дневник транзакции, създадени във формуляра "LedgerTransVoucher"

Управление на проекти и счетоводство

3170300

Грешни суми в състоянието на Договора на проект

Управление на проекти и счетоводство

3166403

Поръчка (генериран от проекта) с графика за плащане не генерира правилно количество плащане вноски

Управление на проекти и счетоводство

3178570

Фактура предложение, свързани с Договора за неправилно проект, ако е променен след създаването на абонамент

Управление на проекти и счетоводство

3174807

Няма продажба изчислява данък върху фактура предложението за процента цена

Управление на проекти и счетоводство

3173764

Неправилни или липсващи данък продажби за salex цена и след това WIP нарастване на проекти фактури, създадени от AP фактура дневници

Управление на проекти и счетоводство

3188199

Въпреки че транзакция на акаунт е в състояние на "Напълно фактура", финансови аналитичности за сметка на може да бъде променен, която неправилно определя състоянието на фактура в състояние на "Срещу заплащане"

Управление на проекти и счетоводство

3190313

Ние сме allowe да дават една и съща quatity получени два пъти

Управление на проекти и счетоводство

3190316

Останалите и процент пълния стойности във формуляра за състоянието на Договора се променят

Управление на проекти и счетоводство

3200058

Цена не да се актуализира при промяна на единична цена във фактурата доставчик за покупка по проект

Управление на проекти и счетоводство

3196089

Ние зададете доставчика фактура за nonbill, но отработено е винаги се записват в LinePropertyID в таблицата ProjItemTrans при първоначалната заявка е отработено и искате искате е фактурата действителна публикувани доставчик

Управление на проекти и счетоводство

3189334

Включват опции във формат фактура предложение не работи, ако ние не записвайте преди транзакции

Управление на проекти и счетоводство

3165473

Доставчик на фактури с плащане при платени (PSAPwpInvoiceInquiry) не показва фактури проект Създаване от поръчка за покупка, която е изградена на поръчки за продажби

Управление на проекти и счетоводство

3173451

"Заплащане при платени" запитване показва всички фактури дали доставчика фактура не е "Заплащане при платени" доставчик от настройка

Управление на проекти и счетоводство

3179600

Име на фактура не се променя ProjFundingSourceDetail формуляр когато промените полето във фактурата на нова стойност

Управление на проекти и счетоводство

3184747

Потребителят може да надвишава проект договор средства ограничението при използване на елемент на заявка и потвърждение на това.

Управление на проекти и счетоводство

3195343

Поради транзакция не отразява използвано количество

Управление на проекти и счетоводство

3199186

Цена не е първи актуализиран в project оферта

Управление на проекти и счетоводство

3173455

Задържане на производителя не е Неизправни на доставчика фактура за отрицателно количество

Управление на проекти и счетоводство

3170297

CU11 Известни Isssue - неправилно цена във формуляра за извършени разходи след разделяне на поръчка за производство

Управление на проекти и счетоводство

3179601

Начална дата на задачите не се копират правилно при използване на шаблон за WBS проект.

Управление на проекти и счетоводство

3181558

WBS разходи проследяване показва грешен общи разходи

Управление на проекти и счетоводство

3180859

Структура на разбивка (WBS) дейности могат да бъдат изтрити, когато дейността е междуфирмен график

Управление на проекти и счетоводство

3196734

Ресурс, въведена в MS Project не се актуализира на AX project задача разходите и приходите

Управление на проекти и счетоводство

3181712

Проект етап актуализация проблем с производителността

Управление на проекти и счетоводство

3201455

Единица за продажби на проект заявка не е зададено правилно в Enterprise portal

Управление на проекти и счетоводство

3171038

Аналитичност за сметка вече не е наличен в Excel, след като тя се премества в действителни разходи

Управление на проекти и счетоводство

3171194

Състоянието на елемент изискване в реда за поръчка се доставя вместо фактуриран осчетоводяване описание на съдържанието за-зареден елемент

Управление на проекти и счетоводство

3173454

"Склад измерение сериен номер трябва да се зададе" грешка при осчетоводяване елемент пристигането продукт получаване свързан проект

Управление на проекти и счетоводство

3179599

Актуализиране проект полета на поръчки линия не актуализира съответните счетоводни дистрибуция

Управление на проекти и счетоводство

3181457

Неправилно описание на съдържанието се обработват количество в Q управление

Управление на проекти и счетоводство

3174000

Различни транзакции преди/след прилагането на актуалната корекция KB3148529 за поръчки за производство, свързани с проекти

Управление на проекти и счетоводство

3182435

След коригиране проект елемент транзакции на поръчката транзакции се актуализират неправилно по този начин те са свързани с грешен транзакции

Управление на проекти и счетоводство

3192147

Не може да обработи описание на съдържанието с количество, което идва от Q управление и проекти

Управление на проекти и счетоводство

3191465

Маркиране > unmarking поръчки за поръчки за продажби на проекта не прехвърлите ИД на нов проект

Управление на проекти и счетоводство

3190461

Корекции на изходния материал с нулева себестойност за производство на проект са публикувани проект-стойност акаунт, когато е изпълнено преизчисляване на материални запаси

Управление на проекти и счетоводство

3193798

Заявка за оферта линия на проект не по подразбиране продажбите цена от единица за покупки

Управление на проекти и счетоводство

3181738

Проект PO не взема размери от доставчика или служител

Управление на проекти и счетоводство

3197861

Само потребител с ролята на системен администратор може да видите бутона "Прехвърляне WBS оценки елемент изисквания" във формуляра "Структурата на декомпозирани"

Управление на проекти и счетоводство

3184966

WBS хвърля стека проследяване грешка, когато щракнете върху Разрешаване на редактиране, когато е отворен от друг човек в друга сесия и в различни нива

Управление на проекти и счетоводство

3193869

След като изтриете фактура предложение се изчислява WIP - продажби

Управление на проекти и счетоводство

3201795

Не може да видите публикувани началото баланс дневници за проект от набор нагоре -> началото суми

Управление на проекти и счетоводство

3169962

Неправилно финансови аналитичности или разпространение на график осчетоводяване в случай на множество източници на финансиране

Управление на проекти и счетоводство

3170813

Може да намери Идентификатор на проект при влизане време по график в IC сценарий при задължителна проверка работник/проект е разрешено

Управление на проекти и счетоводство

3171588

Грешен междуфирмени график размери копие от "Предпочитани"

Управление на проекти и счетоводство

3176728

Неправилно финансови аналитичности при промяна на запис в график

Управление на проекти и счетоводство

3180957

Графици, създадени с помощта на услугата на график (график приложение) използва валутата на фирмата, а не валутата на проекта

Управление на проекти и счетоводство

3184390

Междуфирмените график не Публикувайте затворен период ако натрупат приход е отметнато

Управление на проекти и счетоводство

3199185

Автоматично попълване на категория номер по график не работи според очакванията

Управление на проекти и счетоводство

3197317

Не може да влезе някои проекти ИД график линии

Управление на проекти и счетоводство

3190151

Недостатъчно съобщение за отчет на разходите работни потоци, ако преработено проект е в процес

Управление на проекти и счетоводство

3173165

Проект фактура предложение в грешен валута при проверка набор цената като цената по подразбиране

Управление на проекти и счетоводство

3181556

Много бавно отваряне на проект от AX MS проект

Управление на проекти и счетоводство

3191253

Ваучер дисбаланс грешка при отстъпка Offset сметки е зададена на акаунти на фактура и потребителят промени по подразбиране отстъпка на нова стойност

Публичен сектор

3200681

Когато фактура с книга за нарастване и след това потребителят прави преоценка валута ваучер на валута преоценка липсва аналитичност.

Публичен сектор

3200996

Докато се обработва отваряне транзакции прекратяване на предишен година приключи счетоводни транзакции форма предишно работно баланс се премахват от таблицата GeneralJournalEntry

Публичен сектор

3169628

"Транзакции в ваучер не баланс" грешка при осчетоводяване на дневник за плащания

Публичен сектор

3168554

"Покупка заявки общо надвишава баланс на общия необходима" грешка при изпращането на някои PRs, свързани с GBR работен поток

Публичен сектор

3181952

Договор за проекта извършени подробности форма записи грешен запис, когато потвърждава PO препратки GBR

Публичен сектор

3180199

Потребителят е в състояние да запишете и след общ бюджет необходима линия, която е $0

Публичен сектор

3192114

Бюджет контрол подробно историята погрешно общо сметка не се счита за поръчки категория фактури

Публичен сектор

3201956

Кредит фактури срещу общия бюджет резервиране post назад

Публичен сектор

3195036

Не може да редактирате запис в проекта средства граница проследяване (ProjFundingLimitTracking) грешка при премахването на реда от поръчката след инсталиране на KB3181952

Публичен сектор

3200679

Не Публикувайте фактура от PO, която е свързана с френски ангажимент и е до края на годината

Публичен сектор

3182542

ALE номер транзакции се използва повторно, ако ALE се изтрива от формуляра данни вместо страница със списък

Публичен сектор

3189793

Не Публикувайте запис на Разширено отворен период 13 след 12 период на изчакване

Публичен сектор

3193636

Ние се разрешава да въведете GL междуфирмен дневник, който създава извън баланс фонд транзакция, когато използвате фиксиран размер на междуфирмени акаунт

Публичен сектор

3182742

Прикачени файлове към RFQ оферта отговори могат да се видят, преди те се разпечатва от сравнение отговори форма

Публичен сектор

3190244

Бюджет контрол подробно историята отчет не показва стойностите в колоната преди натоварването.

Публичен сектор

3185485

Създаване на съответния бюджет регистър записи да намали извършват предварителен бюджет въз основа на необходима тип или фонд настройка, където е разрешено параметър, за да намалите извършват предварителен бюджет

Публичен сектор

3178935

Магазин ръководител XDS проблем

Източници на дребно

3183921

Премахване на call center ред код не се прилага Единична цена за продажба на поръчката

Източници на дребно

3177206

Неправилен размер е показано в GL, когато поръчката е фактура с основен елемент продажни цени > 1 и цена единица > 1

Източници на дребно

3184415

CDX таблица разпространение: връзка между RetailGroupMemberLine и EcoResProduct не трябва да включва вариант

Източници на дребно

3194072

съобщение за "елементи да изтриете елемент зависими ценова група съществува" грешка при изтриване на елементи

Източници на дребно

3162982

Проблем със системата роли с работник склад и съхранение мениджър

Източници на дребно

3170137

"Стойността не е позволено за ръчно въвеждане" грешка съобщение, ако декларацията е разположен книга сметка за плащане

Източници на дребно

3171547

Сума на разходите не актуализиране за клиента поръчка транзакция на дребно

Източници на дребно

3177494

ReleaseUpdateDB60_retail::updateRetailVendTable скрипт да актуализира стойностите правилно когато идват от AX 2012 RTM AX 2012 R3

Източници на дребно

3178923

Премахване на елемент от йерархия на категориите не премахва елемент от асортимента

Източници на дребно

3177729

Съобщение за грешка, представени, когато изчистите отчет

Източници на дребно

3186997

Неправилно количества е показано в наличните физически при връщане продукти POS

Източници на дребно

3194805

Не можете да добавяте продукти към търговски каталози поради език филтриране

Източници на дребно

3195341

Цената също се променя, когато промените по подразбиране началото сума в профила на функционалност

Източници на дребно

3196725

Добави ревизия журнал с дребно добави продукти функция възстановява съществуващите ревизия дневника

Източници на дребно

3171007

Грешна цена в поръчки за продажби с източник, създадени в центрове за повикване

Източници на дребно

3175303

Цената не се променя при смяна на ценова група в заглавието на поръчка

Източници на дребно

3177525

Търговско споразумение отстъпка не се прилагат за поръчки за продажби в друга валута, създадени от центъра за повикване

Източници на дребно

3177504

не може да създаде запис в RetailSalesAffiliation съобщения за грешка при създаване на поръчки за продажби принадлежност настройка

Източници на дребно

3183708

Call Center така частично фактури, сметки напълно кредитна карта, дори и ако стойността е предмет на плащане подаръци карта

Източници на дребно

3187477

Възстановяване на подаръци карта не автоматично уреждане на първоначалната транзакция

Източници на дребно

3185649

Грешка при генериране на описание на съдържанието за call center поръчки

Източници на дребно

3197318

Плащания при RMA създадена във формуляр за клиенти с опциите / генерира RMA

Източници на дребно

3197319

Повикване център поръчка записване грешка при групи отстъпки са променени в заглавката на поръчката

Източници на дребно

3199913

Отстъпка грешки на поръчки за продажби редове, създадени по телефона

Източници на дребно

3199743

Невалидно поле/свързани поле комбинация грешка при натискане на бутона баланс на кредитната лимит формуляра по телефона

Източници на дребно

3196430

Обща отстъпка причинява фактура грешка на дребно поръчката

Източници на дребно

3200361

Не можете да промените опцията за актуализиране на цените при актуализиране на режим на доставяне на заглавка на ред

Източници на дребно

3202188

Няма намаление, показани в ценова информация за поръчки за продажба на дребно

Източници на дребно

3153184

Опит за четене illegal масив индекс съобщение за грешка, когато отворите редактора на превод в йерархия на категориите

Източници на дребно

3176503

Не може да създаде поръчка call center ръчно защото няма метод за доставка

Източници на дребно

3193140

Декларация за публикуване е неуспешно, когато сметка транзакция със закръглен суми е включена

Източници на дребно

3184193

Неправилни резултати от търсенето клиент в EPOS когато използвате търсене навсякъде опция

Източници на дребно

3178922

Поръчки, създадени в онлайн (витрина) не може да се припомни в ПОС

Източници на дребно

3176027

Връщане клиенти в заглавката на поръчката не е правилно, ако елемент цена е 100

Източници на дребно

3176919

Дата транзакция трябва да бъде определено съобщение при осчетоводяване дребно справка какво включва качват на поръчка с отстъпка

Източници на дребно

3176025

Рекламите и изберете клиент ред сума не е правилно, ако елемент цена е gereater от 1

Източници на дребно

3183702

Множество поръчки за продажби за POS наведнъж след RTS изчакване

Източници на дребно

3190544

Данък не се показва в прозореца за хронология на клиент в онлайн магазина след фактурирана поръчката

Източници на дребно

3171550

Лоялност карти ръчни настройки, които не са свързани с клиент

Източници на дребно

3168555

Премахнете полето канал от продажби за създаване на заявка

Източници на дребно

3168559

Грешка при преобразувате оферта за поръчка лоялност конфигуриран

Източници на дребно

3187456

RetailTransActionService::findDuplicateSalesOrder не пречи на дублирани поръчки за продажби за поръчка на клиент в ePOS

Източници на дребно

3183139

Не може да филтрира невалидни транзакции и невалидни транзакции линии търговска транзакция мярка групи на дребно Куба

Източници на дребно

3177751

Изписване е отменено частично плащане с кредитна карта онлайн магазин

Източници на дребно

3185037

При това декларация за публикуване на блокиране на InventTrans

Източници на дребно

3202146

Декларация осчетоводяване оставя неосчетоводените така

Източници на дребно

3201950

Физически актуализиране количество запаси единица Ea трябва да бъде различна от нула съобщение за грешка автоматично декларация поради празна стойност в InventTransId

Източници на дребно

3169063

Етикета не може да се отпечата, когато това получаване, ако до частично експедиране

Източници на дребно

3199749

Купувача на натиснете Премахни линия изтрива заглавката, но не опресняване и ви позволява да добавите повече редове за извличане на изтрити купувачите

Източници на дребно

3185204

Съобщение за грешка "Не може да създаде запис в периодични отстъпка линия"

Източници на дребно

3195340

Ценови период, определен в събота не работи на ценообразуване симулатор

Източници на дребно

3203025

"Не може да създаде запис в на централното управление. Вече съществува запис"съобщение за грешка при добавяне на редове за връщане на поръчка

Източници на дребно

3189634

Плащане: кредитна карта маркери от клиента са свързани по подразбиране плащане услуга, която не може да бъде точно платежни услуги

Източници на дребно

3184665

MPOS: Не можете да го получите и връщане клиента при смесени доставка (адаптер + доставка) метод

Източници на дребно

3186700

Общо отстъпки на кредитна нота, блокирани от дребно/телефона, дори ако потребителят не разговор център потребител

Източници на дребно

3183933

Когато добавите хранилището потребителя да съхранява списък и да го направите основен съхранява, потребител е грешка

Източници на дребно

3183933

Когато добавите хранилището потребителя да съхранява списък и да го направите основен съхранява, потребител е грешка

Източници на дребно

3184217

Хранилището на данни не може да се съобщение за грешка поради магазин ширина и дължина стойности са твърде големи

Източници на дребно

3180903

Може да вмъквате няколко записа в принадлежност съобщение за грешка, когато проверявате баланса на клиента в акаунти

Източници на дребно

3176036

Единица продажбите използват компания валута за цитат проекта във валута

Източници на дребно

3201334

Липсва финансова ниво на елемент транзакция корекция на нов проект

Източници на дребно

3173163

Извършени разходи не отразява проекта бюджет Освен получаването на поръчки за покупки

Източници на дребно

3196092

Проект междуфирмено осчетоводяване доставчик фактури не възнамерява да количество WIP публикувана сума

Източници на дребно

3188069

Проект източник договор клиентите плащане поток над за продажба, извикан от съответния проект

Източници на дребно

3178915

Второ ниво задачи не могат да бъдат преместени при импортиране WBS шаблони

Източници на дребно

3201899

Поръчки за продажби отстъпка от настройката на клиента, но не от заглавката на поръчката за продажби по телефона

Източници на дребно

3191536

Филтър по номера на поръчки за продажби от "Покажи дневник"->"Разширено търсене" не работи в MPOS

Източници на дребно

3176026

Дребно ценообразуване изчисление не отчита базовата цена на единица и винаги да предположим, че е 1

Източници на дребно

3182776

Възможно е да я върнете два пъти същия оригинален дребно в различни терминала

Източници на дребно

3192079

Процес на съобщения е хвърляне изчакване грешки

Източници на дребно

3183123

MPOS отчети: Дата диапазон за търсене не се връща резултати ако Старт дата равна на стойността по подразбиране крайната дата

Източници на дребно

3189300

Разрешаване на ценообразуване кеша за епос и MPOS поръчка

Източници на дребно

3187584

Възможност за уведомяване на каса за безопасно пускане въз основа на размера или време.

Източници на дребно

3171503

Няма каса да оставите каса отвори при затваряне на промяна, позволяваща регистриране свойство

Източници на дребно

3164446

MPOS не ви позволява да възстановяване транспортни такси при връщане на поръчките

Източници на дребно

3198247

Добавяне на основните полета за клиент в таблицата за извиква, електронна поща, текст и т.н.... Опции за поверителност за всички потребителски интерфейс на всички канали

Източници на дребно

3186971

Периодични отстъпка заменя отстъпка за търговска транзакция в ПОС

Източници на дребно

3202176

Подаръци карта отчети показват невярна информация

Източници на дребно

3201029

Не може да се и разплащания с клиентски карти в телефона

Източници на дребно

3196680

ДЕКЛАРАЦИЯ за публикуване: Получавате съобщение за грешка по време на осчетоводяване, след като позволяват asynccustomer създаването "не може да изпълни данни дефиниция език команда на транзакция"

Източници на дребно

3196044

Неправилно отстъпка в отчета ваучер след приложни KB3146584

Източници на дребно

3178108

Проверка за щрихкод липсващи елементи не включват цена вградени или тегло вградени щрихкод елементи

Източници на дребно

3182029

Липсата на финансови аналитичности за публикуване между фирма подаръци карта

Източници на дребно

3190249

Причина за връщане, въведени в ПОС за всеки ред за поръчки за връщане в AX е наличен само в заглавието

Източници на дребно

3183056

Нова функция - данък подаръци карта номер

Източници на дребно

3167455

Липсващ ИД на елемент в оформлението дизайнер за MPOS

Източници на дребно

3196720

Шрифт размер/стил/цвят бутони MPOS не работи

Източници на дребно

3171545

Заглавката на поръчка линии се изчислява неправилно когато променяте размерите на продукт

Продажби и маркетинг

3182895

Неуспешна проверка за MCRMarginPercentStr контрола на формуляр PriceDiscActual след осчетоводяване отстъпка/споразумение дневници.

Продажби и маркетинг

3193367

Кредитна сума несъответствие в дневника плащането след уреждане

Продажби и маркетинг

3176181

Междуфирмените запаси на склад

Продажби и маркетинг

3180430

Брокер комисия за кредитни бележки

Продажби и маркетинг

3175491

"Трябва да бъде попълнено" грешка при фактуриране поръчка възнаграждение споразумение конфигуриран множество доставчици на възнаграждение линии споразумение

Продажби и маркетинг

3183263

Филтър на страница със списък от възможности се премахва, ако страницата е отворен от роля център реплика

Продажби и маркетинг

3184554

"Прозорец трябва да се нарича параметри" грешка при отваряне на формуляр за бележки от перспектива

Продажби и маркетинг

3157867

Общо отстъпки на кредитна нота, блокирани от дребно/телефона, дори ако потребителят не разговор център потребител

Продажби и маркетинг

3199545

Търсене на елемент не добавите всички избрани редове за поръчка

Продажби и маркетинг

3184040

При коригиране на поръчка опаковане грешка линия 0 и след това коригиране на първоначалното количество, не отговаря опаковане реда фактура, понеже е маркирана като напълно съвпадат.

Продажби и маркетинг

3137389

Ваучер транзакции са неправилни стойности след осчетоводяване отстъпка доставчик фактура след прилагане на KB3137389

Продажби и маркетинг

3177297

Приспадане плащане сума във валута за сметка вместо клиент валута генерира неправилни баланс

Продажби и маркетинг

3179699

Възнаграждение вземания не се генерират нивото на конфигуриране при сайт и склад е празна

Продажби и маркетинг

3181083

Липсва възнаграждение линия на формуляр за ценова информация и няма възнаграждение изявление генерира, ако има един елемент на един и същ за различните доставчици на възнаграждение споразумение след инсталиране на KB3175491

Продажби и маркетинг

3195196

Процес окови намаления е разрешена, когато състоянието е зададено на маркирано

Продажби и маркетинг

3045427

Страна количество е подвеждащо на клиентски портал за самообслужване

Продажби и маркетинг

3176734

При използване на функцията за регистриране в връща поръчки потребители да фактура поръчката преди свързани карантина са приключени поръчки

Продажби и маркетинг

3171781

Ред се добавя в поръчка, дори когато няма единица преобразуване настройка

Продажби и маркетинг

3178740

Транспортен дни не се отчитат в поръчката заявената дата на получаване, ако елемент издаване началната дата е зададена в бъдеще

Продажби и маркетинг

3176825

Автоматична необходима форма показва количеството в различна единица за наличност за резервиране и се опитват да резервират полета

Продажби и маркетинг

3181031

Отменени SOs или отменени PO поръчки могат да са осиротели транзакции

Продажби и маркетинг

3179426

Поръчки в крайна сметка с два пъти такси, което води до неточни GL публикуване в случай, когато се използва за управление на карантина

Продажби и маркетинг

3181580

Поръчки за връщане на редактиране в мрежа не е възможно.

Продажби и маркетинг

3186286

Инициализация на продажби за приоритет се осъществява по различен начин в зависимост от това как да създадете поръчката и причинява грешен по подразбиране

Продажби и маркетинг

3179025

Щракнете върху стрелка под автоматично такси за навигация в лявата мрежата на формуляр се промени код на акаунт

Продажби и маркетинг

3184006

Когато поръчки се филтрира и след създаването на поръчката от нова поръчка поръчка показва не е оригинален.

Продажби и маркетинг

3182645

MCRSalesQuickQuote не изисква мин/max правила като SalesTable прави, което води до неправилно количества са въведени от крайните потребители

Продажби и маркетинг

3187992

Създаване на списък с елементи не спазва стойността на броя на дните

Продажби и маркетинг

3193003

Не можете да добавите нов адрес за доставка на поръчки за продажби в EP: "не може да редактирате запис на поръчки за продажби (SalesTable). Възникна конфликт на актуализациите

Продажби и маркетинг

3194519

Разлики между процеси за сервиз в поръчки за продажби и поръчки за покупки

Продажби и маркетинг

3199313

Неправилна стойност и поле изчисление

Продажби и маркетинг

3197187

Продажба цена търговско споразумение Единична цена се игнорира за актуализиране продажби за редовете, но работи добре при ръчно актуализиране на ред подробности

Продажби и маркетинг

3199308

Поръчката поредица склад проблем

Продажби и маркетинг

3193039

Отменени ред за продажба, включени в обща отстъпка изчисление

Продажби и маркетинг

3188878

Неправилен брой се показва в моя кавички реплика при отворен от друг потребител.

Продажби и маркетинг

3163813

ТАКА обработката проблем с производителността

Продажби и маркетинг

3196554

Разрешаване на гърба на доставка потвърждение за всички натоварвания, отказ опаковане грешка актуализация за поръчки за продажби и получаване на продукт за поръчки за покупки (от натоварването планиране на работната маса)

Продажби и маркетинг

3167895

Източник на данни възможността да не бъдат от потенциален клиент, но винаги от перспектива

Управление на услуги

3198091

Прехвърляне на търсене от перспективата дневник не прехвърля адрес и дава невалиден предупреждение

Управление на услуги

3199039

Канал за анализ не показва очаквания брой

Управление на услуги

3189147

Създаване на среща да отнеме няколко минути поради обем данни

Управление на услуги

3170643

Използвате "От споразумение за услуги" споразумение за услуги, тя ще създаде множество поръчки ако стартирате датите са различни

Управление на услуги

3184553

Лице за контакт не е актуализиран в поръчка при смяна на дейност

Управление на услуги

3188032

работник размери не се извличат от сервиз

Управление на услуги

3191101

Услугата обект връзка не попълване при създаване на нов ред след маркиране и изтриване на линия

Управление на услуги

3184871

Обект на услугата връзка към Споразумението и сервизните ако копие споразумение линии се използва е обект на услуги

Управление на услуги

3160444

AIF SalesSalesOrderService.Create() не може да обработи Индия локализация данни

Администриране на системата

3175459

Данък продажби кодове от TMS Разни цена не се продажбите order\AP фактура дневник

Mangement транспорт

3182661

Още дата формат проблем в WMDP менюта

Mangement транспорт

3195956

Създаване на доставчика фактура дневник за поръчки за трансфер при товарни reconcilled в TMS

Mangement транспорт

3201798

Одобрение на представените разходи чрез Outlook връзка води до остана страница

Пътуване и разходи

3201170

Опит за добавяне на unreconciled разходи за отчет на разходите, но те няма да се показва с импортиране само маркирани на метод на плащане

Пътуване и разходи

Сборна актуализация 12 за Microsoft Dynamics AX 2012 R3 включва следните двоични корекции.

Номер на статия

Заглавие

Област

3169967

Фиксирана "кръгова зависимост е открит при обработката на данните зависимост между източници на данни" грешка при добавяне на филтър работник във формуляра за събиране на дейности

Вземания

3189892

Неуспешно инсталиране на AX reporting services разширения с услуги за отчитане на SQL 2016 при изпълнение на множество екземпляри на услуги за отчитане

Рамка

3175374

Експортиране в excel е неуспешно "Цена Отстъпка споразумение дневник" обект, използвайки DIXF

Рамка

3121911

AOS срив при отваряне на формуляр LedgerJournalTransDaily

Рамка

3178840

Не можете да архивирате отчети на SSRS SharePoint библиотека с документи

Рамка

3198005

Съвместимост на ръба и хром с AX 2012 R3

Рамка

3189310

Проблем с производителността за откриване и бюджет план редовете чрез работен лист на Excel за бюджетни планове над 50 000 линии

Рамка

3189797

TFS вкарване политика изисква свързани работни елементи не е в сила при проверка в обекти от AX

Рамка

3175870

Визуализация на печата на SSRS отчет дава изтекъл сесия

Рамка

3184496

Не инсталирате разширение на отчитане на SQL Server 2016

Рамка

3165602

Контрола за раздел получава отсечени в потребителския интерфейс на устройства с висока разделителна способност

Рамка

3170465

Клиентът се срива, когато добавяте и премахвате полетата за дата и час, функцията за персонализиране

Рамка

3167756

Пояснение в дълготраен актив мрежа не е правилна

Рамка

3175851

"Обект номер не настроен на екземпляр на обект" грешка при публикуването на нови редове за покупка споразумение с помощта на добавка на Excel.

Рамка

3175871

Неправилни знаци "-+" и "-" Експортиране ваучер транзакции с отрицателни стойности в Excel

Рамка

3198224

Експортиране към Excel грешка при текстови полета съдържат невалидни знаци

Рамка

3187148

Съобщение за грешка "няма такъв интерфейс поддържа" възникнали при MDM синхронизация.

Рамка

3200657

Импортиране на модела е бавен, с помощта на инсталиране axmodel много роли са добавени

Рамка

3203273

TTscommit не хвърлят грешка при грешка

Рамка

3174995

AOS срив в Ax32Serv! hdlTable::IsSubtypeOfTablePerHierarchy

Рамка

3198276

AOS срив в ax32serv! dbRecbuf::dataset задейства предупреждение за изтрит запис в получените таблица

Рамка

3174327

Процеса функции на дневник за плащания носи не транзакции при йерархия на организацията е 500 или повече юридически лица в нея и vendtable е виртуализирани

Рамка

3200700

Dynamics AX трябва да разгледа нови промените в лятното часово време за Турция

Рамка

3193132

Няма никакви GMT + 4 Москва часова зона при RU потребителски интерфейс

Рамка

3195284

Отчет за потвърждение показва стойности като "System.Object [" с NET framework 4.6

Рамка

3193982

Поддръжка за печат на отчети HTML5 файлов формат (изисква SQL Server Reporting Services 2016)

Рамка

3199177

Master Data Management (MDM) поддръжка за SQL Server 2016

Рамка

3188216

Възникна грешка при отваряне на формуляр за броя наличност в MPOS с повече от 150 линии

Управление на проекти и счетоводство

3171552

Информация за код показва подкана при търгове поръчка, дори ако полето "при необходимост" е отрицателен при добавянето на информация за код на метод на плащане

Управление на проекти и счетоводство

3189573

Плащане с подаръци карта грешка в AX2012 R3 CU10 AX 2012 FP1 Магазин

Управление на проекти и счетоводство

3156042

Произволно съхранение на бази данни, ИД на транзакция се възстановите случайни терминал.

Източници на дребно

3170529

CU11 Известен проблем - ако съществува продукт, чийто продукт е същото с клиент. Ние не може да точно този продукт или клиент на POS.

Източници на дребно

3176038

Не може да сканирате баркодове при 2 магазини от 2 различни юридически имат един и същ асортимент.

Източници на дребно

3179861

Канал програма база данни е неуспешно при създаване на база данни на канал в Danish_Norwegian_CI_AS сравнение

Източници на дребно

3178884

Елемент е с грешен цена и мерна единица в POS формата "Цена проверка"

Източници на дребно

3196196

Когато се опитвате да активирате проследяване на дребно в реално време, нищо не се регистрира.

Източници на дребно

3176848

Декларация за публикуване неуспешно, ако единица priice > 1 създаден в търговско споразумение.

Източници на дребно

3192695

Отстъпка количества от търговски споразумения не се прилагат правилно, за да се обадите на център за поръчки за продажби

Източници на дребно

3186377

Датски брой формати на MPOS приходи не е правилна

Източници на дребно

3187948

Латиница продукта за търсене в Цена Проверете е разрешено

Източници на дребно

3188953

Не можете да извършите плащане, ако EFT услугата не е конектор за плащане

Източници на дребно

3190289

Снимки на Suggsted продукти не се показват във формуляра за клиент в MPOS

Източници на дребно

3192140

Подаръци карта баланс показва брой формати неправилно MPOS когато работи на датски

Източници на дребно

3158262

Търсене на клиенти, създаден в MPOS имейл адрес не работи

Източници на дребно

3159317

Група за клиент на новия клиент не по подразбиране от канал клиент по подразбиране

Източници на дребно

3169414

Търсене на клиент на POS не връща резултати при използване на "Всички продукти" като опция за търсене

Източници на дребно

3178955

Неправилно клиент език на епос

Източници на дребно

3193432

MPOS създава празен адрес запис за клиент всеки път, редактиране

Източници на дребно

3196770

След добавянето на нов адрес на съществуващ клиент, се появява ново запитване

Източници на дребно

3196493

MPOS активирането е неуспешно, ако магазини използва същия канал име на база данни

Източници на дребно

3176716

Частна не може да продължи промяна, която е създадена от други каса

Източници на дребно

3174077

Смяна на паролата в ПОС не спазва минималната дължина на поле в профила на функционалност

Източници на дребно

3174768

Дребно функционални профил настройката за "Не се изисква за малки валута десетична" неспазване на някои функции в MPOS

Източници на дребно

3177496

Припомня прекъснато клиента на EPOS ще създаде дублиране на транзакцията като брой n-пренос

Източници на дребно

3196619

ЕПОС: Автоматично излизане изчакване "стойност игнорира при достъп до стандартните отчети и"Управление на смени"екран

Източници на дребно

3194978

mPOS: невалидни плащане на плащане с кредитна или дебит карта ще предизвика POS приложението увисва

Източници на дребно

3201022

MPOS използва "Не се изисква за малки валута десетичен", когато въведете количество за оферта

Източници на дребно

3201457

Запитване транзакции показва транзакция време UTC вместо местно време

Източници на дребно

3174353

Номера на вариант на транзакция за рекламация липсва

Източници на дребно

3192895

Общо плащания за клиент сметка депозит в MPOS

Източници на дребно

3196623

Анулиране на клиента не се показва в Z-отчети

Източници на дребно

3187946

Грешка при създаване на клиента в MPOS, ако не е зададено API ключ за Bing Maps

Източници на дребно

3191199

Различно назначено състояние и документ състоянието на клиента в AX и ПОС

Източници на дребно

3110169

Без дробна част са позволени при влизане отстъпка или процент на поръчки за продажби на дребно POS

Източници на дребно

3169968

Цена с единична цена е неправилно закръглена до 2 десетичен знак в ПОС

Източници на дребно

3177134

Ценообразуване двигател подобрения за конкуриращи отстъпки оценка.

Източници на дребно

3200357

Цена на варианти не може да се използва за MPOS

Източници на дребно

3176472

"Сума поради се заплаща преди закупуването" когато плащането е закръглена на MPOS.

Източници на дребно

3173041

"Можем да обработим вашата заявка по това време" грешка при опит да платите стоки чрез сервиз на MPOS

Източници на дребно

3177493

Транзакция линии изчистването разстояние от POS екран при RealtimeService е изключена

Източници на дребно

3185294

Оферта MPOS обяви тип не отделни карта

Източници на дребно

3168816

Второ ниво на информация за кодове за връщане на продукта не се предлага в MPOS-дребно

Източници на дребно

3169413

Грешка при прави невалидни транзакции за сметка отлагане клиенти с "Вход изисква" разрешено

Източници на дребно

3200550

Infocodes не се показват при улавя или връщане на поръчките

Източници на дребно

3189043

Данък сума при получаване включва анулирания линии

Източници на дребно

3190508

Плащане метод име получава печата от MPOS не е правилна

Източници на дребно

3194101

Управление на касови бележки не са печат в EPOS

Източници на дребно

3198566

Мерна единица не се попълват при получаване MPOS

Източници на дребно

3202187

Мерна единица не се попълват при получаване MPOS

Източници на дребно

3179678

Връщане транзакции в ПОС е регистриран без отстъпка

Източници на дребно

3161333

Не е конфигуриран неправилно грешка по време на замени данък при данък замени група

Източници на дребно

3187947

Фокус вече не е в полето за сума на плащане при извършване на транзакция

Източници на дребно

3188474

MPOS анулиран елементи се показват в дневника шоу

Източници на дребно

3192901

MPOS отчети: Дата диапазон за търсене не се връща резултати ако Старт дата равна на стойността по подразбиране крайната дата дори когато KB3183123 се инсталира, ако сте в режим на директен db.

Източници на дребно

3184976

Когато канал db SQL Server локализирана версия използвате ДД/ММ/ГГ формат, издаващи лоялност карта хвърли грешка.

Източници на дребно

3187840

Свойства на разширение не работи в режим на директен база данни за MPOS

Източници на дребно

3197373

ЕПОС: Ценообразуване двигател (SalesLineTotaler) чрез CRT трябва да могат да попадат обратно

Източници на дребно

3201466

"Десетично закръгляване на количеството физическа единица %1 е неправилен" съобщение за грешка при публикуване на отчет, ако щрихкод цената е включена

Източници на дребно

3164451

Плащания не се извади с транзакции

Източници на дребно

3177476

AdaptorCaller води до възникване на съобщения за грешки "AdaptorCaller събрание не трябва да бъде празен" и "повикващия тип адаптер не трябва да бъде празен" когато няма всъщност грешка.

Източници на дребно

3173435

MPOS влизане отнема неприемливо дълго време за изпълнение при използване на proc CRT

Източници на дребно

3173434

MPOS влизане отнема неприемливо дълго време за изпълнение при използване на proc CRT

Източници на дребно

3197335

В разписки комплект компонент информация не се отпечатва правилно

Източници на дребно

3173747

Не може да върне на клиента

Източници на дребно

3170498

Отрицателна стойност, върната от скала подкани потребителя да тона тегло

Източници на дребно

3174271

Касови бележки не отпечатъци при създаването на клиента с "Създаване на клиента ред в офлайн режим" като проверени под функционалност профил.

Източници на дребно

3173518

Не можете да печатате подаръци разписка

Източници на дребно

3175052

"Не може да обработи заявката в момента" грешка, когато има повече от 100 реда линии в режим на директен DB

Източници на дребно

3175352

Подобрения на филтъра / рафинериите в MPOS

Източници на дребно

3179568

Когато принтер изпраща OPOS_E_ILLEGAL за MPOS, MPOS показва началния екран за 10 минути.

Източници на дребно

3187949

MPOS: BatchID не е правилно актуализиран [RETAILTRANSACTIONTABLE] таблица когато потребител се опита да припомни/пълна клиента.

Източници на дребно

3185008

Проблем с персонализация оформления на екрана в AX руски

Източници на дребно

3189290

Брокер на клиента увисва или се срива поради неизправност на хардуера или не реагира хардуер

Източници на дребно

3190486

Не може да припомни/пълна клиента в случай, ако настроите "Създаване на клиента в офлайн режим" (функционален профил)

Източници на дребно

3190536

В MPOS не може да невалидни депозит след клиент е Неуспешно създаване на поръчки

Източници на дребно

3199236

MPOS отива в безкраен цикъл на изчакване, когато разглеждате магазина от категориите, ако API ключ за Bing Maps не е

Източници на дребно

3169039

Грешка при получаване профил е настроен на втория принтер

Източници на дребно

3175915

Хардуер станция - разследват Track 1 номер на карта не е равно номер Track 2 карта

Източници на дребно

3198512

MPOS неуспешно, когато използвате принадлежност Infocode задължително списък, предизвиква допълнителни infocodes

Източници на дребно

3195349

Infocode не е записан в InvoiceComment за MPOS транзакции и затова не може да бъде отпечатан на получаване

Източници на дребно

3190175

Състоянието на синхронизиране на дребно терминал не винаги се актуализира, което води до услуга за синхронизация да синхронизира транзакции

Източници на дребно

3195075

Офлайн синхронизиране на дребно не е почистване на RETAILOFFLINESYNCLOG таблица

Източници на дребно

3196700

Невалидна транзакция infocode изпълнява дори когато се прекратява невалидни транзакции

Източници на дребно

3202676

Различни та продажни цени на POS от на AX така

Източници на дребно

3188100

Обратна разписка за връщане на EPOS не попълват вариант поле в припомни връщане транзакция

Източници на дребно

3189341

MPOS срива на MSHTML.dll - вероятно поради OutOfMemory

Източници на дребно

3186902

Отчет на разходите "бутона save" не работи

Източници на дребно

3200565

Елементите в кошницата бутона визуализация на MPOS не показват ИД на елемент

Източници на дребно

3200431

Системата замръзва в MPOS.

Източници на дребно

3199690

Съвременни POS актуализация не е възможно за потребителите не е член на локалната група администратори

Източници на дребно

3201899

Поръчки за продажби отстъпка от настройката на клиента, но не от заглавката на поръчката за продажби по телефона

Източници на дребно

3191536

Филтър по номера на поръчки за продажби от "Покажи дневник"->"Разширено търсене" не работи в MPOS

Източници на дребно

3176026

Дребно ценообразуване изчисление не отчита базовата цена на единица и винаги да предположим, че е 1

Източници на дребно

3182776

Възможно е да я върнете два пъти същия оригинален дребно в различни терминала

Източници на дребно

3192079

Процес на съобщения е хвърляне изчакване грешки

Източници на дребно

3183123

MPOS отчети: Дата диапазон за търсене не се връща резултати ако Старт дата равна на стойността по подразбиране крайната дата

Източници на дребно

3189300

Разрешаване на ценообразуване кеша за епос и MPOS поръчка

Източници на дребно

3183707

Истинско име не се показва в MPOS отгоре ниво за име на категория

Източници на дребно

3199745

Позволи каса да опитате отново неуспешна търговски сървър повиквания след кредитна карта е била обработена

Източници на дребно

3162354

Пропусни съобщение за грешка в EFT

Източници на дребно

3187584

Възможност за уведомяване на каса за безопасно пускане въз основа на размера или време.

Източници на дребно

3171503

Няма каса да оставите каса отвори при затваряне на промяна, позволяваща регистриране свойство

Източници на дребно

3164446

MPOS не ви позволява да възстановяване транспортни такси при връщане на поръчките

Източници на дребно

3198247

Добавяне на основните полета за клиент в таблицата за извиква, електронна поща, текст и т.н.... Опции за поверителност за всички потребителски интерфейс на всички канали

Източници на дребно

3186971

Периодични отстъпка заменя отстъпка за търговска транзакция в ПОС

Източници на дребно

3174033

Отпечатване на съобщение (копие) променлива стойност във формат на получаване не се отпечатва правилно при настройка като получер

Източници на дребно

3174010

Добавете име на рекламите транзакция страница.

Източници на дребно

3196044

Неправилно отстъпка в отчета ваучер след приложни KB3146584

Източници на дребно

3185583

Overriden цените се връщат, когато клиент се добавя към транзакция в ПОС

Източници на дребно

3188202

Изчисляване на POS брояч не актуализира обратна разписка за продажба.

Източници на дребно

3183056

Нова функция - данък подаръци карта номер

Източници на дребно

3167455

Липсващ ИД на елемент в оформлението дизайнер за MPOS

Източници на дребно

3196720

Шрифт размер/стил/цвят бутони MPOS не работи

Източници на дребно

Информация за актуалната корекцияПоддържана актуална корекция се предлага от Microsoft. Има секция "Налично изтегляне предлага" в горната част на тази статия от базата знания. Ако срещнете проблем изтегляне, инсталиране на тази спешна корекция, или има други технически въпроси за поддръжка, свържете се с вашия партньор или ако включени в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и създаване на нова заявка за поддръжка. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxМожете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, използвайки тези връзки за страната конкретни телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsКлиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmПри специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Ако сте клиент и нямате Premier договор с Microsoft за поддръжка, трябва да се свържете с вашия партньор да получите актуалната корекция.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×