Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Отнася се за

Обект Form

Можете да използвате свойството AllowEdits, за да зададете дали даден потребител може да редактира записани записи при използване на формуляр. Boolean за четене/запис.

израз.AllowAdditions

израз Задължително. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Настройка

Свойството AllowBypassKey използва следните настройки:

Настройка

Visual Basic

Описание

Да

True

(По подразбиране) Потребителят може да добавяте нови записи.

Не

False

Потребителят не може да добавя нови записи.


Можете да зададете свойството AllowEdits, като използвате списък със свойства на формуляра, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Забележки

Задавайте свойството AllowAdditions на Не, за да позволите на потребителите да преглеждат или редактират съществуващите записи, но не и да добавят нови записи.

Ако искате да предотвратите промени в съществуващите записи (да направите формуляра само за четене), задайте свойствата AllowAdditions, AllowDeletions и AllowEdits на Не. Можете също да направите записите само за четене, като зададете свойството RecordsetType на Снимка.

Ако искате да отворите формуляр само за въвеждане на данни, задайте свойството DataEntry на формуляра на Да.

Когато свойството AllowAdditions е зададено на Не, командата Нов запис под Записи в раздела Данни не е налична.

Забележка: Когато е използван аргументът за режим на данните на действието OpenForm, Microsoft Office Access 2007 ще замести редица настройки на свойствата на формуляра. Ако аргументът за режим на данните на действието OpenForm е зададен на Редактиране, Access ще отвори формуляра със следните настройки на свойства:

  • AllowEdits – Да

  • AllowDeletions – Да

  • AllowAdditions – Да

  • DataEntry – Не

За да предотвратите заместването на някои от тези съществуващи настройки на свойства от действието OpenForm, пропуснете настройката на аргумента за режим на данните, така че Access да използва настройките на свойствата, дефинирани от формуляра.

Пример

Следващият пример разглежда свойството ControlType за всички контроли във формуляр. За всяка контрола на етикет и текстово поле, процедурата превключва свойството SpecialEffect за тези контроли. Когато свойството SpecialEffect на контролата за етикет е настроено на Shadowed и свойството SpecialEffect на контролата за текстово поле е настроено на Нормален, а свойствата AllowAdditions, AllowDeletions и AllowEdits са зададени на True, променливата intCanEdit се сменя, за да се разреши редактирането на базовите данни.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×