Скриване на физическите устройства в Windows Explorer

Автор

Александър Boddu

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА

MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ГОДНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ; ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА.

Резюме

Скриването на физическите/сменяемите/оптичните устройства в компютъра ми е възможно в Windows XP с помощта на записа в системния регистър "NoDrives". Това е равно на "Скрий тези зададени устройства" в "групови правила на компютъра".

РАЗДЕЛИТЕЛНА способност

Записът на NoDrives скрива зададените устройства от моя компютър, Windows Explorer и в менюто "Изпрати до". Все пак можете да имате достъп до необходимия диск от "Старт". Можете да използвате съответната стойност от системния регистър трябва да се използва за скриване на необходимия диск: а: 01 00 00 00 б: 02 00 00 00 C: 04 00 00 00 D: 08 00 00 00 д: 10 00 00 00 ф: 20 00 00 00 гр: 40 00 00 00 H: 80 00 00 00 I: 00 01 00 00 J: 00 02 00 00 K: 00 04 00 00 L: 00 08 00 00 M: 00 10 00 00 N: 00 20 00 00 о: 00 40 00 00 P: 00 80 00 00 Q: 00 00 01 00 R: 00 00 02 00 S: 00 00 04 00 T: U: 00 00 08 00 : 00 00 20 00 W: 00 00 40 00 X: 00 00 80 00 Y: 00 00 00 01 Z: 00 00 00 02 отидете в редактора на системния регистър на Windows. Придвижете се до следния път: HKEY_CURRENT_USER \Software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer в десния екран Създайте нов двоичен запис "NoDrives" въведете съответната двоична стойност. Запишете и рестартирайте Windows.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Забележка: изпълнението на тези стъпки в Windows XP Professional Edition ще премахне шифрованите данни за парола. Не правете тези стъпки, в случай че имате шифровани пароли.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×