Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Операторът е знак или символ, който задава типа на изчислението, което да се извърши в рамките на даден израз. Има математически оператори, оператори за сравнение, логически оператори и оператори за препратки. Access поддържа множество оператори, включително аритметични оператори като +, -, умножение (*) и деление (/) освен операторите за сравнение за сравняване на стойности, текстовите оператори за свързване на текст и логическите оператори за определяне на стойности на "истина" или "неистина". Тази статия предоставя подробна информация за използването на тези оператори.

В тази статия

Аритметични оператори

Можете да използвате аритметични оператори за изчисляване на стойност от две или повече числа или за промяна на знака на число от положително на отрицателно или обратно.

Оператор

Предназначение

Пример

+

Сумиране на две числа.

[Междинна сума]+[Данък продажби]

-

Намиране на разликата между две числа или показване на отрицателна стойност на число.

[Цена]-[Отстъпка]

*

Умножаване на две числа.

[Количество]*[Цена]

/

Разделяне на първото число на второто число.

[Общо]/[Брой артикули]

\

Закръгляване на двете числа до цели числа, разделяне на първото число на второто число и след това закръгляване на резултата до цяло число.

[Регистрирани]\[Стаи]

Mod

Разделяне на първото число на второто число и след това връщане само на остатъка.

[Регистрирани] Mod [Стаи]

^

Повдигнете на число на степен.

Число ^ Степен

Най-горе на страницата

Оператори за сравнение

Можете да използвате операторите за сравнение, за да сравните стойности и да върнете резултат, който е "Истина", "Неистина" или "Празен".

Оператор

Предназначение

Пример

<

Връща "Истина", ако първата стойност е по-малка от втората стойност.

Стойност1 < Стойност2

<=

Връща "Истина", ако първата стойност е по-малка от или равна на втората стойност.

Стойност1 <= Стойност2

>

Връща "Истина", ако първата стойност е по-голяма от втората стойност.

Стойност1 > Стойност2

>=

Връща "Истина", ако първата стойност е по-голяма от или равна на втората стойност.

Стойност1 >= Стойност2

=

Връща "Истина", ако първата стойност е равна на втората стойност.

Стойност1 = Стойност2

<>

Връща "Истина", ако първата стойност не е равна на втората стойност.

Стойност1 <> Стойност2

Забележка: Във всички случаи, ако първата стойност или втората стойност е нулева, резултатът следователно е също нулев. Тъй като "празен" представлява неизвестна стойност, резултатът от всяко сравнение с нулева стойност е неизвестен.

Най-горе на страницата

Логически оператори

Можете да използвате логически оператори, за да комбинирате две булеви стойности и да върнете резултат, който е "истина", "неистина" или "празен". Логическите оператори се наричат още булеви оператори.

Оператор

Предназначение

Пример

And

Връща "Истина", когато "Израз1" и "Expr2" са верни.

Израз1 And Израз2

Or

Връща "Истина", когато или "Израз1", или "Израз2" е верен.

Израз1 Or Израз2

Eqv

Връща "Истина", когато както "Израз1", така и "Израз2" е верен, или когато както "Израз1", така и "Израз2" е грешен.

Израз1 Eqv Израз2

Not

Връща "Истина", когато изразът е грешен.

Not Израз

Xor

Връща "Истина", когато или "Израз1", или "Израз2" е верен, но не и двата.

Израз1 Xor Израз2

Най-горе на страницата

Оператори за конкатенация (свързване)

Можете да използвате оператори за конкатенация, за да комбинирате две текстови стойности в една.

Оператор

Предназначение

Пример

&

Комбинира два низа, за да формират един низ.

низ1 & низ2

+

Обединява два низа, за да формират един низ, и размножава нулеви стойности (ако една стойност е нулева, целият израз става нулев).

низ1 + низ2

Най-горе на страницата

Специални оператори

Можете да използвате специални оператори, за да върнете резултат "Истина" или "Неистина", както е описано в таблицата по-долу.

Оператор

Предназначение

Пример

Is Null или Is Not Null

Определя дали дадена стойност е празна или не е празна.

Поле1 Is Not Null

Like "модел"

Съпоставя низ стойности с помощта на заместващите оператори ? и *.

Поле1 Like "инструкц*"

Between стойност1 And стойност2

Определя дали в даден диапазон има цифрова стойност или стойност за дата.

Поле1 Between 1 And 10
- OR -
Поле1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(стойност1, стойност2...)

Определя дали дадена стойност се намира в даден набор от стойности.

Поле1 In ("червено","зелено","синьо")
- OR -
Поле1 In (1,5,7,9)

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×