15 октомври 2019 г. – KB4520062 (компилация на ОС 17763.832)

Дата на издаване:

Версия:

15.10.2019 г.

Компилация на ОС 17763.832

Забележка Следвайте @WindowsUpdate, за да разберете кога се публикува ново съдържание в таблото за информация за изданието.

От актуализация KB4497934 започваме да предоставяме функционалност, която ви позволява да решавате кога да инсталирате актуализация на функциите. Вие управлявате кога да получите актуализация на функциите, като същевременно поддържате устройството си актуализирано. Актуализациите на функциите, които са налични за съвместими устройства, ще се появят в отделен модул на страницата на Windows Update (Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update). Ако желаете да получите налична актуализация веднага, изберете Изтегляне и инсталиране сега. За да научите повече относно тази функция, посетете този блог

Когато обслужването на устройства с Windows 10 е прекратено или ще бъде прекратено в рамките на няколко месеца, Windows Update ще започне автоматично да инициира актуализация на функциите. Това гарантира, че тези устройства са поддържани и получават месечни актуализации, които са от основно значение за защитата на устройството и изправността на екосистемата

Поддръжката на ePub в Microsoft Edge е прекратена

Microsoft Edge прекрати поддръжката за електронни книги, които използват файловото разширение .epub. За повече информация вижте Изтегляне на приложение за ePub, за да продължите да четете електронни книги.

За повече информация относно различните типове актуализации на Windows, като например критични, за защита, за драйвери, сервизни пакети и пр., вижте следната статия.

Акценти

 • Спира показването на празни плочки в менюто „Старт“, когато надстроите до Windows 10, версия 1809, от всяка предишна версия на Windows 10. Ако обаче вече сте надстроили до Windows 10, версия 1809, инсталирането на тази актуализация няма да премахне съществуващи празни плочки.

 • Актуализира проблем, който причинява висока консумация на енергия за устройство в режим на активна готовност.

 • Актуализира проблем, при който може да се покаже черен екран при стартиране по време на първото влизане след инсталиране на актуализация.

 • Актуализира проблем с Bluetooth, който възниква при използване на определени аудио профили за продължителни периоди от време.

 • Актуализира проблем, който пречи на потребителите да отворят диалоговия прозорец за печат в Internet Explorer, за да отпечатат уеб страница.

 • Актуализира проблем, който кара приложението „Настройки“ да спре да работи, когато промените тема.

 • Актуализира проблем, при който е възможно да се попречи на избора на лента за превъртане в Internet Explorer.

 • Актуализира проблем с портала на Windows Mixed Reality, който може да съобщи, че вашите слушалки спят и може да не се събудят.

Подобрения и корекции

Тази незасягаща защитата актуализация включва подобрения на качеството. Ключовите промени включват:

 • Предотвратява появата на празни плочки в менюто „Старт“ при надграждане до Windows 10, версия 1809, от всяка предишна версия на Windows 10. Тези празни плочки имат имена като „ms-resource:AppName“ или „ms-resource:appDisplayName“. Ако обаче вече сте надстроили до Windows 10, версия 1809, инсталирането на тази актуализация няма да премахне съществуващите празни плочки.

 • Адресира проблем, който причинява висока консумация на енергия за устройство в режим на активна готовност.

 • Адресира проблем, който пречи на потребители да се свържат повторно или да влизат във виртуални работни плотове на Windows поради осиротели манипулатори на бази данни от предишна потребителска сесия.

 • Актуализира информация за часовата зона за остров Норфолк, Австралия.

 • Актуализира информацията за часовата зона за островите Фиджи.

 • Адресира проблем, при който елементи в Microsoft Outlook не се индексират правилно, което води до непълни резултати в заявката за търсене на виртуални работни плотове на Windows.

 • Адресира проблем, който кара Windows Machine Learning (WinML) да изведе необработено изключение, когато времето за изчакване на графичен драйвер изтече.

 • Адресира проблем, при който е възможно да се попречи на избора на лента за превъртане, когато ActiveX контрола въвежда класа CScrollView. Това се случва, ако преместите прозореца на Internet Explorer, което след това премества лентата на плъзгача отляво.

 • Подобрява проверка на списък за контрол на достъпа (ACL) за известни папки, за да предотврати черен екран, който се показва при първото влизане на потребител след инсталиране на актуализация на функциите или качеството.

 • Адресира проблем, поради който имена на файлове на Microsoft SharePoint се показват неправилно в папките за бърз достъп и скорошни елементи.

 • Адресира проблем с Bluetooth, който възниква при използване на определени аудио профили за продължителни периоди от време.

 • Адресира проблем, поради който заявка на класа Win32_LogonSession за StartTime показва стойността на епохата (например, 1-1-1601 1:00:00), вместо действителното време на влизане.

 • Адресира проблем с обработването на диагностични данни, когато на устройство е разрешена настройката за диагностични данни и е зададена на „Основни“.

 • Адресира проблем с оценяването на състоянието на съвместимост на екосистемата на Windows, за да помогне с осигуряването на съвместимост на приложения и устройство за всички актуализации на Windows.

 • Адресира проблем, който не позволява на netdom.exe да показва новото делегиране на билета за предоставяне на билети (TGT) за режима на показване или заявки.

 • Адресира проблем, при който е възможно Microsoft AppLocker да попречи на приложение да се изпълнява или да регистрира грешна положителна грешка, вместо да изпълнява приложението.

 • Адресира проблем, поради който правилата на Управление на приложения в Windows Defender (WDAC) стават прекалено ограничителни, когато активирате настройката за групови правила на WDAC за режим на изпълнение на скрипт или ограничен език.

 • Адресира проблем, при който не се включва пълния хеш на файлове като част от записа в регистъра на събитията по време на събития за проверка за WDAC.

 • Адресира проблем, който може да доведе до високо натоварване на ЦП, когато са отворени прекалено много прозорци и диспечерът на приложения във фонов режим изпълнява периодично фоново сканиране. Освен това работният плот може да спре да отговаря. За да изключите това сканиране, задайте следния ключ от системния регистър:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Име: DisableWindowHinting

Вид: REG_DWORD

Стойност: 1 

 • Адресира проблем, поради който приложения, които използват известия за промяна на наименувани канали, имат изтичане на памет за режим на ядрото на входящите и изходящите (I/O) обекти за заявка за пакети (МКК).

 • Адресира проблем, който пречи на потребителите да отворят диалоговия прозорец за печат в Internet Explorer, за да отпечатат уеб страница.

 • Добавя поддръжка за позволяване на ограничения за сменяеми устройства и назначен достъп.

 • Адресира проблем, поради който отпечатването от 32-битови приложения е неуспешно с грешка „Достъпът е отказан“, когато изберете Изпълнение като различен потребител за приложението.

 • Адресира проблем, който може да доведе до възникване на грешка 0x1E, 0xA или 0x50 по време на операция за блоково клониране на устойчива файлова система (ReFS), поради състезание на сигналите.

 • Адресира проблем с графичен потребителски интерфейс (GUI) на обвивка за офлайн файлове за онлайн и офлайн индикатори.

 • Адресира проблем, който кара приложението „Настройки“ да спре да работи, когато промените тема.

 • Адресира проблем с надеждността в клъстери на хостове на Windows Server 2019 Hyper-V, които се управляват с помощта на System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

 • Адресира проблем със заявки за Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), които имат израз memberof във филтъра. Заявките са неуспешни с грешката „000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, проблем 5012 (DIR_ERROR), данни 8996“.

 • Адресира проблем, поради който се консумират всички динамични портове за протокол за управление на трансфера (TCP). В резултат на това, мрежовите комуникации ще са неуспешни за всеки протокол или операция, която използва динамични портове.

 • Адресира проблем с приложения и скриптове, които повикват API NetQueryDisplayInformation или еквивалентния доставчик на WinNT. Те може да не успеят да върнат резултатите след първата страница с данни, които често са 50 или 100 записа. При поискване на допълнителни страници може да получите грешката „1359: възникна вътрешна грешка“.

 • Адресира проблем, който предотвратява добавянето на компютърни обекти към локални групи чрез предпочитанието за групови правила „Локални потребители и групи“. Редакторът на групови правила връща съобщението за грешка „Избраният обект не съответства на типа на източника на местоназначението. Изберете отново.“

 • Адресира проблем със състезание на сигналите между процеса на монтиране на том (във fileinfo.sys) и дерегистрацията на известия за филтър, което причинява спиране на работата на операционната система на определени виртуални машини. Кодът на грешката е 0x7E.

 • Адресира проблем, при който сертификатът за услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS) се подновява и публикува по подразбиране всяка година. Въпреки това клиентът не ги използва, което води до грешка с удостоверяването.

 • Адресира проблем, при който файлове, съхранявани в споделен том в клъстер (CSV) с алтернативен поток с данни, са все още налични, след като се опитате да ги изтриете. Може също така да получите съобщение „достъпът е отказан“ при следващия опит за получаване на достъп до или изтриване на файловете.

 • Адресира проблем, който може да доведе до възникване на грешка 0x50, когато се извършва операция по архивиране.

 • Адресира проблем с портала на Windows Mixed Reality, който може периодично да генерира грешка 15-5. В някои случаи порталът на Windows Mixed Reality може да съобщава, че слушалките спят и избирането на бутона „Събуждане“ може да не доведе до отговор.

 • Улеснява конфигурацията на устройства, които се управляват от настройки за управление на мобилни устройства (MDM), които са създадени от поглъщане на ADMX. Можете да актуализирате предварително погълнат ADMX файл с по-нова версия и не е необходимо да изтривате предишния ADMX файл. Това решение важи за всички приложения, които използват поглъщане на ADMX.

 • Адресира проблем с услугата за мигриране на хранилище, при който не може да се прехвърлят дялове на блок от съобщения на сървър (SMB), ако те нямат разрешения за мигриращия акаунт.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Подобрения на Windows Update

Microsoft издаде актуализация директно на клиента на Windows Update за подобряване на надеждността. На всяко устройство с Windows 10, конфигурирано да получава актуализации автоматично от Windows Update, включително изданията Enterprise и Pro, ще бъде предложена най-новата актуализация на функциите на Windows 10 въз основа на съвместимостта на устройството и правилата за отсрочване на Windows Update за бизнеса. Това не важи за издания с дългосрочно обслужване.

Известни проблеми в тази актуализация

Симптом

Заобиколно решение

Определени операции, като например преименуване, които изпълнявате за файлове или папки, които са на споделен том в клъстер (CSV), може да са неуспешни с грешката „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. Това се случва, когато извършвате операцията на възел на собственик на CSV файл от процес, който няма привилегия на администратор.

Изпълнете едно от следните действия:

 • Изпълнете операцията от процес, който има привилегия на администратор.

 • Изпълнете операцията от възел, който няма собственост на CSV файл.

Microsoft работи върху решение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

След инсталиране на KB4493509, устройства, които са инсталирали определени азиатски езикови пакети, може да получат грешка „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

 1. Деинсталирайте и преинсталирайте наскоро добавени езикови пакети. За инструкции вижте „Управление на настройките за език на въвеждане и на показване в Windows 10“.

 2. Изберете Проверка за актуализации и инсталирайте сборната актуализация от април 2019 г. За инструкции вж. „Актуализиране на Windows 10“.

Бележка Ако преинсталирането на езиковия пакет не помогне с проблема, нулирайте компютъра си по следния начин:

 1. Отидете в приложението Настройки > Възстановяване.

 2. Изберете Започване под опцията за възстановяване Нулиране на този компютър.

 3. Изберете Запазване на файловете ми.

Microsoft работи върху решение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

След инсталиране на тази актуализация услугата Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) може да спре да се изпълнява и може да не успее да изпрати отчетни данни. Може също така да получите грешка 0xc0000409 във „Визуализатор на събития“ в MsSense.exe.

Забележка Microsoft Windows Defender Antivirus не е засегната от този проблем.

Този проблем е разрешен в KB4523205.

При настройване на ново устройство с Windows по време на режим на първо стартиране (OOBE) може да не успеете да създадете локален потребител, когато използвате редактор за въвеждане на език (IME). Този проблем може да ви засегне, ако използвате IME за китайски, японски или корейски езици.

Забележка Този проблем не засяга използването на акаунт в Microsoft по време на OOBE.

Този проблем е разрешен в KB4534321.

Как да изтеглите тази актуализация

Преди да инсталирате текущата актуализация

Microsoft силно препоръчва да инсталирате най-новата групова актуализация на услуги (SSU) за вашата операционна система, преди да инсталирате най-новата кумулативна актуализация (LCU). SSUs подобрява надеждността на процеса на актуализация за намаляване на потенциални проблеми при инсталиране на LCU. За повече информация вижте Групова актуализация на услуги.

Ако използвате Windows Update, най-новите SSU (KB4521862) ще ви се предлагат автоматично. За да изтеглите самостоятелния пакет с най-новата SSU, потърсете я в Каталог на Microsoft Update.

Инсталиране на тази актуализация

Канал на издание

Налично

Следваща стъпка

Windows Update или Microsoft Update

Да

Отидете в Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update и изберете Проверка за актуализации.

Каталог на Microsoft Update

Да

За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Не

Можете ръчно да импортирате тази актуализация в WSUS. Вижте Каталог на Microsoft Update за инструкции.

 

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4520062

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×