27 ноември 2018 г. – KB4467684 (компилация на ОС 14393.2639)

Дата на издаване:

Версия:

27.11.2018 г.

Компилация на ОС 14393.2639

Версия 1607 на Windows 10 достигна края на обслужването на 10 април 2018 г. Устройства, работещи с издания на Windows 10 Home или Pro, вече няма да получават месечни актуализации на защитата и качеството, които съдържат защита от най-новите заплахи за защитата. За да продължите да получавате актуализации на защитата и качеството, Microsoft препоръчва актуализиране до най-новата версия на Windows 10.

ВАЖНО: Изданията на Windows 10 Enterprise и Windows 10 Education ще получат допълнително обслужване без разходи в продължение на шест месеца. Устройствата на каналите за дългосрочно обслужване (LTSC) ще продължават да получават актуализации до октомври 2026 г. съгласно страницата с правила за жизнения цикъл. Устройства с актуализация за годишнината на Windows 10 (в. 1607), работещи с чипсет Intel Clovertrail, ще продължат да получават актуализации до януари 2023 г. съгласно блога на общността на Microsoft..

Стандартно издание на Windows Server 2016, опцията за инсталиране на нано сървър и издание на Windows Server 2016 Datacenter, опцията за инсталиране на нано сървър, достигнаха края на обслужването на 9 януари 2018 г. Тези издания на Windows 10 Home или Pro вече няма да получават месечни актуализации на защитата и качеството, които съдържат защита от най-новите заплахи за защитата. За да продължите да получавате актуализации на защитата и качеството, Microsoft препоръчва актуализиране до най-новата версия на Windows 10.

Версия 1607 на Windows 10 Mobile достигнa края на обслужването на 8 октомври 2018 г. Устройства, работещи с издания на Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise, вече няма да получават месечни актуализации на защитата и качеството, които съдържат защита от най-новите заплахи за защитата. За да продължите да получавате актуализации на защитата и качеството, Microsoft препоръчва актуализиране до най-новата версия на Windows 10.

Подобрения и корекции

Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

 • Адресира проблем, заради който функцията GetCalendarInfo връща грешно наименование на ерата на първия ден от японската ера. За повече информация вижте KB4469068 .

 • Адресира промени в часовата зона за стандартно руско лятно часово време.

 • Адресира промени в часовата зона за стандартно мароканско лятно часово време.

 • Адресира проблем, който позволява насърчаване на движенията на мишката чрез докосване, за да заобикалят ниското ниво на закачане на мишка, предназначено за блокиране на въвеждането на данни с мишка. В резултат от това се показва неочаквано съобщение WM_MOUSEMOVE.

 • Адресира проблем, който може автоматично да показва клавиатурата на софтуера при докосване на нередактируемата област на приложението Universal Windows Platform (UWP). Този проблем се отразява на устройства, които са инсталирали Актуализация за годишнината на Windows 10 и нямат физическа клавиатура.

 • Адресира проблем във файловия мениджър, който понякога изтрива разрешения на споделена родителска папка, когато изтривате споделена папка на дете. За да приложите това решение, активирайте груповите правила „Потребителска конфигурация/Административни шаблони\Компоненти на Windows\Споделяне на мрежа\Предотвратяване на споделяне на файлове в профила на потребителите”.

 • Адресира проблем, при който File Explorer спира да работи по време на излизане.

 • Обърнато е внимание на проблем при универсално CRT, който понякога е причина специфичното за AMD64 внедряване на FMOD да върне неправилен резултат, когато му са дадени много големи входове. FMOD често се използва за внедряване на оператора modulo във внедрявания на JavaScript и Python, които използват Universal C Runtime.

 • Адресира проблем, който блокира ActiveX контроли в Internet Explorer на 64-битови системи. Това се случва, когато се използва „Управление на приложения в Windows Defender” и се създават правила, които позволяват на всички ActiveX контроли да се изпълняват в Internet Explorer.

 • Адресира проблем, който възпрепятства някои приложения да се изпълняват, когато „Управление на приложения в Windows Defender (Device Guard)” е в режим на одит.

 • Адресира проблем, който забавя работата на сървъра или кара сървъра да спре да реагира поради множество правилата на защитната стена на Windows. За да разрешите промените, добавете новия ключ от системния регистър „DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) на „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy”, като използвате „Regedit”, и го задайте на 1.

 • Адресира проблем, който причинява неуспешно свързване с мрежата, когато удостоверяването 802.1 x е неуспешно.

 • Адресира проблем с времето за разрешаване на MAC адреса на шлюза за състоянието на мрежовата връзка (NCSI), което е причина за неуспешна връзка с интернет.

 • Адресира проблем, който не успява да почисти правилно някои регистрации на класове на инструменти на Windows за управление (WMI) при използване на кратки команди за Hyper-V, които имат класови зависимости root\interop. Този проблем може да е причина за неуспешно изпълнение на задачи за управление на виртуална машина (с помощта на PowerShell или UI). Освен това виртуалните машини не могат да бъдат създадени или променени. Например изпълнение на Set-VMFirmware за промяна на реда за зареждане може да е неуспешно с грешка „ObjectNotFound.”

 • Адресира проблем с Just Enough Administration (JEA). Временен акаунт с идентификатор за защита (SID) на „S-1-5-94-xxx” остава в правилата за защита на сървъра в потребителското право Влизане като услуга . В резултат на това базата данни на местния орган за защита (LSA) нараства, което може да повлияе на изпълнението на домейнови контролери.

 • Адресира проблем, който записва в група за разговори в паметта с код Стоп в „0xА” в среда на място за съхранение на дубликат.

 • Адресира проблем, заради който инсталирането и клиентската активация на хостовите ключове на Windows Server 2019 и на 1809 LTSC Key Management Service (KMS) (CSVLK) не работят по очаквания начин. За повече информация относно оригиналната функция вж. KB4347075.

 • Адресира проблем, който причинява неуспешни повишения на неглавни домейни с грешката „Операцията по репликация откри грешка в базата данни“. Проблемът се появява в гори на Active Directory, които имат допълнителни функции, като разрешено кошче на Active Directory.

 • Адресира проблем, който може да доведе до спиране на работата на Hyper-V сървърите с грешка „0x7F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)”.

 • Адресира проблем, който генерира грешката "C00002E2 (STATUS_DS_INTI_FAILURE" при първото рестартиране след промотиране на нов домейнов контролер. Домейновите контролери, които се повишават след инсталирането на тази актуализация, вече няма да създават ненужни " api" Active Directory регистрационни файлове, като например api. chk. Вместо това домейновият контролер ще използва правилното "edb" log Base Name по време на промотиране на домейновия контролер.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Подобрения на Windows Update

Microsoft издаде актуализация директно на клиента на Windows Update за подобряване на надеждността. На всяко устройство с Windows 10, конфигурирано да получава актуализации автоматично от Windows Update, включително изданията Enterprise и Pro, ще бъде предложена най-новата актуализация на функциите на Windows 10 въз основа на съвместимостта на устройството и правилата за отсрочване на Windows Update за бизнеса. Това не се прилага за издания с дългосрочно обслужване.

Известни проблеми в тази актуализация

Симптом

Заобиколно решение

След като инсталирате предварителния преглед на сборен пакет за актуализация на качеството от август или актуализацията на .NET Framework (платформа) от 11 септември 2018 г., стартирането на SqlConnection може да направи изключение. За повече информация относно този проблем вж. следната статия в базата знания на Microsoft:

4470809 Изключение за стартиране на SqlConnection на .NET 4.6 или по-нова версия след актуализациите на .NET Framework (платформа) от август и септември 2018 г.

Този проблем е разрешен в KB4480977.

След като инсталират тази актуализация, възможно е потребителите да не могат да използват лентата за търсене в Windows Media Player при изпълнение на определени файлове. Този проблем не засяга нормалното възпроизвеждане.

Този проблем е разрешен в KB4471321.

Когато се използват функции, свързани със знаци, дефинирани от крайните потребители (EUDCs), цялата система може да спре да отговаря.

Този проблем е разрешен в KB4471321.

За хостове, управлявани от System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), SCVMM не може да изброява и да управлява логическите ключове, разположени на хоста, след инсталирането на актуализацията.

Освен това, ако не следвате най-добрите практики, може да възникне стоп грешка във vfpext.sys на хостовете.

Този проблем е разрешен в KB4507459.

След като инсталирате тази актуализация на Windows Server 2016, незабавното търсене в клиенти на Microsoft Outlook е неуспешно с грешката „Outlook не може да осъществи търсенето”.

Този проблем е разрешен в KB4487026.

След като инсталирате KB4467684, клъстерната служба може да не успее да се стартира с грешка „2245 (NERR_PasswordTooShort)”, ако груповите правила „Минимална дължина на паролата” са конфигурирани с повече от 14 знака.

Задайте подмножеството от валидни стойности по подразбиране на правилата „Минимална дължина на паролата” на по-малко от 14 знака.

Microsoft работи върху решение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

След като инсталирате KB4467691, Windows може да не успее да стартира на определени преносими компютри Lenovo и Fujitsu, които имат по-малко от 8 ГБ RAM памет.

Рестартирайте засегнатата машина, като използвате унифициран разширяем интерфейс за фърмуер (UEFI). Деактивирайте защитеното стартиране и след това рестартирайте.

Ако на устройството ви е разрешена функцията BitLocker, може да се наложи да преминете през възстановяване на BitLocker след забраняване на защитеното зареждане.

Lenovo и Fujitsu са запознати с този проблем. Свържете се с вашия OEM, за да попитате дали има налична актуализация на фърмуера за устройство ви.

Как да изтеглите тази актуализация

Преди да инсталирате текущата актуализация

Microsoft строго препоръчва да инсталирате най-новата групова актуализация на услуги (SSU) за вашата операционна система, преди да инсталирате най-новата кумулативна актуализация (LCU). SSUs подобрява надеждността на процеса на актуализация за намаляване на потенциални проблеми при инсталиране на LCU. За повече информация вижте Групова актуализация на услуги.

Ако използвате Windows Update, най-новите SSU (KB4465659) ще ви се предлагат автоматично. За да изтеглите самостоятелния пакет с най-новите SSU, отворете Каталог на Microsoft Update.

Инсталиране на тази актуализация

За да изтеглите и инсталирате тази актуализация, отидете на Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update и изберете Проверка за актуализации.

За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4467684.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×